Giáo trình bài tập 5 vật rắn

17 212 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2016, 20:45

... từ độ cao, vật A rơi trước vật B Cho g = 10 (m/s2) Sau (s) kể từ lúc vật B rơi, khoảng cách hai vật 60 (m) Vật B rơi sau vật A bao lâu? • Chọn trục y hướng xuống gốc thời gian lúc vật B bắt đầu... vận tốc: vật chuyển động chậm dần • Vận tốc M hướng sang phải • Kết luận: Vật chuyển động chậm dần bên phải (P) • Trả lời: D 1.9 Ở vị trí M vật có vận tốc gia tốc hình vẽ Chọn kết luận Vật sẽ:... vật rơi quãng đường h: h = 12 g (T + 2) Trả lời 1.10 • Giải hệ (1) (2) ta được: T = 2( s ) h = 80( m ) (1) • Sau thời gian T vật rơi quãng h − d: h − d = 12 gT (2) 1.11 Trả lời 1.11 Cho hai vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình bài tập 5 vật rắn , Giáo trình bài tập 5 vật rắn , Giáo trình bài tập 5 vật rắn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay