Bai 11 to chuc thong tin trong may tinh

25 193 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:13

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hệ điều hành gì? Đáp án • Hệ điều hành phần mềm cài đặt máy tính • Hệ điều hành phần mềm máy tính KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Em cho biết Hệ điều hành có nhiệm vụ nào? - Điều khiển phần cứng tổ chức thực chương trình máy tính - Cung cấp giao diện cho người dùng - Tổ chức quản lý thơng tin máy tính Thư mục Thư mục Tệp tin Tổ chức thơng tin theo hình Bài 11: TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH Hệ điều hành tổ chức thơng tin máy tính dạng hình gồm Tệp tin Thư mục THƯ MỤC TỆP TIN Ổ ĐĨA (THƯ MỤC GỐC) Tệp tin: Tệp tin đơn vị để lưu trữ thơng tin thiết bị lưu trữ  Các dạng tệp tin: - Tệp hình ảnh - Tệp văn - Tệp âm - Các chương trình ứng dụng  * Cấu trúc tên tệp : . Ví dụ: baitap.doc * Lưu ý : - Phần mở rộng khơng thiết phải có tên tệp - Tên tệp khơng đặt trùng Ví dụ: . Baitap Baitap doc doc Thư mục: Ví dụ : Giả sử sách thư viện xếp cách lộn xộn Giải pháp : Giải pháp : Sách xếp theo khối lớp  Gọn gàng, khoa học, dễ dàng tìm kiếm, dễ quản lý Tên thư mục Thời gian cập nhật Kiểu thư mục Kích thước  Thư mục:  Khái niệm: − Thư mục nơi để chứa tệp tin thư mục − Được tổ chức phân cấp gọi tổ chức hình Thư Thư mục mục mẹ Thư Thư mục mục Tệp tin THƯ MỤC GỐC THƯ MỤC MẸ THƯ MỤC CON Thư mục: − Thư mục gốc thư mục nằm ngồi tạo ổ đĩa −Thư mục ngồi thư mục mẹ −Thư mục bên thư mục Cũng cố: 1)Em xác định thư mục sau: Tệp tin, thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục D:\ Thuvien KHTN KHXH Van.doc Su.doc Baihat Danca.mp3 thieunhi.mp3 HƯỚNG DẪN BÀI MỚI TRỊ CHƠI Ơ CHỮ Câ Câ uuu u6: 4: Trê Khi nythư má cú pymụ điệ tính nchứ thô hoặ ncthư gg tắ tin tmụ má đượ ygbê cđộ tổttrong ngộ ct,thì Câ Câ 3: 2: 5: Khi Thư Đâ mụ tê c ngoà n c củ a i thiế cù a n t bò khô nhớ c n ngoà có n thư i mụ c mẹ thư Câu 1: Đơn vò dùng để lưu trữ thông tin dướ thô inn giđể nm tin g lưu hình lưutrữ trữ gì? trê ng?thiế t bò nhớ bò mụ dù c gọ nằ g ngoà ? i gọ thô i n tin? thiết bò lưu trữ gọi là? mất? T E P T T T I N H U M U C G O C H U M U C M E Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án B Câu Đáp án C A Y Câu Đáp án R A M U S Đây không gian đóa dùng để lưu trữ tệp tin Gợi ý ^_^ DẶN DỊ • Về nhà học chuẩn bị CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CƠ VÀ CÁC EM HỌC SINH Kết thúc [...]... * Cấu trúc tên tệp : . Ví dụ: baitap.doc * Lưu ý : - Phần mở rộng khơng nhất thiết phải có trong tên tệp - Tên tệp khơng được đặt trùng nhau Ví dụ: . Baitap Baitap doc doc 2 Thư mục: Ví dụ : Giả sử sách trong thư viện sắp xếp 1 cách lộn xộn Giải pháp : Giải pháp : Sách được sắp xếp theo khối lớp  Gọn gàng,... mục là nơi để chứa các tệp tin và thư mục con − Được tổ chức phân cấp và gọi là tổ chức hình cây Thư Thư mục mục mẹ Thư Thư mục mục con Tệp tin THƯ MỤC GỐC THƯ MỤC MẸ THƯ MỤC CON 2 Thư mục: − Thư mục gốc là thư mục nằm ngồi cùng được tạo ra đầu tiên trong ổ đĩa −Thư mục ngồi là thư mục mẹ −Thư mục bên trong là thư mục con Cũng cố: 1)Em hãy xác định các thư mục sau: Tệp tin, thư mục gốc, thư mục mẹ,... Van.doc Su.doc Baihat Danca.mp3 thieunhi.mp3 HƯỚNG DẪN BÀI MỚI TRỊ CHƠI Ơ CHỮ Câ Câ uuu u6: 4: Trê Khi nythư má cú pymụ điệ tính nchứ thô hoặ ncthư gg tắ tin tmụ má đượ ygbê cđộ tổttrong chứ ngộ ct,thì Câ Câ 3: 2: 5: Khi Thư Đâ mụ là tê c ngoà n c củ a i thiế cù a n t bò khô nhớ c n ngoà có n thư i mụ c mẹ thư Câu 1: Đơn vò cơ bản dùng để lưu trữ thông tin trên dướ thô inn dạ giđể nm tin g lưu hình... lưutrữ trữ gì? trê ng?thiế t bò nhớ này sẽ bò mụ dù c gọ nằ g là ngoà ? i gọ thô i là n tin? thiết bò lưu trữ gọi là? mất? T E P T T T I N H U M U C G O C H U M U C M E Câu 1 Đáp án Câu 2 Đáp án Câu 3 Đáp án Câu 4 Đáp án B Câu 5 Đáp án C A Y Câu 6 Đáp án R A M U S Đây là các không gian trên đóa dùng để lưu trữ tệp tin Gợi ý ^_^ DẶN DỊ • Về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY ... thơng tin máy tính Thư mục Thư mục Tệp tin Tổ chức thơng tin theo hình Bài 11: TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH Hệ điều hành tổ chức thơng tin máy tính dạng hình gồm Tệp tin Thư mục THƯ MỤC TỆP TIN. .. gồm Tệp tin Thư mục THƯ MỤC TỆP TIN Ổ ĐĨA (THƯ MỤC GỐC) Tệp tin: Tệp tin đơn vị để lưu trữ thơng tin thiết bị lưu trữ  Các dạng tệp tin: - Tệp hình ảnh - Tệp văn - Tệp âm - Các chương trình ứng... . Ví dụ: baitap.doc * Lưu ý : - Phần mở rộng khơng thiết phải có tên tệp - Tên tệp khơng đặt trùng Ví dụ: . Baitap Baitap doc doc Thư mục: Ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 to chuc thong tin trong may tinh, Bai 11 to chuc thong tin trong may tinh, Bai 11 to chuc thong tin trong may tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay