MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 ĐẾN 6 TUỔI.

21 541 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2016, 12:21

Thủa sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” Thật vậy Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp của cha ông để xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế không ngừng phát triển với một sự thay đổi căn bản về cơ cấu xã hội để tiếp cận với một nền văn minh phát triển cao. Trong đó “Con người” đứng ở vị trí trung tâm. Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân góp phần quan trọng cải tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện nhân cách trẻ. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GD& ĐT HUYỆN NGA SƠN ==========*0*=========== SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI Người thực : Chức vụ : Đơn vị công tác : SKKN thuộc lĩnh vực: Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường MN Nga Thái Chuyên môn THANH HOÁ, NĂM 2015 A ĐẶT VẤN ĐỀ Chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trình tác động có mục đích, có kế hoạch lên tình cảm, lý trí trẻ nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, hành động để trẻ tự giác chăm lo đến vấn đề ăn uống, vệ sinh sức khoẻ, cá nhân tập thể cộng đồng Thủa sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu nói: “Trẻ em hôm giới ngày mai” Thật vậy! Trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp cha ông để xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Ngày sống thời đại Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước, kinh tế không ngừng phát triển với thay đổi cấu xã hội để tiếp cận với văn minh phát triển cao Trong “Con người” đứng vị trí trung tâm Giáo dục mầm non khâu hệ thống giáo dục Quốc dân góp phần quan trọng cải tạo tiền đề cho phát triển toàn diện nhân cách trẻ Thực nhiệm vụ giáo dục đào tạo, ngành học mầm non đưa nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng vào chương trình giáo dục trẻ §ây việc làm vô cần thiết, tạo liên thông chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục từ độ tuổi mầm non lứa tuổi học đường Cho đến nay, chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm tổng kết Song năm học 2014 - 2015 trường Mầm non Nga Thái tiếp tục tổ chức triển khai thực chuyên đề đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên toàn trường, từ giúp cho nắm vững nội dung, phương pháp cách thường xuyên liên tục giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tác động đến trẻ cách nhanh nhất, xác nhất, góp phần quan trọng chiến lược trồng người, tạo lớp người có hiểu biết đầy đủ dinh dưỡng, sức khoẻ vệ sinh an toàn thực phẩm, biết lựa chọn cách thông minh tự giác, cách ăn uống để đảm bảo cho sức khoẻ Là giáo viên Mầm Non, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm sức khoẻ người đặc biệt trẻ lứa tuổi mầm non, động lực thúc tìm tòi giải pháp, biện pháp, để “ Lồng nghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm vào hoạt hoạt động ngày cho trẻ mẫu giáo (5 – 6) tuổi trường mầm non Nga Thái” đạt hiệu cao Đó đề tài chọn sáng kiến B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non phận quan trọng việc đào tạo hệ trẻ Thực lời dặn Bác Hồ vĩ đại: “ Làm mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ, muốn làm trước hết phải yêu trẻ, cháu nhỏ hay quấy khóc phải bền bỉ, chịu khó nuôi dạy cháu Dạy trẻ trồng non Trồng non có tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu thành người tốt” Thật vậy! Ở lứa tuổi trẻ vốn có tiềm lực mạnh mẽ giáo dục nuôi dưỡng chăm sóc tốt, cháu sớm phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, kỹ xã hội cách hướng Đây giai đoạn đặc biệt quan trọng hình thành người xã hội chủ nghĩa Sức khoẻ trẻ em phụ thuộc vào yếu tố như: Chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh, di truyền, môi trường…trong dinh dưỡng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển trẻ em Thiếu ăn, ăn không đủ chất, ăn không hợp lý, gây tác hại cho sức khoẻ trẻ Lứa tuổi mầm non giai đoạn thể phát triển mạnh nhanh, quan thể đà hoàn thiện Đây giai đoạn hình thành nhân cách trẻ, đồng thời chuẩn bị cho trẻ bước vào năm đầu đời trường tiểu học, sức khoẻ yếu tố có tính định đến phát triển người Sức khoẻ tốt tạo điều kiện cho người phát triển thể chất nói chung, học tập lao động nói riêng Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, trí nhớ, ý, cần cù, độ dẻo giai học tập phụ thuộc vào trạng thái chung sức khoẻ người Trong thời đại văn minh trí tuệ Giáo dục mầm non có chuyển biến chất lượng, đổi chung ngành giáo dục Dưới ánh sáng nghị số 29-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ Khóa XI “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập Quốc tế” Trong đó, “ Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp1 Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập năm tiếp theo…” Vì việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ nhằm phát triển cân đối hài hoà, chống đỡ bệnh tật Là vấn đề vô quan trọng cần thiết Nếu chăm sóc nuôi dưỡng không khoa học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không tốt gây cho trẻ ốm đau bệnh tật, dẫn đến phát triển thể chất bị kìm hãm, trình tâm lý độ hình thành phát triển cách cân đối hài hoà thể gầy gò ốm yếu.Vì người có sức khoẻ có muôn vàn ước mơ, người sức khoẻ có ước mơ “ Sức khoẻ”, “ Sức khoẻ” vốn quý người, có sức khoẻ có tất cả, điều kiện định đến nghiệp tiền đề tương lai Từ lý luận thực tiễn công tác thân xác định có tới 95% trẻ em trí tụê phát triển sức khoẻ, thể lực phát triển không tốt cần tránh số quan điểm chưa ngành học mầm non quan điểm đánh giá chất lượng, đánh giá kết học tập hoạt động như: Toán, KPKH, âm nhạc, tạo hình… mà chưa thực quan tâm đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường mầm non Điều kiện trẻ chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, nuôi dạy theo phương pháp khoa học, trẻ phát triển cân đối mặt thể lực trí tuệ , ngày trẻ ăn, ngủ, nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, vệ sinh cá nhân sẽ… hợp lý nên sức khoẻ trẻ đảm bảo tốt Trẻ ăn bán trú trường điều kiện tốt nhằm giáo dục trẻ biết lao động tự phục vụ cá nhân, biết giữ gìn vệ sinh chung, hình thành thói quen nề nếp, ý thức kỷ luật cô đề ra, tạo điều kiện cho trẻ giao lưu bạn bè lớp, vui chơi với cô, bạn,các cô cấp dưỡng y tá Dần dần hình thành cho trẻ tình cảm yêu thương, nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau, biết kính trọng người trên, yêu quý người xung quanh trẻ Việc lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ hoạt động ngày việc làm vô quan trọng sức khoẻ vốn quý, qua tạo điều kiện cho trẻ phát triển tốt thể lực trí tuệ sau II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: *Thực trạng chung: Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trường mầm non tỉnh có chuyển biến đáng kể công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đặc biệt công tác tổ chức chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ trường cấp ngành quan tâm Trong năm gần quan tâm đảng nhà nước chế độ thường xuyên mở lớp đào tạo giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghịêp vụ chuẩn chuẩn Do trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực chăm sóc giáo dục trẻ đội ngũ giáo viên ngày nâng cao rõ rệt, đáp ứng yêu cầu ngành học mầm non toàn xã hội thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Cơ sở vật chất trường mầm non nâng lên rõ rệt: đa số trường mầm non xây dựng khu trung tâm tổ chức ăn bán trú cho cháu Số lượng trẻ ăn bán trú ngày tăng, chất lượng bữa ăn ngày cải thiện rõ rệt, số lượng trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể số trường lớn đạt tỷ lệ 100% trẻ ăn ngủ trường Tuy nhiên số trường có khu trung tâm có điều kiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú, số khu lẻ chưa tổ chức Do vấn đề đặt trẻ mầm non toàn tỉnh chăm sóc nuôi dưỡng nhà trường mầm non * Thực trạng trường mầm non Nga Thái Trường Mầm non Nga Thái quan tâm phòng giáo dục Huyện Nga Sơn, cấp uỷ Đảng quyền địa phương tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đặc biệt nhà trường có đôi ngũ giáo viên trẻ động nhiệt tình thực yêu nghề mến trẻ, đặc biệt có kiến thức vấn đề dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Từ tạo niềm tin cho bậc phụ huynh nhân dân toàn xã Là giáo viên mầm non, nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo (56) tuổi với số trẻ 42 cháu Phần lớn cháu chưa học qua lớp nhà trẻ mẫu giáo bé, nhỡ mà lên thẳng lớp (5 – 6) tuổi Nên trình tổ chức thực chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm gặp không khó khăn Mặc dù vấn đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm phụ huynh học sinh quan tâm, hỗ trợ kinh phí số phụ huynh, cấp, ngành coi nhẹ vấn đề Dẫn đến chất lượng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa nâng cao, trẻ suy dinh dưỡng nhiều, mức độ nhận biết nhóm thực phẩm trẻ, hiểu biết dinh dưỡng phụ huynh hạn chế nguyên nhân do: + Tập quán ăn uống số gia đình + Ít cho trẻ ăn loại giầu thực vật + Chất lượng ăn uống phụ thuộc vào mức thu nhập cha mẹ trẻ + Một số bậc phụ huynh chưa thực quan tâm đến sức khoẻ trẻ để trẻ ăn, ngủ, vệ sinh tuỳ thích, vệ sinh Từ dẫn đến số trẻ suy dinh dưỡng nhiều mắc số bệnh tật như: gia, đau mắt, tiêu chảy, hô hấp Cho đến chuyên đề tổng kết việc tổ chức thực chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm nhiều hạn chế, kết đạt chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu đặt * Kết khảo sát ban đầu cho thấy ( tháng năm 2014) Từ thực tế tiến hành khảo sát đánh giá trẻ sau: Với tổng số trẻ lớp 42 cháu: Nội dung Vệ sinh cá nhân Trẻ nhận biết nhóm thực phẩm Trẻ kể tên ăn mà trẻ biết Kết cân đo Mức độ T K TB CĐ T K TB CĐ T K TB CĐ KBT KSDD CHSVT T.Số 42 21 21 8 20 37 Tỷ lệ: % 14 19 50 17 12 19 50 19 14 19 48 19 88 12 Thông qua kết qủa thực trạng tổng số cháu có kiến thức giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm hạn chế Xuất phát từ thực trạng để nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cao mạnh dạn đưa số giải pháp biện pháp tổ chức thực sau: III CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thông qua trình tổ chức thực chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm có giải pháp biện pháp tổ chức thực mang lại kết khả thi sau: Xây dựng kế hoạch thực chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Tuy chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm tổng kết sức khoẻ tính mạng người, đặc biệt trẻ mầm non vấn đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm tác động ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ Vì chuyên đề nâng cao kiến thức thực hành cho học sinh, phụ huynh coi chuyên đề trọng tâm năm học Để thực hiên tốt chủ động tránh đáng tiếc xảy ra, từ đầu năm học xây dựng kế hoạch cách cụ thể, sát thực với tình hình thực tiễn lớp mình, xóm giao phụ trách Sau xây dựng kế hoạch xong đưa cho Ban giám hiệu bổ sung góp ý để thống khẳng định mục tiêu, giải pháp để đưa vào thực Sau Ban giám hiệu góp ý kiến xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, biện pháp, thời gian thực cụ thể nội dung thực lồng ghép giáo dục, làm đồ dùng, bổ sung trang thiết bị cụ thể cho chủ đề cách rõ ràng * Kết quả: Tôi xây dựng kế hoạch thực chuyên đề tiêu chí nhà trường đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua giáo viên năm học Nâng cao kiến thức thức giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho thân Để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động tham gia lớp chuyên đề, buổi hội thảo Phòng giáo dục nhà trường tổ chức Và để nắm nội dung kiến thức chuyên đề tìm hiểu qua số tài liệu như: + Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường mầm non + Dinh dưỡng phát triển trẻ thơ + Sổ tay phát dinh dưỡng + Cách chế biến số ăn cho trẻ tuổi + Cách xử lý số bệnh thường gặp + Sổ tay phòng chống suy dinh dưỡng số tạp chí giáo dục mầm non có nội dung liên quan đến chủ đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Để biết cách tổ chức hoạt động lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ cách tích cực tham gia dự mẫu đồng chí Phạm Thị Nụ với đề tài “ Làm quen với số loại quả”; hay hoạt động Làm quen với tác phẩm văn học đề tài “ Quả bầu tiên” đồng chí Nguyễn Thị Liễu học tập kinh nghiệm việc xây dựng môi trường giáo dục lớp điểm, trường điểm để tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động như: Lớp cô Nụ, Lớp cô Hồng số trường trọng điểm như: Trường mầm non Nga Điền, mầm non Nga Liên, mầm non Thị Trấn Nga Sơn Ngoài tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi, tham gia hội thi dinh dưỡng qua mạng Internet Phòng giáo dục đào tạo Nga Sơn tổ chức Từ nâng cao kiến thức giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho thân Kết quả: Bản thân nắm vững kiến thức nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm biết vận dụng kiến thức vào chuyên đề cách linh hoạt Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp đặc biệt góc tuyên truyền với phụ huynh Sưu tầm nhiều thơ, câu đố, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ vào hoạt động Giáo dục dinh dưỡng thường không tổ chức thành riêng biệt mà thực lồng ghép tích hợp nội dung vào hoạt động khác ngày Chính từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường đạo tất giáo viên chủ động lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm vào chủ đề, thời điểm hoạt động ngày cách nhẹ nhàng linh hoạt sáng tạo mà không ảnh hưởng tới nội dung cần chuyển tải 3.1 Giờ đón trẻ - Tôi cho trẻ xem tranh ảnh trò chuyện với trẻ loại thực phẩm mà trẻ biết, tác dụng loại thực phẩm sức khỏe người phù hợp với chủ đề, gi¸o dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới thực vật” trò chuyện với trẻ loại rau, củ, tên gọi, đặc điểm, thực phẩm chứa nhiều chất vitamin, chất khoáng, ăn loại rau giúp cho thể tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật Trước ăn phải làm sạch, gọt loại thực phẩm, rửa tay, rửa dụng cụ chế biến - Tôi cho trẻ làm quen với đồ dùng, đồ chơi mới, từ giới thiệu thêm số thực phẩm cho trẻ biết tên gọi chất có loại thực phẩm giúp trẻ có thêm kiến thức loại thực phẩm mà địa phương Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới động vật” cho trẻ xem đoạn Video Clip mà chuẩn bị vật sống gia đình như: Con chó, mèo, vịt, gà, ngan ngỗng…Sau giới thiệu cho trẻ biết tên gọi, đặc điểm cấu tạo, ích lợi chúng người Những vật nuôi để lấy thịt, trứng chứa nhiều chất đạm loại thực phẩm thiếu người Ngoài cho trẻ kể tên ăn mà trẻ biết để trẻ tự kể thích ăn nhất, qua tranh thủ giới thiệu thêm ăn khác để góp phần làm tăng vốn hiểu biết phong phú ăn cho trẻ Đồng thời, đón trẻ cho trẻ chơi tự góc tự chọn, góc nấu ăn cho trẻ chơi với tranh mở Tôi chuẩn bị cho trẻ lô tô loại thực phẩm sống, lô tô quy trình chế biến ăn, yêu cầu lựa chọn xếp gắn lô tô lên góc mở theo quy trình: Lựa chọn thực phẩm- chế biến thô- Chế biến tinh - Nấu chín- Bày bàn ăn- Ăn Qua đó, trẻ hiểu khắc sâu, chế biến ăn trước tiên phải lựa chọn thực phẩm tươi sạch, rửa thực phẩm dụng cụ chế biến, thái nhỏ sơ chế, nấu chín ăn 3.2 Hoạt động học Trong thực tế thực giảng dạy đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng vào cách dễ dàng song có hoạt động đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng vào có cảm giác gò bó, lủng củng Vì không thiết hoạt động phải lồng ghép tích hợp mà phải có lựa chọn đề tài, nội dung thời điểm thích hợp Vì vào nội dung đề tài cụ thể mà tiến hành lồng ghép, tích hợp sau: * Với hoạt động làm quen với tác phẩm văn học Ví dụ: Khi dạy thơ “Hạt gạo làng ta” lồng dinh dưỡng cách: Sau đọc thơ cô hỏi: Gạo dùng để làm gì? Gạo chế biến thành ăn gi? Gạo cung cấp chất gì? Tôi nghĩ giáo dục dinh dưỡng lúc không phù hợp vì: Bài thơ nói nỗi vất vả Người lao động nắng hai sương làm nên hạt gạo,, làm ý tưởng thơ Để lồng ghép, tích hợp phù hợp đưa giáo dục dinh dưỡng vào phần giới thiệu bài: Cô cho trẻ nghe hát “ Hạt gạo làng ta” sau cho trẻ nghe xong cô hỏi: + Bài hát nói hạt gì? + Ai làm hạt gạo? + Gạo cung cấp chất gì? Từ giáo dục cháu biết gạo giàu chất bột đường cung cấp lượng giúp thể khoẻ mạnh, gạo chế biến nhiều ăn khác Rồi sau cô cho trẻ quan sát loại gạo sau dẫn dắt vào , làm ý tưởng không bị Ví dụ: Qua thơ “Bắp cải xanh” trẻ biết đặc điểm bắp cải, cô giới thiệu cho trẻ biết bắp cải loại rau có nhiều chất vitamin chất khoáng, bắp cải nấu canh, luộc, xào Qua truyện “ Hai anh em” trẻ biết phân biêt nguồn gốc hạt gạo, gạo nấu thành cơm nuôi sống người, gạo có nhiều chất bột đường, lúa gạo người nông dân trồng, chăm sóc từ mà trẻ quý trọng sản phẩm mà người lao động làm ra, yêu quý người lao động * Với hoạt động khám phá khoa học: Đây hoạt động giúp trẻ tiếp thu kiến thức loại thực phẩm, chất dinh dưỡng - sức khỏe vệ sinh an toàn thực phẩm Ví dụ: Khi cho trẻ khám phá loại rau, củ Tôi cho trẻ đóng vai loại rau củ, để tự giới thiệu như: Tôi “Bắp cải” mang nhiều Vitamin muối khoáng bạn chế biến thành nhiều khác nhau: luộc, xào, nấu canh ăn lẩu ngon sãn sàng phục vụ bạn Hay “ Tôi cà rốt” da dẻ hồng hào dáng hình xinh xắn lại cung cấp nhiều Vitamin cho bạn Sau cô dẫn giắt vào bài, làm hoạt động học trở nên sinh động hấp dẫn nhiều ( Hình ảnh: Trẻ vào vai nhân vật rau, củ, tự giới thiệu mình) Ngoài việc cho trẻ quan sát thông qua đồ dùng trực quan vật thật, cho trẻ quan sát thông qua hình ảnh để trẻ nắm bắt kiến thức cách xác đặc biệt quan sát, mở rộng nhận biết chúng loại theo vùng miền Qua trẻ nắm kiến thức học cách nhanh Ví dụ: Khi cho trẻ làm quen với số loại Ngoài việc cho trẻ làm quen qua loại thật nhằm cung cấp kiến thức đến trẻ cách xác như: Biết đặc điểm, tên gọi, màu sắc, tác dụng đặc biệt trẻ biết kỹ vệ sinh an toàn thực phẩm: Khi ăn phải gọt vỏ, ăn bỏ hạt, bỏ vỏ, ăn tươi không ăn héo thối… Ngoài trẻ biết số thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như: Đạm, béo, bột đường, vitamin muối khoáng củng cố kiến thức dạng trò chơi: Ví dụ: Trò chơi vận chuyển thực phẩm kho Tôi chia cháu thành nhóm, nhóm vận chuyển thực phẩm kho theo yêu cầu cô + Nhóm 1: Vận chuyển thực phẩm giàu chất đạm + Nhóm 2: Vận chuyển thực phẩm giàu chất bột đường + Nhóm 3: Vận chuyển thực phẩm giàu chất Vitamin muối khoáng Trò chơi tổ chức vào hoạt động học hoạt động chiều Từ giúp trẻ nhớ thêm loại thực phẩm, biết loại thực phẩm phân thành nhóm, trẻ biết thêm tầm quan trọng chất phát triển trẻ Việc giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm hoạt động góc có hiệu vô to lớn để lại ấn tượng cho trẻ tốt 10 ( Hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi vận chuyển lương thực kho) Ví dụ: Khi cho trẻ khám phá vật nuôi gia đình Tôi cho trẻ xem số hình ảnh qua đoạn Video Clip mà ghi lại Gà, chó, mèo…để trẻ xem Sau đàm thoại trẻ vật giúp trẻ biết tác dụng vật, ăn thịt, ăn trứng cung cấp chất đạm giúp thể trẻ nhanh lớn, khỏe mạnh, thông minh Qua động viên trẻ chưa thích ăn thịt, trứng để trẻ tự giác ăn uống 3.3 Hoạt động trời: Tổ chức cho trẻ hoạt động trời có nghĩa quan trọng trẻ trực tiếp tham quan, dạo chơi trời, giúp trẻ biết tên loại thực phẩm, trực tiếp quan sát đặc điểm loại thực phẩm Ví dụ: Quan sát “Cây Nhãn” qua giúp trẻ gọi tên, biết đặc điểm, tác dụng nhãn cho bóng mát, “Cây Nhãn” cho ngon có nhiều chất vitamin, ăn vào giúp cho khoẻ mạnh Ngoài giáo dục trẻ trước ăn phải rửa rửa tay xà phòng … 11 (Hình ảnh: Cố cháu quan sát Cây Nhãn) Hay hoạt động trời lại cho trẻ quan sát vườn rau, qua trẻ gọi tên loại rau, biết tên gọi, đặc điểm, cách ăn, cách chế biến … (Hình ảnh: Một giờ hoạt động bên vườn rau bé) Ngoài việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm vào hoạt động, việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi, tạo điều kiện để trẻ tiếp thu phản ánh hiểu biết dinh dưỡng hoạt động quan trọng Trẻ tiếp xúc với đồ vật đồ chơi, qua trò chơi tạo điều kiện 12 để trẻ tự học hỏi nhau, thể hiểu biết dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Tôi sử dụng trò chơi: Bé tập làm nội trợ, thi tài phân loại thực phẩm theo nhóm chất, thích ăn nào, mẹ chợ vườn rau bé, trang trại gia đình, xếp chuồng cho vật, chế biến ăn Qua trò chơi tạo điều kiện để trẻ vui chơi với đồ chơi, trẻ gọi tên thực phẩm, trẻ học cách chế biến ăn trẻ thực thao tác chế biến ăn, cách chế biến thực phẩm vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân vệ sinh chung 3.4 Với hoạt động góc: Việc tổ chức cho trẻ hoạt động góc với tất góc mở giúp trẻ trải nghiệm hoạt động người lớn, trẻ làm thí nghiệm, từ giúp trẻ hiểu thêm dinh dưỡng Ví dụ: Ở góc phân vai: Tôi cho trẻ bán loại rau củ, qua giúp trẻ biết tên gọi mặt hàng, đặc điểm, biết cách giao tiếp người mua người bán hàng như: trẻ mua hàng muốn mua “ Dứa” hỏi người bán hàng “Bác ơi, bác có bán dứa không?” “có cửa hàng có dứa bác mua quả?” Và người bán hàng nhớ đặc điểm dứa mà lấy bán cho người mua hàng từ giúp trẻ biết tên nhớ loại thực phẩm ( Hình ảnh: Trẻ nhập vai trò chơi bán hàng) Ngoài tổ chức cho “Bé tập làm nội trợ”, thích ăn nào, mẹ chợ, chế biến ăn Qua trẻ thực hành thao tác chế biến ăn, để trẻ hứng thú vào vai tham gia trẻ hỏi trẻ: “Mẹ ơi, mẹ nấu đấy?” Mẹ trả lời “mẹ xào rau ạ” Từ giúp trẻ biết rau chế biến thành ăn khác nhau.Từ trẻ học cách chế biến ăn 13 trẻ thực thao tác chế biến ăn, cách chế biến thực phẩm vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân vệ sinh chung ( Hình ảnh: Trẻ nhập vai trò chơi nấu ăn) Hay góc xây dựng, giúp trẻ biết cách tạo thực phẩm cho trẻ xây dựng “ Xây dựng trang trại chăn nuôi”; “ Xây ao cá” “Xây vườn rau bé”… Để trẻ biết nỗi vất vả người nông dân làm sản phẩm, biết cách chăm sóc, tôn trọng sản phẩm làm ( Hình ảnh: Trẻ nhập vai trò chơi xây dựng) Các góc khác như: Góc thiên nhiên trẻ lại trực tiếp trồng chăm sóc rau quả, chăm sóc vật nuôi; Góc học tập, góc nghệ thuật trẻ chơi lô 14 tô, cắt, vẽ, xé dán vật, loại rau củ quả… tạo tranh, đọc thơ, ca dao, đồng dao, vè Về loại thực phẩm Qua hoạt động trẻ gọi tên thực phẩm, biết đặc điểm loại thực phẩm, trẻ tự học cách chế biến thực phẩm thành ăn Biết cách tạo thực phẩm sống, biết vệ sinh cá nhân hành vi văn minh 3.5 Thời điểm cho trẻ ăn Ngoài việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm vào hoạt động việc giáo dục dinh dưỡng ăn quan trọng thực tế trẻ Vì để trẻ nhận biết cách nhanh chất dinh dưỡng vệ sinh văn minh ăn uống hướng dẫn cho trẻ học cách tự phục vụ thân như: biết lấy ghế, bát, thìa, trẻ giúp kê bàn ghế, biết vệ sinh cá nhân trước ăn, biết chào mời người khác trước ăn, ăn trẻ biết giữ vệ sinh chung hành vi văn hóa khác Trong chờ đợi chia cơm, cho trẻ đọc thơ: “ Giờ ăn” Giờ ăn bé nhớ lời cô Ăn chậm nhai kỹ cho đàng hoàng Ăn xong bé xếp gọn gàng Nhặt vun cơm vãi, bé đáng khen” Hoặc hát “ Mời bạn ăn”: “ Mời bạn ăn ăn cho chóng lớn Mời bạn uống, uống nước mịn da Thịt rau, trứng đậu cá tôm Mình ăn, lớn nhanh Mình ăn định lớn nhanh Được thi bé khỏe bé ngoan” Ngoài hỏi trẻ ăn: “ Hôm cô cấp dưỡng cho ăn gì? ”, “ Các ăn cung cấp chất gì? ”, “Được ăn nhiều thể nào?” Từ giúp trẻ biết tên gọi ăn chất cung cấp ăn đó, biết tác dụng, ý nghĩa chúng thể Đồng thời ăn rèn cho trẻ biết ăn từ tốn, nhai kỹ không nói chuyện riêng, phải ăn hết suất mình, không làm cơm rơi vãi, không xúc cơm đổ vào bát bạn, không kén chọn thức ăn, không thò tay bốc thức ăn, không cười đùa ăn Động viên khuyến khích trẻ lười ăn, đề tiêu chí thi đua để khích lệ cháu ăn thi với nhau, “ Ăn tốt thể khỏe mạnh chóng lớn da dẻ hồng hào, học giỏi, người quý mến Lười ăn người gầy yếu mệt mỏi, da dẻ xanh xao, chậm lớn, gây bệnh tật, học kém, bố mẹ cô giáo không vui lòng” Hoặc để giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh văn minh ăn uống cho trẻ đọc thơ khác như: “Bé giữ vệ sinh” 15 “ Khi đến trường Mẹ thường nhắc nhở Không ăn xanh Không uống nước lã Nếu ăn hoa Gọt vỏ bỏ Đến bữa ăn Lau chùi bát đĩa Chiếc thìa bé nhỏ Rửa nước sôi Đi rửa tay Trước ăn Đồ dùng có đủ Không bốc tay Nếu để cơm rơi Ra bàn ghế Khi ăn Không nói chuyện riêng Ho che miệng liền Quay chỗ khác Nếu muốn biết Cách giữ vệ sinh Hãy đến trường Một lần biết.” 3.6 Hoạt động chiều Trong hoạt động chiều, trò chuyện với trẻ trả trẻ hỏi trẻ hôm ăn gì? Cung cấp chất gì? Để trẻ nhớ tên ăn chất dinh dưỡng mà ăn cung cấp Đồng thời cho trẻ quan sát tranh ảnh, video Clip có lồng tiếng loại rau củ quả, vật, chơi trò chơi phân loại chất dinh dưỡng theo nhóm lô tô, trò chơi nhựa… để trẻ tri giác nhận biết cách xác *Kết quả: Tôi lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm vào hoạt động ngày cho trẻ cách nhẹ nhàng, linh hoạt 100% cháu nắm kiến thức nhóm thực phẩm Hứng thú tham gia hoạt động Biết giữ gìn vệ sinh văn minh ăn uống, có số thói quen tốt ăn Tìm kiếm, sưu tầm thơ, hát, câu chuyện, tranh ảnh… Có nội dung dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm để đưa vào hoạt động cụ thể phù hợp với chủ đề Để việc chuyển tải kiến thức dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm đến trẻ không bị nhàm chán, cứng nhắc sưu tầm bên cạnh phát động phụ huynh - học sinh tìm kiếm sưu tầm sáng tác thơ, câu đố, hát, trò chơi, tiểu phẩm viết tuyên truyền dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu lứa tuổi phù hợp với chủ đề Ví dụ: Khi thực hiên chủ đề “ Thế giới động vật” chủ đề “Thế giới thực vật” hướng dẫn bậc phụ huynh cho trẻ làm quen với loại rau củ, quả, vật nuôi gia đình Hay phô tô sưu tầm thơ hát câu chuyện có nội dung dinh dưỡng sức khỏe để bậc phụ huynh cho trẻ học nhà câu truyện: “ Người làm vườn trai”, “hai anh em”, “cây khế”, “sự tích dưa hấu”, “sự tích bánh chưng, bánh giầy”, “thơ bắp cải”, “bác bầu, bác bí”, “rong cá”, “tìm ổ”, “chú bò tìm bạn”, “giàn gấc”, “hạt gạo làng ta” , hát “tôm, cá, cua thi tài”, “năm ngón tay ngoan”, “mời bạn ăn”, “tập rửa mặt”, Ngoài phát động phụ huynh tìm kiếm, sưu tầm 16 thơ, hát, câu truyện, vè, ca dao có liên quan đến nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Thông qua hát, thơ, câu đố, trò chơi mà thân phụ huynh - học sinh sưu tầm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức lồng ghép, tích hợp, tạo hứng thú tham gia hoạt động trẻ Qua năm phát động thân tập thể phụ huynh lớp thu kết khả quan * Sáng tác sưu tầm được: + thơ + câu đố + hát + tuyên truyền + tiểu phẩm Trong có thơ nhà trường đánh giá xếp loại A, hát đặt lời theo điệu dân ca, có tuyên truyền gửi sang đài truyền xã Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Ngoài việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ vào hoạt động , tìm tòi sáng tạo đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn, có tính thẩm mỹ cao có đầy đủ số lượng nhiều chủng loại để trẻ học, đựợc trực tiếp hoạt động với đồ dùng đồ chơi giúp trẻ nhớ lâu hiểu thêm thực phẩm có sống Ví dụ: Tôi dùng ống nước rửa bát màu xanh làm sạch, sau cắt thành hình bắp cải để trẻ ghép thành bắp cải, cắt thành nhiều loại rau, khác để trẻ chơi, trực tiếp hoạt động Tôi dùng loại giấy màu phù hợp để bồi thành hình loại cho trẻ học trẻ chơi như: xoài, cam, na, đu đủ, khế, dứa Ngoài dùng loại phế liệu có sẵn địa phương để cắt tạo vật, loại quả… phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi trưng bày môi trường xung quanh lớp đẹp, hấp dẫn, phù hợp với chủ đề như: Quả chuối, dứa, rau bắp cải, lợn con, công … Bên cạnh dùng loại mo cau phơi khô để làm loại cá Cắt hình cá vàng bơi, rong tạo thành tranh loại cá… Tôi dùng vỏ trai, hến làm loại cua, bướm, vỏ (hộp thuốc ) xốp màu vàng, màu xanh tạo nên nhiều loại rau củ, khác * Kế quả: Bản thân trẻ làm nhiều đồ dùng đồ chơi như: - 35 bắp cải - 20 dứa - 15 củ xu hào - 20 củ cà rốt 17 - cá xốp màu - Một dàn bí xanh - 16 gà cuộn len, xốp màu vỏ hến nhiều loại đồ chơi tự tạo khác ( Hình ảnh: Một số đồ chơi mà trẻ đã làm được) Tự bồi dưỡng kỹ tuyên truyền cho thân Trẻ mẫu giáo dễ nhớ dễ quên nên hàng ngày sau dạy kiến thức dinh dưỡng, giáo viên thường trao đổi với phụ huynh cháu học ấy, nhờ phụ huynh nhắc nhở trẻ nhớ lâu, nhớ kĩ Vì công tác phối hợp vân động phụ huynh đặc biệt quan trọng, để thân phải có kỹ tuyên truyền, trình bày chuyển tải nội dung đến phụ huynh cách tự tin, lưu loát, thuyết phục làm cho phụ huynh hiểu vấn đề để có thái độ hưởng ứng tốt soạn thảo nội dung tuyên truyền cho ngắn gọn, thiết thực với nhu cầu, ích lợi phụ huynh Muốn làm điều phải vững vàng lập trường quan điểm, hiểu tường tận xác vấn đề cần truyền đạt để giải đáp thắc mắc phụ huynh có yêu cầu Những nội dung chưa làm cho phụ huynh thoả mãn, hẹn lại để giải đáp sau, đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp phụ huynh có tạo lòng tin họ để họ có thái độ hợp tác với nhà trường công 18 tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung vấn đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng Các hình thức tổ chức tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua góc trao đổi với phụ huynh: ( Hình ảnh: Tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng VSATTP) ( Hình ảnh: Tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng VSATTP) 19 Tổ chức cho phụ huynh nghe báo cáo toạ đàm dinh dưỡng, thực nội dung tham mưu với nhà trường mời cán y tế phối hợp truyền thông đến phụ huynh biết về: + Giá trị kiến thức dinh dưỡng cho trẻ mầm non + Nấu ăn trì dinh dưỡng + Một số đặc điểm nhận biết trẻ bị suy dinh dưỡng + Cách phòng bệnh viêm đường hô hấp, bệnh thuỷ đậu Ngoài tham gia hội thi chế biến ăn cho trẻ mầm non trường Mầm Non Nga Thái tổ chức lấy thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 phụ huynh ủng hộ nhiệt tình Các hình thức tuyên truyền thể tin phụ huynh cần biết, xem băng hình, nghe loa qua đón trả trẻ đài truyền xã vào buổi sáng buổi tối (phối hợp với trung tâm văn hoá xã) Thông qua tuyên truyền cho bậc phụ huynh, kết giáo dục dinh dưỡng VSATTP nâng lên cụ thể là: + Bản thân có kỹ tuyên truyền tốt + 90% phụ huynh nhận thức đầy đủ công tác chăm sóc giáo dục trẻ góp phần thực tốt chuyên đề IV KIỂM NGHIỆM Qua thực số biện pháp trên, thân trau dồi kiến thức nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Phụ huynh tín nhiệm tin yêu, họ yên tâm công tác họ có kiến thức dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm chăm sóc tốt trẻ trường mầm non Với trẻ có tiến rõ rệt, trẻ có kỹ phân loại thực phẩm theo nhóm, trẻ tự vệ sinh cá nhân, trẻ kể tên ăn mà trẻ biết thành thạo Đối với bậc phụ huynh nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo điều kiện cộng tác với cô giáo để việc giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trẻ đạt hiệu cao Từ áp dụng biện pháp đến thu số kết đáng kể sau: * Sau áp dụng biện pháp vào tổ chức thực tiếp tục cho khảo sát đạt kết sau: ( Tháng năm 2015 ) Nội dung Mức độ Vệ sinh cá nhân Trẻ nhận biết đươc Trẻ biết kể tên nhóm thực phẩm mà trẻ biết Kết qủa cân đo T K TB CĐ T K TB CĐ T K TB CĐ KTB Tổng số: 42 13 20 14 22 12 20 40 Tỷ lệ: % 48 19 33 53 12 29 48 19 96 31 KSDD CHSVT 20 Qua bảng khảo sát cho thấy số trẻ đạt mức độ tốt nội dung tăng lên cao, số trẻ mức trung bình yếu giảm xuống rõ rệt, đặc biệt số rẻ bị suy dinh dưỡng giảm nhiều so với đầu năm học C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban giám hiệu trường Mầm non Nga Thái có kế hoạch cụ thể rõ ràng, triển khai chuyên đề đến giáo viên cách có hiệu Thông qua thân nắm mục đích, yêu cầu nội dung chủ đề đặt ra, để từ có phương pháp, biện pháp tổ chức cách đồng loạt, thiết thực Nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ cách lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm qua hoạt động ngày cho trẻ - tuổi, nâng cao chât lượng hoạt động toàn diện Và nội dung trọng tâm tiêu chí xếp loại thi đua trường II ĐÊ XUẤT Đề nghị cấp lãnh đạo quyền địa phương, phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện quản lý chặt chẽ tới chất lượng nguồn thực phẩm thị trường để tránh hàng nhái, hàng giả, hàng chất lượng ảnh hưởng đến đời sống sức khoẻ người Tăng cường công tác phối kết hợp y tế dự phòng, phòng chống suy dinh dưỡng Mở lớp bồi dưỡng kiến thức dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất đối tượng tham gia trực tiếp công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Tạo điều kiên sở vật chất trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi lớp, trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, đồ dùng tiếp cận với công nghệ thông tin để đảm bảo chăm sóc trẻ tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Trịnh Thị Oanh Nga Sơn, ngày 12 tháng năm 2015 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Phạm Thanh Xuân 21 [...]... đề đến từng giáo viên một cách có hiệu quả Thông qua đó bản thân tôi đã nắm chắc được mục đích, yêu cầu nội dung của chủ đề đặt ra, để từ đó có phương pháp, biện pháp tổ chức một cách đồng loạt, thiết thực Nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ bằng cách lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm qua các hoạt động trong ngày cho. .. những món ăn Biết cách tạo ra những thực phẩm trong cuộc sống, biết vệ sinh cá nhân và hành vi văn minh 3 .5 Thời điểm cho trẻ ăn Ngoài việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm vào các hoạt động trên việc giáo dục dinh dưỡng ở giờ ăn cũng rất quan trọng và rất thực tế đối với trẻ Vì vậy để trẻ nhận biết một cách nhanh nhất về các chất dinh dưỡng và vệ sinh văn minh trong ăn uống... đã lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm vào các hoạt động trong ngày cho trẻ một cách nhẹ nhàng, linh hoạt 100% các cháu nắm được kiến thức về 4 nhóm thực phẩm Hứng thú khi tham gia các hoạt động Biết giữ gìn vệ sinh văn minh trong ăn uống, có một số thói quen tốt khi ăn 4 Tìm kiếm, sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh… Có nội dung về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn. .. năng phân loại thực phẩm theo 4 nhóm, trẻ tự vệ sinh cá nhân, trẻ kể tên các món ăn mà trẻ biết thành thạo Đối với các bậc phụ huynh đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo điều kiện cùng cộng tác với các cô giáo để việc giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của trẻ đạt hiệu quả cao nhất Từ khi áp dụng các biện pháp trên đến nay tôi... hát + 3 bài tuyên truyền + 1 tiểu phẩm Trong đó có 3 bài thơ được nhà trường đánh giá xếp loại A, 1 bài hát đặt lời mới theo các làn điệu dân ca, có 2 bài tuyên truyền được gửi sang đài truyền thanh xã 5 Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm Ngoài việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ vào hoạt động trên , tôi luôn tìm tòi sáng... chăm sóc giáo dục trẻ góp phần thực hiện tốt chuyên đề IV KIỂM NGHIỆM Qua thực hiện một số biện pháp trên, bản thân được trau dồi kiến thức về nội dung giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm Phụ huynh tín nhiệm tin yêu, họ yên tâm công tác vì con cái họ có kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm và được chăm sóc tốt khi trẻ ở trường mầm non Với trẻ có tiến bộ rõ rệt, trẻ có kỹ... trẻ được thực hiện các thao tác chế biến món ăn, cách chế biến thực phẩm và vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung 3.4 Với hoạt động góc: Việc tổ chức cho trẻ hoạt động góc với tất cả các góc mở giúp trẻ được trải nghiệm hoạt động của người lớn, trẻ được làm thí nghiệm, từ đó giúp trẻ hiểu thêm về dinh dưỡng Ví dụ: Ở góc phân vai: Tôi đã cho trẻ bán các loại rau củ, quả qua đó giúp trẻ không... toàn thực phẩm để đưa vào các hoạt động cụ thể phù hợp với chủ đề Để việc chuyển tải kiến thức dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đến trẻ không bị nhàm chán, cứng nhắc ngoài sự sưu tầm của tôi thì bên cạnh đó tôi cũng phát động phụ huynh - học sinh tìm kiếm sưu tầm sáng tác các bài thơ, câu đố, bài hát, trò chơi, tiểu phẩm và bài viết tuyên truyền về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp. .. chế biến … (Hình ảnh: Một giờ hoạt động bên vườn rau của bé) Ngoài việc lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm vào các hoạt động, việc tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi, tạo điều kiện để trẻ tiếp thu và phản ánh những hiểu biết của mình về dinh dưỡng là hoạt động hết sức quan trọng Trẻ được tiếp xúc với các đồ vật đồ chơi, qua trò chơi tạo điều kiện 12 để trẻ tự học hỏi nhau, thể... chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và vấn đề giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng Các hình thức tổ chức tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua góc trao đổi với phụ huynh: ( Hình ảnh: Tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng và VSATTP) ( Hình ảnh: Tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng và VSATTP) 19 Tổ chức cho phụ huynh nghe báo cáo và toạ đàm về dinh dưỡng, thực hiện nội dung này tôi đã tham ... vụ hoạt động Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ vào hoạt động Giáo dục dinh dưỡng thường không tổ chức thành riêng biệt mà thực lồng ghép tích hợp. .. suy dinh dưỡng số tạp chí giáo dục mầm non có nội dung liên quan đến chủ đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm Để biết cách tổ chức hoạt động lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục dinh. .. tích hợp nội dung vào hoạt động khác ngày Chính từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường đạo tất giáo viên chủ động lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm vào chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 ĐẾN 6 TUỔI., MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 ĐẾN 6 TUỔI., MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 ĐẾN 6 TUỔI.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay