Bai 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật 1

64 1,422 6
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 23:23

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GiỜ LỚP 9A1 KIỂM TRA BÀI CŨ Em cho biết: Xu chung giới ngày gì? CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Tiết 14 – Bài 12 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT Đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày cao người Nguyên nhân Tình hình bùng nổ dân số Tài nguyên ngày cạn kiệt Hai cách mạng khoa học kĩ thuật: Cách mạng công nghiệp (thế kỉ XVIII) Cách mạng khoa học kĩ thuật (thế kỉ XX) MÁY KÉO SỢI GIENNI(1764) TÀU THỦY PHƠN-TƠN MÁY HƠI NƯỚC XE LỬA XTI-PHEN-XƠN Học sinh thảo luận nhóm: (3 phút) Nhóm 1: Nêu thành tựu lĩnh vực: Khoa học Công cụ sản xuất Nhóm 2: Nêu thành tựu lĩnh vực: 1.Nguồn lượng Vật liệu Cách mạng xanh nông nghiệp Nhóm 3: Nêu thành tựu lĩnh vực: Giao thông vận tải thông tin liên lạc Chinh phục vũ trụ ́ cừu Dolly Tháng 6-2000, nhà khoa học công bố Bản đồ gen người, đồ giải mã vào tháng 4-2003 ́ cừu Dolly Tai nạn lao động sập lò vôi Thanh Hóa ( Làm người thiệt mạng) vào ngày 1/1/2016 Bệnh HIV/AIDS Bệnh béo phì Cúm A (H5N1) Dịch Ê-bô-la Sự tha hóa đạo đức niên III LUYỆN TẬP BT1: Khoanh tròn vào đáp án Cừu Đô-ly thành tựu nghành khoa học nào? A Toán học B Sinh học C Vật lý D Hóa học Theo em nguồn lượng sau nguồn lượng A Dầu mỏ B Than đá C Mặt trời D Khí đốt ... giới ngày gì? CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 19 45 ĐẾN NAY Tiết 14 – Bài 12 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT Đáp ứng nhu cầu vật chất,... Hai cách mạng khoa học kĩ thuật: Cách mạng công nghiệp (thế kỉ XVIII) Cách mạng khoa học kĩ thuật (thế kỉ XX) MÁY KÉO SỢI GIENNI (17 64) TÀU THỦY PHƠN-TƠN MÁY HƠI NƯỚC XE LỬA XTI-PHEN-XƠN Học sinh... nhóm: (3 phút) Nhóm 1: Nêu thành tựu lĩnh vực: Khoa học Công cụ sản xuất Nhóm 2: Nêu thành tựu lĩnh vực: 1. Nguồn lượng Vật liệu Cách mạng xanh nông nghiệp Nhóm 3: Nêu thành tựu lĩnh vực: Giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật 1 , Bai 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật 1 , Bai 12 những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật 1 , CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY, Máy tính mô phỏng thế giới ở Nhật Bản ( ESC): Thực hiện được 35 nghìn tỉ phép tính trên giây và dự báo chính xác thảm họa thiên nhiên., Máy bay sử dụng năng lượng điện mặt trời, Cuộc sống của con người được cải thiện, Máy bay ném bom B52 - Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, Tai nạn lao động do sập lò vôi ở Thanh Hóa ( Làm 8 người thiệt mạng) vào ngày 1/1/2016, Sự tha hóa về đạo đức của thanh niên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn