nhu cau nang luong the gioi

5 159 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:13

11.2 Vài nét chung nhu cầu lượng giới Một là, nhu cầu lượng giới tiếp tục tăng lên đặn hai thập kỷ qua Thứ hai là, nguồn lượng hóa thạch chiếm 90% tổng nhu cầu lượng năm 2010 Thứ ba là, nhu cầu đòi hỏi lượng khu vực giới không giống Tài liệu Cơ quan Thông tin Năng lượng 2004 dự báo nhu cầu tiêu thụ tất nguồn lượng có xu hướng tăng nhanh Giá lượng hóa thạch dùng rẻ so với nguồn lượng hạt nhân, lượng tái tạo hay lượng dạng lượng hoàn nguyên khác (renewable energy) Các nguồn lượng hóa thạch giới dần cạn kiệt, thêm vấn đề môi trường nảy sinh trình khai thác dẫn đến việc khuyến khích sử dụng lượng hoàn nguyên để giảm bớt ô nhiễm môi trường tránh gây cạn kiệt nguồn lượng hóa thạch Nhưng chưa có điều luật cụ thể vấn đề này, nên dầu mỏ, than đá, khí thiên nhiên coi nguồn nhiên liệu chủ yếu để nhằm thỏa mãn đòi hỏi lượng điều dẫn đến cạn kiệt nguồn lượng hóa thạch thời gian không xa - Nhu cầu dầu mỏ Nguồn tài nguyên thiên nhiên từ biển trở thành tiêu điểm cạnh tranh quốc tế Dầu mỏ coi nguồn lượng cho toàn giới tới năm 2025 Thống kê IEO2004 cho thấy, với nhu cầu đòi hỏi dầu mỏ tăng lên 1,9% năm vòng 24 năm tới, mức tiêu thụ 77 triệu thùng/ngày năm 2001 tăng lên tới 121 triệu thùng/ngày vào năm 2025, mà nhu cầu lớn từ Mỹ nước phát triển châu Á Ấn Độ, Trung Quốc… Các quốc gia chiếm tới 60% nhu cầu giới Trong nước sản xuất dầu mỏ OPEC, Việt Nam coi nước có tiềm lâu dài sản xuất dầu mỏ hoạt động tìm kiếm thăm dò chậm so với mong đợi lượng dầu khí khai thác từ mỏ thềm lục địa Việt Nam trông chờ vượt 375.000 thùng/ngày vào năm 2015 Bảng 11.6 cho thấy sản lượng dầu nước không thuộc OPEC 11.3.2 Khí tự nhiên Cùng với dầu mỏ, gần đây, khí thiên nhiên coi nguồn nhiên liệu có nhu cầu tiêu thụ lớn giới với nhu cầu hàng năm tăng nhanh nhất, trung bình 2,2% kể từ năm 2001 đến 2025, so với nhu cầu tiêu thụ tăng 1,9% dầu mỏ hàng năm 1,6% hàng năm than Nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên vào năm 2025 ước tính 151 nghìn tỷ feet khối, tăng lên gần 70% so với nhu cầu tiêu thụ năm 2001 (khi 90 nghìn tỷ feet khối, xem hình 11.13) Như vậy, mức tiêu thụ khí thiên nhiên tổng loại lượng tiêu thụ tăng từ 23% năm 2001 lên 25% vào năm 2025 Cho dù mức độ tiêu thụ khí thiên nhiên tăng cao, đặc biệt thập niên vừa qua, trữ lượng khí để sản xuất sản phẩm khí thiên nhiên hầu hết khu vực lớn ước tính dùng khoảng 60,7 năm Từ cần đặt vấn đề làm để khai thác tiềm khí tự nhiên để thay cho dầu mỏ thời gian trước mắt 11.3.3 Than Là nguồn nhiên liệu hóa thạch sử dụng từ lâu giới Tổng trữ lượng than toàn giới ước tính khoảng 1.083 tỷ tấn, đủ cung cấp cho khoảng 210 năm với mức tiêu thụ Đứng trước tình hình nguồn nhiên liệu hóa thạch dần cạn kiệt, nước giới cố gắng khai thác thêm nguồn nhiên liệu khác hạt nhân, thủy lực, nguyên liệu gió, sinh học, lượng mặt trời, địa nhiệt, thủy triều hay pin lượng mat troi * Các giải pháp nguồn lượng thay có khả tái sinh, thân thiện với môi trường: lượng đến từ gió ánh sáng mặt trời tương đối an toàn Ngoài ra, chiến đấu cho sinh tồn nhân loại cần phải kể thêm lượng gió, có việc truy tìm nguồn thay cho dầu khí, nguồn hóa chất methanol, ethanol chất phế thải gia cư kỹ nghệ.Đó nguồn lượng vừa giải thay nguồn lượng thiên nhiên bị cạn kiệt, bảo vệ môi trường thiên nhiên, đồng thời giải phần ô nhiễm môi trường người tạo Và lượng tương lai - Năng lượng sinh khối (biomass) hay gọi lượng vi sinh (biogas): loại lượng tái tạo đặc biệt loại lượng sản xuất trực tiếp khí đốt, xăng dầu cho hệ thống giao thông xe cộ, xe lửa, chí nguyên liệu cho máy bay Có hai loại lượng sinh khối rượu ethanol dầu diesel sinh học (biodiesel) Ethanol hay rượu cồn lên men loại chứa carbohydrat cao tinh bột, đường sợi cellulose thực vật Ethanol hóa chất cần thiết để pha trộn vào xăng chạy xe để làm giảm thiểu lượng carbon monoxide (CO) thải hồi vào không khí Hiện lượng rượu trộn lẫn vào xăng lên đến 85% thể tích Còn diesel sinh học pha trộn rượu dầu thực vật hay động vật Hỗn hợp làm giảm 20% khí CO so với việc sử dụng diesel cổ điển Tuy nhiên, hầu hết nhà máy điện từ biomass giới áp dụng phương pháp đốt trực tiếp Còn lượng sinh khối từ phế thải động vật sản xuất nóng sau đốt nóng chạy qua turbine máy phát điện để biến cải thành điện - Còn lượng từ sức nóng địa cầu hay địa nhiệt nghiên cứu qua nhiều công nghệ khai triển loại lượng để biến thành điện năng, dùng để sưởi nóng quy trình công nghệ cần nhiệt độ cao Đây loại lượng tái tạo từ thiên nhiên Hoa Kỳ thử nghiệm loại lượng Nevada, có nhiều kết khích lệ - Năng lượng hydro: Hydrogen nguyên tố chiếm tỷ lệ cao so với tất nguyên tố khác địa cầu Nhưng hydrogen không diện dạng nguyên tử hay phân tử mà dạng hợp chất với nguyên tố khác nước gồm có hai hydrogen oxygen Do hydrogen tách rời, biến thành nguồn cung cấp nhiệt lớn loại lượng Hydrogen tách rời qua điện giải nước (H2O) Trong thiên nhiên, số rong rêu vi khuẩn, qua tiếp hợp ánh sáng mặt trời phóng thích hydrogen Đây loại lượng không làm ô nhiễm môi truong
- Xem thêm -

Xem thêm: nhu cau nang luong the gioi , nhu cau nang luong the gioi , nhu cau nang luong the gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay