Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và và dịch vụ cường toàn thắng

100 690 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016, 10:19

GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, cỏc s liu, kt qu nờu lun l trung thc xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t ca n v Tỏc gi lun Nụng Th Chinh CQ48/21.10 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh MC LC SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh LI M U S cn thit ca ti Vi bi cnh nn kinh t ton cu v nc suy gim v lm phỏt cũn cao, cỏc doanh nghip Vit Nam ang phi ng u vi khụng ớt nhng thỏch thc v khú khn, tn ti v ng vng trờn ng hot ng sn xut kinh doanh ca mỡnh thỡ k toỏn l mt phn khụng th thiu i vi mi doanh nghip Thụng qua chc nng thu nhn, cung cp v x lý thụng tin v cỏc quỏ trỡnh kinh t - ti chớnh ca doanh nghip, v tỡnh hỡnh tiờu th trờn th trng ng thi ỏnh giỏ ct lp th trng t ú k toỏn giỳp cho cỏc nh qun lý cỏc quyt nh ỳng n v cú hiu qu sn xut, tiờu th v u t Nhn thc c tm quan trng ca t chc cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng, dng lý lun ó hc v nghiờn cu ti trng, kt hp vi thc t thu nhn c t t chc cụng tỏc k toỏn ti cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng em ó chn ti: "K toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng Ty TNHH thng mi v v dch v Cng Ton Thng cho bi lun ca mỡnh i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu l cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng , a gii phỏp v kin ngh Mc tiờu nghiờn cu Vn dng c s lý lun v bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh vo vic nghiờn cu cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng Phng phỏp nghiờn cu : SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh ti s dng cỏc phng phỏp ca ch ngha vt bin chng : - Phng phỏp bin chng : Xột cỏc mi liờn h bin chng ca cỏc i tng k toỏn tiờu th sn phm thi gian, khụng gian c th - Phng phỏp iu tra, thng kờ, tng hp, phõn tớch a mụ hỡnh k toỏn tiờu th sn phm iu kin c th B cc ca lun Chuyờn c chia thnh ba chng : Chng : Nhng lý lun chung v k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh Chng : Thc trng cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Thng mi v dch v Cng Ton Thng Chng : Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH Thng mi v dch v Cng Ton Thng Mc dự ó rt c gng nhng lun tt nghip ca em khụng th trỏnh nhng thiu sút,do trỡnh cũn hn ch Em rt mong nhn c ý kin v c s quan tõm ch bo giỳp tn tỡnh ca cỏc Thy cụ giỏo Nh trng c bit l TS :cụ Lờ Th Diu Linh v cỏc anh ch Phũng K toỏn ca Cụng tyTNHH Thng mi v dch v Cng Ton Thng giỳp em hon thin hn Bỏo cỏo ca mỡnh Em xin chõn thnh cm n ! H Ni, thỏng 04 nm 2014 Sinh viờn: Nụng Th Chinh SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh CHNG : Lí LUN CHUNG V K TON BN HNG V XC NH KT QU KINH DOANH TI CC DOANH NGHIP THNG MI 1.1S cn thit phi t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip 1.1.1 Bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip Trong kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo loại sản phẩm cung cấp dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu thị trờng với mục tiêu lợi nhuận Để thực mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực đợc giá trị sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời đợc khách hàng toán chấp nhận toán Quá trình bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh, có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn toán, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh Quá trình bán hàng đợc coi hoàn thành doanh nghiệp xuất giao hàng cho khách hàng đợc khách hàng trả tiền hay chấp nhận toán Nh doanh nghiệp có nguồn thu bù đắp đợc khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ trình sản xuất, kinh doanh hình thành kết kinh doanh Để thực đợc mục tiêu kinh doanh sau chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải tính toán, xác định đợc chi phí bỏ thu nhập thu hay nói cách khác tức doanh nghiệp phải xác định đợc kết hoạt động sản xuất kinh doanh xác định kết bán hàng Nh kết qu kinh doanh l: 1.1.2 Yờu cu qun lý quỏ trỡnh bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip thng mi * Đối với công tác bán hàng: Trong kinh tế thị trờng, mục tiêu doanh nghiệp thu đợc nhiều lợi nhuận Doanh nghiệp thơng mại cần bán đợc hàng hoá SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh mà phải bán đợc nhiều có khả thu đợc doanh lợi cao, đứng vững phát triển Tăng nhanh trình tiêu thụ (bán đợc nhiều hàng với thời gian ngắn) tăng nhanh vòng quay vốn lu động, tiết kiệm vốn, tránh phải sử dụng nguồn vốn nh vốn vay, vốn chiếm dụng đảm bảo thu hồi nhanh Trong mối quan hệ với doanh nghiệp khác, việc cung cấp sản phẩm kịp thời qui cách phẩm chất giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Từ đó, ta thấy công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn yêu cầu sau: - Nắm bắt, theo dõi kịp thời chặt chẽ phơng thức bán - Về giá vốn hàng xuất bán kỳ: doanh nghiệp thơng mại giá vốn hàng xuất kho bao gồm giá mua thực tế chi phí thu mua số hàng xuất kho Đây sở xác định giá bán tính toán hiệu kinh doanh - Về chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: thuộc loại chi phí có ảnh hởng trực tiếp tới kết kinh doanh doanh nghiệp, cần phân bổ cho loại hang hoá có biện pháp giảm thiểu tối đa - Về phơng thức toán thời hạn toán Tuỳ thuộc vào khách hàng, loại hàng hoá mà áp dụng hình thức toán (bằng tiền mặt, séc ) thời hạn toán cho hợp lý đảm bảo thu hồi vốn đảm bảo chi phí - Về giá bán doanh thu: phải sử dụng giá bán nh công cụ cạnh tranh, tăng số lợng hàng bán ra, tăng doanh thu * Đối với công tác xác định kết kinh doanh : Kết hoạt động sản xuất kinh doanh phần thu nhập lớn (so với kết hoạt động tài kết hoạt động bất thờng ) với doanh nghiệp thơng mại Và công tác bán hàng đợc quản lý cách chặt chẽ, hợp lý khoa học tất yếu có đợc kết kinh doanh cao Đồng thời để xác định kết kinh doanh xác, yêu cầu đặt việc xác định tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trình bán hàng, phân bổ chi phí hợp lý cho số hàng lại cuối kỳ kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ kỳ 1.1.3 Vai trũ, nhim v ca k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip thng mi SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh - - Hc Vin Ti Chớnh Vai trò kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu nào, phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác nhau, kế toán đợc coi công cụ hữu hiệu Đặc biệt kinh tế thị trờng nay, kế toán đợc sử dụng nh công cụ đắc lực thiếu doanh nghiệp nh quản lý vĩ mô nhà nớc Trong công tác quản lý hàng hoá xác định kết bán hàng doanh nghiệp, kế toán có vai trò vô quan trọng Kế toán phản ánh giám đốc, tình hình biến động trình bán hàng, xác định xác, đắn kịp thời khoản doanh thu thu nhập mà doanh nghiệp thu đợc kỳ Cung cấp nhiều thông tin, số liệu có giá trị phục vụ cho quản lý kinh tế thân doanh nghiệp nh công tác quản lý quan chức Nhà Nớc Thông qua thông tin này, nhà quản lý nắm vững tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, biết đợc hiệu sản xuất kinh doanh, từ lựa chọn phơng án kinh doanh tối u, mang lại hiệu cao Từ phân tích cho thấy việc tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng có vai trò vô quan trọng tổ chức kế toán doanh Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: Kế toán công cụ quản lý tích cực, có hiệu tài sản doanh nghiệp Trong công tác bán hàng kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng Vì để đảm bảo tốt yêu cầu đó, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phải thực tốt nhiệm vụ sau: Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lợng hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ bán tiêu thụ nội doanh nghiệp Tính toán đắn trị giá vốn hàng bán ra, khoản giảm trừ, phản ánh đắn chi phí phát sinh nh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Theo dõi tình hình toán tiền hàng toán với Ngân sách Nhà Nớc Xác định xác, kịp thời kết bán hàng mặt hàng, sản phẩm nh toàn lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh - Hc Vin Ti Chớnh Tiến hành lập báo cáo, gửi báo cáo kết kinh doanh chế độ Cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận liên quan, đồng thời phân tích hoạt động kinh tế hoạt động tiêu thụ xác định kết Việc tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cách khoa học hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp cần thiết có ý nghĩa việc thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, giám đốc điều hành, quan chủ quản, quản lý tài chính, thuế 1.2 Lý lun chung v t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh doanh nghip thng mi 1.2.1 Cỏc phng thc bỏn hng 1.2.1.1 Bỏn hng nc a Bỏn buụn: Bỏn buụn l s ng ban u ca hng húa t lnh vc sn xut n lnh vc tiờu dựng,Trong khõu ny hng húa mi ch thc hin c mt phn giỏ * tr,cha thc hin c giỏ tr s dng.Bỏn buụn c chia thnh loi: Phng thc bỏn buụn qua kho: Theo phng thc bỏn hng ny, hng húa c xut bỏn cho khỏch hng t kho d tr ca doanh nghip v thc hin theo hai hỡnh thc: + Hỡnh thc chuyn hng: Theo hỡnh thc ny, nh k cn c vo hp ng kinh t v k hoch giao hng, doanh nghip xut hng gi i cho khỏch hng v giao ti a im ó ký hp ng (nh ga, bn cng, kho ca khỏch hng) Hng húa gi i thuc quyn s hu ca bờn bỏn Ch khỏch hng thụng bỏo nhn c hng v chp nhn toỏn thỡ ú mi c xỏc nh l bỏn + hng v doanh nghip c ghi nhn doanh thu thu bỏn hng Hỡnh thc xut bỏn trc tip: Theo hỡnh thc ny,doanh nghip xut hng giao trc tip cho khỏch hng ti kho hoc ni bo qun hng húa ca doanh nghip Khỏch hng y quyn cho cỏn b nghip v nhn hng ti kho ca doanh nghip hoc ni bo qun hng ca doanh nghip Hng húa c coi l bỏn v hỡnh SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh thnh doanh thu bỏn hng ngi c yquyn nhn hng v ký vo húa n bỏn hng hoc húa n GTGT, phiu xut kho bờn bỏn lp SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh * Hc Vin Ti Chớnh Phng thc bỏn buụn chuyn thng: Bỏn buụn chuyn thng l hỡnh thc bỏn hng m bờn bỏn mua hng ca nh cung cp bỏn cho khỏch hng, hng húa khụng qua kho ca bờn bỏn Phng thc bỏn hng chuyn thng c chia lm hai hỡnh thc: + Bỏn buụn giao tay ba (Bỏn buụn chuyn thng trc tip): Theo hỡnh thc ny, doanh nghip thng mi mua hng ca bờn cung cp giao bỏn thng cho ngi mua bờn mua y nhim n nhn hng trc tip ti a im hai bờn tha thun Hng húa c coi l bỏn ngi mua ó nhn hng v ký xỏc + nhn trờn chng t bỏn hng ca doanh nghip Bỏn buụn chuyn thng theo hỡnh thc chuyn hng: Theo hỡnh thc ny doanh nghip thng mi mua hng ca bờn cung cp v chuyn hng i bỏn thng cho bờn mua hng Hng húa gi i bỏn thuc quyn s hu ca doanh nghip, no bờn mua xỏc nhn ó nhn c hng hoc chp nhn b toỏn thỡ lỳc ú mi xỏc nh l tiờu th Bỏn l Bỏn l l khõu ng cui cựng ca hng húa t lnh vc sn xut ti lnh vc tiờu dựng Ti khõu ny, hng húa kt thỳc lu thụng, thc hin c ton b giỏ tr v giỏ tr s dng Bỏn l thng bỏn vi lng ớt, giỏ bỏn n inh Bỏn l thng cú cỏc phng thc sau: * Bỏn hng thu tin trc tip: Theo phng thc ny nghip v bỏn hng hon thnh trc din vi khỏch hng Khỏch hng toỏn tin,ngi bỏn hng giao * hng cho khỏch Bỏn hng thu tin trung: Theo hỡnh thc ny khỏch hng np tin cho ngi thu tin v nhn húa n nhn hng ti quy giao hng mt nhõn viờn bỏn * hng khỏc m nhn Bỏn hng theo hỡnh thc khỏch hng t chn: Theo hỡnh thc ny, khỏch hng t chn mt hng mua cỏc siờu th v toỏn tin hng ti cỏc ca thu tin ca siờu th 10 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh LNST = LNTT - Hc Vin Ti Chớnh Chi phớ thu TNDN 86 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh Ti khon s dng ch yu - TK 911 - Xỏc nh kt qu kinh doanh: dựng xỏc nh kt qu hot ng kinh doanh DN - TK 421 - Li nhun cha phõn phi: dựng phn ỏnh kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh phõn phi, x lý kt qu kinh doanh ca DN Ti khon ny cú ti khon cp hai: Tk 4211: Li nhun nm trc Tk 4212: Li nhun nm sau Trỡnh t k toỏn xỏc nh kt qu bỏn hng xỏc nh kt qu bỏn hng thỏng, cui thỏng k toỏn phi thc hin cỏc bỳt toỏn kt chuyn c doanh thu v chi phớ v TK 911 Mn hỡnh kt chuyn c v li nh sau: 87 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh STT Ni dung kt chuyn trỡnh t TK N TK Cú Kt chuyn DTBH xỏc nh KQKD N > Cú 511 911 Kt chuyn DTTC xỏc nh KQKD N > Cú 515 911 Kt chuyn TNK xỏc nh KQKD N > Cú 711 911 Kt chuyn GVHB xỏc nh KQKD N < Cú 911 632 N < Cú 911 642 Kt chuyn CPBH,CP QLDN xỏc nh KQKD Kt chuyn chi phớ TC xỏc nh KQKD N < Cú 911 635 Kt chuyn CPK xỏc nh KQKD N < Cú 911 811 Chi phớ thu TNDN N < Cú 911 88211 Kt chuyn lói N < Cú 911 421 88 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh T mn hỡnh chớnh, kớch ỳp chut vo ụ phõn b- kt chuyn/ kt chuyn Mn hỡnh kt chuyn hin T mn hỡnh kt chuyn nu mun kt chuyn khon no, ta ch cn a chut xung, dũng ú sỏng lờn v kớch vo y, mỏy s kt chuyn theo nh khon tng ng v chuyn ti cỏc s liờn quan S chng t kt chuyn s l s th t trờn mn hỡnh kt chuyn Khi mun xem s cỏi TK 911, t mn hỡnh giao din chn bỏo cỏo, kớch vo s cỏi, chn 911 ri nhn xem Phn mm Misa cho phộp cụng ty cú th k toỏn kt qu tiờu th thnh phm thụng qua vic thc hin thao tỏc cui thỏng Quy trỡnh ú c tin hnh nh sau: T giao din Misa, chn mc S cỏi, chn Kt chuyn lói l, xut hin hp thoi Kt chuyn lói l Chng trỡnh s t ng kt chuyn xỏc nh kt qu bỏn hng theo cỏc trỡnh t ó ci t sn mỏy Trỡnh t kt chuyn lói l xỏc nh kt qu tiờu th thnh phm chng trỡnh Misa nh sau: 89 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh Cụng ty TNHH Thng m va dch v Cng Ton Thng S 29- H Tựng Mu - Mai Dch - Cu Giy H Ni (Ban h ng S CI (Dựng cho hỡnh thc k toỏn Nht ký chung) Thỏng 05 nm 2013 Ti khon: 635 Chi phớ ti chớnh Ngy, Chng t thỏng ghi S hiu s A B Nht ký chung Ngy, Din gii thỏng C D S hiu T Trang s STT dũng i ng E G H S d ngy 01/5/2013 5/31/2013 5/31/2013 5/31/2013 5/31/2013 5/31/2013 5/31/2013 5/31/2013 5/31/2013 KC2013T500 KC2013T5002 KC2013T500 KC2013T500 KC2013T500 KC2013T500 KC2013T500 KC2013T500 5/31/2013 Kt chuyn Doanh thu thun 511 5/31/2013 Kt chuyn giỏ hng bỏn 632 5/31/2013 Kt chuyn doanh thu H ti chớnh 515 5/31/2013 Kt chuyn chi phớ H ti chớnh 635 5/31/2013 Kt chuyn chi phớ bỏn hng 6421 5/31/2013 Kt chuyn chi phớ QLDN 6422 5/31/2013 Kt chuyn thu TNDN 821 5/31/2013 421 Kt chuyn Lói Cng phỏt sinh thỏng 05 S d ngy 31/05/13 - S ny cú trang, ỏnh s t trang n trang - Ngy m s: N Ngi ghi K toỏn trng s (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 90 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh CHNG 3MT S í KIN NHM HON THIN CễNG TC K TON BN HNG V XC NH KT QU BN HNG TI CễNG TY TNHH THNG MI V DCH V CNG TON THNG 3.1 Mt t s nhn xột chung v cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti cụng ty tnhh thng mi v dcch v Cng Ton Thng Qua thi gian thc ti cụng ty TNHH Thng mi v dch v Cng Ton Thng, trờn c s cỏc kin thc ó c trang b ti nh trng, da trờn yờu cu ca cụng tỏc qun lý hot ng kinh doanh thng mi hin v tỡnh hỡnh thc t ti cụng ty, em xin a mt s nhn xột sau: 3.1.1 Nhng u im Tri qua quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin, t mt doanh nghip cũn non tr cụng ty ó xỏc n ỳng ng i v chin lc, cụng ty t c mt s thnh tu ỏng k Trong tỡnh hỡnh kinh t ang cú ó suy thoỏi mc dự cng gõy nhiu khú khn nhng cụng ty TNHH Cng Ton Thng khụng ngng phỏt trin Cú c iu ny phi k n n lc ca th cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty cựng cựng vi s quan tõm kp thi ca lónh o V mt nhng nn tng to nờn s thnh cụng ú chớnh l cụng tỏc t chc hch toỏn k toỏn ca cụng ty Qua quỏ trỡnh thc ti phũng k toỏn ca cụng ty, em ó tỡm hiu v cụng tỏc k toỏn v rỳt mt s nhn xột nh sau: Th nht, v b mỏy k toỏn B mỏy k toỏn c t chc khoa hc v cht ch, la chn c nhng cỏn b cú trỡnh nghip v chuyờn mụn vng vng, cú tinh thn trỏch nhim cụng vic, dng sỏng to cỏc ch , chớnh sỏch ca Nh nc ban hnh Vi i ng cỏn b nhõn viờn cú nng lc, nhit tỡnh cụng vic li 91 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh c b trớ mt cỏch hp lý, phự hp vi trỡnh kh nng ca mi ngi ó gúp phn tớch cc vo cụng tỏc hch toỏn k toỏn v qun lý kinh t ti chớnh ca cụng ty núi chung v k toỏn bỏn hng núi riờng Trong cụng tỏc hch toỏn k toỏn ti cụng ty thỡ k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng l mt phn hnh quan trng Nú cú ý ngha quyt nh ti s tn ti v phỏt trin ca cụng ty B phn k toỏn ca cụng ty ó hon thnh nhim v c giao bo m c yờu cu v nguyờn tc t chc Th hai, v hỡnh thc k toỏn ỏp dng Cụng ty ỏp dng hỡnh thc Nht ký chung phn ỏnh cỏc nghip v kinh t phỏt sinh Vi hỡnh thc ny, cụng vic k toỏn c phn u thỏng, thun tin cho i chiu kim tra u im ca hỡnh thc ny l n gin, d ghi chộp Trong iu kin s dng mỏy vi tớnh thỡ ỏp dng hỡnh thc ny l rt hp lý, m bo chớnh xỏc Th ba, v chng t k toỏn Cỏc chng t k toỏn c cụng ty s dng theo ỳng mu v quy nh ca B ti chớnh Mi nghip v kinh t phỏt sinh u c phn ỏnh trờn cỏc hoỏ n, chng t phự hp c v s lng, nguyờn tỏc ghi chộp cng nh yờu cu ca cụng tỏc qun lý chng t Ti cụng ty, cui mi thỏng luụn cú bng kờ chng t bỏn hng hoỏ, iu ny giỳp cho cụng tỏc kim tra chng t c thun tin Th t, v h thng ti khon H thng ti khon ca cụng ty s dng phự hp vi c im kinh doanh v phự hp vi h thng ti khon B ti chớnh quy nh Ngoi cỏc ti khon cp 1, cp 2, cụng ty cũn m thờm cỏc ti khon cp 3, cp ỏp ng nhu cu qun lý chi tit, phc v cho mc ớch qun tr 92 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh Th nm, v k toỏn giỏ hng bỏn Hin nay, cụng ty xỏc nh giỏ xut kho ca hng hoỏ theo phng phỏp bỡnh quõn c nh, mi thỏng tớnh mt ln vo cui thỏng iu ny lm gim lng cụng vic Th sỏu, v phn mm k toỏn s dng Hin cụng ty ang s dng phn mm k toỏn MISA, vic ỏp dng phn mm k toỏn ó lm cho cụng vic k toỏn tr nờn n gin, thun tin, gn nh rt nhiu m m bo tớnh chớnh xỏc Th by, v s sỏch bỏo cỏo Ngoi vic s dng s k toỏn tng hp nh s nht ký chung, s cỏi cỏc ti khon, cụng ty cũn m cỏc s chi tit, cỏc bng kờ phự hp vi yờu cu qun lý Vic s dng phn mm k toỏn giỳp cho k toỏn cung cp cỏc bỏo cỏo, s sỏch kp thi c bit l bỏo cỏo, s sỏch liờn quan n doanh thu, chi phớ ban giỏm c cú nhng iu chnh kp thi 3.1.2 Nhng hn ch Bờn cnh nhng u im ni bt trờn, cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti cụng ty cũn cú nhng hn ch sau: Th nht : i vi vic theo dừi cụng n:Theo dừi kh nng toỏn cụng n vi khỏch hng l mt nhng cụng tỏc m cụng ty phi rt quan tõm nhng cụng ty k toỏn mi ch dng li vic cung cp thụng tin qua loa v khỏch hng ngha l qua cỏc chng t tng hp trờn S Cỏi TK 131 chỳng ta mi ch bit mi tờn khỏch hng, toỏn bng phng thc gỡ, nhng li cha cú c cỏc thụng tin v tỡnh hỡnh toỏn cụng n ca h nh kh nng toỏn nh th no? Thi hn bao nhiờu thỡ tr? Cỏc khon phi thu ca khỏch hng cha c theo dừi sỏt, cú nhng khon n n hn cha c c thỳc, cú nhng khon n ln tn ng khin cho vic thu hi khú khn Thc 93 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh yờu cu ny khụng quỏ cao nhng li rt cn thit, iu ú giỳp cho cỏc nh qun lý bit tỡnh hỡnh ti chớnh v kinh doanh ca h Th hai, v k toỏn doanh thu Ti cụng ty cng khụng m s chi tit theo dừi cho tng loi hng hoỏ, nờn rt khú cho vic qun tr doanh thu v xỏc nh kt qu kinh doanh ca tng mt hng Th ba : i vi cỏc khon chit khu thng mi:Cụng ty mi ch dng li ỏp dng chớnh sỏch ny vi mc ớch h tr cho cỏc nh phõn phi ln m ch yu l cỏc i lý ln, m cha cú ỏp dng cho cỏc nh phõn phi nh l khuyn khớch h vic tng lng tiờu th cỏc sn phm Th t: K toỏn xỏc nh kt qu bỏn hng Ti cụng ty, vic xỏc nh kt qu bỏn hng l chung cho tt c cỏc mt hng, cụng ty cng khụng m s chi tit theo dừi doanh thu ca tng mt hng, loi dch v Hn na ti cụng ty, chi phớ khụng c phõn b cho tng mt hng, dch v, vỡ vy s khụng th ỏnh giỏ chớnh xỏc kt qu kinh doanh ca tng mt hng, dch v lm cho cụng tỏc k toỏn qun tr khú khn 3.2 Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng Th nht, M s chi tit theo dừi cho tng loi hng hoỏ thun li cho vic qun tr doanh thu v xỏc nh kt qu kinh doanh ca tng mt hng Th hai, K toỏn toỏn ca cụng ty cn xem xột li, cú bin phỏp thu hi cụng n, hoc cú th m phỏn vi khỏch hng tm ng trc mt phn s tin hp ng trỏnh ri ro cho doanh nghip Th ba,V vic trớch lp d phũng gim giỏ hng tn kho Cụng ty nờn trớch lp d phũng gim giỏ hng tn kho cú ngun ti chớnh bự p tn tht cú th xy nm k hoch nhm bo ton v m bo 94 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh phn ỏnh giỏ tr hng húa khụng cao hn giỏ c trờn th trng (giỏ tr thun cú th thc hin c) + i tng lp d phũng: bao gm hng húa tn kho (gm c hng tn kho b h hng, lc hu mt, li thi, ng, chm luõn chuyn) m giỏ gc ghi trờn s k toỏn cao hn giỏ tr thun cú th thc hin c v m bo iu kin sau: Cú húa n, chng t hp phỏp theo quy nh ca B Ti chớnh hoc cỏc bng chng khỏc chng minh giỏ hng tn kho L nhng hng húa thuc quyn s hu ca cụng ty ti thi im lp bỏo cỏo ti chớnh + Mc trớch lp d phũng c tớnh theo cụng thc sau: Mc lp d phũng= S lng hng tn kho x (giỏ gc- Giỏ tr thun cú th thc hin c) Th t :Vic lp v phõn tớch bỏo cỏo qun tr Mc dự, cui k k toỏn doanh nghip luụn lp Bỏo cỏo bỏn hng chi tit theo mt hng nhng bỏo cỏo ú mi ch dng li vic xỏc nh li nhun gp ca tng mt hng m cha xỏc nh li nhun cui cựng ca nú, cha phõn b chi phớ bỏn hng v chi phớ qun lý doanh nghip cho tng mt hng Do vy, doanh nghip cng cha th xỏc nh c li nhun ca tng hng húa cng cú ngha l cha cung cp trit , chớnh xỏc cho cỏc nh qun tr vic phõn tớch v a kt qu k hoch tiờu th ca cụng ty hin ti v tng lai V vic phõn tớch bỏo cỏo qun tr, xỏc nh kt cu tiờu th mt hng mt thi gian ca cụng ty trờn thc t cha c trỳ trng Cụng ty tiờu th mt hng theo mc tiờu th ca th trng hin ti, tc l thụng qua khõu nghiờn cu v bỏo cỏo bỏn hng theo tng thi im nu trờn thi trng ang tiờu th mnh mt hng no thỡ cụng ty y mnh tiờu th loi hng ú Vỡ vy, ụi vic 95 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh tiờu th ca cụng ty khụng cú k hoch c th b ng chy theo nhu cu thi trng, iu ny s bt li cho cụng ty Mt s kin ngh khỏc: Chỳ trng nõng cao cht lng sn phm Cht lng sn phm hng húa c nõng cao s lm tng lng tiờu th sn phm, tỏc ng ln n doanh thu Cụng ty cn phỏt huy vai trũ ca ti chớnh doanh nghip vic chn la nhng nh cung cp uy tớn, kim tra, giỏm sỏt cht ch quỏ trỡnh chuyn, nhp xut kho, bo qun hng húa Cụng ty cng cn nghiờn cu th trng, kho sỏt th hiu ngi tiờu dựng, a nhng mt hng cht lng cao, mu mó p, em li nhiu tin li quỏ trỡnh s dng Chin dch qung cỏo sn phm õy l cụng c Marketing hiu qu thỳc y quỏ trỡnh tiờu th hng húa Cụng ty cú th ỏp dng nhiu hỡnh thc qung cỏo, gii thiu, a thụng tin v sn phm n khỏch hng bng nhiu cỏch khỏc Cụng ty qung cỏo qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh: truyn hỡnh, bỏo, i, pa-nụ, ỏp phớch, t riSn phm cng cú th c gii thiu ti chớnh ca hng, i lý bỏn sn phm ca Cụng ty hoc thụng qua cỏc hi ngh tip xỳc khỏch hng, trin lóm, hi ch Bo m d tr hng tn kho hp lý Mc d tr hng tn kho phi thc hin quỏ trỡnh kinh doanh mt cỏch liờn tc Hng hoỏ d tr mc hp lý, nhm tng tc chu chuyn ca lu ng, trỏnh tỡnh trng ng vn, gim chi phớ bo qun lu kho nhng ng thi cng ỏp ng c nhu cu th trng 96 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh KT LUN Trong thi gian thc ti Cụng ty TNHH Thng mi v dch v Cng Ton Thng , em ó cú c hi tip xỳc vi thc t minh ho mt cỏch c th v tỡnh hỡnh hch toỏn k toỏn ca mt doanh nghip Trong quỏ trỡnh thc v vit chuyờn thc cui khúa, em ch cú th phn ỏnh mt phn ca h thng k toỏn v t chc cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ca Cụng ty Nhn xột chung v cụng tỏc t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty TNHH Thng mi v dch v Cng Ton Thng l tng i hon chnh, c thc hin bi nhng k toỏn cú trỡnh chuyờn mụn cao cng nh kinh nghim dy dn Tuy vy, qua vic tỡm hiu em cng xin mnh dn xut mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc t chc k toỏn bỏn hng v kt qu bỏn hng ti Cụng ty Do thi gian thc v vit chuyờn cú hn cng nh trỡnh cũn hn ch, chuyờn thc cú th cú nhng thiu sút, em rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca cỏc thy cụ giỏo cng nh cỏc anh ch phũng k toỏn Em xin c chõn thnh cm n cỏc anh ch phũng k toỏn ca Cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng ó giỳp em quỏ trỡnh thc ti cụng ty em hon thnh Chuyờn thc cng nh cú thờm nhng kinh nghim quý giỏ Em xin chõn thnh cm n cụ Lờ Th Diu Linh ó hng dn em tn tỡnh quỏ trỡnh thc v vit chuyờn thc 97 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh TI LIU THAM KHO Lý thuyt hch toỏn k toỏn GT HVTC 2.Giỏo trỡnh k toỏn ti chớnh Trng HVTC H thng k toỏn doanh nghip NXB Ti chớnh Ch k toỏn doanh nghip va v nh NXB Ti chớnh Cỏc bn ti liu Cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng 98 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh NHN XẫT CA NGI HNG DN KHOA HC H v tờn ngi hng dn khoa hc: Nhn xột quỏ trỡnh thc tt nghip ca Sinh viờn: Khúa: ; Lp: ti: Ni dung nhn xột: V tinh thn thỏi thc ca sinh viờn: V cht lng v ni dung ca lun / ỏn H Ni, ngy .thỏng.nm 2013 im - Bng s - Bng ch Ngi nhn xột 99 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 GVHD : TS Lờ Th Diu Linh Hc Vin Ti Chớnh (Ký tờn, úng du) NHN XẫT CA NGI PHN BIN H v tờn ngi phn bin: Nhn xột quỏ trỡnh thc tt nghip ca Sinh viờn: Khúa: ; Lp: ti: Ni dung nhn xột: V tinh thn thỏi thc ca sinh viờn: V cht lng v ni dung ca lun / ỏn H Ni, ngy .thỏng.nm 2013 im - Bng s - Bng ch Ngi nhn xột (Ký tờn, úng du) 100 SV : Nụng Th Chinh Lp:CQ48/21.10 [...]... Chớnh Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng Về tổ chức chứng từ kế toán: Kế toán với chức năng giúp chủ doanh nghiệp trong công tác tổ chức kế toán, thống kê nhằm cung cấp đợc những thông tin về hoạt động kinh tế - tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ, kịp thời Do đó, cần phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo đúng quy định. .. thanh toán hoặc đã đợc thanh toán và kết chuyển trị giá vốn hàng bán sang TK 911- xác định kết quả kinh doanh Kết cấu tài khoản này nh sau: Bên Nợ : + Trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho đã đợc xác định là bán + Trị giá vốn của hàng hoá tồn kho đầu kỳ( phơng pháp KKĐK) + Thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ phải tính vào giá vốn hàng bán Bên có: + Kết chuyển trị giá vốn hàng bán sang TK911 + Kết. .. chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: - Chi phí tiền lơng và các khoản trích theo lơng của nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý doanh nghiệp - Chi phí vật liệu dùng trong bán hàng và quản lý Doanh nghiệp - Chi phí đồ dùng, dụng cụ dùng trong bán hàng và quản lý Doanh nghiệp - Chi phí KH TSCĐ dùng trong bán hàng và quản lý Doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh trong bán hàng và quản lý... thanh toán là giá có thuế GTGT) Đối với các Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, khi bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng Hoá đơn bán hàng do Bộ tài chính phát hành Tài khoản kế toán sử dụng: Để kế toán doanh thu bán hàng, kế toán sử dụng các tài khoản sau đây: Thứ nhất, TK 511- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng đẻ phản ánh tổng doanh thu bán hàng. .. Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ Bên có: phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế trong kỳ Tài khoản 511 cuối kỳ không có số d và có chi tiết 5 tài khoản cấp hai : TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá TK 5117: Doanh thu kinh doanh BĐSĐT Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp thơng mại. .. xđ kquả 1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp - Chi phớ bỏn hng l ton b cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan n quỏ trỡnh bỏn - sn phm hng hoỏ dch v Chi phớ qun lý doanh nghip l ton b chi phớ liờn quan n hot ng sn xut kinh doanh , qun lý hnh chớnh v mt s cỏc khon khỏc cú tớnh cht chung ton doanh nghip Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp: Chi phí bán hàng và. .. của chế độ kế toán hiện hành Kế toán trởng cần hớng dẫn nhân viên kế toán sử dụng hoá đơn, chứng từ bao gồm: + Hoá đơn GTGT ( mẫu 01 GTKT ) + Hoá đơn bán hàng ( mẫu 02 GTTT ) + Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi ( mẫu 14 BH ) + Thẻ quầy hàng ( mẫu 15 BH ) + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ + Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý + Báo cáo bán hàng + Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ + Các chứng... ánh trị giá hàng hoá đã gửi đi hoặc chuyển đến cho khách hàng, hàng hoá gửi bán đại lý, ký gửi cha đợc chấp nhận thanh toán Kết cấu tài khoản này nh sau Bên nợ: + Trị giá vốn thực tế của hàng hoá gửi bán, ký gửi + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của hàng hoá gửi bán cha đợc khách hàng chấp nhận thanh toán cuối kỳ( phơng pháp KKĐK) Bên có: + Trị giá vốn thực tế của hàng hoá gửi bán đợc khách hàng chấp... thanh toán + Trị giá hàng hoá khách hàng trả lại hoặc không chấp nhận + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của hàng hoá gửi bán cha đợc khách hàng chấp nhận thanh toán đầu kỳ( phơng pháp KKĐK) Số d nợ: Trị gía hàng hoá gửi bán tồn kho cuối kỳ - TK 611-Mua hàng: phản ánh trị giá vốn của hàng hoá luân chuyển trong tháng Tài khoản này đợc sử dụng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp KKĐK Kết. .. qu kinh doanh Kt qu hot ng kinh doanh l kt qu cui cựng ca hot ng sn xut kinh doanh thụng thng v cỏc hot ng khỏc ca doanh nghip trong mt thi kỡ nht nh,biu hin bng s tin l hay lói Kt qu hoat ng kinh doanh c xỏc nh bng cụng thc sau: Kt qu hot ng kinh Kt qu hot ng = doanh kinh doanh thụng + thng Kt qu hot ng khỏc Trong ú: - Kt qu hot ng kinh doanh thụng thng: L kt qu t nhng hot ng to ra doanh thu ca doanh ... tổ chức kế toán doanh Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: Kế toán công cụ quản lý tích cực, có hiệu tài sản doanh nghiệp Trong công tác bán hàng kế toán có vai trò... tài kết hoạt động bất thờng ) với doanh nghiệp thơng mại Và công tác bán hàng đợc quản lý cách chặt chẽ, hợp lý khoa học tất yếu có đợc kết kinh doanh cao Đồng thời để xác định kết kinh doanh xác, ... nghiệp phải tính toán, xác định đợc chi phí bỏ thu nhập thu hay nói cách khác tức doanh nghiệp phải xác định đợc kết hoạt động sản xuất kinh doanh xác định kết bán hàng Nh kết qu kinh doanh l: 1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và và dịch vụ cường toàn thắng , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và và dịch vụ cường toàn thắng , Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và và dịch vụ cường toàn thắng , 1S cn thit phi t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh trong cỏc doanh nghip, 2 Lý lun chung v t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh trong doanh nghip thng mi., 1 Tng quan v Cụng ty TNHH thng mi v dch v Cng Ton Thng., 2 Thc trng k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti cụng ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay