Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử trên nền wordpress sử dụng công cụ selenium

80 447 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016, 00:10

... thao tác với Selenium IDE Selenium WebDriver  Chương 3: Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử WordPress sử dụng công cụ Selenium: Chương trình bày kịch kiểm thử viết cho số chức ứng dụng web http://demo.roadthemes.com/flaton/... 2.2.5 Selenium 27 2.3 Đề xuất 28 2.4 Hướng dẫn sử dụng Selenium IDE Selenium WebDriver 29 2.4.1 Selenium IDE 29 2.4.2 Selenium WebDriver 35 CHƯƠNG KIỂM THỬ SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN WORDPRESS. .. độ kiểm thử phần mềm Kiểm thử phần mềm gồm có cấp độ: Kiểm thử đơn vị, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống Kiểm thử chấp nhận sản phẩm 12 Hình 1.1 Các cấp độ kiểm thử phần mềm 1.1.5.1 Kiểm thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử trên nền wordpress sử dụng công cụ selenium , Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử trên nền wordpress sử dụng công cụ selenium , Kiểm thử sản phẩm thương mại điện tử trên nền wordpress sử dụng công cụ selenium

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay