Bài thu hoạch kỹ năng ứng xử và tạo lập mối quan hệ (2)

14 703 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 19:38

... Ngọc Nhung 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA VÀ PTNNL BÀI THU HOẠCH CUỐI CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG ỨNG XỬ VÀ TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: DIỄN GIẢ - CHUYÊN GIA TÂM LÝ... thiện gần gũi Hiểu tầm quan trọng khoảng cách chổ ngồi giao tiếp Phân tích hành vy nhóm đối tượng giao tiếp Đặt câu hỏi thể quan tâm tạo thiện cảm Kỹ sử dụng giọng nói Có kỹ lắng nghe thực Cách... cần phải khắc phục dù điều xung quanh thấy chúng nhỏ nhặt quan trọng Không nên xem thường mà tạo nên thói quen xấu cẩu thả dẫn đến thất bại mà không ứng lên Dù học vài tiết ngắn ngủi động lại em
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng ứng xử và tạo lập mối quan hệ (2) , Bài thu hoạch kỹ năng ứng xử và tạo lập mối quan hệ (2) , Bài thu hoạch kỹ năng ứng xử và tạo lập mối quan hệ (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay