Bảng tra Quan hệ Độ nhám và Phương pháp gia công

1 483 9
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2016, 17:03

CẤP ĐỘ NHÁM & CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CẤP ĐỘ NHÁM PP GIA CÔNG 14 13 12 11 SIÊU TINH 10 TINH BÁN TINH Cắt (bằng oxy) Cưa Tiện phá Mài Bào Khoan Phay cạnh Tiện tinh Phay mặt Cạo Chuốt Tiện Doa Rà thường Cắt Dồn Lăn Tiện (dao kim cương) Rà xác Đánh bóng Rôda Siêu tinh chế Chú thích: đạt thường dùng THÔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tra Quan hệ Độ nhám và Phương pháp gia công, Bảng tra Quan hệ Độ nhám và Phương pháp gia công, Bảng tra Quan hệ Độ nhám và Phương pháp gia công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn