Giáo trình bài tập bg06 c6 inclination rock distribution 2 bt3

17 209 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2016, 20:45

8/24/2015 GEOPET TS Nguyễn Huỳnh Thông BÀI GIẢNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC LỚP ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC & ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT NỘI DUNG Tính phân lớp & Lớp? Các yếu tố lớp? Phân loại lớp? Mối quan hệ tầng phân lớp? Sự thành tạo tầng phân lớp? Điều kiện thành tạo bề dày trầm tích? 8/24/2015 I TÍNH PHÂN LỚP VÀ LỚP TÍNH PHÂN LỚP Đá trầm tích diện mặt địa cầu gần đến 75% Các vật liệu thô nặng không vận chuyển xa nên lắng đọng gần bờ vật liệu mịn, chất keo có khả vận chuyển xa nên lắng đọng xa bờ chậm  Do đá thành tạo theo điều kiện lắng đọng đá trầm tích phun trào biển tạo thành tính phân lớp TÍNH PHÂN LỚP (còn gọi thớ lớp) cấu tạo gồm lớp nằm chồng chất lên thường thể lớp đá có thành phần khác nhau, lớp già lớp Nghiên cứu tính phân lớp, ta vẽ mặt cắt địa chất, giúp ta đối chiếu, so sánh mặt cắt địa tầng, nghiên cứu biến dạng kiến tạo xác lập lịch sử phát triển chuyển động kiến tạo, tiến hành tìm kiếm vỉa khoáng sản, dầu mỏ, nước ngầm 8/24/2015 Lớp Lớp thể địa chất dạng hay gần bao gồm loại đá gần đồng có đặc tính thạch học, hoá học, lý, màu sắc, kiến trúc, hoá đá chứa đá Lớp giới hạn hai mặt song song phân biệt với lớp liền kề (mặt phân lớp) Lớp thành tạo nằm ngang, dạng nằm điển hình đá trầm tích, đặc biệt trầm tích biển Đối với trầm tích lục địa, đa phần bị khống chế mặt địa hình lồi lõm nên dạng nằm thường dạng thấu kính hay nằm ngiêng Phân biệt lớp với … Thớ lớp tính chất phân lớp đá chủ yếu đá trầm tích Chúng có thành phần cấu trúc đồng lập lại nhiều lần lớp Vỉa đơn vị cấu tạo nên thành tạo trầm tích Mỗi vỉa gồm hay nhiều lớp tạo nên Tấm khe nứt sinh 1,2,3: thớ lớp; I, II, III,…: lớp; A, B, C: vỉa 8/24/2015 II/ CÁC YẾU TỐ CỦA LỚP Một lớp gồm hai mặt, gọi (mái), gọi đáy (trụ, tường) Hai lớp phân biệt mặt phân lớp Bề dày Bề dày thật (true thickness) khoảng cách ngắn đáy Bề dày biểu kiến (apparent thickness) khoảng cách từ điểm đến điểm đáy Bề dày thiếu khoảng từ điểm lớp đến mặt lớp 8/24/2015 Mối tương quan Từ bề dày biểu kiến người ta tính bề dày thật dựa theo mối tương quan hình học lớp đá với địa hình Nếu gọi : α: góc dốc lớp đá β: góc dốc địa hình h: bề dày thật l: bề dày biểu kiến  Tính bề dày thật dựa vào bề dày biểu kiến Tính bề dày thật dựa vào bề dày biểu kiến Lớp nằm nghiêng, địa hình nằm ngang 10 8/24/2015 Theo tài liệu lổ khoan thẳng đứng 11 Địa hình mặt lớp nghiêng phía 12 8/24/2015 Địa hình dốc nghiêng phía với lớp 13 Địa hình có góc dốc nhỏ góc dốc lớp nghiêng phía (α>β) 14 8/24/2015 III/PHÂN LOẠI CÁC LỚP 1/ Phân loại theo bề dày: bề dày lớp phản ảnh thời gian tích tụ, tốc độ trầm tích hoạt động kiến tạo vùng 1cm – 3cm : vi phân lớp 3cm – 1dm mỏng 0.1 – 0.3 m: mỏng 0.3 – 1m : trung bình 1-3 m :dày >3m : dạng khối 15 2/ Phân loại theo hình dạng Về hình dạng chia làm bốn kiểu phân lớp chính: a Phân lớp song song (ngang) b Phân lớp lượn sóng c Phân lớp xiên chéo d Phân lớp thấu kính Ngoài ra, chúng có kiểu phân lớp trung gian chuyển tiếp 16 8/24/2015 • Hình dạng • Điều kiện thành tạo môi trường trầm tích yên tĩnh: hồ, đầm lầy, vũng vịnh, biển sâu … • Ví dụ: đáy biển mực tác động sóng 17 Phân lớp hình sóng (sinuous bedding): • Hình dạng: bề mặt đáy lớp có dạng sóng không song song • Điều kiện thành tạo môi trường trầm tích chuyển động sóng, hay chuyển động hình sóng, nơi môi trường có chuyển động theo hai hướng khác nhau, hay điều kiện chuyển động thay đổi có chu kỳ • Ví dụ: Nơi trầm tích đáy biển phạm vi tác 18 động sóng, vùng hoạt động thủy triều… 8/24/2015 19 Phân lớp xiên (cross bedding) • Hình dạng: Trong phạm vi lớp có thớ lớp nhỏ nằm xiên so với đáy lớp • Điều kiện thành tạo môi trường trầm tích tác động dòng nước chảy sông, hồ, biển … • Phân lớp xiên có hai dạng : phân lớp xiên đơn phân lớp xiên chéo 20 10 8/24/2015 Phân lớp xiên đơn thớ lớp thường song song nghiêng phía theo hướng dòng chảy, thường phát triển trầm tích sỏi, cát, bột kết lòng sông Hình: Phân lớp xiên sông 21 Phân lớp dạng thấu kính (phân lớp sóng xiên): Mặt lớp cong, bề dày giảm nhanh chóng hai đầu làm cho lớp có dạng thấu kính Thành tạo môi trường thay đổi hướng nước hay gió cách nhanh chóng Liên quan đến nơi mà trầm tích cũ bị xói mòn vùng đáy lắng đọng không phẳng 22 11 8/24/2015 IV/ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG PHÂN LỚP Dạng nằm biển tiến thành tạo vùng sụp lún từ từ lâu dài trầm tích liên tục, sau vùng nâng lên nhanh chóng • Do sụp lún từ từ biển tiến vào lục địa (đường bờ thay đổi) lớp thành tạo sau phủ diện tích rộng lớn phần rìa phủ trực tiếp lên móng cổ Lớp thành lập sau (lớp nằm bên trên) trẻ • Tại trung tâm vùng biển tiến bề dày lớn đầy đủ lớp trầm tích • Tướng đá chuyển từ hạt thô (bên dưới) đến hạt mịn (bên trên) • Các lớp đá có phủ lên móng cổ 23 Dạng nằm biển thoái (regressive) • Thành lập vùng sụp lún sau nâng lên từ từ trầm tích liên tục • Ban đầu sụp lún nên trầm tích diện tích rộng lớn, sau nâng lên làm diện tích trầm tích bị thu hẹp, lớp nằm trẻ phần rìa lớp trẻ không phủ trực tiếp lên móng cổ, có lớp phủ lên móng cổ • Bề dày trung tâm dày đầy đủ lớp • Tướng đá từ mịn hạt (bên dưới) đến thô hạt (bên trên) 24 12 8/24/2015 Biển tiến, biển thoái? 25 26 13 8/24/2015 Dạng nằm chuyển dịch (dạng nằm hỗn hợp) • Hình thành miền sụp không đều, cánh nâng lên, cánh sụp xuống Pha nâng lên thành tạo theo nằm biển thoái, phía sụp tạo nằm biển tiến • Trầm tích lớp vắng mặt bên, lại nằm kề phía bên • Sự phân bố không chiều dày, thành phần trầm tích biểu nghiêng phía 27 V/ SỰ THÀNH TẠO CÁC TẦNG PHÂN LỚP Sự thành tạo tầng phân lớp chuyển động kiến tạo chủ yếu chuyển động nâng lên hạ xuống TẦNG ĐỊA TẦNG: gồm nhóm lớp có thành phần khác chuyển chiều ngang chứa nhóm hóa đá có tuổi khác giống loài 28 14 8/24/2015 TẦNG THẠCH HỌC: gồm nhóm lớp giống thành phần thạch học khác tuổi 29 VI/ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO BỀ DÀY TRẦM TÍCH Sự hình thành bề dày trầm tích liên quan đến: - Chuyển động thẳng đứng vỏ Trái đất - Vật liệu trầm tích - Thời gian - Điều kiện địa lý - Điều kiện hóa lý - Khí hậu - Địa hình lục địa - Đáy bể … Vt = vận tốc nâng lên Vs = vận tốc sụp lún • Vt = Vs thuận lợi để tích tụ trầm tích • Vt > Vs không thuận lợi • Vt < Vs không thuận lợi 30 15 8/24/2015 31 32 16 8/24/2015 CHUẨN BỊ: • CHƯƠNG 4: KHÔNG CHỈNH HỢP THANK YOU ! 33 17 [...]... lớp trẻ không phủ trực tiếp lên móng cổ, chỉ có lớp dưới cùng phủ lên móng cổ • Bề dày ở trung tâm dày và đầy đủ lớp • Tướng đá đi từ mịn hạt (bên dưới) đến thô hạt (bên trên) 24 12 8 /24 /20 15 Biển tiến, biển thoái? 25 26 13 8 /24 /20 15 3 Dạng nằm chuyển dịch (dạng nằm hỗn hợp) • Hình thành trong một miền sụp không đều, một cánh thì nâng lên, một cánh thì sụp xuống Pha nâng lên thành tạo theo thế nằm biển... lớp có dạng thấu kính Thành tạo trong môi trường thay đổi hướng nước hay gió một cách nhanh chóng Liên quan đến những nơi mà trầm tích cũ bị xói mòn hoặc những vùng đáy lắng đọng không bằng phẳng 22 11 8 /24 /20 15 IV/ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG PHÂN LỚP 1 Dạng nằm biển tiến thành tạo trong vùng sụp lún từ từ lâu dài và trầm tích liên tục, sau đó vùng được nâng lên nhanh chóng • Do sụp lún từ từ biển tiến... trầm tích và biểu hiện nghiêng về một phía 27 V/ SỰ THÀNH TẠO CÁC TẦNG PHÂN LỚP Sự thành tạo các tầng phân lớp là do các chuyển động kiến tạo chủ yếu là chuyển động nâng lên và hạ xuống TẦNG ĐỊA TẦNG: gồm một nhóm các lớp có thành phần khác nhau chuyển tiếp dần dần theo chiều ngang chứa các nhóm hóa đá có cùng tuổi nhưng khác nhau về giống và loài 28 14 8 /24 /20 15 TẦNG THẠCH HỌC: gồm một nhóm các lớp...8 /24 /20 15 Phân lớp xiên đơn các thớ lớp thường song song và nghiêng về một phía theo hướng dòng chảy, thường phát triển trong trầm tích sỏi, cát, bột kết ở lòng sông Hình: Phân lớp xiên ở sông 21 Phân lớp dạng thấu kính (phân lớp sóng xiên): Mặt lớp rất cong, bề dày giảm đi nhanh chóng hai đầu làm... tuổi 29 VI/ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO BỀ DÀY TRẦM TÍCH Sự hình thành bề dày trầm tích liên quan đến: - Chuyển động thẳng đứng của vỏ Trái đất - Vật liệu trầm tích - Thời gian - Điều kiện địa lý - Điều kiện hóa lý - Khí hậu - Địa hình lục địa - Đáy bể … Vt = vận tốc của nâng lên Vs = vận tốc của sụp lún • Vt = Vs thuận lợi để tích tụ trầm tích • Vt > Vs không thuận lợi • Vt < Vs không thuận lợi 30 15 8 /24 /20 15... hậu - Địa hình lục địa - Đáy bể … Vt = vận tốc của nâng lên Vs = vận tốc của sụp lún • Vt = Vs thuận lợi để tích tụ trầm tích • Vt > Vs không thuận lợi • Vt < Vs không thuận lợi 30 15 8 /24 /20 15 31 32 16 8 /24 /20 15 CHUẨN BỊ: • CHƯƠNG 4: KHÔNG CHỈNH HỢP THANK YOU ! 33 17 ... (lớp nằm bên trên) càng trẻ • Tại ngay trung tâm vùng biển tiến bề dày lớn và đầy đủ các lớp trầm tích • Tướng đá chuyển từ hạt thô (bên dưới) đến hạt mịn (bên trên) • Các lớp đá đều có phủ lên móng cổ 23 2 Dạng nằm biển thoái (regressive) • Thành lập trong vùng sụp lún sau đó nâng lên từ từ và trầm tích liên tục • Ban đầu do sụp lún nên trầm tích trên diện tích rộng lớn, sau đó do sự nâng lên làm diện ... dày đầy đủ lớp • Tướng đá từ mịn hạt (bên dưới) đến thô hạt (bên trên) 24 12 8 /24 /20 15 Biển tiến, biển thoái? 25 26 13 8 /24 /20 15 Dạng nằm chuyển dịch (dạng nằm hỗn hợp) • Hình thành miền sụp không... 8 /24 /20 15 Theo tài liệu lổ khoan thẳng đứng 11 Địa hình mặt lớp nghiêng phía 12 8 /24 /20 15 Địa hình dốc nghiêng phía với lớp 13 Địa hình có góc dốc nhỏ góc dốc lớp nghiêng phía (α>β) 14 8 /24 /20 15... quan đến: - Chuyển động thẳng đứng vỏ Trái đất - Vật liệu trầm tích - Thời gian - Điều kiện địa lý - Điều kiện hóa lý - Khí hậu - Địa hình lục địa - Đáy bể … Vt = vận tốc nâng lên Vs = vận tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình bài tập bg06 c6 inclination rock distribution 2 bt3 , Giáo trình bài tập bg06 c6 inclination rock distribution 2 bt3 , Giáo trình bài tập bg06 c6 inclination rock distribution 2 bt3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay