Bài 20 tỉ khối của chất khí1

5 207 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 23:38

Tập tính kiếm ăn Tập tính kiếm ăn học tập từ bố mẹ, từ đồng loại kinh nghiệm thân Tác nhân kích thích: hình ảnh, âm thanh, mùi phát từ mồi Tập tính ăn động vật khác khác nhau.Đối với động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, đa số tập tính kiếm ăn tập tính bẩm sinh.Ở động vật có thần kinh phát triển, phần lớn 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20 tỉ khối của chất khí1 , Bài 20 tỉ khối của chất khí1 , Bài 20 tỉ khối của chất khí1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay