NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016

3 173 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2016, 06:33

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tam Điệp, ngày 23 tháng 01 năm 2016 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Năm 2016 Vào lúc 7h 30 phút, Ngày 23 tháng 01 năm 2016 khoa khí chế tạo tiến hành hội nghị cán - viên chức Tổng số đoàn viên: 21 đ/c Có mặt: 14 đ/c Vắng: 07 đ/c ( Có lý do) Hội nghị nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 nhà trường báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 khoa khí chế tạo Hội nghị nghe đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm tới thảo luận quy chế nội bộ, quy chế chi tiêu tài chính, quy chế quản lý tài sản, quy định an toàn phòng chống cháy nổ Hội nghị trân trọng nghiêm túc tiếp thu ý kiến đạo đồng chí 1, Đ/c Hà Xuân Dũng – Phó hiệu trưởng nhà trường 2, Đ/c Hội nghị trí cao với Nghị Quyết sau: NGHỊ QUYẾT – Công tác trị tư tưởng: - Tuyên truyền, vận động động viên cán giáo viên khoa thực tốt chủ trương, đường lối Đảng pháp luật nhà nước, nghị ban chấp hành Đảng uỷ, nghị BGH chi khoa đề – Công tác tổ chức: - Có kế hoạch chuẩn bị nhân cụ thể, đề nghị nhà trường cấp bổ nhiệm thêm 01 phó trưởng khoa quy hoạch tổ chức lại 02 tổ môn hàn cắt gọt kim loại – Công tác tuyển sinh: - Phấn đấu 100% cán giáo viên hoàn thành vượt tiêu tuyển sinh nhà trường giao - Có kế hoạch tuyển sinh để mở lớp nghề cắt gọt kim loại đào tạo theo chương trình AFD Pháp – Công tác chuyên môn: - Tiếp tục triển khai thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh thực học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh hoạt động học tập rèn luyện học sinh, giáo viên; Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “ Dạy tốt - học tốt” phong trào thi đua “ Dây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Khoa tiếp tục đạo nâng cao chất lượng giảng dạy; Chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên, phụ đạo học sinh yếu, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học Tiếp tục triển khai sáng tạo vận động phong trào thi đua trường cấp nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo chuyển biến chất lượng hiệu hoạt động dạy học giáo dục nhà trường - Tăng cường ứng dụng CNTTtrong quản lý dạy học; quản lý sử dụng có hiệu đèn chiếu - Tham mưu cho nhà trường để xây dựng sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học chuyên môn Từng bước hoàn thiện CSVC để nâng cao chất lượng đào tạo - Tăng cường đổi công tác quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý; làm tốt công tác thi đua khen thưởng - Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên kỹ nghề phương pháp sư phạm để nhà trường đạt mục tiêu trường chất lượng cao - Chỉ đạo tổ chuyên môn phát động phong trào tự làm đồ dùng, tu sửa thiết bị để giảng dạy - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn có biện pháp đảm bảo số lượng học sinh lớp - Giáo viên môn thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn em học sinh phương pháp học tập môn hoc nhằm đạt hiệu cao - Giáo viên lên lớp phải có đầy đủ hồ sơ, giáo án soạn ký theo quy định, dạy có đồ dùng dạy học, phải sử dụng khai thác triệt để thiết bị, tuyệt đối không dạy chay - 100% giáo viên kiểm tra đột xuất công tác soạn giảng - tổ trưởng môn với lãnh đạo khoa thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo viên lần/học kỳ - Tổ chuyên môn họp lần/tháng, để đánh giá việc thực công tác chuyên môn tổ - Toàn thể giáo viên phải thực quy chế chuyên môn, chế độ chấm điểm, nộp điểm quy định - Khi kết thúc MH/MĐ giáo viên phải có đánh giá ưu nhược điểm MH/MĐ gửi tổ chuyên môn giáo vụ khoa Cuối học kỳ, cuối năm học tổ chuyên môn phải rà soát lại chương trình vật tư học tập Công tác đoàn thể - Khoa phối hợp với công đoàn để quán triệt, động viên cán giáo viên thực nghiêm nội quy nhà trường tham gia đầy đủ phong trào nhà trường tổ chức, Bộ ngành phát động Công tác quản lý - Thực nghiêm chế độ học, họp, đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng kịp thời để điều chỉnh, khắc phục sai sót (nếu có) - Chấp hành tuyệt đối đạo cấp Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể - Phấn đấu có học sinh tham gia hội thi tay nghề cấp quốc gia - Lao động tiên tiến: đạt 100% - Chiến sĩ thi đua cấp sở: 02-03 đ/c - Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc - Công đoàn: Công đoàn vững mạnh Hội nghị kết thúc lúc 11h 00 phút ngày Trưởng khoa CKCT CT công đoàn khoa ... cán giáo viên thực nghi m nội quy nhà trường tham gia đầy đủ phong trào nhà trường tổ chức, Bộ ngành phát động Công tác quản lý - Thực nghi m chế độ học, họp, đánh giá rút kinh nghi m hàng tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016 , NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016 , NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay