SANG KIEN KINH NGHIEM MON MY THUAT: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ

43 323 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2016, 21:03

... phòng học dành riêng cho môn học chưa có Đó là những yếu tố cần khắc phục để nâng cao hiệu quả dạy và học CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHÂN... trung học học gồm phân môn: - Phân môn ve tranh - Phân môn ve tranh trí - Phân môn ve theo mẫu - Phân môn thường thức mĩ thuật 11 Trong phân môn thì phân môn ve trang trí là phân môn. .. pháp và hình thức dạy học cho phù hợp, hiệu quả với từng bài để đạt kết quả tốt nhất 2.3 Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học và phân môn vẽ trang trí
- Xem thêm -

Xem thêm: SANG KIEN KINH NGHIEM MON MY THUAT: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ, SANG KIEN KINH NGHIEM MON MY THUAT: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ, SANG KIEN KINH NGHIEM MON MY THUAT: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn