Giáo trình bài tập clctt6 b

12 208 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2016, 20:45

... kênh D AT - Chiều sâu: h B h m ψ m b H.5.2 Mặt cắtMat ứơtcatkênh hình thang H.1.2 uot kenh - B rộng đáy kênh: b - B rộng mặt thoáng: B - Diện tích mặt cắt ướt: A - Chu vi ướt: P - B n kính thủy... y = f(h) - Tính n.Q i đặt lên trục y ⇒ ho VN + Phương pháp biểu đồ: - Tùy hình dạng mặt cắt kênh, người ta lập sẵn biểu đồ: K = f(ho) G - Biết K, dựa vào biểu đồ suy ho D AT EC H EN - Ví dụ:... thành b c ⇒ n gia tăng - Vật cản gỗ làm gia tăng hệ số nhám n - Tuyến kênh uốn cong với b n kính cong nhỏ làm gia tăng hệ số nhám n - Sự b i xói làm hệ số nhám thay đổi - Mực nước lưu lượng ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình bài tập clctt6 b , Giáo trình bài tập clctt6 b , Giáo trình bài tập clctt6 b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay