Xây dựng ứng dụng quản lý file manager cho thiết bị sử dụng hệ điều hành android

66 336 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016, 01:24

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tìm hiểu đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý File Manager cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android”, em hoàn thành tiến độ dự kiến Để đạt kết này, em nỗ lực thực đồng thời nhận nhiều giúp đỡ, quan tâm, ủng hộ thầy cô bạn bè gia đình Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Nam Huy – môn Công Nghệ Phần Mềm – trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô ban lãnh đạo trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu bổ ích suốt trình em học tập trường Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo viên thuộc môn Công nghệ phần mềm trang bị cho em kiến thức chuyên ngành hữu ích để em hoàn thành đề tài phục vụ cho công việc em sau Vì thời gian có hạn nên tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Nhận thức đồ án tốt nghiệp sản phẩm hoàn thiện sinh viên Công Nghệ Thông Tin trường, cần tới miệt mài thân hướng dẫn bảo tận tình thầy cô giáo Em tổng hợp kiến thức học kinh nghiệm số liệu khảo sát thực tế nhằm hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan: Những nội dung đồ án tốt nghiệp em thực trực tiếp hướng dẫn Thạc sĩ Lê Nam Huy Mọi tham khảo dùng đồ án trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố danh mục tài liệu tham khảo Nội dung đồ án em không chép nội dung đồ án sản phẩm thân em nghiên cứu thực tế xây dựng lên Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hội đồng bảo vệ Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên thực Lê Văn Tới MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Android lịch sử phát triển 1.1.1 Lịch sử Android .9 1.1.2 Các phiên HĐH Android 10 1.2 Kiến trúc Android 14 1.2.1 Linux Kernel 14 1.2.2 Library Android Runtime 15 1.2.3 Framework 17 1.2.4 Application 18 1.3 Các thành phần Android 19 1.3.1 Thành phần chương trình Android 19 1.3.2 Các thành phần giao diện Widget 24 1.3.3 Bắt kiện Android .25 1.3.4 Menu 25 1.4 Một số thành phần giao diện Android 26 1.4.1 View 26 1.4.2 ViewGroup 27 1.4.3 LinearLayout 27 1.4.4 FrameLayout 27 1.5 AbsoluteLayout 28 1.6 RetaliveLayout 28 1.7 TableLayout .29 1.8 Button 30 1.9 ImageButton 31 1.10 ImageView 32 1.11 ListView 33 1.12 TextView 34 1.13 EditText .36 1.14 CheckBox 36 CHƯƠNG 2: .37 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG FILE MANAGER 37 2.1 Khảo sát 37 2.2 Phân tích yêu cầu đề tài 38 2.2.1 Tóm tắt yêu cầu 38 2.2.2 Nội dung 38 2.2.3 Mục tiêu đề tài 38 2.3 Phân tích chương trình 39 2.3.1 Xác định yêu cầu .39 2.3.2 Hướng giải kế hoạch thực 39 2.3.3 Biểu đồ Use Case hệ thống 40 2.3.4 Biểu đồ 48 2.3.5 Biểu đồ lớp tổng quát 53 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 54 3.1 Giao diện chương trình 54 3.2 Giao diện thêm thư mục .55 3.3 Giao diện xóa, chép, di chuyển dán thư mục 56 3.4 Giao diện xóa thư mục, file 57 3.5 Giao diện lưu ứng dụng cài .58 3.6 Giao diện chép, di chuyển file 59 3.7 Giao diện tìm kiếm 60 3.8 Giao diện thông tin 61 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 62 Kêt đạt 62 Hướng phát triển 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .65 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1.1: Logo phiên hệ điều hành Android 10 Hình 1.1.2: Logo phiên hệ điều hành Android Jelly Bean 12 Hình 1.2.1: Mô hình tổng quát thành phần hệ điều hành Android 14 Hình 1.2.2: Linux Kernel 14 Hình 1.2.3: Library Android Runtime 15 Hình 1.2.4: Thành phần Framework 17 Hình 1.3.2: Sự triệu gọi hai Activity 21 Hình 1.3.3: Minh họa cho phương thức callback giành cho Service 22 Hình 1.4.2: Bố trí widget sử dụng LinearLayout .27 Hình 1.4.3: Bố trí Widget FrameLayout .28 Hình 1.4.4: Bố trí widget RetaliveLayout 29 Hình 1.4.5: Bố trí widget TableLayout 30 Hình 1.4.6: ImageButon 32 Hình 1.4.7: ImageView ImageButton 33 Hình 1.4.8: Minh hoạ cho ListView 34 Hình 2.1: ứng dụng File System 38 Hình 2.2: Biểu đồ Use Case tổng quát .40 Hình 2.3: Biểu đồ Use Case chức home 41 Hình 2.4: Biểu đồ Use Case chức quay lại .41 Hình 2.5: Biểu đồ Use Case chức lưu ứng dụng dã cài đặt 42 Hình 2.6: Biểu đồ Use Case chức trợ giúp thông tin 43 Hình 2.7: Biểu đồ Use Case mô tả chức tạo .44 Hình 2.8: Biểu đồ Use Case mô tả chức xóa tệp, file 44 Hình 2.9: Biểu đồ Use Case mô tả chức chép dán tệp, file 45 Hình 2.10: Biểu đồ Use Case mô tả chức chia se file .45 Hình 2.11: Biểu đồ Use Case mô tả chức tìm kiếm 46 Hình 2.12: Biểu đồ Use Case chức cài đặt .47 Hình 2.13: Biểu đồ Use Case chức thoát ứng dụng 47 Hình 2.14: Biểu đồ mô tả quay lại 48 Hình 2.15: Biểu đồ mô tả trang 48 Hình 2.16: Biểu đồ mô tả about, help 49 Hình 2.17: Biểu đồ mô tả thêm tệp .49 Hình 2.18: Biểu đồ mô tả chức xóa tệp, file 50 Hình 2.19: Biểu đồ mô tả chức chép di tệp mục, file .50 Hình 2.20: Biểu đồ mô tả chức chia sẻ file 51 Hình 2.21: Biểu đồ mô tả chức tìm kiếm .51 Hình 2.22: Biểu đồ trình tự mô tả chức cài đặt 52 Hình 2.23: Biểu đồ mô tả chức thoát .52 Hình 2.24: Biểu đồ mô tả chức lưu ứng dụng 53 Hình 2.25: Biểu đồ mô tả lớp chức 53 Hình 3.1: Giao diện chương trình 54 Hình 3.2: Giao diện tạo thư mục 55 Hình 3.3: Giao diện xóa, chép, di chuyển dán thư mục .56 Hình 3.4: Giao diện xóa thư mục file 57 Hình 3.5: Giao diện lưu ứng dụng cài thiết bị 58 Hình 3.6: Giao diện xóa, chép, di chuyển file .59 Hình 3.7: Giao diện tìm kiếm 60 Hình 3.8: Giao diện thông tin 61 LỜI NÓI ĐẦU Mạng điện thoại di động xuất Việt Nam từ đầu năm 1990 theo thời gian số lượng thuê bao nhà cung cấp dịch vụ động Việt Nam ngày tăng Do nhu cầu trao đổi thông tin ngày tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ cao nhiều tính năng, cấu hình cao, chất lượng tốt, kiểu dáng mẫu mã đẹp, phong phú nên nhà cung cấp phải luôn cải thiện, nâng cao sản phẩm Do việc xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động ngành công nghiệp đầy tiềm hứa hẹn nhiều phát triển vượt bậc ngành khoa học kĩ thuật Cùng với phát triển thị trường điện thoại di động phát triển mạnh mẽ xu hướng lập trình phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động Phần mềm, ứng dụng cho điện thoại di động, máy tính bảng đa dạng phong phú hệ điều hành di động phát triển mạnh mẽ thay đổi từ ngày Các hệ điều hành Android phát triển nhằm cạnh tranh với hệ điều hành di động khác IOS (Apple), BlackBerry OS, Windows Mobile (Microsoft), Symbian (Nokia), Samsung (Bada), WebOS (Palm)… có phát triển thị trường truyền thông di động Trong vài năm trở lại đây, hệ điều hành Android đời với kế thừa ưu việt hệ điều hành đời trước kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến nay, nhà phát triển hãng công nghệ tiếng Google hậu thuẫn Android nhanh chóng đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với hệ điều hành trước hệ điều hành di động tương lai nhiều người ưa chuộng Ngày nay, với phát triển chóng mặt thiết bị di động vậy, với nhu cầu quản lý tài liệu điện thoại Chính em chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng File Manager hệ điều hành Android” với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu hệ điều hành Android xây dựng ứng dụng File Manager để đáp ứng nhu cầu người sử dụng điện thoại CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Android lịch sử phát triển 1.1.1 Lịch sử Android Android tảng phần mềm dựa mã nguồn mở Linux OS (Kernel 2.6) cho máy di động, máy tính bảng phần mềm trung gian (middleware) Nó không đơn hệ điều hành, công cụ lập trình hay phần mềm trung gian mà gồm tất Ban đầu, Android hệ điều hành cho thiết bị cầm tay dựa lõi Linux công ty Android Inc (California, Mỹ) thiết kế Công ty sau Google mua lại vào năm 2005 bắt đầu xây dựng Android Platform Và sau tiếp, vào cuối năm 2007, thuộc Liên minh thiết bị cầm tay mã nguồn mở (Open Handset Alliance) Mục tiêu liên minh nhanh chóng đổi để đáp ứng tốt cho nhu cầu người tiêu dùng kết tảng Android Android thiết kế để phục vụ nhu cầu nhà sản xuất thiết bị, nhà khai thác lập trình viên thiết bị cầm tay Phiên SDK (Software Development Kit) lần phát hành vào tháng 11 năm 2007, hãng T-Mobile công bố điện thoại Android T-Mobile G1, smartphone dựa tảng Android Một vài ngày sau đó, Google lại tiếp tục công bố mắt phiên Android SDK release Candidate 1.0 Trong tháng 10 năm 2008, Google cấp giấy phép mã nguồn mở cho Android Platform Khi Android phát hành số mục tiêu kiến trúc cho phép ứng dụng tương tác với sử dụng lại thành phần từ ứng dụng khác Việc tái sử dụng không áp dụng cho cho dịch vụ mà áp dụng cho thành phần liệu giao diện người dùng Vào cuối năm 2008, Google cho phát hành thiết bị cầm tay gọi Android Dev Phone chạy ứng dụng Android mà không bị ràng buộc vào nhà cung cấp mạng điện thoại di động Mục tiêu thiết bị cho phép nhà phát triển thực thí nghiệm thiết bị thực chạy hệ điều hành Android mà ký hợp đồng Vào khoảng thời gian Google cho phát hành phiên vản vá lỗi 1.1 hệ điều hành này.Ở hai phiên 1.0 1.1 Android chưa hỗ trợ soft-keyboard mà đòi hỏi thiết bị phải sử dụng bàn phím vật lý Android cố định vấn đề cách phát hành SDK 1.5 vào tháng tư năm 2009, với số tính khác Chẳng hạn nâng cao khả ghi âm truyền thông, vật dụng, live folder 1.1.2 Các phiên HĐH Android Android trải qua số cấp nhật kể từ lần đầu phát hành Những cập nhật nhìn chung có nhiệm vụ vá lỗ hổng thêm tính vào hệ điều hành Hình 1.1.1: Logo phiên hệ điều hành Android Android hệ 1.0 ( 9/2008) 1.1 ( 2/2009) chưa có tên gọi thức Từ hệ tiếp theo, nâng cấp đặt với mã tên riêng dựa theo ăn hấp dẫn theo thứ tự bảng chữ từ “C-D-EF-G-H-I” Hiện phiên Android bao gồm: 10 Hình 2.22: Biểu đồ trình tự mô tả chức cài đặt Hình 2.23: Biểu đồ mô tả chức thoát 52 Hình 2.24: Biểu đồ mô tả chức lưu ứng dụng 2.3.5 Biểu đồ lớp tổng quát Hình 2.25: Biểu đồ mô tả lớp chức 53 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Giao diện chương trình Giao diện chương trình File Manager hệ điều hành Android Hình 3.1: Giao diện chương trình 54 Đây giao diện chương trình: Người dùng thao tác từ giao diện để thực chức chương trình 3.2 Giao diện thêm thư mục Hình 3.2: Giao diện tạo thư mục 55 Giao diện tạo thư mục mới: Người dùng thao tác để tạo thư mục lưu trữ 3.3 Giao diện xóa, chép, di chuyển dán thư mục Hình 3.3: Giao diện xóa, chép, di chuyển dán thư mục Giao diện xóa, chép, di chuyển dán thư mục: Cho phép người dùng thao tác xóa, chép, di chuyển dán thư thư mục 56 3.4 Giao diện xóa thư mục, file Hình 3.4: Giao diện xóa thư mục file Giao diện Xóa thư mục hay file: cho phép người dùng xóa thư mục file mà muốn 57 3.5 Giao diện lưu ứng dụng cài Hình 3.5: Giao diện lưu ứng dụng cài thiết bị Giao diện lưu ứng dụng: cho phép người dùng lưu lại tất ứng dụng thiết bị dạng file apk 58 3.6 Giao diện chép, di chuyển file Hình 3.6: Giao diện xóa, chép, di chuyển file 59 3.7 Giao diện tìm kiếm Hình 3.7: Giao diện tìm kiếm 60 3.8 Giao diện thông tin Hình 3.8: Giao diện thông tin 61 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Sau thời gian thực đồ án hướng dẫn Th.s Lê Nam Huy đồ án em đạt mục tiêu đề rút kết luận thấy ứng dụng quản lý File Manager ứng dụng thiếu điện thoại sử dụng hệ điều hành Android Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ thiết bị di động, kèm theo hình ảnh, tài liệu cá nhận cần thiết ứng dụng File Manager đời để đáp ứng cho người sử dụng di động quản lý thêm, sửa, xóa hay chia sẻ file muốn lên mạng xã hội lưu lại ứng dụng mìn cài thiết bị đâu không cần Internet Tuy nhiên xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh, thực thành công đầy khó khăn, cần phải có hướng giải tối ưu, đem lại thuận tiện cho cho người dùng ứng dụng Với ứng dụng File Manager, thấy đáp ứng mục tiêu đặt ra, với chức mà ứng dụng quản lý File phải có Ngoài ứng dụng có điểm nhấn việc lưu ứng dụng cài thiết bị, chia sẻ hình ảnh trực tiếp lên Facebook hay Google+ hay mạng xã hội khác mà người dùng mong muốn … Kêt đạt Ứng dụng chạy hoạt động tốt máy giả lập thiết bị di động thật sử dụng hệ điều hành android từ 2.3 đến 4.x SamSung Galaxy Mini, SamSung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Nexus Ứng dụng có giao diện thân thiện, bố trí hợp lý dễ sử dụng tất người sử dụng di động hình cảm ứng Ứng dụng hỗ trợ nhiều tính hộ trợ nhiều định dạng file Đánh giá tổng quát, ứng dụng vận hành đáp ứng mục tiêu đặt ra, nhiên việc xây dựng ứng dụng quản lý File tối ưu gặp nhiều khó khăn nên việc xây dựng chức hay định dạng file chưa hoàn chỉnh, thấy ứng dụng nhiều hạn chế phải có nhiều nâng cấp để 62 có ứng dụng quản lý tối ưu đáp ứng cầu sử dụng người dùng Hướng phát triển Do thời gian hạn chế nên nhiều thành phần vấn đề khác Android em chưa nêu báo cáo này, ứng dụng chưa hoàn chỉnh Giao diện chưa đẹp tối ưu hóa, mã nguồn chưa trình bày rõ ràng nhiều thiếu sót Trong thời gian tới em cố gắng phát triển ứng dụng tốt hơn, nâng cao chức ứng dụng khắc phục nhược điểm tồn như: - Chọn nhiều file, tệp lúc - Đưa chức bảo mật vào ứng dụng - Đọc hầu hết định dạng file - Hoàn thiện thêm số chức thiếu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài liệu hướng dẫn lập trình android tiếng việt [2] https://duythanhcse.wordpress.com/android/ [3]http://androidtrainningcenter.blogspot.com/2012/04/android-file-explorerpick-image-video.html [4]http://custom-android-dn.blogspot.com/2013/01/create-simple-file-explore-inandroid.html [5]http://android.vn/articles/lap-trinh-android/ [6] http://laptrinhandroid.edu.vn/android/page/4/ [7] http://laptrinhandroid.edu.vn/android/page/5/ 64 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thái nguyên, ngày2 tháng 06 năm 2016 65 Thạc sĩ: Lê Nam Huy 66 [...]... nhiên, với mỗi ứng dụng thì có duy nhất một thực thể (instance) được phép chạy mà thôi Điều đó có tác dụng hạn chế sự lạm dụng tài nguyên, giúp hệ thống hoạt động tốt hơn Các ứng dụng được phân quyền và tự hệ thống sẽ kill nếu mức ưu tiên thấp - Các ứng dụng được gán số ID của người sử dụng nhằn phân định quyền hạn khi sử dụng tài nguyên, cấu hình phần cứng và hệ thống - Android là một hệ điều hành có tính... Tương lai Android X: Nhiều dự đoán cho rằng thế hệ Android 5.0 kế tiếp sẽ có tên mã "Key Lime Pie" và thế hệ thiết bị Nexus mới của Google sẽ một lần nữa trở thành "đại diện đầu tiên" sở hữu nền tảng mới này Android sẽ dần xóa nhòa lằn ranh giữa hệ điều hành cho thiết bị di động và hệ điều hành cho máy tính cá nhân, giảm khác biệt phân mảnh, đem đến những chức năng thú vị hơn nữa 13 1.2 Kiến trúc Android. .. chức quản lý các giao diện giữa các ứng dụng 17 - Notication Manager: Quản lý việc hiển thị các thông báo (như báo có tin nhắn, có E-mail mới) - Resource Manager: Quản lý tài nguyên tĩnh của các ứng dụng bao gồm các file hình ảnh, âm thanh, layout, string (Những thành phần không được viết bởi ngôn ngữ lập trình) - Content Provider: cho phép các ứng dụng có thể truy xuất dữ liệu từ các ứng dụng khác... thông dụng - Thư viện web (LibWebCore): Đây là thành phần để xem nội dung trên web, được sử dụng để xây dựng phần mềm duyệt web (Android Browse) cũng như để các ứng dụng khác có thể nhúng vào Nó cực kỳ mạnh, hỗ trợ được nhiều công nghệ mạnh mẽ như HTML5, JavaScript, CSS, DOM, AJAX - Surface Manage: quản lý hiển thị 2D và 3D - SGL công nghệ 2D - SQLite : quản lý database của ứng dụng - Free Type: dùng cho. .. 1.2.4: Thành phần Framework Nhà phát triển có thể truy cập vào các API cùng một khuôn khổ được sử dụng bởi các ứng dụng lõi Các kiến trúc ứng dụng được thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng lại các thành phần Cơ bản tất cả các ứng dụng là một bộ các dịch vụ và các hệ thống, bao gồm: - View Manage: Một tập hợp rất nhiều các View có khả năng kế thừa lẫn nhau dùng để thiết kế phần giao diện ứng dụng như:... một hệ điều hành có tính mở, khác với nhiều hệ điều hành di động khác, android cho phép một ứng dụng của bên thứ ba được phép chạy nền 18 Các ứng dụng đó chỉ có một hạn chế nhỏ đó là nó không được phép sử dung quá 5~10% công suất CPU, điều đó nhằn để tránh độc quyền trong việc sử dụng CPU 1.3 Các thành phần của Android 1.3.1 Thành phần của 1 chương trình Android a) Activity và Intent Activity: Một... trong một manifest file được gắn vào Android package, file apk này cũng giữ chứa mã của ứng dụng và các tài nguyên Manifest file là một file XML có cấu trúc và thường được đặt tên là AndroidManifest.xml cho mọi ứng dụng Nó thực hiện một số bổ sung để khai báo các thành phần của ứng dụng, như là nêu tên các thư viện ứng dụng cần đến, và xác định các quyền hạn của ứng dụng muốn được cấp Ví dụ như nó khai... Activity Manager: Quản lý các chu kỳ sống của một ứng dụng cũng như cung cấp công cụ điều khiển các Activity - Telephony Manager: Cung cấp công cụ để thực hiện việc liên lạc như gọi điện thoại - Location Manager: Cho phép xác định vị trí của điện thoại thoại dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS và Google Maps - Window Manager: Quản lý việc xây dựng và hiển thị các giao diện người dùng cũng như tổ chức quản. .. từ trước đến nay khi nó được thiết kế cho tất cả các thiết bị có bộ nhớ RAM 512MB trở lên Với Android 4.4 KitKat, những từ khóa bạn cần nhớ là "chau chuốt" và "hoàn thiện" Bạn có thể thấy rõ những yếu tố này ngay khi sử dụng KitKat Từ launcher cho đến các ứng dụng, tất cả đều đẹp hơn và dễ sử dụng hơn Trên tất cả, Google đã trang bị nhiều tính năng để đưa ra một hệ điều hành đủ tốt, phản bác lại bất... giữa các ứng dụng đó 1.2.4 Application Đây là lớp ứng dụng giao tiếp với người dùng, bao gồm các ứng dụng như: Các ứng dụng cơ bản, được cài đặt đi liền với hệ điều hành là gọi điện (phone), quản lý danh bạ (Contacts), duyệt web (Browser), nhắn tin(SMS), lịch làm việc (Calendar), đọc e-mail (Email-Client), bản đồ (Map), quay phim chụp ảnh (camera) Các ứng dụng được cài thêm như các phần mềm chứng khoán ... chọn đề tài Xây dựng ứng dụng File Manager hệ điều hành Android với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu hệ điều hành Android xây dựng ứng dụng File Manager để đáp ứng nhu cầu người sử dụng điện thoại... cho Android Platform Khi Android phát hành số mục tiêu kiến trúc cho phép ứng dụng tương tác với sử dụng lại thành phần từ ứng dụng khác Việc tái sử dụng không áp dụng cho cho dịch vụ mà áp dụng. .. đoán cho hệ Android 5.0 có tên mã "Key Lime Pie" hệ thiết bị Nexus Google lần trở thành "đại diện đầu tiên" sở hữu tảng Android dần xóa nhòa lằn ranh hệ điều hành cho thiết bị di động hệ điều hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng quản lý file manager cho thiết bị sử dụng hệ điều hành android , Xây dựng ứng dụng quản lý file manager cho thiết bị sử dụng hệ điều hành android , Xây dựng ứng dụng quản lý file manager cho thiết bị sử dụng hệ điều hành android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay