Bài 2: Chuyển động thẳng đều

12 719 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:25

. Bắc Sơn THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. Mục đích thí nghiệm - Khảo sát tính chất chuyển động (cđ) của viên bi trên máng ngang Bài dự thi Môn: Vật Lí (Ban cơ bản) GIÁO VIÊN SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM năm học: 2007 – 2008 Trình tự thực hiện: 1. Khảo sát chuyển động thẳng đều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Chuyển động thẳng đều, Bài 2: Chuyển động thẳng đều, Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn