NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016

3 164 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2016, 06:33

... cán giáo viên thực nghi m nội quy nhà trường tham gia đầy đủ phong trào nhà trường tổ chức, Bộ ngành phát động Công tác quản lý - Thực nghi m chế độ học, họp, đánh giá rút kinh nghi m hàng tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016 , NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016 , NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay