Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40)

8 554 5
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016, 08:44

Đề thi Thử học kì 1 Toán 11 (Kiểm tra Tổng hợp Bài số 40) Hình thức Trắc nghiệm 90 câu 50 phút Hàm số LG Phương trình LG (12 câu) Tổ hợp, chỉnh hợp (12 câu) Xác suất (8 câu) Nhị thức Newton (4 câu) Dãy số Cấp số cộng ( 3 câu) Phép biến hình ( 10 câu) Hình học không gian (quan hệ song song 5 câu) ... ABCD có cạnh a Gọi G G’ trọng tâm tam giác ABC ABD Diện tích thi t diện tứ diện cắt mặt phẳng (BGG’) là: A) a 11 C) a 11 B) a 11 D) a 11 16 Câu 48 Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng... Cnk  11  Cnk 1 Có hệ thức hệ thức trên: A) C) B) D) 2007 Câu 31 Tổng C12007  C22007  C32007   C2007 A) 22007 C) 22007  B) 22007  D) 42007 10 11 12 Câu 32 Cho đa thức P  x   1  x... H là: A) A183  4896 C) 546 B) C183  816 D) 252 Câu 18 Cho cách khẳng định sau: 1) Apm  m  m 1  m  p    p  m  2) Cpm 1  Cmp 1  Cmp 1  p  m  3) Cpm 11  Cpm  Cpm 1  Cmp 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40), Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40), Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay