Dac diem hoat dong nhan thuc cua thieu nien

25 278 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:14

Đặc điểm hoạt động nhận thức thiếu niên Tưởng Tượng Tri giác Trí nhớ Chú ý Tư Ngôn ngữ TRI GIÁC Khái niệm Là trình tâm lý phản ánh cách trọn vẹn thuộc tính vật, tượng, hình thức hình tượng chúng trực tiếp tác động vào giác quan Lập thể Tri giác không chủ định  chủ định  Có trình tự mục đích kế hoạch hoàn thiện Tri giác phát triển mạnh, chất lượng tăng Khả quan sát, phân tích phát triển mạnh  cá nhân Hấp tấp Tính hệ thống Tính tổ chức Vội vàng Trí nhớ Khái niệm Trí nhớ trình tâm lý phản ánh kinh nghiệm trải qua người hình thức biểu tượng Trí nhớ có chủ định bật lên Trí nhớ từ ngữ phát triển Các trình ghi nhớ  Có kế hoạch, có tố chức Ghi nhớ máy móc  có mục đích, ý nghĩa, logic Khả ghi nhớ tăng Sử dụng thủ thuật ghi nhớ Nhiều mâu thuẫn, thiếu sót Tùy tiện ghi nhớ Bỏ qua ghi nhớ có ý nghĩa Tư Nếu bạn phòng tối có que diêm, bạn chọn thắp vật trước: Tờ báo, nến hay đèn? A Tờ báo B Ngọn nến C Cây đèn D Que diêm Một người ông, người cha người săn, người săn vịt trời, hỏi họ mang nhà con? A B C Một người nông dân có 17 cừu Trừ con, lại chết hết Vậy, ông ta lại con? A B C Không cả! Ngày sau ngày hôm ngày trước ngày Thứ Hỏi hôm ngày mấy? A Thứ Hai B Thứ Ba C Chủ nhật Khái niệm Trí nhớ trình nhận thức phản ánh thuộc tính, mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật vật, tương khách quan ,mà trước ta chưa biết Co i trọ ng việ c phát triể n tư c ho họ c s inh Kíc h thíc h họ c s inh tư thư ng xuyê n tham g ia vào c ác ho ạt độ ng nhận thứ c Tiế n hành s o ng s o ng thô ng qua truyề n thụ tri thứ c Gắn vớ i việ c trau dồ i ng ô n ng ữ g ắn liề n vớ i việ c rè n luyệ n c ảm g iác , tri g iác , lự c quan s át trí nhớ Tăng c ng khả trừ u tư ợ ng khái quát tro ng s uy ng hĩ Quá định kiến tư duy(lối mòn) Tránh trường hợp bị ám ảnh, bị áp lực Chủ thể mang tư hoang tưởng mà điển hình dễ thấy người bị ám ảnh tội lỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dac diem hoat dong nhan thuc cua thieu nien, Dac diem hoat dong nhan thuc cua thieu nien, Dac diem hoat dong nhan thuc cua thieu nien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay