Bai tap nguyen ly ke toan

25 342 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 16:18

Bài tập nguyên lý kế toán cho giáo viên và sinh viên kế toánMột doanh nghiệp được cấp vốn ban đầu để sản xuất kinh doanh tại ngày 0101N là 800.000.000đ. Trong đó bằng tài sản cố định hữu hình là 500.000.000đ; bằng tiền mặt là 300.000.000đTrong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1.Mua NVL chưa trả tiền người bán X là 20.000.000đ2.Nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt là 30.000.000đ3.Doanh nghiệp mở một tài khoản tiền gửi ở ngân hàng và gửi vào đó 50.000.000đ tiền mặt.4.Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ người bán X là 10.000.000đ5.Nhận ứng trước tiền hàng của người mua A bằng tiền mặt là 15.000.000đ6.Đem tiền mặt đi ứng trước tiền hàng cho người bán Y là 10.000.000đYêu cầu:a.Nêu sự tăng, giảm của tài sản và nguồn vốn sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.b. Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ kinh doanh.Bài 3Đầu kỳ doanh nghiệp X có tình hình tài sản và nguồn vốn như sau (ĐVT: 1000đ) Tiền mặt: 400.000 Máy móc thiết bị: 1.600.000Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1.Nộp tiền mặt vào ngân hàng 200.0002.Mua NVL chính về nhập kho đã trả bằng tiền mặt trị giá 10.0003.Mua vật liệu phụ về nhập kho chưa trả tiền người bán trị giá 6.0004.Dùng tiền gửi ngân hàng thanh toán cho người bán 3.0005.Nhận trước tiền hàng của người mua bằng tiền mặt 10.0006.Mua một TSCĐ hữu hình trả bằng tiền đi vay dài hạn, trị giá 50.0007.Rút tiền gửi ngân hàng về bổ sung tiền mặt: 20.000Yêu cầu:a.Phân loại tài sản và nguồn vốn vào thời điểm đầu kỳ.b.Nêu sự thay đổi của tài sản, nguồn vốn và lập bảng CĐKT qua mỗi nghiệp vụ phát sinh.Bài 4: Doanh nghiệp Trường An quý I năm N có các tài liệu sau (ĐVT: 1000đ)A.Số dư đầu kỳ các tài khoản kế toán TK Tiền mặt250.000 TK tiền gửi ngân hàng300.000 TK vay dài hạn150.000 TK phải thu của khách hàng (dư nợ)50.000 TK nguyên vật liệu700.000 TK TSCĐ hữu hình ? TK nguồn vốn kinh doanh2.200.000 TK vay ngắn hạn300.000 TK phải trả người bán (dư có)140.000 TK thuế và các khoản phải nộp nhà nước (dư có)100.000 TK quỹ đầu tư phát triển280.000 TK nguồn vốn đầu tư XDCB50.000 TK lợi nhuận chưa phân phối80.000Các TK khác có số dư bằng 0 hoặc không có số dưB.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ1.Mua NVL về nhập kho chưa trả tiền người bán: 15.0002.Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiền vay ngắn hạn là 120.0003.Người mua trả tiền bằng chuyển khoản qua ngân hàng số tiền 50.000 (đã nhận được giấy báo có)4.Mua TSCĐ hữu hình đã trả bằng tiền vay dài hạn 250.0005.Chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế cho ngân sách là 100.0006.Chuyển quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn đầu tư XDCB: 200.0007.Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng: 50.0008.Chuyển tiền gửi ngân hàng trả tiển vay dài hạn ngân hàng: 100.0009.Chuyển nguồn vốn đầu tư XDCB sang nguồn vốn kinh doanh: 180.00010.Trích từ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 20.000Yêu cầu:a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ và cho biết từng nghiệp vụ thuộc loại quan hệ đối ứng kế toán nào?b.Phản ánh các nghiệp vụ vào tài khoản chữ T và tính số dư cuối kỳ các tài khoản.c.Lập bảng cân đối tài khoản (bảng đối chiếu số phát sinh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap nguyen ly ke toan, Bai tap nguyen ly ke toan, Bai tap nguyen ly ke toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay