Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại bùi huy hạnh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương và một số phác đồ điều trị

64 762 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2016, 11:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ NGÂN Tên đề tài: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRANG TRẠI BÙI HUY HẠNH HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ NGÂN Tên đề tài: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRANG TRẠI BÙI HUY HẠNH HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43 - Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Trần Huê Viên Thái Nguyên, 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, cố gắng nỗ lực thân, em nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, quý báu Thầy, Cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y, Lãnh đạo, cán nhân viên trang trại chăn nuôi gia công Công ty Cổ Phần Charoen Pokphand Việt Nam giúp đỡ gia đình, bạn bè, người thân suốt thời gian thực tập Trước hết em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo PGS.TS Trần Huê Viên, hướng dẫn, bảo em tận tình suốt trình học tập trình thực đề tài tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, BCN khoa Chăn nuôi - Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực khóa luận Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam, chủ trang trại, cô, chú, anh, chị công nhân trang trại gia đình ông Bùi Huy Hạnh hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghiệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Em xin bày tỏ biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân, người động viên giúp đỡ em mặt, tạo điều kiện tốt cho em suốt trình học tập thực tập chuyên đề tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Ngân ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Các tiêu chí chẩn đoán viêm tử cung 14 Bảng 2.2: Ý nghĩa dịch chảy từ âm đạo qua thời gian xuất 14 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 25 Bảng 4.1: Lịch sát trùng trại lợn nái 32 Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 33 Bảng 4.3: Kết công tác phục vụ sản xuất 38 Bảng 4.4: Cơ cấu đàn lợn nái sinh sản 39 Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo loại nái 40 Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 41 Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 42 Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 43 Bảng 4.9: Cường độ nhiễm lợn nái bị bệnh viêm tử cung 44 Bảng 4.10: Kết phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái 46 Bảng 4.11: Khả sinh sản lợn nái sau điều trị 47 Bảng 4.12: Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung 48 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Charoen Pokphand Cs: Cộng ĐC: Đối chứng ĐVT: Đơn vị tính Kg: Kilogam Kl: Khối lượng LMLM: Lở mồm long móng Nxb: Nhà xuất MD: Minh Dũng P: Khối lượng PGS.TS: Phó giáo sư tiến sĩ STT: Số thứ tự TB: Trung bình TT: Thể trọng iv MỤC LỤC Trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Đặc điểm giải phẫu quan sinh dục lợn nái 2.1.2 Đặc điểm sinh lý sinh sản lợn nái 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 2.1.4 Quá trình viêm tử cung 2.1.5 Các thể viêm tử cung 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung 12 2.1.7 Chẩn đoán viêm tử cung 14 2.1.8 Chẩn đoán điều trị 15 2.1.9 Hiểu biết số loại thuốc điều trị bệnh viêm tử cung lợn 18 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 21 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 24 v 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi 27 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 29 4.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 29 4.1.2 Công tác thú y 31 4.1.3 Công tác khác 37 4.2 Kết nghiên cứu 39 4.2.1 Kết khảo sát cấu đàn lợn nái nuôi trang trại 39 4.2.2 Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 39 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở nước ta nay, ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Nghề chăn nuôi lợn có lịch sử lâu đời nghề phổ biến nước ta Thịt lợn chiếm 75-80% tổng số loại thịt gia súc, gia cầm Đó nguồn cung cấp khối lượng thịt, mỡ lớn cho ngành chế biến thực phẩm công nghệ chế biến cung cấp nguồn phân bón quan trọng cho ngành trồng trọt Hiệu ngành chăn nuôi lợn đem lại lớn Để cung cấp giống tốt cho nhu cầu chăn nuôi, vấn đề đặt phải nâng cao xuất sinh sản chất lượng chăn nuôi Muốn đảm bảo điều bên cạnh yếu tố giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc quản lý nuôi dưỡng công tác thú y vấn đề quan tâm hàng đầu, nhằm hạn chế bệnh tật tăng nhanh số lượng chất lượng đàn lợn Tuy vậy, năm gần trở ngại lớn chăn nuôi lợn nái sinh sản dịch bệnh xảy phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái nuôi tập trung trang trại nuôi tập trung gia đình Đối với lợn nái bệnh sinh sản xuất nhiều khả thích nghi đàn lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta đặc biệt hay gặp bệnh viêm tử cung, bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới khả sinh sản lợn mẹ Bệnh viêm tử cung bệnh phổ biến lợn nái sinh sản bệnh nhiều nguyên nhân gây để lại hậu nghiêm trọng lợn nái (giảm sức đề kháng, giảm sinh sản, ) ảnh hưởng lớn tới hệ lợn sau đồng thời ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu toàn ngành chăn nuôi lợn nói chung Với mục đích nâng cao suất sinh sản lợn nái, hạn chế thiệt hại bệnh viêm tử cung gây đàn lợn nái sinh sản nuôi trại, tiến hành đề tài: “Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trang trại Bùi Huy Hạnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương số phác đồ điều trị” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn - Xác định biểu lâm sàng bệnh - Đánh giá hiệu hai phác đồ điều trị 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá tình hình cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn - Ðánh giá hiệu hai phác đồ điều trị 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Bổ sung số thông tin khoa học bệnh viêm tử cung lợn biện pháp phòng trị bệnh có hiệu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Góp phần kiểm soát khống chế bệnh viêm tử cung đàn lợn nuôi sở, nâng cao suất hiệu chăn nuôi Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Đặc điểm giải phẫu quan sinh dục lợn nái Bộ phận sinh dục lợn nái chia thành phận sinh dục bên (buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo) phận sinh dục bên ngoài: Âm môn, âm vật, tiền đình (Nguyễn Đức Hùng cs, 2003) [15]) * Buồng trứng (Ovarium) Buồng trứng lợn gồm treo cạnh trước dây chằng rộng, nằm xoang chậu Hình dạng buồng trứng đa dạng phần lớn cóhình bầu dục hình ovan dẹt, lõm rụng trứng Buồng trứng có hai chức tạo giao tử tiết hoocmon: Estrogen, Progesteron Inhibin Các hoocmon tham gia vào việc điều khiển chu kỳ sinh sản lợn Phía buồng trứng bao bọc lớp màng liên kết sợi, màng dịch hoàn Phía buồng trứng chia làm miền: Miền vỏ miền tủy Miền vỏ chứa noãn nang, thể vàng, thể trắng có tác dụng sinh dục xảy trình trứng chín rụng trứng Miền tủy buồng trứng nằm gồm mạch máu, dây thần kinh, mạch bạch huyết mô liên kết Trên buồng trứng có từ 70.000 - 100.000 noãn bào giai đoạn khác nhau, tầng noãn bào sơ cấp phân bố tương đối đều, tầng noãn bào thứ cấp sinh trưởng, noãn bao chín lên bề mặt buồng trứng (Trần Thị Dân, 2004) [6] * Ống dẫn trứng (Oviductus) Ống dẫn trứng (vòi Fallop) treo màng trao ống dẫn trứng, nếp gấp màng bụng bắt nguồn từ lớp bên dây chằng rộng Căn vào chức chia ống dẫn trứng thành bốn đoạn: + Tua điểm: Có hình gống tua liềm 43 4.2.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Để xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái lứa đẻ, từ có chế độ chăm sóc, quản lý sử dụng hợp lý, tiến hành theo dõi trực tiếp trên 1256 lợn nái đẻ nhóm, phân theo lứa đẻ sau: Lợn nái kiểm định lứa - 2, lợn nái sinh sản lứa - 4, lợn nái sinh sản lứa - lợn nái sinh sản từ lứa thứ trở lên Kết điều tra tình hình lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tuổi sinh sản trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 1–2 Số nái theo dõi (con) 324 Số nái mắc bệnh (con) 36 Tỷ lệ mắc (%) 11,11 3–4 296 33 11,14 5–6 282 32 11,34 >6 354 41 11,58 Tính chung 1256 142 11,30 Lứa đẻ Nhận xét: Kết bảng 4.8 cho thấy: Tuổi sinh sản lứa đẻ có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh bệnh viêm tử cung tăng dần theo số lứa đẻ tuổi sử dụng lợn nái Lợn nái lứa - có tỷ lệ mắc bệnh thấp (11,11%), lợn đẻ từ lứa thứ trở bị mắc bệnh với tỷ lệ cao (11,58%) Theo em, lợn sinh sản từ lứa thứ trở lên có tỷ lệ mắc bệnh cao lợn sinh sản nhiều lứa dẫn tới sức đề kháng giảm, tử cung co bóp yếu, sức rặn lợn mẹ giảm nên đẻ thường hay bị sót gây viêm tử cung, mặt khác cổ tử cung không đóng kín lợn sinh sản nguyên nhân để mầm bệnh dễ xâm nhập phát triển Do lứa đẻ trước lợn bị bệnh mà không điều trị khỏi hoàn toàn, bệnh chuyển sang thể mãn tính, tiềm ẩn tái phát lứa đẻ tiếp sau 44 Như vậy, điều trị bệnh cho lợn nái nên điều trị dứt điểm tránh cho bệnh chuyển thành thể mãn tính Ngoài ra, chăn nuôi lợn nái sinh sản nên ý đến việc theo dõi kiểm tra suất sinh sản lợn nái đẻ để có hướng loại thải nái già, số lứa đẻ nhiều làm tăng tỷ lệ mắc bệnh gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi 4.2.2.5 Kết theo dõi cường độ nhiễm lợn nái bị bệnh Kết theo dõi cường độ nhiễm lợn nái mắc bệnh viêm tử cung nuôi trang trại thể bảng 4.9: Bảng 4.9: Cƣờng độ nhiễm lợn nái bị bệnh viêm tử cung Số nái theo Số nái mắc Tỷ lệ dõi(con) bệnh(con) (%) Viêm thể nhẹ (+) 142 98 69,01 Viêm thể vừa (++) 142 39 27,46 Viêm thể nặng (+++) 142 3,52 142 142 100 Cƣờng độ Tính chung Nhận xét: Qua bảng 4.9 cho thấy cường độ nhiễm bệnh lợn nái nuôi trang trại chủ yếu bị viêm thể nhẹ (+) chiếm 69,01%, thấp viêm thể nặng (+++) chiếm 3,52% Ở thể nhẹ (+) lợn nái có biểu tăng tiết dịch, xuất niêm dịch màu trắng đục, thân nhiệt tăng, lợn bỏ ăn Viêm thể vừa (++) lợn có triệu chứng như: Thân nhiệt tăng, ăn uống giảm lượng sữa tiết giảm có hoàn toàn, dịch viêm có lẫn máu, mảnh tổ chức có màu nâu, vàng, trắng đục có mùi hôi thối, Viêm thể nặng (+++) chiếm 3,52% lợn mắc bệnh thể khắm thể thường kế phát từ viêm thể vừa dẫn tới nhiễm trùng toàn thân, thân nhiệt cao 40,5 - 41,50C, mệt mỏi, ủ rũ, ăn uống giảm, sản lượng sữa giảm hẳn Cơ quan sinh dục thải hỗn dịch màu đỏ nâu, kèm mảnh hoại tử có tổ chức, thối rữa nên có mùi thối, khắm Kiểm tra tử cung thấy niêm mạc nhợt nhạt, cổ tử cung mở, hỗn dịch chảy nhiều, có lẫn tổ chức hoại tử, mùi hôi thối, 45 Vì vậy, để phòng điều trị bệnh viêm tử cung đạt hiệu cao cần phát sớm, kịp thời để bệnh không tiến triển sang thể viêm nặng, làm sữa giảm suất ảnh hưởng tới lứa đẻ sau lợn nái 4.2.2.6 Kết hai phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái Trong trình nghiên cứu làm đề tài thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái cụ thể phác đồ sau: Phác đồ 1: - Kháng sinh Vetrimoxin - L.A tiêm bắp với liều lượng 1ml/10kg TT Tiêm - mũi/nái, 1mũi/48h - Oxytocin: Tiêm bắp - 6ml/lần/ngày - B.complex: Tiêm bắp 1ml/10kg TT - Glucose 5% truyền tĩnh mạch Liều lượng 500 - 1000ml/lần - MD Analgin: Tiêm bắp Liều lượng 1ml/10kg TT - Gynapax: 5g pha với 500 - 1000ml nước cất đưa vào tử cung Phác đồ 2: - Kháng sinh Pen-step20/20 tiêm bắp với liều lượng 1ml/10kgTT Tiêm 3-5mũi/nái, 1mũi/48h - Oxytocin: Tiêm bắp - 6ml/lần/ngày - B.complex: Tiêm bắp 1ml/10kg TT - Glucose 5% truyền tĩnh mạch Liều lượng 500 - 1000ml/lần - MD Analgin: Tiêm bắp Liều lượng 1ml/10kg TT - Gynapax: 5g pha với 500 - 1000ml nước cất đưa vào tử cung Kết thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái trình bày bảng 4.10: Nhận xét: Qua số liệu bảng 4.10 cho thấy: Việc sử dụng hai loại thuốc kháng sinh Vetrimoxin - L.A Pen-step20/20 để điều trị bệnh viêm tử cung đạt kết cao Tỷ lệ điều trị khỏi phác đồ (100%) cao phác đồ (93,75%) 46 Thời gian điều trị phác đồ trung bình 5,05 ngày ngắn so với phác đồ 5,67 ngày Tỷ lệ khỏi phác đồ 100%, thời gian điều trị ngắn so với phác đồ Vì thuốc sử dụng phác đồ đạt hiệu cao hơn, lợn mau khỏi Kết cho thấy, phát bệnh việc điều trị kịp thời lựa chọn loại thuốc để điều trị quan trọng Bệnh điều trị sớm thuốc hiệu điều trị bệnh cao, lợn mau khỏi, ảnh hưởng tới khả sinh sản Bảng 4.10: Kết phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái Phác đồ Thuốc dùng điều trị Liều lƣợng & cách dùng Vetrimoxin 1ml/ 10kg TT, tiêm bắp L.A Oxytocin - 6ml/con, tiêm bắp Gynapax 5g pha với 500 - 1000ml nước cất, đưa vào tử cung Pen 1ml/10kg TT, tiêm bắp step20/20 Oxytocin - 6ml/con, tiêm bắp 5g pha với 500 -1000ml Gynapax nước cất, đưa vào tử cung Số Số lợn Số lợn ngày điều trị khỏi điều (con) (con) trị Tỷ lệ khỏi (%) 5,05 35 35 100 5,67 32 30 93,75 (Ghi chú: Điều trị tháng 06, tháng 07 tháng 08) 4.2.2.7 So sánh khả sinh sản lợn nái qua hai phác đồ điều trị Khi lợn mắc bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến thể vật mức độ nặng, nhẹ khác tùy thuộc vào mầm bệnh, sức đề kháng vật, chăm sóc chữa trị mắc bệnh… Đặc biệt lợn nái sinh sản bị mắc bệnh ảnh hưởng đến thời gian động dục lại sau cai sữa, tỷ lệ phối giống đạt… Dưới kết theo dõi số ảnh hưởng bệnh đến khả sinh sản lợn Kết trình bày bảng 4.11 47 Bảng 4.11: Khả sinh sản lợn nái sau điều trị ĐVT Kết Số nái điều trị khỏi 65 Số nái động dục lại 65 Tỷ lệ động dục lại % 100 Thời gian động dục lại sau điều trị ngày 7± 0,65 Số nái phối giống đạt lần 56 % 86,15 % 13,85 Chỉ tiêu khảo sát Tỷ lệ nái phối giống đạt lần Số nái phối giống đạt lần Tỷ lệ nái phối giống đạt lần Nhận xét: Qua bảng 4.11 cho thấy: Số lợn nái động dục lại sau điều trị 65 con, chiếm tỷ lệ 100% Thời gian động dục lại sau cai sữa trung bình ngày Số nái phối giống đạt lần 56/65 con, chiếm tỷ lệ 86,15% Số nái phối giống đạt lần 9/65 con, chiếm tỷ lệ 13,85% Từ kết ta thấy bệnh viêm tử cung có ảnh hưởng không lớn đến tỷ lệ động dục lại tỷ lệ phối giống đàn lợn nái Vì công tác phát bệnh sớm có hướng phòng trị bệnh kịp thời vô quan trọng có hạn chế ảnh hưởng bệnh viêm tử cung tới khả sinh sản lợn nái 48 4.2.2.8 Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung Bảng 4.12: Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung STT Chỉ tiêu Giá thuốc (đồng/lọ) Liều điều trị Phác đồ Phác đồ Thời gian điều trị trung bình 5,05 5,67 (ngày) Vetrimoxin - L.A (100ml/lọ) Pen - step20/20 (100ml/lọ) Oxytocin (100ml/lọ) Glucose 5% (500ml/lọ) MD Analgin (100ml/lọ) Gynapax (30x5g/gói/hộp) B.complex (100ml/lọ) 300.000 20ml/con/2ngày 151.200 275.000 20ml/con/2ngày 23.000 2ml/con/ngày 2.323 2.608 16.000 500ml/con/ngày 80.800 90.720 24.000 10ml/con/ngày 12.120 13.608 24.000 5g/con/ngày 4.040 4.536 30.000 20ml/con/ngày 30.300 40.020 280.783 307.142 155.650 Chi phí thuốc/1con điều trị (đồng) Qua bảng 4.12 so sánh chi phí thuốc điều trị cho lợn nái bị mắc bệnh viêm tử cung phác đồ 280.783 đồng, phác đồ 307.142 đồng 49 Trong trình điều trị theo dõi thấy nên sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái Hiệu điều trị tốt hơn, thời gian điều trị ngắn Ngoài loại thuốc chứa thành phần kháng sinh Amoxycillin, loại kháng sinh có hoạt phổ rộng, tác dụng với vi khuẩn Gr(-) Gr(+) nên phòng nhiều bệnh khác như: viêm khớp, viêm phổi, bệnh đường tiêu hóa, niệu dục… Qua kết bảng cho thấy chi phí điều trị cho lợn nái bị bệnh cao Vì phòng bệnh phương pháp tốt nhất, vừa nâng cao khả sản xuất lợn tiết kiệm chi phí thuốc thú y, nâng cao hiệu chăn nuôi 50 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn Bùi Huy Hạnh, xã Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương sơ rút số kết luận sau: Trong số 1369 nái theo dõi thời gian thực tập, có 142 nái mắc bệnh với tỷ lệ 10,37% Với loại lợn nái khác tỷ lệ mắc bệnh khác nhau, cụ thể: Nái hậu bị 0%, nái kiểm định tỷ lệ nhiễm 11,1%, nái 11,37% Ở điều kiện thời tiết khác tỷ lệ nhiễm bệnh khác nhau: Qua theo dõi từ tháng 05 đến tháng 11 tháng 07 có tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung cao 13,87%, thấp vào tháng 05 8,73% Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung hai giống lợn chênh lệch đáng kể: Giống lợn Yorkshire tỷ lệ mắc bệnh 11,18%, giống lợn Landrance tỷ lệ mắc bệnh 11,42% Lợn nái đẻ nhiều lứa tỷ lệ nhiễm cao lợn nái đẻ lứa có tỷ lệ nhiễm bệnh cao (11,58%), thấp nái đẻ lứa - (11,11%) Cường độ nhiễm lợn nái bị viêm tử cung chủ yếu thể nhẹ chiếm 69,01%, thể nặng chiếm tỷ lệ thấp 3,52% Cả phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung cho kết cao Khuyến cáo nên sử dụng phác đồ (Vetrimoxin - L.A) trình điều trị bệnh viêm tử cung Khả sinh sản lợn nái sau điều trị qua hai phác đồ cho tỷ lệ cao, nái động dục 100%, phối đạt lần 86,15%, phối đạt lần 13,85% Chi phí sử dụng thuốc cho hai phác đồ điều trị: Phác đồ 280.783 đồng/con, phác đồ 307.142 đồng/con 51 5.2 Đề nghị - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ kỹ thuật để giảm bớt tỷ lệ mắc viêm tử cung lợn Hàng ngày chuồng trại phải vệ sinh sẽ, tránh ô nhiễm môi trường, chuồng trại phải tiêu độc định kỳ - Có thể sử dụng thuốc liều lượng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái sinh sản giảm thiểu chi phí Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm với nhiều loại thuốc việc điều trị bệnh viêm tử cung để tìm thuốc có giá thành rẻ hiệu cao điều trị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp Lê Xuân Cường (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Minh Chí, Nguyễn Như Pho (1985), “Hội chứng MMA heo nái sinh sản”, Kết nghiên cứu khoa học 1981-1985, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Tr 48 - 51 Phạm Hữu Danh (1985), Bệnh sinh sản lợn, Nxb Nông nghiệp, Tr 67-69 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp TP HCM Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1993), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2004), Phòng trị bệnh lợn nái đẻ sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp 11 Trần Tiến Dũng (2004), Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái, Tạp chí KHKT Nông nghiệp, tập số - 2004 12 Từ Quang Hiển, Trần Văn Phùng (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 53 13 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Khắc Hiếu, Bùi Thị Tho (1999), Một số kết nghiên cứu tính kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thú y, Kết nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật - Khoa Chăn nuôi Thú y, Nxb Nông nghiệp, Tr 134 - 138 15 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp 17 Trương Lăng (1996), Nuôi lợn gia đình, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Hà Nội, Tr 165 - 168 19 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1997), Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc bệnh viêm tử cung, Kết nghiên cứu KHKT khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Lê Văn Năm (1997), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp 22 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Hùng Nguyệt, Đặng Đình Tín (2004), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Hữu Phước (1982), Tạp chí khoa học nông nghiệp, Nxb Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 54 25 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội 26 Nguyễn Xuân Tịnh, Nguyễn Xuân Bình (1996), Sinh lý gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 27 Nguyễn Quang Tuyên (2008), Giáo trình vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp 29 Nguyễn Văn Thanh (2003), Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 10 số - 2003 30 Nguyễn Văn Thiện, Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân (1996), Chăn nuôi lợn gia đình trang trại, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 31 A.Vtrekaxova (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp 32 Madec F (1991), Nghiên cứu bệnh lý sinh đẻ gia súc, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 33 Madec F (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí KHKT Thú y, tập II số - 1995 II Tài liệu nƣớc 38 Andrew Gresham; 2003; Infectious reproductive disease in pigs, in practice (2003) 25: 466-473 doi:10.1136/inpract.25.8.466 39 Berstchinger, H.U (1993), "Coliforms mastitis", In diseases of swine 7th edition, Iowa state University press, Iowa, U.S.A., pp.511-517 40 Piat Kowski, T L., D C Mahan, A H Cantor, A L Moxon… (1979), “Selenium and vitamin E in semipurified diets for gravid and nongravid gilts”, J Anim Sci, 48: pp.1357-1365 MỘT SỐ THUỐC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ VETRIMOXIN L.A PEN - STEP20/20 OXYTOCIN ANALGIN GYNAPAX LUTALYSE MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VIÊM THỂ VỪA VIÊM THỂ NẶNG TIÊM ĐIỀU TRỊ ĐÁNH DẤU SAU TIÊM PHÂN THEO DÃY THỤT RỬA TỬ CUNG MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC CẮT ĐUÔI BẤM TAI CHO LỢN CON ĐIỀU TRỊ LỢN CON THIẾN VÀ MỔ HECNI LẤY TINH LỢN SOI KIỂM TRA TINH TRÙNG THỤ TINH CHO LỢN [...]... (ngày) = Số lợn điều trị Tổng số tiền thuốc điều trị Chi phí thuốc điều trị (đ/con) = Tổng số con điều trị 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo loại nái - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở các tháng - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 28 - Kết quả theo dõi cường độ nhiễm của lợn nái bị viêm tử cung - Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung. .. Landrace, Yorshire nuôi tại trang trại - Phạm vi nghiên cứu: Lợn nái hậu bị, lợn nái chửa, lợn nái nuôi con 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 05/2015 đến tháng 11/2015 - Địa điểm nghiên cứu: Trang trại sản xuất lợn giống Bùi Huy Hạnh, thuộc xã Tái Sơn, huy n Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 3.3 Nội dung nghiên cứu - Xác định tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản... cung chiếm tỷ lệ 42,4% Viêm tử cung trên nhóm lợn thuần chiếm 25,48%, trên nhóm lợn lai chiếm 50,48% Viêm tử cung xảy ra cao nhất là lứa 1 và lứa 2 Tỷ lệ chậm động dục ở nhóm lợn bị viêm tử cung cao nhiều hơn so với nhóm lợn không bị viêm tử cung Theo Nguyễn Văn Thanh (2003) [29], tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại hướng nạc đang được nuôi tại các địa phương vùng đồng bằng châu thổ sông... (+++) Điều trị cho lợn mắc bệnh, theo dõi quá trình điều trị Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ lợn con mắc bệnh, tỷ lệ chết, tỷ lệ khỏi bệnh tỷ lệ tái phát và thời gian trung bình được tính theo công thức Số lợn mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc bệnh (%) = Tỷ lệ khỏi bệnh (%) = x 100 Tổng số lợn theo dõi (con) Số lợn khỏi bệnh (con) x 100 Số lợn điều trị (con) Tổng thời gian điều trị từng con Thời gian điều trị trung... Các thể viêm tử cung Theo Đặng Đình Tín (1986) [25], bệnh viêm tử cung được chia làm 3 thể: Viêm nội mạc tử cung, viêm cơ tử cung, viêm tương mạc tử cung 10 2.1.5.1 Viêm nội mạc tử cung (Endometritis) Theo NguyễnVăn Thanh (2003) [29], viêm nội mạc tử cung là viêm lớp niêm mạc của tử cung, đây là một trong các nguyên nhân làm giảm khả năng sinh sản của gia súc cái, nó cũng là thể bệnh phổ biến và chiếm... cosis ở bò, bệnh đóng dấu lợn, bệnh viêm vú truyền nhiễm, nhiễm trùng khi đẻ, viêm tử cung, sót nhau, và nhiều bệnh khác * Streptomycine: - Thành phần: Gồm 3 phần chính: Stcotobiosamin, streptoz, streptidin - Tác dụng: Điều trị bệnh tụ huy t trùng ở gia súc, gia cầm, viêm âm đạo tử cung trâu bò, viêm vú do staphylococcus, trộn vào môi trường pha chế tinh dịch, điều trị viêm ruột ỉa chảy của bê nghé, lợn. .. cung theo hai phác đồ - Khả năng sinh sản của lợn nái sau điều trị - Chi phí sử dụng thuốc trong điều trị bệnh viêm tử cung 29 Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 4.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 4.1.1.1 Chăm sóc lợn nái và lợn con Trong quá trình thực tập tại trang trại, tôi đã tham gia chăm sóc lợn nái chửa, nái đẻ, tham gia đỡ đẻ chăm sóc cho đàn lợn con theo mẹ... kéo dài 48 - 72 giờ 22 2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước Ở Việt Nam một số nhà khoa học đã có những nghiên cứu tổng kết về bệnh viêm tử cung Nhưng những tư liệu nghiên cứu về bệnh viêm tử cung ở lợn nái cũng còn rất ít Hồ Văn Nam và cs (1997) [19], bệnh viêm tử cung ở đại gia súc nói chung là một quá trình bệnh lý phức tạp được thể hiện dưới nhiều thể khác nhau Đây là một trong những nguyên nhân... trong số các nguyên nhân dẫn tới ít sinh đẻ và vô sinh của lợn thì các bệnh ở cơ quan sinh dục chiếm từ 5 – 15% F.Madec [32], khi tiến hành nghiên cứu bệnh lý sinh thái vào năm 1991 trên số đàn lợn xứ Brơ - ta - nhơ (Pháp) với chủ đề bệnh lý sinh đẻ cho thấy 15% số lợn nái bị viêm tử cung Theo F Madec (1995) [33], viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt một vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ ngày hôm sau và bệnh. .. triển Theo Nguyễn Đức Lưu và cs (2004) [18], trong quá trình có thai, lợn nái ăn uống nhiều chất dinh dưỡng, ít vận động hoặc bị nhiễm một số bệnh truyền nhiễm như: Bệnh xoắn khuẩn, sảy thai truyền nhiễm và một số bệnh nhiễm khuẩn khác làm cho cơ thể lợn nái yếu dẫn đến sảy thai, thai chết lưu và viêm tử cung 13 Ngoài ra còn một số nguyên nhân sau: * Thiếu sót về dinh dưỡng và quản lý: Khẩu phần ăn ... cung gây đàn lợn nái sinh sản nuôi trại, tiến hành đề tài: Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trang trại Bùi Huy Hạnh, huy n Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương số phác đồ điều trị 1.2... NGUYỄN THỊ NGÂN Tên đề tài: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRANG TRẠI BÙI HUY HẠNH HUY N TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... Đánh giá tình hình cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn - Xác định biểu lâm sàng bệnh - Đánh giá hiệu hai phác đồ điều trị 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá tình hình cảm nhiễm bệnh viêm tử cung lợn -
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại bùi huy hạnh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương và một số phác đồ điều trị , Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại bùi huy hạnh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương và một số phác đồ điều trị , Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại bùi huy hạnh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương và một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay