vat tu modul 39 TCN (60h)

2 172 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2016, 06:37

VẬT TƯ MÔ ĐUN 39: CẮT KL BẰNG OXY,PLASMA TRÊN MÁY CNC Thời gian: 60 Người lập: Nguyễn Trọng luyện Chi phí vật tư/học sinh Bài thực tập Vật tư thu hồi STT Đ.vị Tên vật tư Số lượng tính Vận hành máy cắt Plasma CNC Bàn chải sắt Chiếc 03 C/Lớp Phương pháp lập trình máy cắt Plasma CNC Cắt kim loại máy cắt Plasma CNC Vận hành máy cắt khí Oxy- khí cháy CNC Phương pháp lập trình máy cắt khí Oxy- khí cháy CNC Cắt kim loại máy cắt khí Oxy- Khí cháy CNC Thép 5mm Điện cực cắt wonfram Chụp khí Bép nén Plasma M2 Chiếc Chiếc Chiếc 0,02/hs C/Lớp C/Lớp C/Lớp Thép 5mm Đầu mỏ cắt khí Ga Khí O2 Khí Ga M2 Chiếc Chai Kg 0,02/hs 01 C/lớp Ch/lớp Kg/lớp Ghi TỔNG HỢP VẬT TƯ MĐ 39 (60h) TT Tên vật tư Thép 5mm Tính cho Hs 0,04 m /1hs Tính cho lớp 20 hs 0,8 m Ghi 2 Khí ô xy 01 chai Khí Ga 05 Kg Bàn chải sắt 03 Chiếc Đầu mỏ cắt khí Ga 01 Chiếc Điện cực Wonfram máy Plasma 02 Chiếc Chụp khí 01 Chiếc Bép nén Plasma 01 Chiếc Người lập Nguyễn Trọng Luyện ...TỔNG HỢP VẬT TƯ MĐ 39 (60h) TT Tên vật tư Thép 5mm Tính cho Hs 0,04 m /1hs Tính cho lớp 20 hs 0,8 m Ghi 2 Khí ô xy 01
- Xem thêm -

Xem thêm: vat tu modul 39 TCN (60h) , vat tu modul 39 TCN (60h) , vat tu modul 39 TCN (60h)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay