Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh viêm vú ở lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái nguyễn thanh lịch, ba vì – hà nội và phác đồ điều trị

62 709 1
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2016, 10:30

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, BỆNH VIÊM VÚ Ở LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NÁI NGUYỄN THANH LỊCH, BA VÌ - HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Thái Nguyên - năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, BỆNH VIÊM VÚ Ở LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NÁI NGUYỄN THANH LỊCH, BA VÌ - HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 – TY Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Hà Văn Doanh Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đaị học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên - năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận cố gắng thân, nhận quan tâm giúp đỡ nhà trường, bạn bè Trước tiên xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y dành nhiều thời gian công sức giúp đỡ trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hà Văn Doanh người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn trình thực để hoàn thành tốt khóa luận Đồng thời, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần Chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam, chủ trang trại toàn thể anh, chị em công nhân trang trại gia đình ông Nguyễn Thanh Lịch hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghi ệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Một lần xin gửi tới thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khoẻ điều tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Quỳnh ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung (theo Trần Tiến Dũng cs (2002)) 15 Bảng 2.2 Công tác phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn trại Lịch, Ba Vì, Hà Nội 26 Bảng 2.3: Lịch sát trùng trại lợn nái 27 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn nuôi trại lợn CP Ba Vì, Hà Nội giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 35 Bảng 4.2: Kết công tác phục vụ sản xuất 43 Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung viêm vú theo lứa đẻ 44 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung âm đạo viêm vú theo tháng theo dõi 45 Bảng 4.5: Hiệu điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản 47 Bảng 4.6: Hiệu điều trị bệnh viêm vú lợn nái sinh sản 48 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Charoen Pokphan Cs: cộng ĐVT: đơn vị tính E.coli: Escherichia coli Nxb: Nhà xuất TB: Trung bình TC: Tử cung TN: Thí nghiệm TT: Thể trọng Tr: Trang STT: Số thứ tự VTM: Vitamin iv MỤC LỤC Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cấu tạo quan sinh dục lợn nái 2.1.2 Một số đặc điểm sinh lý lợn nái 2.1.3 Những hiểu biết bệnh sản khoa lợn nái 13 2.1.4 Những hiểu biết thuốc điều trị 17 2.1.5 Một số thông tin trại Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì – Hà Nội 22 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 28 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 30 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.2 Các tiêu theo dõi 32 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu xử lý số liệu 33 v PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 35 4.1.1 Tình hình chăn nuôi lợn trại lợn nái, Ba Vì, Hà Nội giai đoạn từ năm 2013 đến tháng năm 2015 35 4.1.2 Công tác chăn nuôi 36 4.1.3 Công tác thú y 38 4.1.4 Các công tác khác 42 4.2 Kết nghiên cứu 44 4.2.1 Tình hình mắc bệnh viêm tử cung viêm vú đàn lơn nái nuôi trại lợn Lịch, Ba Vì, Hà Nội 44 4.2.2 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sản khoa theo tháng điều tra 45 4.2.3 Hiệu phác đồ điều trị bệnh sản khoa 47 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trải qua nhiều thập kỷ, ngành chăn nuôi chiếm vai trò to lớn kinh tế Bên cạnh ngành chăn nuôi trâu bò, gia cầm, dê Chăn nuôi lợn trở thành ngành chăn nuôi truyền thống đem lại thu nhập cao Do đó, để có chất lượng giống tốt, tạo nhiều thịt phục vụ nhu cầu thực phẩm nước xuất khẩu, việc nâng cao suất sinh sản đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại mối quan tâm hàng đầu nhà chăn nuôi Trong năm gần đây, suất sinh sản lợn nái ngoại nước ta có nhiều cải thiện nhờ chất lượng giống, chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn nái ngoại dần hoàn thiện ứng dụng rộng rãi Tuy nhiên, khả thích nghi lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta kém, công tác vệ sinh trước, sau đẻ không đảm bảo mà suất sinh sản lợn nái nước ta thấp so với nước khu vực nước tiên tiến trở ngại lớn chăn nuôi lợn nái sinh sản dịch bệnh xảy phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái nuôi tập trung trang trại nuôi tập trung hộ chăn nuôi gia đình Đối với lợn nái, lợn nái ngoại chăn nuôi theo phương thức công nghiệp bệnh sinh sản xuất nhiều khả thích nghi đàn lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta Mặt khác, trình sinh đẻ, lợn nái dễ bị loại vi khuẩn Streptococcus, Staphylococcus, E.coli,… xâm nhập gây số bệnh nhiễm trùng sau đẻ viêm âm đạo, viêm âm môn,… Đặc biệt hay gặp bệnh viêm tử cung, bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp tới khả sinh sản lợn mẹ Nếu không điều trị kịp thời, viêm tử cung dẫn tới bệnh kế phát như: Viêm vú, sữa, rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng huyết chết,… Đặc biệt bệnh viêm tử cung, viêm vú bại liệt sau đẻ lợn nái ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn lợn giống nói riêng, đồng thời ảnh hưởng tới suất, chất lượng hiệu toàn ngành chăn nuôi lợn nói chung Để hiểu rõ bệnh, đồng thời giúp người chăn nuôi tìm hướng giải phù hợp vấn đề phòng trị bệnh hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại bệnh sản khoa gây lợn nái sinh sản Được đồng ý ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, hướng dẫn thầy giáo TS Hà Văn Doanh giúp đỡ trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch, huyện Ba Vì, Hà Nội tiến hành nghiên cứu đề tài:“Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh viêm vú lợn nái ngoại nuôi trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì – Hà Nội phác đồ điều trị” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Nắm tình hình chăn nuôi vệ sinh phòng bệnh cho lợn trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch - Điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú đàn lợn nái ngoại nuôi trang trại - Thử nghiệm phác đồ điều trị sở 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết đạt đề tài thông tin có giá trị bổ sung vào tài liệu nghiên cứu bệnh viêm tử cung viêm vú, sở khoa học cho biện pháp phòng trị bệnh hiệu - Kết thu sở khoa học để đưa giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả sản xuất đàn lợn nuôi trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch, huyện Ba Vì, Hà Nội 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Xác định hiệu phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú lợn nái - Những khuyến cáo đề tài giúp người chăn nuôi hạn chế thiệt hại bệnh gây 41 Lợn nước chất điện giải gầy sút nhanh, bú kém, lại không vững Bệnh kéo dài bụng tóp lại, lông xù, hậu môn đuôi dính phân bê bết Nếu không điều trị kịp thời lợn chết nhanh + Điều trị: Bệnh phân trắng lợn điều trị nhiều loại thuốc Tại trang trại điều trị thuốc sau: Nova - Amcoli: 1ml/10 kgTT Tiêm bắp: ngày/lần + Kết quả: Điều trị 251 con, khỏi 240 con, đạt 95,62% - Bệnh viêm phổi + Nguyên nhân: Do Mycoplasma hyopneumoniae gây Bệnh xảy lợn từ sinh Bệnh xâm nhập chủ yếu qua đường hô hấp Do điều kiện chăn nuôi vệ sinh chuồng trại kém, thời tiết thay đổi, sức đề kháng lợn giảm, Bệnh thường lây lan nhốt chung lợn khỏe với lợn nhiễm bệnh mắc bệnh bú sữa lợn mẹ bị bệnh + Triệu chứng: Lợn còi cọc chậm lớn, lông xù, hở xương sống, thở hóp bụng lại Bình thường nghỉ ngơi lợn không ho, xua đuổi, quấy rầy lợn ho (ho vào lúc sáng sớm hay chiều tối), nhiệt độ thể bình thường hay tăng nhẹ + Điều trị: Tylogenta : 1,5ml/con Tiêm bắp ngày/lần Vetrimoxin : ml/con Tiêm bắp ngày/lần Điều trị - ngày + Kết : Điều trị khỏi 243 265 mắc bệnh, đạt 91,69% 4.1.3.3 Công tác vệ sinh Chuồng nuôi vệ sinh sẽ, chuồng tiêu độc thuốc sát trùng Ommicide lần hàng ngày, pha với tỷ lệ 320ml sát trùng/1000 lít nước 42 Ở chuồng đẻ sau cai sữa, lợn mẹ chuyển chuồng bầu Sau xuất lợn con, đan chuồng xịt máy áp lực, sát trùng dung dịch NaOH 10%, sau để khô Khung chuồng cọ sạch, xịt dung dịch NaOH pha với nồng độ loãng, sau xịt lại dung dịch vôi xút Gầm chuồng vệ sinh sẽ, tiêu độc khử trùng kỹ sau rắc vôi bột Chuồng để khô thoáng, đợi đón lợn bầu lên 4.1.4 Các công tác khác Ngoài việc chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn tiến hành nghiên cứu chuyên đề khoa học, tham gia số công việc khác như: Phối giống cho lợn nái: 72 Tiêm Dextran Fe cho lợn con: 315 Kết công tác phục vụ sản xuất thời gian thực tập tổng hợp bảng 4.2: 43 Bảng 4.2: Kết công tác phục vụ sản xuất Kết (an toàn/khỏi) STT Nội dung công việc Số lƣợng (con) Số lƣợng Tỷ lệ (con) (%) Phòng bệnh vaccine cho lợn An toàn 1.1 Dịch tả (tiêm) 437 437 100 1.2 Cầu trùng (uống) 552 552 100 Tiêm phòng vaccine cho lợn nái An toàn 2.1 Dịch tả 167 167 100 2.2 Lở mồm long móng 173 173 100 2.3 Tai xanh 144 144 100 2.4 Giả dại 158 158 100 2.5 Khô thai 166 166 100 Khỏi Điều trị bệnh 3.1 Bệnh viêm tử cung 54 53 98,15 3.2 Bệnh viêm vú 6 100 3.3 Bệnh phân trắng lợn 251 240 95,62 3.4 Bệnh viêm phổi 265 243 91,69 An toàn Công tác khác 4.1 Đỡ lợn đẻ 237 237 100 4.2 Xuất lợn 2000 2000 100 4.3 Tiêm Dextran - Fe cho lợn 315 315 100 4.4 Thiến lợn đực 247 247 100 4.5 Phối giống cho lợn nái 72 72 100 44 4.2 Kết nghiên cứu Trong chăn nuôi lợn nái sinh sản, bệnh sản khoa nói chung bệnh chiếm tỷ lệ cao, gây thiệt hại cho người chăn nuôi Bệnh hạn chế khả sinh sản, làm chậm động dục vô sinh phải loại thải sớm Ở nước ta, số nhà khoa học thú y có nghiên cứu bệnh nhằm tìm biện pháp khống chế làm giảm thiệt hại bệnh gây Tuy nhiên, bệnh xảy nhiều trang trại, sở chăn nuôi, Trong suốt trình thực tập trại theo dõi xác định tình hình lợn nái mắc bệnh sản khoa: viêm tử cung viêm vú Kết nghiên cứu sau: 4.2.1 Tình hình mắc bệnh viêm tử cung viêm vú đàn lơn nái nuôi trại lợn Lịch, Ba Vì, Hà Nội Trong trình thực đề tài trại, theo dõi tình hình mắc bệnh sản khoa lứa đẻ khác Kết trình bày qua bảng 4.3 Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung viêm vú theo lứa đẻ Số nái STT Lứa đẻ theo dõi (n) Bệnh viêm tử cung Bệnh viêm vú Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ mắc (%) mắc (%) 1 -2 63 13 20,63 1,59 3-4 68 13,23 1,61 5–6 62 11 17,74 2,94 >6 119 21 17,64 1,68 Tính chung 312 54 17,31 1,92 Số liệu bảng 4.5 cho thấy: Bệnh viêm tử cung nói chung xảy cao lứa >6, - 6, lứa 1-2, lứa 3-4 có tỷ lệ mắc 45 Tỷ lệ nái mắc bệnh viêm tử cung có tỷ lệ cao nái đẻ lứa - nái đẻ nhiều lứa Đặc biệt từ lứa thứ trở cao hẳn lứa khác Với nái vào lứa đẻ - 2, nái đầu xương chậu hẹp nên có tượng đẻ khó, phải can thiệp tay dụng cụ trợ sản nhiều nên gây xây xước niêm mạc tử cung gây viêm Với lợn nái bước vào lứa đẻ >6 , nái sức khoẻ sức đề kháng giảm sút, sức rặn đẻ yếu, co bóp tử cung giảm nên dễ bị sót Nhau tồn tử cung tiết Folliculin ngăn trở phân tiết Prolactin làm tuyến vú không sinh sữa Sót nguyên nhân kế phát viêm tử cung, viêm vú Tóm lại, bệnh sản khoa, có bệnh viêm tử cung bệnh viêm vú xảy cao lứa 5-6 lứa >6, lứa 1-2, sau lứa 3-4 4.2.2 Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sản khoa theo tháng điều tra Qua theo dõi lợn nái đẻ tháng 6-11/2015, thấy bệnh sản khoa xảy tất tháng, kết trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung âm đạo viêm vú theo tháng theo dõi STT Số nái Bệnh viêm tử Tháng theo cung âm đạo theo dõi dõi Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ (con) mắc (%) mắc (%) Bệnh viêm vú Tính chung (%) 52 14 26,92 1,92 28.84 52 13 25,00 3,85 28,85 52 13,46 1,92 15,38 52 17,31 1,92 19,23 10 52 11,54 0 11,54 11 52 9,62 1,92 11,54 312 54 17,31 1,92 19,23 Tổng 46 Số liệu bảng 4.6 cho thấy: - Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa qua tháng khác nhau, cụ thể: Cao vào tháng chiếm 28,85% (trong tỷ lệ mắc viêm tử cung 25%, viêm vú 3,85%), tiếp đến tháng chiếm 28,84%, tháng chiếm 15,38%, tháng chiếm 19,23%, tháng 10 chiếm 11,54% tháng 11 chiếm 11,54% Các tháng 6, 7, có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao hẳn tháng khác thời tiết tháng nóng ẩm, mưa nhiều môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển xâm nhập vào thể lợn mẹ gây viêm Mặt khác lúc kỹ thuật công nhân trại chưa tốt, nên trình vệ sinh phận cho lợn mẹ hay trường hợp can thiệp đẻ khó không kỹ thuật làm xây xát niêm mạc đường sinh dục lợn mẹ gây viêm tử cung Các tháng lại tỷ lệ viêm tử cung giảm rõ rệt thời tiết mát mẻ hơn, môi trường thuận lợi cho phát triển vi khuẩn đồng thời trình độ kỹ thuật tay nghề công nhân trại ngày nâng cao, ý thức công tác vệ sinh chăm sóc lợn nái thực tốt, đầy đủ kỹ thuật Đối với bệnh viêm vú, nguyên nhân gây bệnh chủ yếu kỹ thuật mài nanh lợn chưa tốt, làm xây xát vú lợn mẹ gây viêm vú Bệnh viêm vú mắc nhiều yếu tháng 6, 7, giảm dần tháng lại Quy trình vệ sinh kỹ thuật trại thực ngày tốt, cụ thể sau: + Vệ sinh chuồng trại: Chuồng nái đẻ trước đưa nái từ chuồng bầu lên vệ sinh phun sát trùng Chuồng nái sau cai sữa rửa, để khô tiến hành phun sát trùng, rắc vôi bột Chuồng rắc vôi xong để trống ngày chuyển nái từ chuồng bầu lên Định kỳ phun sát trùng toàn trại để hạn chế vi khuẩn 47 + Đảm bảo dinh dưỡng cho lợn nái trước sau đẻ: Trại chia thời gian mang thai giai đoạn giai đoạn có phần ăn hợp lý Do đó, hạn chế tình trạng mẹ béo gầy thai to ảnh hưởng đến trình sinh đẻ + Thực thụ tinh nhân tạo quy trình: Quá trình thụ tinh thực kỹ thuật viên giám sát kỹ sư Quá trình thụ tinh đảm bảo sẽ, hạn chế tối đa nhiễm vi khuẩn từ bên công đoạn từ lấy tinh đến phối Tất công đoạn phải kỹ thuật + Khâu đỡ đẻ: Được công nhân để ý, chăm sóc cẩn thận Nếu xảy đẻ khó, trực tiếp kỹ thuật trại can thiệp; đó, hạn chế bệnh viêm tử cung xảy + Quy trình phòng bệnh viêm tử cung thực chặt chẽ Cụ thể: Nái sau đẻ xong tiêm Vetrimoxin + Oxytoxin Chính biện pháp góp phần hạn chế, giảm tỷ lệ mắc bệnh sản khoa lợn nái trại 4.2.3 Hiệu phác đồ điều trị bệnh sản khoa 4.2.3.1 Hiệu điều trị bệnh viêm tử cung Bảng 4.5: Hiệu điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản STT Chỉ tiêu ĐVT Kết Số lợn nái điều trị Con 54 Số lợn nái khỏi bệnh Con 53 Tỷ lệ khỏi bệnh % 98,15 Thời gian điều trị trung bình Ngày 6,04 Thời gian động dục sau điều trị Ngày 24,96 Tỷ lệ phối đạt lần % 100 48 - Qua bảng số liệu 4.5 cho thấy phác đồ điều trị cho hiệu khỏi 98,15%, có nái (chiếm 1,85) bị viêm tử cung nặng, nái già đẻ lứa nên để đảm bảo hiệu kinh tế suất trại loại thải - Về khả sinh sản, nhận thấy: Phác đồ cho tỷ lệ phối tốt Đạt lần 100% Theo tôi, phác đồ có hiệu sử dụng Vetrimoxin có thành phần kháng sinh Amoxycillin có đặc tính khuếch tán tốt tổ chức liên kết mềm trơn, nồng độ thuốc đến tử cung cao, thời gian trì thuốc kéo dài nên số lần tiêm liệu trình điều trị Mặt khác, phác đồ sử dụng Oxytoxin để tạo co bóp nhẹ nhàng nhằm đẩy chất bẩn ngoài, đồng thời có tác dụng đẩy hết dịch viêm sản phẩm trung gian làm tử cung nhanh hồi phục 4.2.3.2 Hiệu điều trị bệnh viêm vú Bảng 4.6: Hiệu điều trị bệnh viêm vú lợn nái sinh sản STT Chỉ tiêu ĐVT Kết Số lợn nái điều trị Con Số lợn nái khỏi bệnh Con Tỷ lệ khỏi bệnh % 100 Thời gian điều trị trung bình Ngày 5,83 Bảng 4.6 cho thấy phác đồ cho kết điều trị khỏi 100% So sánh với kết thí nghiệm bạn Giáp Thị Huệ sử dụng Vetrimoxin để điều trị trại có kết tỷ lệ khỏi bệnh 100% thời gian điều trị trung bình so với kết thí nghiệm tương đương Với kết trên, theo trại nên tiếp tục sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung bệnh viêm vú lợn nái ngoại nhằm phục hồi chức sinh sản, nâng cao suất sinh sản 49 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu đề tài, rút số kết luận sau: - Bệnh sản khoa lợn nái trại chiếm tỷ lệ tương đối cao (19,23%); đó, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung chiếm 17,31%, tỷ lệ mắc bệnh viêm vú chiếm 1,92% Điều gây ảnh hưởng xấu tới khả sinh sản lợn nái làm giảm khả sinh trưởng phát triển lợn - Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa đàn nái trại giảm dần qua tháng, cao vào tháng (28,85%) thấp vào tháng 11 (11,54%) - Bệnh sản khoa nói chung xảy cao nái đẻ lứa - trở lên, bệnh viêm tử cung 17,64%, viêm vú 1,68% - Bệnh viêm tử cung lợn nái trại xảy hầu hết tháng với mức độ viêm khác - Tỷ lệ mắc bệnh viêm vú cao lợn nái già, nguyên nhân chủ yếu mài nanh lợn chưa kỹ thuật, làm vú lợn mẹ xây xước tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm vú lợn mẹ Tỷ lệ viêm vú không cao, chiếm 1,92% tổng điều tra - Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung viêm vú lợn nái sinh sản Vetrimoxin tốt, đạt hiệu cao 5.2 Đề nghị - Trang trại nên tiếp tục sử dụng phác đồ dùng Vetrimoxin điều trị để đạt hiệu cao - Để hạn chế bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trang trại nên áp dụng đầy đủ quy trình phòng bệnh vào thực tế chăn nuôi Đối với trang trại nên có kế hoạch loại lợn nái theo tháng với tỷ lệ 3% tháng tương 50 đương 36 - 40% năm Việc giúp trang trại trì ổn định cấu đàn nái, giảm lợn mắc bệnh viêm tử cung - Cần thực tốt công tác phòng bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái sinh sản biện pháp sau: + Cho lợn nái chửa thường xuyên vận động, đảm bảo ăn uống đầy đủ, vệ sinh + Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ + Có thao tác đỡ đẻ, vệ sinh khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục lợn nái sinh sản + Phòng bệnh truyền nhiễm Leptospirosis, Brucellosis, cách dùng vaccine quy định, thời gian cho đàn lợn sinh sản 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nhà xuất Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Trần Tiến Dũng, Dương Đình Phong, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò Redsindhy nuôi nông trường Hữu Nghị Việt Nam, Mông Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sỹ Nông Nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Văn Lệ Hằng, Đào Đức Thà, Chu Đình Tới (2008), Sinh sản vật nuôi, Nxb Giáo Dục, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Madee F., (1995), Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái, Tạp chí KHKT Thú y, tập II số - 1995 Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 10 Sobko A I GaDenko N I (1978), (Trần Hoàng, Phan Thanh Phượng dịch), Cẩm nang bệnh lợn, tập 1, Nhà Xuất Nông nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Văn Thanh (2003), Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi ĐBSH thử nghiệm điều trị, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập X 52 12 Nguyễn Văn Thanh, Bùi Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động Xã hội 13 Trekaxova A.V (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phùng Thị Vân (2004), Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire phối chéo giống, đặc điểm sinh trưởng, khả sinh sản lợn nái lai F1 (LxY) (YxL) x Duroc, Báo cáo khoa học Khoa Chăn nuôi thú y (1999 – 2000), Viện Chăn nuôi Quốc Gia II Tài liệu tiếng anh 15 Mekay W M (1975), The use of antibiotics in animal feeds in the United Kingdom, The impact and importande of legislative controls Worlds pautry, Sciences jounal 31 116 - 28 (A rejoinder to the oreview of Smith Sebelow, Arguing Strongly that there is no Cause for concern) 53 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Một số thuốc sử dụng điều trị đề tài 54 Hình 2: Lợn nái mắ c bê ̣nh viêm tử cung Hình 3: Lợn nái bi ̣baị liê ̣t Hình 4: Lợn nái mắ c bê ̣nh viêm vú Hình 5: Thiế n lợn Hình 6: Mổ hecni 55 Hình 7: Đỡ đẻ Hình 8: Khai thác tinh Hình 9: Điều tri ̣viêm tử cung Hình 10: Thụt rửa tử cung, âm đaọ ... NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, BỆNH VIÊM VÚ Ở LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NÁI NGUYỄN THANH LỊCH, BA VÌ - HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA... tài: Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh viêm vú lợn nái ngoại nuôi trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì – Hà Nội phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Nắm tình hình chăn nuôi. .. nuôi vệ sinh phòng bệnh cho lợn trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch - Điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú đàn lợn nái ngoại nuôi trang trại - Thử nghiệm phác đồ điều trị sở 1.3 Ý nghĩa đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh viêm vú ở lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái nguyễn thanh lịch, ba vì – hà nội và phác đồ điều trị, Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bệnh viêm vú ở lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái nguyễn thanh lịch, ba vì – hà nội và phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay