Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên trường đại học đồng nai trong một chu kỳ huấn luyện luận văn thạc sĩ giáo dục

156 886 1
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2016, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HCM ……………………………… NGUYỄN HỮU ĐẠT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO ĐỘI BĨNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI TRONG MỘT CHU KỲ HUẤN LUYỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Tp Hồ Chí Minh, năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP HCM ……………………………… NGUYỄN HỮU ĐẠT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO ĐỘI BĨNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI TRONG MỘT CHU KỲ HUẤN LUYỆN Chun ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 60140103 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Hà Việt Tp Hồ Chí Minh, năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Đạt LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn chân thành nhất, tơi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu, q thầy giáo tồn thể cán cơng nhân viên, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy hướng dẫn: TS Đặng Hà Việt tận tình động viên, giúp đỡ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Bộ mơn: Thể dục, Trường Đại học Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi để tơi thu thập số liệu hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp gia đình động viên, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Hữu Đạt MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm huấn luyện thể lực vận động viên bóng đá 1.2 Sự cải thiện trình độ tập luyện thể lực 16 1.3 Những đặc điểm sinh học lứa tuổi từ 18 đến 25 21 1.4 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 22 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 24 2.1 Phương pháp nghiên cứu 24 2.2 Tổ chức nghiên cứu 30 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Xây dựng hệ thống tập ứng dụng thực nghiệm cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện 32 3.2 Xây dựng chương trình huấn luyện thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện 59 3.3 Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai sau chu kỳ huấn luyện 87 CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 101 4.1 Xây dựng hệ thống tập ứng dụng thực nghiệm cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện 101 4.2 Xây dựng chương trình huấn luyện thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện 102 4.3 Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai sau chu kỳ huấn luyện 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT Viện khoa học Thể dục thể Thao VKHTDTT Huấn luyện viên HLV Vận động viên VĐV Thể lực chung TLC Thể lực chun mơn TLCM Đường di chuyển vận động viên Đường chuyền, đá bóng Thể dục thể thao TDTT Xuất phát cao XPC 10 Gíao dục thể chất GDTC 11 Sức nhanh SN 12 Sức mạnh SM 13 Sức bền SB - - DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 11 Lần L 12 Mét m 13 Centimet cm 14 Giây S 15 Phút ph DANH MỤC BẢNG Số Tên bảng Trang Bảng 3.1: Bảng thống kê tập phát triển thể lực chung tham khảo tài liệu trao đổi với huấn luyện viên câu 47 lạc khu vực Bảng 3.2 Kết vấn lựa chọn hệ thống tập phát triển thể lực 48 Bảng 3.3: Lượng vận động giai đoạn chuẩn bò 74 Bảng 3.4 Mục tiêu huấn luyện giai đoạn chuẩn bò 76 10 11 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp chương trình tập chu kỳ huấn luyện Bảng 3.6: Kết kiểm tra lần test thể lực chung nhóm thực nghiệm Bảng 3.7: Kết kiểm tra lần test thể lực chuyên môn nhóm thực nghiệm Bảng 3.8: Kết kiểm tra lần test thể lực chung nhóm thực nghiệm Bảng 3.9: Kết kiểm tra test thể lực chung nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm Bảng 3.10: Kết kiểm tra test thể lực chuyên môn nhóm thực nghiệm trước sau thực nghiệm Bảng 3.11 Kết kiểm tra lần test thể lực chung sau ứng dụng hệ thống tập thể lực 86 88 92 92 93 93 100 Bảng 4.1: Bảng so sánh thể lực Đội bóng nam sinh viên 12 Đại học Đồng Nai sau thực nghiệm so với thể lực đội bóng đá U19 Đồng Nai 107 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Tên biểu đố Số Biểu đồ 1: Nhịp tăng tưởng thể lực chung nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm Biểu đồ 2: Nhịp tăng tưởng thể lực chun mơn nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm Trang 98 99 Bài tập 16: Chạy tiếp sức theo vòng tròn, hai đội đối xứng qua vóng tròn cầu thủ cảu hai đội xuất phát chạy vóng, sau đố xếp xuống cuối hàng, cầu thủ đến đích người đội xuất phát Các phương án tập: Chạy lùi lùi lưng phía trước bật nhẩy chân hai chân, từ tư xuất phát khác nhau, gọi theo số, chạy dẫn bóng Bài tập 17: Chạy bật cao hai chân phía trước cự ly 15m chạy lùi tốc độ cao phía sau 15m bật cao phía trước chân (hoặc hai chân) 15m cuối chạy nước rút ngược lại vị trí xuất phát Bài tập 18: A B xuất phát chạy theo đường trung tâm Sau C chuyền đường bóng sệt ngắn phía cầu mơn để A B tranh cướp lấy bóng thực sút cầu mơn ' A' B ' C Bài tập 19: Chuyền bóng theo đường chéo hình chữ nhật có chiều dài 25m hốn vị chỗ A B thực truyền chéo, sau chạy tang tốc nhóm phía đối diện B A B A Bài tập 20: Cầu thủ A B chuyền bóng cho nhau: bất ngờ A chọc khe để B tăng tốc sút cầu mơn Bài tập 21: A nhận bóng từ B thực dẫn bóng tốc độ dọc biên đến cuối biên ngang, C xuất phát tốc độ theo hướng vào khu cấm địa nhận bóng từ A sút cầu mơn đánh đầu - Phát triển sức mạnh tốc độ: 12 tập Bài tập 22: Cầu thủ A chuyền bóng cho cầu thủ B lúc cầu thủ C từ phía sau tang tốc đến khu 16m50 nhận đường bật tường B, sau thực sút cầu mơn Bài tập 23: Theo nhóm hình vẽ nhóm số dẫn bóng chuyền bóng từ góc cuối sân vào khu phát bóng Số số lao lên cướp bóng, vượt qua đối phương – sút cầu mơn Theo lệnh HLV, nhóm thay đổi nhiệm vụ Bài tập 24: Chạy theo chu vi hình tam giác cạnh 20m cạnh đặt cọc, cạnh khác đặt barie (rào điền kinh) cao 30 đến 40cm Cầu thủ A xuất phát chạy qua hai cọc, tiếp tục vượt qua barie cạnh bên, sau chạy nước rút vị trí xuất phát Bài tập 25: Cầu thủ A B đứng quay mặt phía cầu mơn tư chẩn bị, cầu thủ C chuyền đường bóng dài từ 15m đến 20m A B xuất phát đuổi bóng, cầu thủ nhận bóng thực cú sút cầu mơn (Hình 13) Cầu thủ cón lại truy cản đối phương Bài tập 26: Cầu thủ A B đứng cách 30m từ từ dẫn bóng theo hướng gặp nhau, trước đường ranh giới cầu thủ A thực truyền bóng phía trước để B chạy ngược lại vị trí ban đầu đồng thời B chuyển tương tự cho A Các phương án tập: A truyền sang phải B truyền sang trái Bài tập 27: Chia làm nhóm A B Cầu thủ nhóm A truyền cho cầu thủ nhóm B sau chạy tốc độ theo dọc biên đên sân nhận đường chuyền ngược lại B Sau A chuyền chéo tạo điều kiện cho B lao xuống thực sút cầu mơn Cầu thủ B thực xong chở nhóm A A trở nhóm B u cầu: - Chuyền chân di chuyển tốc độ cao - Cố gắng thực chạm Bài tập 28: A di chuyển bóng đến B nhường bóng để B tiếp tục di chuyển chéo theo gần vị trí C phối khợp bật tường với C, sau B thực đường chuyền vào trung lộ để A sau vượt qua cọc, nhận bóng thực sút cầu mơn Bài tập 29: A B dẫn bóng từ cuối nửa sân đến gần nửa sân Sau thực truyền dài lật cánh sang cho C D Sau C D làm tương tự Phương án: - Sauk hi truyền xong A B nhập vào nhóm đối diện - Hoặc di chuyển nhập vào nhóm mà truyền bóng Bài tập 30: A B dẫn bóng gặp thực truyền ngắn đổi bóng Sau A B truyền dài theo hướng di chuyển C D để họ sút cầu mơn sau đổi chỗ: A vào nhóm C ngược lại, B vào nhóm D ngược lại Bài tập 31: A đứng vòng tròn trung tâm, A hành lang cánh phải A chuyền bóng cho B di chuyển sang phải B trả lại cho A nhận đường bật tường A Sau B di chuyển chéo bóng chuyền lại cho A thực cú sút cầu mơn u cầu: sau chạm phối hợp phải sút cầu mơn Bài tập 32: Bài tập cản phá cơng biên Cầu thủ nhóm A B thực dốc bóng dọc biên chuyền vào khu 5m50 Ở hậu vệ C cần thực phá bóng chạm khỏi khu vực nguy hiểm Bài tập 33: Các cầu thủ đứng theo vị trí Cầu thủ nhóm A dẫn bóng dọc biên thực truyền vào điểm 11m cầu thủ nhóm B đóng vai trò hậu vệ nhóm C đóng vai trò tiền đạo Khi bóng tạt vào cầu thủ nhóm C sút cầu mơn đánh đầu ghi bàn cầu thủ nhóm C truy cản Phát triển sức bền sức bền tốc độ: 12 tập Bài tập 34: Cầu thủ nhóm A B cúng dẫn bóng theo hướng đến vạch sân (khoảng 50m) Khi gần đến vạch sân thực chuyền dài cho người nhóm đối diện, chạy nước rút nhập vào nhóm Số lần lập lại lần seerri - Bài tập 35: Chạy theo seri nhằm hồn thiện sức bền tốc độ Sêrri 1:chạy 80m thời gian 8,3 giây, chạy thả lỏng 30 giây + với 30 giây tốc độ tối đa, chạy thả lỏng 15 giây + 30m tốc độ tối đa (chạy thả lỏng 15 giây + 30m tốc độ tối đa thả lỏng phút) Seri2: lần x 50m 9(mỗi lần chạy với thời gian khoảng 6,5 giây) sau lần thr lỏng 30 giây sau nghỉ 10 phút Seri3: Chạy 80m với thời gian 11,0 giây, thả lỏng 30 giây cộng với lần x 20m với tốc độ gần tối đa dừng 30 giây thả lỏng nghỉ phút Seri4: Chạy 30m với thời gian 4,5 giây + lần x 30m với thời gian 7,5 giây quảng chạy thả lỏng 75 giây nghỉ phút Seri5:Chạy lần x 20m với tốc độ tối đa nghỉ thả lỏng 30 giây + 80m với thời gian 11 giây nghỉ thả lỏng phút Bài tập 36: Cầu thủ B chuyền bóng theo hướng di chuyển cầu thủ A Sau A chuyền vào cho C, C dẫn bóng dọc biên chuyền vào cho A B sút cầu mơn Bài tập 37: Cần vài cầu thủ nhóm A với bóng A chuyền cho B chạy chiếm vị trí B, B chuyền cho C tương tự Cầu thủ cuối thực sút cầu mơn chạy nhóm A Bài tập 38: A chuyền bóng cho B theo đường chạy B, B làm tương tự C, tiếp tục C chuyền bóng cho D, D dẫn bóng tới cuối đường biên ngang thực truyền bóng vào A,B,C lao vào dứt điểm Đầu tiên B chuyền bóng cho C, chạy đến chiếm chỗ C, C n hận bóng truyền bóng c ho A nhận đến chiếm chỗ A Phương án: chạy tốc độ, chuyền sệt bổng Bài tập 39: cắm cọc cách 15m đến 20 m, A chuyền bóng cho B, sau chạy qua cọc bán kính đến 2m, B nhận bóng chuyền cho A chạy quanh cọc u cầu: chạm thực vài động tác giả chuyền bóng Bài tập 40: A chuyền cho B, sau vượt qua cọc để nhận lại đường chuyền B Và phối hợp bật tường chuyền chọc khe để B lao xuống sút cầu mơn từ ngồi vòng 16m50 A nhóm B ngược lại Bài tập 41: A chuyền bóng cho B chạy qua B để nhận đường truyền từ B C có vai trò hậu vệ ngăn cản phối hợp A B Sau A dẫn bóng sát đường biên ngang tạt bóng ngược để D lao tới sút cầu mơn Đổi chỗ A thay D D thay A Các phương án: B truy cản B tự đột phá Bài tập 42: A B dẫn bóng sau A chuyền bóng cho B B chuyền sệt cho A hai thực sút cầu mơn B cúng thực lần sút Bài tập 43: A D xuất phát B C chuyền theo hướng di chuyển A D Sau A D dẫn bóng qua cọc chuyền vào để B C sút cầu mơn Lưu ý: Đổi chỗ để ln phiên sút cầu mơn Bài tập 44: Dẫn bóng tốc đọ cao quay trở lại vị trí ban đầu Tất cầu thủ có bóng dàn hang ngang vạch 16m50, chuẩn bị thực theo còi HLV Chương trình tập Dẫn bóng 20m quay trở lại vị trí xuất phát sau 20 giây Dẫn bóng 30m quay trở lại vị trí xuất phát sau 20 giây Dẫn bóng 40mvà quay trở lại vị trí xuất phát sau 30 giây Dẫn bóng 60mvà quay trở lại vị trí xuất phát sau 40 giây Dẫn bóng 40mvà quay trở lại vị trí xuất phát sau 35 giây Dẫn bóng 30mvà quay trở lại vị trí xuất phát sau 30 giây Dẫn bóng 20mvà quay trở lại vị trí xuất phát sau 25 giây Bài tập 45:Chia hai nhóm cầu thủ nhóm 10 người, lúc cầu thủ nhóm A B dẫn bóng tốc độ đến sân thực bật tường với HLV, sau tiếp tục dẫn bóng sút cầu mơn Sau nhập vào nhóm đối diện Bài tập lập lại lần với seri Nghỉ ngắt quảng 30 giây sau seri thứ nghỉ phút - Phát triển khả linh hoạt, khéo léo: tập; Bài tập 46: Dẫn bóng di chuyển tốc độ cao, qua cọc sút cầu mơn A,B,C xuất phát lúc Bài tập 47: Dẫn bóng nhanh qua cọc thực sút cầu mơn: Bài tập áp dụng theo nhóm số lượng cọc từ đến 10 đặt lộn xộn u cầu dẫn bóng nhanh mà khơng chạm cọc Bài tập 48: Vị trí c ầu thủ B đứng thực ném bóng mạnh đập đất tay nảy qua đầu A, A phải khéo léo khống chế dừng bóng Sau trả lại cho B Bài tập với u cầu dừng bóng xác Bài tập 49: Cầu thủ A chuyền cho B, B chuyển chạm cho C C chuyển cho D để D sút cầu mơn Bài tập 50: Cầu thủ A dẫn bóng chuyền cho B (hình 32) B chọc khe cho C, C chuyền chạm vào vóng cấm địa để A lao tới sút bóng sau B C đổi chỗ sau phút u cầu thực tập với tốc đọ cao Bài tập 51: Tiền đạo trái A dẫn bóng từ biên dọc thẳng vào trung lộ Sau A thực bật tường chạm với chung phong B qua hậu vệ D cuối A thực cú sút cầu mơn • Bài tập thi đấu (9 tập): Bài tập 52: Chơi bóng đá sân nhỏ nhà Bài tập 53: Tập theo nhóm (2 chống 3, chống 2) hình vẽ Số dẫn bóng tìm cách phối hợp với số bị số kèm Ln phiên đổi nhiệm vụ Bài tập 54: Chuyền bóng phát triển tình có bóng * Sân chơi: ¾ sân, * Cầu thủ: 16 người: đấu khu vực; hai người phục vụ giao bóng; hai cầu thủ trung lập * Thực hành mục tiêu: Đội X đấu với đội O, đấu tập thơng thường cầu thủ vùng họ khơng vào vùng tự Cầu thủ trung lập giúp đỡ đội có bóng Ghi bàn sút vào cầu mơn Bài tập 55: Chơi đồng đội chống lại người kèm * Sân chơi: 40m x 40m * Cầu thủ: đội, đội người; cầu thủ mục tiêu; hai cầu thủ trung lập F trợ giúp cho đội Có thể sử dụng cầu thủ trung lập sân * Thực hành mục tiêu: đấu với cầu thủ tự để trợ giúp Có bóng truyền cho cầu thủ mục tiêu T Chú ý thu hẹp sân để tang sức ép Đảm bảo chơi kèm chặt * Các đặc điểm huấn luyện: Thốt người, kèm để nhận bóng Di chuyển chạy theo góc độ để nhận bóng, độ xác chất lượng kỹ chơi sức ép Nếu được, chạy truyền phía trên, chạy bứt tộc độ bất ngờ Bài tập 56: chống khu vực quy định Dẫn bóng làm động tác giả qua người cầu thủ bóng cướp bóng b ằng cách theo luật tránh gây chấn thương cho đồng đội Bài tập 57: Thi đấu tập ½ sân, cầu mơn nhỏ: 6x6 Bài tập 58: Thi đấu tập ½ sân, cầu mơn nhỏ: 7x7 Bài tập 59: Thi đấu tồn sân, cầu mơn lớn: 9x10 Bài tập 60: Thi đấu tập tồn sân: 11x11 ... Xây dựng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Xây dựng chương trình huấn luyện thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Đánh... đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện 102 4.3 Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai sau chu kỳ huấn. .. giải bóng đá sinh viên toàn quốc mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện” • Mục đích nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên trường đại học đồng nai trong một chu kỳ huấn luyện luận văn thạc sĩ giáo dục , Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên trường đại học đồng nai trong một chu kỳ huấn luyện luận văn thạc sĩ giáo dục , Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên trường đại học đồng nai trong một chu kỳ huấn luyện luận văn thạc sĩ giáo dục , Chương I: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương II: Phương pháp và tổ chức nghiên cứu, Chương III: Kết quả nghiên cứu, Chương IV: Bàn luận kết quả nghiên cứu, Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay