Tình hình lợn con mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn 1 60 ngày tuổi nuôi tại trại lợn nguyễn thành lịch ba vì hà nội và hiệu lực của phác đồ điều trị

58 938 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2016, 15:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN SÁNG Tên đề tài: “TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THÀNH LỊCH, BA VÌ, HÀ NỘI VÀ HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN SÁNG Tên đề tài: “TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THÀNH LỊCH, BA VÌ, HÀ NỘI VÀ HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành : Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Thú y 43TY - N01 Chăn nuôi thú y 2011 - 2015 TS Nguyễn Thu Quyên Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong tình học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học Được giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình Thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài Nhân dịp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám Hiệu Nhà trường, thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y tất bạn bè đồng nghiệp người thân động viên, tạo điều kiện tốt giúp thực đề tài hoàn thiện khóa luận Tôi xin cảm ơn tới cấp ủy, quyền xã Ba trại, Ba Vì, Hà Nội, chủ trại chăn nuôi Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội tạo điều kiện tốt giúp đỡ trình thực đề tài Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ cô giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thu Quyên dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn bảo tận tình, giúp đỡ suốt trình thực đề tài hoàn thành khóa luận Một lần xin gửi tới Thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp lời cảm ơn lời chúc sức khỏe, điều tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Văn Sáng ii LỜI NÓI ĐẦU Để hoàn thành chương trình đào tạo Nhà trường, thực phương châm học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình học tập tất trường Đại học nói chung trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Giai đoạn thực tập chiếm vị trí quan trọng sinh viên trước trường Đây khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa toàn kiến thức học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, từ nâng cao trình độ chuyên môn, nắm phương thức tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiễn khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho sinh viên có tác phong làm việc đắn, sáng tạo, để trường trở thành người cán có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển Đất Nước Xuất phát từ quan điểm đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Được trí giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, em tiến hành thực đề tài: “Tình hình lợn mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn - 60 ngày tuổi nuôi trại lợn Nguyễn Thành Lịch, Ba Vì, Hà Nội hiệu lực phác đồ điều trị” Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chuyên môn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiê ̣m .24 Bảng 4.1: Lịch vệ sinh phòng bệnh trại lợn nái .27 Bảng 4.2: Quy trình sử dụng vắc xin chế phẩm thú y phòng bệnh cho lợn Trại .28 Bảng 4.3 Cơ cấu đàn lợn qua năm .31 Bảng 4.4: Kết công tác phục vụ sản xuất 32 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn thời gian thực tập 33 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy theo lứa tuổi .34 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn theo tháng năm 2015 36 Bảng 4.8 Tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy chết .37 Bảng 4.9 Triệu chứng lâm sàng lợn mắc bệnh tiêu chảy 38 Bảng 4.10 Bệnh tích mổ khám 39 Bảng 4.11 Hiệu lực điều trị loại thuốc 41 Bảng 4.12 Kết theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh tiêu chảy lợn 42 Bảng 4.13 Chi phí thuốc dùng điều trị bệnh tiêu chảy lợn 43 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng E coli : Escherichia Coli Nxb : Nhà xuất TN : Thí nghiệm TT : Thể trọng v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học .3 2.1.1 Đặc điểm sinh lý lợn 2.1.1.1 Đặc điểm tiêu hóa lợn .3 2.1.1.2 Cơ điều tiết thân nhiệt 2.1.1.3 Hệ miễn dịch lợn .4 2.1.1.4 Hệ vi sinh vật đường ruột .4 2.1.2 Bệnh tiêu chảy lợn 2.1.2.1 Nguyên nhân gây bệnh 2.1.2.2 Cơ chế sinh bệnh 10 2.1.2.3 Triệu chứng bệnh 14 2.1.2.4 Bệnh tích bệnh .15 2.1.2.5 Biện pháp phòng trị bệnh .16 2.2 Tình hình nghiên cứu nước nước .19 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 vi Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 23 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 24 3.5.1 Các tiêu theo dõi 24 3.5.2 Phương pháp theo dõi tiêu 24 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 25 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 26 4.1.1 Công tác phòng bệnh .26 4.1.2 Điều trị số bệnh thời gian thực tập .29 4.1.3 Công tác chăn nuôi sở 31 4.2 Kết thực chuyên đề 32 4.2.1 Kết tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn theo đàn theo cá thể 32 4.2.2 Tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy theo lứa tuổi 33 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn theo tháng 35 4.2.4 Tỷ lệ lợn chết mắc bệnh tiêu chảy 37 4.2.5 Biểu bệnh 37 4.2.6 Bệnh tích mổ khám lợn chết bệnh tiêu chảy .38 4.2.7 Cách phòng trị bệnh tiêu chảy .39 4.2.7.1 Cách phòng bệnh 39 4.2.7.2 Trị bệnh 40 4.2.8 Hiệu lực điều trị loại thuốc 40 4.2.9 Kết theo dõi tỷ lệ tái phát tiêu chảy lợn theo mẹ 42 4.2.10 Chi phí thuốc dùng điều trị tiêu chảy lợn 43 vii Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị .44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu nước Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong chiến lược phát triển chăn nuôi, nước ta hướng tới tập trung công nghiệp, sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu nước xuất Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Chính phủ giao cho xây dựng chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 nhằm mục tiêu: Các sản phẩm ngành chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt đáp ứng nhu cầu an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm Như vậy, việc giám sát quy trình sản xuất từ đầu vào chăn nuôi tới thành phẩm cho người tiêu dùng đòi hỏi phải chặt chẽ hay nói cách khác từ “chuồng trại tới bàn ăn” phải đồng Trong chăn nuôi, lợn đối tượng vật nuôi chiếm số lượng tỷ trọng cao nhất, sản phẩm từ thịt lợn mặt hàng thị trường buôn bán nhu cầu tiêu thụ người dân cao Do đó, yếu tố nguy hiểm có hại dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến giá thị trường, làm giảm hiệu kinh tế ngành chăn nuôi nói chung Hiện ngành chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại nước ta ngày phổ biến đạt hiệu kinh tế cao, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp Tuy nhiên tồn nhiều hạn chế , khó khăn nan giải gặp phải chăn nuôi vấn đề dịch bệnh Nó đã, gây thiệt hại lớn kinh tế cho ngành chăn nuôi Một bệnh gây thiệt hại lớn kinh tế bệnh tiêu chảy vật nuôi Trong chăn nuôi lợn tập trung, bệnh lây lan mạnh, lại thường xuyên gặp, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu chăn nuôi, tỷ lệ chết cao, giảm khả tăng trọng đàn lợn Bệnh thường xảy làm cho lợn bị viêm ruột ỉa chảy, nước điện giải dẫn đến giảm sức đề kháng, còi cọc chết không điều trị kịp thời Cũng xoay quanh bệnh này, nhiều trang trại hay nhà máy sản xuất thức 35 Cũng giai đoạn thứ lợn hoạt động nhanh nhẹn, sinh trưởng nhanh, nhu cầu dinh dưỡng ngày tăng nhiều hơn, lợn bắt đầu liếm láp thức ăn rơi vãi thức ăn bổ sung… Đây điều kiện thuận lợi để vi sinh vật xâm nhập vào thể vi khuẩn E coli tồn môi trường Những nguyên nhân làm cho sức đề kháng lợn tuần tuổi thứ giảm sút Đối với lợn sau tuần tuổi thứ tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy giảm dần Ở giai đoạn lợn thích ứng với điều kiện môi trường, sức đề kháng thể củng cố nâng cao Mặt khác sau tuần tuổi thứ lợn bắt đầu biết ăn bù đắp dần thiếu hụt dinh dưỡng, hệ thần kinh phát triển Chính mà hạn chế nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy lợn sau tuần tuổi Đối với tuần tuổi thứ lợn (từ ss đến ngày tuổi) có 44 mắc bệnh tỷ lệ mắc cao với tỉ lệ 36,06% Bởi giai đoạn lợn hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, nên tác động chủ yếu lợn lúc khí hậu, thời tiết, điều kiện xung quanh, thức ăn đặc biệt sữa mẹ, tác động lớn tới thể lợn con, lợn sinh chỗ thoáng gió không sưởi ấm hay sữa mẹ dẫn đến tỷ lệ mắc tiêu chảy Đối với lợn giai đoạn (từ 36 đến 43 ngày tuổi) có 49 mắc bệnh chiếm tỷ lệ mắc 38,28% giai đoạn lợn ăn mạnh loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, để tăng trưởng phát triển nhanh phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ nên thay đổi đột ngột thức ăn, thời tiết làm lợn mắc bệnh cao Như thấy lợn lứa tuổi khác tỷ lệ mắc bệnh khác Điều liên quan đến biến đổi sinh lý xảy thể lợn tác động môi trường 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn theo tháng Một nguyên nhân quan trọng tạo điều kiện thuận lợn cho bệnh tiêu chảy lợn phát triển yếu tố khí hậu Chính vậy, qua tháng năm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn có khác Chúng tiến hành điều tra tình hình mắc bệnh tiêu chảy lợn qua tháng năm 2015 Kết thể qua bảng 4.7 36 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn theo tháng năm 2015 Tình hình mắc bệnh theo đàn Tháng theo dõi Số đàn theo dõi (đàn) Số đàn Tình hình mắc bệnh theo cá thể Số cá mắc Tỷ lệ thể theo bệnh (%) dõi (đàn) (con) Số cá thể mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) 6/2015 16 56,22 168 48 28,57 7/2015 16 50,00 168 50 29,76 8/2015 17 52,94 169 54 31,95 9/2015 17 10 58,82 172 45 26,16 10/2015 15 53,33 167 39 23,33 11/2015 11 54,54 116 26 22,41 Tính chung 92 50 54,34 960 262 27,29 Qua bảng 4.7 cho thấy: Tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ có chênh lệch rõ rệt qua tháng năm Những tháng có tỷ lệ mắc bệnh cao tháng 6, 7, tỷ lệ mắc bệnh cao so với tháng khác năm, tỷ lệ lợn mắc bệnh dao động từ 28,57% - 31,95% Nguyên nhân tháng thời tiết chuyển sang hè, nhiệt độ lên cao Để làm mát, trại có sử dụng hệ thống dàn mát đầu chuồng quạt hút gió cuối chuồng, giảm nhiệt độ chuồng nuôi độ ẩm xung quanh lại lớn nên lợn mệt mỏi, ăn, bú Mặt khác nhiệt độ cao, ẩm độ cao làm trở ngại đến trình toả nhiệt bốc nên trạng thái cân nhiệt bị đi, lượng tích tụ thể nên trình phân giải lipit, protein mạnh tạo số sản phẩm trung gian độc hại với thể, giảm tính thèm ăn, giảm khả tiêu hoá, gây rối loạn tiêu hoá dễ gây bệnh tiêu chảy lợn Việc điều chỉnh khí hậu chuồng nuôi tốt làm giảm yếu tố bất lợi môi trường tự nhiên đến thể gia súc, hạn chế hoạt động vi sinh vật môi trường, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh Thực tế trại thực tốt biện pháp 37 như: khống chế nhiệt độ thích hợp cho lợn con, chuồng trại khô sẽ, thoáng mát tránh gió lùa Các tháng lại tỷ lệ mắc thấp khí hậu chuyển sang mùa thu đầu mùa đông, nhiệt độ không cao không thấp, thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại khô sẽ, góp phần hạn chế phát triển mầm bệnh Thời tiết mát mẻ điều kiện thuận lợi cho phát triển đàn lợn 4.2.4 Tỷ lệ lợn chết mắc bệnh tiêu chảy Kết theo dõi tỷ lệ lợn chết nhiễm bệnh tiêu chảy trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy chết Tháng theo dõi 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 SS – 14 3 2 15 – 30 1 31 – 60 0 1 0 Tổng số lợn chết 4 Số lợn mắc bệnh 48 50 54 45 39 26 8,33 10,00 11,11 8,88 10,25 3,84 Ngày tuổi Tỷ lệ lợn chết (%) Qua bảng 4.8 Cho thấy lợn giai đoạn SS-14 ngày tuổi có tỷ lệ chết cao 15/24 chết tất giai đoạn chiếm 62,5% Tháng có số lợn chết cao 6/24 chết tất giai đoạn chiếm 25,00% Tỷ lệ lợn chết/tổng số mắc bệnh tháng cao 11,11%, thấp tháng 11 3,84% 4.2.5 Biểu bệnh Chúng theo dõi triệu chứng đàn bị mắc bệnh tiêu chảy ngày đầu Kết tỷ lệ lợn có biểu triệu chứng lâm sàng thể bảng 4.9 38 Bảng 4.9 Triệu chứng lâm sàng lợn mắc bệnh tiêu chảy Số lợn mắc bệnh (con) 262 Số lợn có Biểu triệu chứng lâm triệu chứng Tỷ lệ sàng lâm sàng (%) (con) Gầy yếu, còi cọc, lông xù 262 100 Bú bỏ bú 185 70,61 ủ rũ, xiêu vẹo 262 100 Niêm mạc nhợt nhạt 254 96,94 Bụng tóp, da nhăn nheo 237 90,45 Phân dính quanh hậu môn 262 100 Qua theo dõi, thấy 100% số lợn mắc bệnh có triệu chứng điển hình gầy yếu, còi cọc, lông xù, ủ rũ, xiêu vẹo,phân dính quanh hậu môn (100%) Các triệu chứng bỏ bú bú kém, bỏ bú bụng tóp, da nhăn nheo, niêm mạc nhợt nhạt… chiếm tỷ lệ từ 70,61% đến 96,94% Từ kết trên, có nhận xét sơ sau: Mặc dù với số mẫu phản ánh ảnh hưởng bệnh tiêu chảy tới thể lợn thông qua triệu chứng lâm sàng Khi lợn bị bệnh thể nặng triệu chứng lâm sàng thể rõ rệt: Lợn gầy yếu, còi cọc, lông xù, ủ rũ, xiêu vẹo phân dính quanh hậu môn Còn lợn bị thể nhẹ chớm bị bệnh thấy có triệu chứng: gầy yếu, lông xù, niêm mạc nhợt nhạt ỉa chảy 4.2.6 Bệnh tích mổ khám lợn chết bệnh tiêu chảy Chúng tiến hành mổ khám, kiểm tra bệnh tích lợn chết bị bệnh tiêu chảy nặng thấy có bệnh tích chủ yếu sau bảng 4.10 39 Bảng 4.10 Bệnh tích mổ khám Số lợn chết Số lợn có triệu Biểu bệnh tích (con) 24 chứng lâm sàng (con) Tỷ lệ (%) Tim sưng, tim mềm 19 79,16 Gan sưng, túi mật căng 21 87,5 Phổi nhợt nhạt, nhục hóa, có điểm xung huyết 22 91,66 Dạ dày chứa sữa chua, tiêu hóa có mùi chua 24 100 24 100 Ruột chứa sữa không tiêu, có mùi chua Hạch ruột xung huyết Qua kết mổ khám theo dõi ta thấy 100% lợn chết dày chứa sữa chưa tiêu hóa có mùi chua ruột chứa sữa không tiêu có mùi chua, hạch ruột xung huyết tỷ lệ 87,5% Gan xưng, túi mật căng phổi màu nhợt nhạt, nhục hóa, có điểm xung huyết tỷ lệ 91,66%, tim sưng, tim mền tỷ lệ 79,16% Nguyên nhân lợn chết nước điện giải tăng sinh vi khuẩn E coli đường tiêu hóa làm xung huyết dày, ruột, nhiễm độc máu, làm rối loạn trao đổi chất, rối loạn trình tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy nặng, số quan nội tạng bị giảm hẳn chức hoạt động nó, khiến vật suy kiệt mà chết 4.2.7 Cách phòng trị bệnh tiêu chảy 4.2.7.1 Cách phòng bệnh - Về chuồng trại: Giữ chuồng khô ráo, ấm áp, thức ăn, nước uống phải hợp vệ sinh Thường xuyên khử trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ khu vực xung quanh chuồng nuôi Dụng cụ chăn nuôi phải vệ sinh hàng ngày, loại bỏ toàn thức ăn thừa, ôi thiu trước sau cho ăn - Đối với lợn mẹ: Khẩu phần ăn thích hợp đảm bảo đủ sữa cho lợn đảm bảo nhu cầu Canxi Không nên thay đổi thức ăn đột ngột cho lợn ăn phần ăn giàu đạm dễ gây phát sinh bệnh cho lợn 40 - Đối với lợn con: Bổ sung Fe vào ngày thứ đến ngày thứ liều dùng 12ml/con bổ xung lần ngày thứ đến ngày thứ 10 liều lượng 2-3ml/com 4.2.7.2 Trị bệnh Bệnh lợn tiêu chảy nhiều nguyên nhân tổng hợp gây nên, việc điều trị phải tổng hợp, kết hợp nhiều phương pháp - Giữ ấm cho đàn lợn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi - Thu rọn phân hàng ngày, để tránh lây cho chưa mắc bệnh đàn khác Điều trị phác đồ sau: + Phác đồ 1: - Kháng sinh: Nova-Amcoli Liều dùng: 1ml/10kg TT Tiêm bắp Dùng 3-5 ngày - Trợ sức: Điện giải Oresol: 500mg/kg TT, ngày dùng - lần/ngày Cách dùng cho uống Men tiêu hóa E.LAC 1g/l nước ngày lần Cách dùng cho uống + Phác đồ 2: - Kháng sinh: Nor 100 Liều dùng: 1ml/10kg TT Dùng 3-5 ngày - Trợ sức: Điện giải Oresol: 500mg/kg TT, ngày dùng - lần/ngày Cách dùng cho uống Men tiêu hóa E.LAC 1g/l nước ngày lần Cách dùng cho uống 4.2.8 Hiệu lực điều trị loại thuốc Trên thực tế trại tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy thấp, để đánh giá hiệu phác đồ, tiến hành điều trị theo dõi thời gian thực tập tổng hợp lại số liệu Thí nghiệm tiến hành: Với ô lợn mắc bệnh, lợn mắc bệnh đánh dấu, ghi chép theo ngày Mỗi phác đồ điều trị sử dụng liệu trình từ - ngày, sau 41 ngày lợn điều trị không khỏi bệnh thay thuốc khác để tránh tượng kháng thuốc đảm bảo hiệu kinh tế điều trị Trong trình sử dụng phác đồ điều trị tiến hành theo dõi tiêu tỷ lệ khỏi bệnh Kết thu được trình bày bảng 4.11 Bảng 4.11 Hiệu lực điều trị loại thuốc Thời gian khỏi bệnh Số Tổng số khỏi Thời gian Ngày Ngày Ngày Ngày bệnh khỏi Phác đồ điều trung trị điều Số Số Số Số Tỷ Số Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ bình trị con con lệ (%) (%) (%) (%) (ngày) (n) (n) (n) (n) (%) (n) Nova-Amcoli 137 38 27,73 65 47,44 25 18,24 Nor 100 125 17 13,6 128 93,43 1,89 55 44,00 28 20,00 10 8,00 110 88,00 2,28 Kết thu cho thấy: Hai phác đồ có hiệu điều trị bệnh tiêu chảy lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi Tuy nhiên hiệu điều trị phác đồ khác Với phác đồ (Nova-Amcoli tiêm bắp liều 1ml/10kg TT tiêm 1lần/ngày Dùng 3-5 ngày), thời gian khỏi bệnh trung bình 1,89 ngày Trong có 38 lợn khỏi bệnh ngày thứ chiếm 27,73%, 65 khỏi triệu chứng ngày thứ chiếm tỷ lệ 47,44% 25 khỏi ngày chiếm 18,24% Như sau ngày điều trị phác đồ có 128 khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 93,43% Dùng phác đồ sử dụng thuốc Nor 100 tiêm bắp liều 1ml/10kg TT, tiêm 1lần/ngày, thời gian khỏi bệnh trung bình 2,28 ngày Số điều trị khỏi triệu chứng ngày đầu 17 chiếm tỷ lệ 13,6%, ngày thứ có 55 khỏi chiếm 44,00 % Ngày thứ có 28 khỏi chiếm 20,00% ngày thứ có 10 khỏi chiếm 8,00% Như ngày điều trị phác đồ có 110 khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 88,00% Cả phác đồ bổ sung thêm chất điện giải Oresol: 30g/kg TT, ngày dùng - lần/ngày Cách dùng cho uống Bên cạnh bổ sung thêm chế phẩm men tiêu hoá Men tiêu hóa E.LAC 1g/l nước ngày lần 42 Từ kết điều trị phác đồ, nhận thấy sử dụng phác đồ có hiệu phác đồ Ở ngày với phác đồ tỷ lệ khỏi triệu chứng bệnh 27,73% phác đồ 13,6% Ngày thứ phác đồ 47,44%, phác đồ 44,00 % Sau ngày điều trị dùng phác đồ tỷ lệ khỏi bệnh lên tới 93,43%, phác đồ 88,00% Hầu hết lợn khỏi bệnh ngày thứ thứ Với loại thuốc sử dụng Nova-Amcoli tốt Nor 100 Điều thể qua tỷ lệ khỏi bệnh thời gian khỏi bệnh trung bình 93,43% 1,89 ngày Tuy nhiên qua kết điều trị thấy Nor 100 thuốc tốt để điều trị tiêu chảy cho lợn con, hiệu điều trị khỏi bệnh với tỷ lệ 88,00% thời gian khỏi trung bình 2,28 ngày Như phác đồ dùng điều trị bệnh tiêu chảy lợn 4.2.9 Kết theo dõi tỷ lệ tái phát tiêu chảy lợn theo mẹ Với phác đồ sử dụng để điều trị tiêu chảy cho lợn theo mẹ, có theo dõi tỷ lệ tái phát phác đồ Kết thu được trình bày bảng 4.12 Bảng 4.12 Kết theo dõi tỷ lệ tái phát bệnh tiêu chảy lợn Thời gian Phác đồ điều trị Số Số điều trị điều trị (n) khỏi (n) điều trị khỏi Số Số tái Tỷ lệ tái trung chết (n) phát (n) phát (%) bình (ngày) 137 128 1,89 5,46 125 110 2,28 15 8,18 Phác đồ 1, số lợn điều trị 137 con, có 128 điều trị khỏi, tái phát chiếm tỷ lệ 5,46% Ở phác đồ 2, số điều trị 125 con, có tái phát với tỷ lệ 8,18% Điều chứng tỏ Nova-Amcoli có tác dụng tốt Nor100 Chế phẩm Nova-Amcoli có Ampicilin, Colistin sulfate khánh sinh phổ rộng, chế phẩm Nor 100 có Norfloxacin 10% kháng sinh phổ rộng Các 43 nhóm kháng sinh có tác dụng vi khuẩn thuộc họ đường ruột, đặc biệt Ampicilin, Colistin sulfate Nhìn chung hai phác đồ điều trị có tác dụng điều trị tốt cho bệnh phân trắng lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi, tỷ lệ khỏi bệnh cao Tuy nhiên phác đồ cho kết điều trị cao 4.2.10 Chi phí thuốc dùng điều trị bệnh tiêu chảy lợn Bảng 4.13 Chi phí thuốc dùng điều trị tiêu chảy lợn (Tính cho lợn) Giá Thứ Chỉ tiêu tự Liều điều trị thuốc Phác đồ Phác đồ (đồng/lọ) Thời gian điều trị trung 1,89 bình (ngày/con) 2,28 Nova-Amcoli (100ml) 195.000 1ml/con/ngày Nor (100ml) 240.000 1ml/con/ngày Oserol (30g) 2.000 3g/con/ngày 2.000 2.000 E.LAC (500g) 95.000 2g/con/ngày 380 380 8.184 10.898 Chi phí thuốc/1con điều trị (đồng) 1.950 2.400 Qua bảng 4.13: Ta thấy mức độ an toàn điều trị bệnh loại thuốc khác thời gian điều trị chi phí thuốc điều trị Ở phác đồ trung bình 8.184 đồng/con phác đồ chi phí tăng lên 10.898 đồng/ Sở dĩ có chênh lệch thời gian điều trị kéo dài dẫn đến chi phí thuốc sử dụng cho điều trị tăng cao Từ ta kết luận phác đồ có hiệu kinh tế so với phác đồ 44 Phần KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh tiêu chảy lợn sơ kết luận sau: - Tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy cao có đến 54,34% đàn lợn nhiễm bệnh tiêu chảy, số mắc bệnh 27,29% - Tỷ lệ lợn nhiễm bệnh tiêu chảy giảm rõ qua giai đoạn phát triển Tỷ lệ nhiễm bệnh cao giai đoạn từ từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi (tỷ lệ 15,83%) - Các tháng khác tỷ lệ mắc bệnh khác nhau, tháng nhiễm cao tháng (31,95 %) - Phác đồ dùng kháng sinh Nova-Amcoli với liều dùng 1ml/10kg thể trọng cho hiệu điều trị cao tốn chi phí phác đồ dùng kháng sinh Nor 100 với liều dùng 1ml/10kg thể trọng 5.2 Đề nghị Khi thử nghiệm phác đồ điều trị thấy phác đồ có thời gian điều trị ngắn, tốn chi phí, theo nên sử dụng phác đồ tốt Đề nghị nâng cao quy trình vệ sinh chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn để hạn chế khả mắc bệnh, đặc biệt bệnh tiêu chảy lợn Cần tiếp tục theo dõi, điều tra với số lượng nhiều hơn, phạm vi rộng phân tích tiêu ảnh hưởng tới bệnh nhiều để thu kết cao TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Xuân Bình, Trần Thị Hạnh (2002), “Phân lập, định typ, lựa chọn chủng vi khuẩn E coli, Clostridium perfigens để chế tạo sinh phẩm phòng bệnh cho lợn giai đoạn theo mẹ”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi Thú y, 2002 Đỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên (2000), “Sử dụng chế phẩm sinh học Biosubtyl để phòng trị bệnh tiêu chảy lợn trước sau cai sữa”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 7, số 2/2000, tr 58 - 62 Cù Xuân Dần (1996), Sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung (2003), Sự biến đổi số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn theo mẹ, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Viện Thú y, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng (1986), Bệnh lợn ỉa phân trắng, Nxb Nông thôn, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 44 - 48 Phạm Khắc Hiếu, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lý Thị Liên Khai (2001), “Phân lập, xác định độc tố ruột chủng E coli gây tiêu chảy cho lợn con”, Tạp chí KHKT Thú y, số 2, tr 13 - 18 Phạm Văn Khuê Phan Lục (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Sử An Ninh (1995), “Các tiêu sinh lý, sinh hóa máu, nước tiểu hình thái đại thể số tuyến nội tiết lợn mắc bệnh phân trắng”, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Sử An Ninh (1993), “Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, ẩm độ thích hợp phòng bệnh phân trắng lợn con”, Kết nghiên cứu khoa học CNTY, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Nội (1985), Tìm hiểu vai trò E coli bệnh phân trắng lợn vaccine dự phòng, Luận án PGS khoa học 13 Phạm Ngọc Thạch (2006), Bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 72 - 96 15 Lê Văn Thọ, Lê Xuân Cương (1997), "Kích tố ứng dụng chăn nuôi", Nxb Nông nghiệp Hà Nội 16 Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú, Darren Trott, Ian Wilkie (2002), “Đặc tính kháng nguyên vai trò gây bệnh vi khuẩn Enterotoxigenic Escherichia coli gây bệnh tiêu chảy lợn số tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi Thú y, tr 68 17 Nguyễn Quang Tuyên (2008), "Giáo trình vi sinh vật thú y", Nxb Nông nghiệp Hà Nội 18 Trịnh Quang Tuyên (2005), Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli gây Colibacillosis lợn trại chăn nuôi tập trung, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội, 2005 19 Tạ Thị Vịnh Đặng Thị Hòe (2002), ”Một số kết sử dụng chế phẩm sinh học để phòng trị bệnh tiêu chảy lợn con”, tạp chí khoa học kĩ thuật thú y 20 Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Văn Trí (2000), "Một số bệnh quan trọng lợn", Công ty CP dược vật tư thú y Hanvet II Tài liệu nƣớc 21 Bergeland M.E., Taylor D.J (1992), Clostridial infections Diseases of swine, IOWA State University Press/ Ames, p.454 - 468 22 David, Francis, Philippe A Grange, Davis H Zeman, Diane, R Baker, Ronggaisun and Alank Erichson (1998), „„Expersion of mucin - type glycoprotein k88 bacterium to brush borders does not‟‟, infection and immunity, sept 1998, pp 4050 - 4055 23 Fairbrother J.M (1992), Enteric Colibacillosis Diseases of swine IOWA state university press/amess IOWA USA 7th edition P.489 - 497 24 Mouwen J.M, Schotman A.J, Wensing, Kijkuit C.J Some biochemical aspects of white scours in piglets Rijdschr Diergeneeskd.1972 97(2)63 - 90 25 Nikonski (1986), Bệnh lợn (Phạm Tuân, Nguyễn Đình Trí dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Purvis G.M (1985), Diseases of the newborn Vet Rec p.116 - 293 27 Reynolda L.M, Mincp P.W and Smith R.E (1976), Salmonellosis enteritis from procine meningitis, Acase report cornel Vet 58.pp.180 - 189 28 Smith Halls S (1967), „„The transinissble nature of the genetic factor in E coli that controls hemolysinproduction‟‟, J Gen Microbiol 47, pp.153 - 161 MỘT SỐ ẢNH MINH HỌA Ảnh 1: Đàn lợn bệnh Ảnh 2: Lợn bị tiêu chảy Ảnh 3: Phân lợn tiêu chảy Ảnh 4: Ảnh điều trị Ảnh 5: Mổ khám bệnh Ảnh 6: Thuốc điều trị Ảnh 7: Phục vụ sản xuất Ảnh 8: Điều trị lợn bệnh Ảnh 9: Cắt đuôi lợn Ảnh 10: Khai thác tinh Ảnh 11: Một số thuốc điều trị Ảnh 12: Thụ tinh cho lợn [...]... hành đề tài Tình hình lợn con mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn 1 - 60 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thành Lịch, Ba Vì, Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị 1. 2 Mục tiêu của đề tài - Đánh giá thực trạng bệnh lợn con tiêu chảy tại trại chăn nuôi lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội - Đánh giá hiệu quả điều trị của hai loại thuốc: Nova-amcoli và Nor 10 0 1. 3 Ý nghĩa của đề tài 1. 3 .1 Ý nghĩa khoa học... Thuốc điều trị Nova-Amcoli và Nor 10 0 3 .1. 2 Phạm vi nghiên cứu Lợn con theo mẹ từ 1 - 60 ngày tuổi mắc bệnh tiêu chảy tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - Ba Vì - Hà Nội 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - Ba Vì - Hà Nội - Thời gian: Từ ngày 25/5 - 8 /11 /2 015 3.3 Nội dung nghiên cứu - Xác định tỷ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy tại trại lợn Nguyễn Thanh LịchBa Vì- Hà Nội. .. Các chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi 3.5 .1 Các chỉ tiêu theo dõi - Tỷ lệ lợn con nhiễm bệnh tiêu chảy trong thời gian thực tập - Tỷ lệ lợn con nhiễm bệnh tiêu chảy theo lứa tuổi - Tỷ lệ mắc bệnh lợn con tiêu chảy qua các tháng - Tỷ lệ lợn con chết do nhiễm bệnh tiêu chảy - Triệu chứng lâm sàng của lợn mắc bệnh tiêu chảy - Bệnh tích mổ khám lợn con chết do bệnh tiêu chảy - Hiệu lực điều trị của 2 loại... thức tính toán  số lợn con mắc bệnh Tỷ lệ lợn con mắc bệnh (%) =  số lợn con theo dõi x 10 0  số con khỏi bệnh lần 1 Tỷ lệ chết (%) =  số con điều trị lần 1 x 10 0  thời gian điều trị từng con Thời gian điều trị trung bình (ngày /con) =  số con điều trị  số con tái phát Tỷ lệ tái phát (%) =  số con điều trị x 10 0  số con khỏi bệnh Tỷ lệ khỏi bệnh (%) =  số con điều trị x 10 0 3.6 Phƣơng pháp... học bệnh tiêu chảy lợn con là những tư liệu khoa học phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội 1. 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết quả nghiên cứu về biện pháp phòng trị bệnh, đánh giá hiệu quả điều trị bằng 2 loại thuốc kháng sinh góp phần phục vụ sản xuất ở trại để kiểm soát và khống chế bệnh tiêu chảy lợn con nuôi tại cơ sở 3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 .1 Cơ... đến 3 tuần tuổi cho kết quả tốt, ngoài tác dụng điều trị, chế phẩm còn góp phần kích thích tăng trọng lợn 19 2.2 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc Bệnh tiêu chảy lợn con rất hay gặp trong chăn nuôi lợn Bệnh gây thiệt hại không nhỏ cho ngành chăn nuôi, làm giảm tăng trọng, lợn con dễ bị suy kiệt và chết 2.2 .1 Tình hình nghiên cứu trong nước Ở nước ta, bệnh tiêu chảy lợn con đã và đang được... tiêu hóa của lợn còn có các trực khuẩn yếm khí gây thối rữa như: Clostridium perfringens, Bacillus sporogenes 2 .1. 2 Bệnh tiêu chảy lợn con Bệnh tiêu chảy khá phổ biến ở lợn con theo mẹ, đặc điểm của bệnh là viêm dạ dày - ruột, đi ỉa và gầy sút nhanh Bệnh tiêu chảy đã có từ rất lâu và ngày càng phổ biến ở các trại chăn nuôi tập trung và các nông hộ Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, bệnh. .. Khi bệnh kéo dài, con vật bị mất nước (do ỉa chảy) gây nên rối loạn trao đổi chất trong cơ thể như nhiễm độc toan hoặc mất cân bằng các chất điện giải, làm cho bệnh trở nên trầm trọng, gia súc có thể chết 2 .1. 2.3 Triệu chứng của bệnh Bệnh tiêu chảy lợn con thường gặp ở lợn con theo mẹ dưới 2 tháng tuổi và nhất là ở giai đoạn lợn con từ 10 - 21 ngày tuổi, mắc một vài con hoặc cả đàn, thời gian ủ bệnh. .. phục và ổn định trạng thái cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột sẽ có ảnh hưởng tốt đến hiệu quả điều trị Đỗ Trung Cứ và cs (2000) [2], sử dụng chế phẩm Biosubtyl để điều trị tiêu chảy cho lợn con trước và sau cai sữa cho tỷ lệ lợn con mắc tiêu chảy giảm, khả năng tăng trọng tốt Tạ Thị Vịnh và cs (2002) [19 ], cho biết khi sử dụng chế phẩm VITOM 1 và VITOM 3 để phòng và trị tiêu chảy cho lợn con từ... perfrigfens-toxoit trong quy trình phòng bệnh tiêu chảy cho lợn con, kết quả thu được bước đầu cho thấy tác dụng và hiệu quả khá rõ rệt: đã giảm được số lợn con bị mắc bệnh (28 ,12 % so với 55,5%), số ngày điều trị cho mỗi lợn bệnh cũng rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 1, 8 ngày và khống chế được tỷ lệ lợn con chết do bị tiêu chảy (7,4% so với đối 21 chứng) Ngoài ra, các sinh phẩm còn cho thấy hiệu quả kinh tế khi khối ... - - NGUYỄN VĂN SÁNG Tên đề tài: “TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC BỆNH TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ ĐẾN 60 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THÀNH LỊCH, BA VÌ, HÀ NỘI VÀ HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA... bệnh tiêu chảy giai đoạn - 60 ngày tuổi nuôi trại lợn Nguyễn Thành Lịch, Ba Vì, Hà Nội hiệu lực phác đồ điều trị 1. 2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng bệnh lợn tiêu chảy trại chăn nuôi lợn. .. tiếp nhận sở, em tiến hành thực đề tài: Tình hình lợn mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn - 60 ngày tuổi nuôi trại lợn Nguyễn Thành Lịch, Ba Vì, Hà Nội hiệu lực phác đồ điều trị Do thời gian thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình lợn con mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn 1 60 ngày tuổi nuôi tại trại lợn nguyễn thành lịch ba vì hà nội và hiệu lực của phác đồ điều trị , Tình hình lợn con mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn 1 60 ngày tuổi nuôi tại trại lợn nguyễn thành lịch ba vì hà nội và hiệu lực của phác đồ điều trị , Tình hình lợn con mắc bệnh tiêu chảy giai đoạn 1 60 ngày tuổi nuôi tại trại lợn nguyễn thành lịch ba vì hà nội và hiệu lực của phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay