Thực trạng những kích thích tâm lý đối với người lao động tại công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

27 349 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:09

Thực trạng những kích thích tâm lý đối với người lao động tại công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.Sự thành công của một tổ chức phụ thuộc lớn vào trình độ thực hiện nhiệm vụ của người lao động. Mà con người cá nhân hay con người trong tổ chức chủ yếu đều hành động theo nhu cầu. Chính sự thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng và khuyến khích họ hành động đồng thời việc nhu cầu được thỏa mãn và thỏa mãn tối đa là mục đích hành động của con người. Theo cách xem xét đó, nhu cầu trở thành động lực quan trọng và việc tác động vào nhu cầu cá nhân sẽ thay đổi được hành vi của con người. Nói cách khác, người lãnh đạo hoặc quản lý có thể điều khiển được hành vi của nhân viên bằng cách dùng các công cụ hoặc biện pháp để tác động vào nhu cầu hoặc kỳ vọng của họ làm cho họ hăng hái và chăm chỉ hơn với công việc được giao, phấn chấn hơn khi thực hiện nhiệm vụ và tận tụy hơn với nhiệm vụ đảm nhận. Sớm nhận thức được điều đó, công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Samsung Electronics Vietnam Company Limited – SEV) đã sử dụng những biện pháp kích thích tâm lý người lao động rất hiệu quả:đó là sự kết hợp rất linh hoạt giữa kích thích tâm lý vật chất và kích thích tâm lý tinh thần đối với người lao động. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để làm rõ hơn về vấn đề này qua bài thảo luận Nội dung của đề tài được chia làm 3 chươngChương 1: Tổng quan lý thuyết về kích thích tâm lý đối với người lao độngChương 2: Thực trạng những kích thích tâm lý đối với người lao động tại công ty TNHH Samsung Electronics Việt NamChương 3: Một số giải pháp kích thích tâm lý người lao độngChương 1: Tổng quan lý thuyết về kích thích tâm lý đối với người lao động1.1 Mong muốn của người lao độngTrong tổ chức, người lao động bao giờ cũng có một nghề cụ thể và được sử dụng vào một hay một số công việc tương đối ổn định trong suốt cả dời của họ. Do vậy công việc mà họ đang làm là trung tâm đời sống lao động và đáp ứng những mong muốn của đời sống mà họ cần vươn tới. Mặt khác công việc được diễn ra trong những điều kiện kinh tếxã hộikỹ thuật công nghệ nhất định. Các yếu tố đó có tác động rất lớn đến đời sống của họ vì vậy làm ảnh hưởng tới mục đích lao động của họ Mở đầu Sự thành công tổ chức phụ thuộc lớn vào trình độ thực nhiệm vụ người lao động Mà người cá nhân hay người tổ chức chủ yếu hành động theo nhu cầu Chính thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng khuyến khích họ hành động đồng thời việc nhu cầu thỏa mãn thỏa mãn tối đa mục đích hành động người Theo cách xem xét đó, nhu cầu trở thành động lực quan trọng việc tác động vào nhu cầu cá nhân thay đổi hành vi người Nói cách khác, người lãnh đạo quản lý điều khiển hành vi nhân viên cách dùng công cụ biện pháp để tác động vào nhu cầu kỳ vọng họ làm cho họ hăng hái chăm với công việc giao, phấn chấn thực nhiệm vụ tận tụy với nhiệm vụ đảm nhận Sớm nhận thức điều đó, công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Samsung Electronics Vietnam Company Limited – SEV) sử dụng biện pháp kích thích tâm lý người lao động hiệu quả:đó kết hợp linh hoạt kích thích tâm lý v ật chất kích thích tâm lý tinh thần người lao động Chúng ta tìm hiểu để làm rõ vấn đề qua thảo luận Nội dung đề tài chia làm chương Chương 1: Tổng quan lý thuyết kích thích tâm lý người lao động Chương 2: Thực trạng kích thích tâm lý người lao động công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp kích thích tâm lý người lao động Chương 1: Tổng quan lý thuyết kích thích tâm lý người lao động 1.1 Mong muốn người lao động Trong tổ chức, người lao động có nghề cụ thể sử dụng vào hay số công việc tương đối ổn định suốt dời họ Do công việc mà họ làm trung tâm đời sống lao động đáp ứng mong muốn đời sống mà họ cần vươn tới Mặt khác công việc diễn điều kiện kinh tế-xã hội-kỹ thuật công nghệ định Các yếu tố có tác động lớn đến đời sống họ làm ảnh hưởng tới mục đích lao động họ Trong tổ chức người lao động có khác biệt lớn trình độ văn hóa, nghề nghiệp, vai trò, vị trí Do mục đích người lao động khác Sự khác thể điều mà họ quan tâm ngày đời sống lao động như: Một vị trí xã hội doanh nghiệp thể vị trí lãnh đạo, giám sát, bị lãnh đão, lao động quản lý, lao động bị quản lý Hai trình độ nhận thức xã hội nghề nghiệp thể trình độ học vấn khác như: tốt nghiệp đại học, đại học, cao dẳng, trung cấp, công nhân Ba giới tính thể giới tính nam hay nữ Bốn tuổi tác thể vai trò gánh vác xã hội sống có gia đình, chưa có gia đình, tuổi hưu 1.2 Khai thác lực sở trường người lao động 1.2.1 Năng lực biểu lực Năng lực tổ hợp thuộc tính độc đáo cá nhân, phù hợp với yêu cầu hoạt động định, đảm bảo cho hoạt động có kết cao Năng lực nghề nghiệp tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đặc tính tâm lý cá nhân phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp đảm bảo cho người thực hoạt động nghề nghiệp đạt kết cao Có mức độ khác lực: Thứ nhất, lực mức độ định khả nănh người, biểu thị khả hoàn thành có kết loại hoạt động Thứ hai, tài năg mức độ lực cao hơn, biểu thị hoàn thành sáng tạo hoạt động có kết cao Thứ ba, thiên tài mức độ cao lực biểu thị mức độ kiệt xuất, sáng tạo mới, độc đáo, tinh tú hay số lĩnh vực hoạt động Thiên tài người ta sáng tạo độc đáo chưa có Trong thực tế lao động, lực phân chia thành loại sau: Một lực chung lực cần thiết cho nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, thể khả chung thể lực, quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ để tạo điều kiện cần thiết giúp cho nhiều lĩnh vực hoạt động có kết Hai lực đặc thù (năng lực riêng biệt) thể độc đáo phẩm chất riêng biệt, có tính chất chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu lĩnh vực hoạt động chuyên biệt với kết cao Ba lực tái tạo khả thực hoạt động có kết cao theo khuôn mẫu có trước Bốn lực sáng tạo khả thực hoạt động có kết cao cách cải tiến cách thức hoạt động tái tạo chưa có cải tiến cũ tối ưu Trong phạm vi nghề nghiệp, lực thường đánh giá mức độ cao hay thấp phụ thuộc vào mức độ thực yếu tố sau đây: Mức độ bố trí xếp hoạt động chuyên môn có khoa học Mức độ hoàn thành công việc chất lượng số lượng hoạt động Mức độ thành thạo việc sử lý nhanh, kịp thời, xác tình thực tế đặt Mức độ sáng tạo lao động thể cải tiến công việc, tạo mới, hoàn thiện, độc đáo sáng tạo 1.2.2 Sở trường biểu sở trường Sở trường lực cá nhân có khuynh hướng thiên hoạt động đảm bảo thực có kết cao hoạt động tạo hứng thú cao cho người lao động Để đánh giá sở trường lao động họ, cần phải đánh giá yếu tố sau: Kết cao lao động biểu số lượng chất lượng lao động Có lòng hay say miệt mài làm việc quên thời gian Có cảm giác khoái cảm lao động thể mức độ thỏa mãn cao với công việc Có tinh thần hăng say, tìm tòi, sáng tảoa hoạt động mới, sản phẩm 1.2.3 Nguyên tắc sử dụng lực sở ttrường Một sử dụng ngành, nghề, chuyên môn trình độ chuyên môn nghề nghiệp Hai phát hiện, sử dụng nuôi dưỡng lực sở trường người lao động 1.3 Những kích thích tâm lý lợi ích 1.3.1Lợi ích tâm lý lợi ích Lợi ích tập hợp phức tạp thiên hướng bao gồm mục đích, giá trị, nguyện vọng, xu hướng khuynh hướng dẫn người đến cách xử thế khác Theo quan điểm lợi ích mà người có tổ hợp ba loại lợi ích: lợi ích nhiệm vụ, khát vọng cá nhân lợi ích đời tư Một lợi ích nhiệm vụ giá trị vật chất tinh thần mà người lao động nhận họ hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, tổ chức xã hội giao cho Lợi ích thể rõ mục tiêu lao động đạt Hai khát vọng cá nhân giá trị vị trí, vị vai trò xã hội cá nhân mà họ mong muốn đạt để khẳng định giá trị xã hội môi cá nhân Ba lợi ích đời tư giá trị sống gia đình cá nhân người có như: ngoan giỏi, gia đình êm ấm đoàn kết yêu thương nhau, sống có uy tín với người Tâm lý lợi ích việc sử dụng lợi ích để kích thích tâm lý người lao động nhằm tạo hiệu sử dụng hạnh phúc cho họ Trong thực tế hoạt động doanh nghiệp, lợi ích người lao động Nhà tâm lý học lao động cụ thể hóa thành dạng sau: Lợi ích biểu tiền lương Lợi ích biểu tiền thưởng phúc lợi xã hội Lợi ích biểu vai trò vị trí xã hội người lao động Lợi ích biểu nghề nghiệp Lợi ích biểu tâm lý sống 1.3.2 Nguyên tắc kích thích tâm lý tiền lương Tiền lương số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận hai bên điều kiện kinh tế xã hội định Tiền lương động lực chủ yếu kích thích người lao động hăng hái làm việc, tăng suất lao động Tiền lương mặt vừa tạo thoả mãn công việc phản ánh giá trị đóng góp cá nhân lao động ngược lại tạo bất mãn Tiền lương phần thu nhập mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ hoàn thành công việc định Tiền lương cao thu hút hấp dẫn người lao động với doanh nghiệp, giữ người lao động gắn bó với tổ chức Tiền lương khoản thu nhập giúp họ gia đình ổn định nâng cao mức sống.Ngoài tiền lương biểu giá trị, địa vị người lao động tiền lương có tác dụng khuyến khích người lao động làm việc ngược lại tiền lương không thỏa đáng kìm hãm say mê người lao động với công việc Hiện doanh nghiệp sử dụng tiền lương đòn bẩy kinh tế để thúc đẩy người lao động làm việc tốt Để có hệ thống trả lương cho hợp lý khoa học tổ chức cần phải xây dựng hệ thống trả lương cho tiền lương phải có tác dụng kích thích tạo động lực Để đảm bảo tính hiệu tiền lương công tác tạo động lực cho người lao động nhà quản lý cần ý đến nguyên tắc sau: Nguyên tắc cân thị trường: Việc trả lương ngang lao động doanh nghiệp, khác biệt dựa khác biệt giá thị trường Năng suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Đảm bảo trả lương ngang cho lao động việc trả lương công khuyến khích người lao động hăng hái làm việc 1.3.3 Nguyên tắc kích thích tâm lý tiền thưởng phúc lợi xã hội 1.3.3.1Tiền thưởng Tiền thưởng khoản thù lao phụ thêm tiền lương, tiền trả công thêm cho người lao động hoàn thành tốt công việc.Tiền thưởng động lực trực tiếp thúc đẩy người lao động hăng hái làm việc, tiết kiệm nguyên liệu, tăng suất lao động, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành công việc Tiền thưởng có tác dụng kích thích tinh thần người lao động tiền thưởng tạo động lực lao động lực lao động Khi thực sách tiền thưởng phải đảm bảo nguyên tắc sau: Tiền thưởng phải dựa định cần phải có tiêu chuẩn thưởng Khoảng thời gian diễn hành vi thời điểm thưởng không dài Mức tiền thưởng thấp cao làm triệt tiêu vai trò tiền thưởng Nếu mức tiền thưởng thấp không tạo hứng thú cho người lao động phấn đấu Nếu mức thưởng cao dễ dẫn đến người lao động chạy theo số lượng, đồng thời đề cao vai trò tiền thưởng 1.3.3.2 Phúc lợi xã hội Phúc lợi phần thù lao gián tiếp trả dạng hỗ trợ sống cho người lao động Đây khoản tiền công, tiền lương khuyến khích tài Phúc lợi có ý nghĩa quan trọng việc giúp đỡ người lao động đảm bảo đời sống mức tối thiểu, yên tâm làm việc, nâng cao khả lao động Đồng thời phúc lợi công cụ quan trọng giúp tổ chức giữ lao động giỏi thu hút lao động có trình độ cao từ bên Phúc lợi có loại: Phúc lợi bắt buộc: loại mà doanh nghiệp phải đưa theo đòi hỏi pháp luật loại bảo đảm, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp đau ốm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Phúc lợi tự nguyện: khoản pháp luật quy định, doanh nghiệp áp dụng số hình thức phúc lợi tự nguyện nhằm khuyến khích người lao động làm việc tốt hơn, yên tâm công tác gắn bó với tổ chức nhiều như: chương trình bảo vệ cho sức khỏe, dịch vụ, trợ cấp độc hại trợ cấp khác 1.3.4 Kích thích vai trò vị người lao động 1.3.4.1Kích thích vị người lao động Vị cá nhân tổ chức địa vị thứ bậc cá nhân cấu tổ chức tổ chức thừa nhận thời kỳ Vị cá nhân thể ba mặt sau: Một là, quyền lực quyền vị tổ chức trao cho để thực vai trò Thể quyền hạn cấp hệ thống phân quyền tronh tổ chức Hai là, quyền lời điều kiện vật vất tinh thân mà vị tổ chức có được, thể tiền lương, tiền thưởng, điều kiện ưu đãi trông công việc Ba là, trách nhiệm quy định tổ chức kết hậu việc thực quyền lực vị 1.3.4.2 Kích thích vai trò người lao động Để tạo kích thích vai trò cá nhân tổ chức, công tác đánh giá thành tích lao động phải đáp ứng yêu cầu sau: Một phải có hệ thống tiêu lao động rõ ràng rành mạch cho tất dạng lao động công khai tiêu cá nhân so sánh đối chiếu với thực tế Hai phải xác định rõ ràng quan niệm giá trị tổ chức lấy làm để đánh giá xem xét tiến hành thăng tiến người lao động Ba phải tổ chức đánh giá tối thiểu năm lần, đánh giá công khai Bốn kết đánh giá phải sủ dụng vào hoạt đọng thăng tiến người lao động Năm phải xây dựng hệ thống danh hiệu để ghi nhận thành tích cá nhân qua mối lần đánh giá 1.3.5Kích thích tâm lý nghề nghiệp Để kích thích tâm lý nghề nghiệp đạt hiệu thực tế, phải thực hoạt động sau: Một phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc công viêc cách rõ ràng cho tất nghề, sở tổ chức thi đua tay nghề cho người lao động Hai phải xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề, thường xuyên tổ chức lớp đào tạo Ba phải tổ chức thi tay nghề thường xuyên nghiêm túc để đánh giá trung thực khách quan trình độ nghề nghiệp người lao động Thứ tư phải xây dựng số danh hiệu nghề nghiệp để ghi nhận người lao động có tay nghề đặc biệt thợ giỏi cấp phân xưởng, nhà máy Thứ năm phải tách vấn đề đãi ngộ lao động khỏi phạm vi nghề nghiệp để nghề nghiệp phản ánh túy kỹ thuật lao động Thứ sáu tổ chức thường xuyên thi thợ giỏi cấp độ để tạo phong trào thi đua nâng cao trình độ lành nghề 1.3.6 Kích thích tâm lý sống Để thực hiệu kích thích tâm lý sống, nhà lãnh đạo quản lý nên hướng vào hoạt động sau: Thứ nhất, thực quan tâm lãnh đạo công nhân, nhân viên nói chung đặc biệt thợ giỏi, người có sáng kiến cải tiến kỹ thuật Thứ hai, tạo cảm giác người lao động người làm chủ doanh nghiệp thực sự, người định hiệu hoạt động doanh nghiệp Thứ ba, chăm lo tới đời sống cán công, nhân viên sống ngày như: có chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, việc riêng có lý đáng: quan tâm đến học hành công tác cán công nhân viên; trợ giúp họ gặp khó khăn sống Chương 2: Thực trạng kích thích tâm lý người lao động công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Lịch sử hình thành Tọa lạc khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) thức khai trương nhà máy sản xuất vào ngày 28/10/2009, với tổng vốn đầu tư lên đến gần 700 triệu USD Đây nhà máy sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) có quy mô lớn việt nam nhà máy sản xuất ĐTDĐ lớn thứ giới Samsung (chỉ sau nhà máy sản xuất điện thoại di động Hàn Quốc) với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm ĐTDĐ cho thị trường toàn cầu Samsung Quá trình phát triển Từ vào hoạt động, SEV nhanh chóng đạt thành tích đầy ấn tượng trở thành dự án đầu tư thành công Samsung Electronics toàn cầu từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010, lực sản xuất SEV tăng lần từ triệu sản phẩm/tháng lên triệu sản phẩm/tháng Và đến năm 2012, SEV cung ứng đến 100 triệu sản phẩm/năm cho kênh phân phối Samsung, trở thành nhà máy sản xuất ĐTDĐ hàng đầu giới tập đoàn Samsung Dây chuyền sản xuất ĐTDĐ SEV Samsung electronics đầu tư thử nghiệm với công nghệ nhất, có tính linh hoạt cao, dễ dàng thay đổi theo sản phẩm: từ máy tính bảng chuyển sang sản xuất smartphone ngược lại nhanh Nhờ đặc tính mà suất sản xuất cao nhà máy nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường SEV triển khai thành khu công nghiệp phức hợp Samsung với nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm khác pin, máy hút bụi SEV cấp chứng nhận ISO 9001:2008 chất lượng quy trình sản xuất công đoạn từ việc gắn chip lên mạch đến cài đặt phần mềm, kiểm tra chức năng… thực theo quy trình nghiêm ngặt, tự động hóa cao với hệ thống tự động đại phối hợp theo dây chuyền, điều khiển từ hệ thống máy tính chủ Kết thúc trình khâu kiểm nghiệm chất lượng để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng sản phẩm tốt Thành tựu Từ thức vào hoạt động vào tháng 10/2009, SEV đóng góp lớn vào kim ngạch xuất Việt Nam Chưa đầy năm sau vào sản xuất, tháng 9/2010 SEV đạt cột mốc kim ngạch xuất tỷ USD Sự kiện đánh dấu bước phát triển dự án đầu tư Samsung Electronics Việt Nam mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc dự án SEV tiếp tục có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội vĩ mô tỉnh Bắc Ninh vùng kinh tế lân cận Mục tiêu Samsung tiếp tục đầu tư cho SEV để trở thành khu tổ hợp công nghệ cao mang tên Samsung Complex giai đoạn 2015-2020 Theo ước tính, Samsung Complex thu hút 200 công ty vệ tinh với 50% công ty Việt Nam để đầu tư, cung cấp nguyên phụ liệu 2.2 Những kích thích tâm lý vật chất 2.2.1 Kích thích tâm lý tiền lương Để có hệ thống trả lương cho hợp lý khoa học tổ chức cần phải xây dựng hệ thống trả lương cho tiền lương phải có tác dụng kích thích tạo động lực Hiện mức lương Samsung Electronics đưa triệu đồng/tháng, tính khoản phụ cấp, tiền làm thêm thu nhập thực tế công nhân triệu đồng đến 10 triệu đồng Còn mức lương khởi điểm mà người lao động có trình độ đại học trở lên nhận vào làm việc doanh nghiệp 10,2 triệu đồng/tháng Số tiền chưa bao gồm thưởng, trợ cấp chế độ sách khác Lương hàng tháng = lương + phụ cấp - Tiền thưởng - khuyến khích Lương = lương tiêu chuẩn + lương lực cá nhân Trong đó: lương lương định loại nhóm công việc Lương tính theo cấp bậc, lâu năm bậc cao Bậc lương triệu đồng/tháng Từ bậc đến bậc bậc 100.000 đồng Từ bậc trở lên bậc 80.000 đồng Sự chỉnh năm cân nhắc đường lối phủ mức lương tối thiểu, tình hình kinh tế thị trường, lạm phát, lực làm việc cá nhân Lương trả theo : Giờ làm việc Samsung - Giờ làm việc / tuần: 44h Ngày làm việc/ tuần: từ thứ đến thứ , tuần nghỉ ngày thứ Giờ làm việc: ca sáng 8h đến 17h, ca tối từ 20h đến 5h Tiền lương theo công lao động: theo ca - Ca ngày: 8h 100% lương theo - Ca đêm: ( 2h.100%)+(6h 130%)+ (0,75h 180%) Làm thêm - Làm thêm vào ngày nghỉ lễ : 300% lương ngày thường - Làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần: 200% lương ngày thường - Làm thêm vào ngày thường: 150% lương ngày thường Quỹ tiền lương: lấy từ vốn sản xuất công ty với hai loại hình vốn : - Vốn cố định : yếu tố tiền đề trình đầu tư - Vốn lưu động : toàn giá trị tài sản lưu động vốn lưu thông Chính sách tăng lương Quá trình xét tăng lương gồm giai đoạn ( hai quý): Quý I: tháng Quý II: tháng 12 Có cấp đánh giá với mức độ xuất sắc giảm dần từ 1-5 (xem bảng 2.1) Kết đánh giá Hai lần đánh giá năm loại Hai lần đánh giá năm loại Hai lần đánh giá năm có loại loại trừ trường hợp lần loại Hai lần đánh giá loại Bậc lương tăng Tăng bậc lương Tăng bậc lương Xem xét không tăng lương Xem xét chấm dứt hợp đồng lao động Bảng 2.1: Bảng kết đánh giá Chế độ tiền lương sách nhân hấp dẫn, tuân thủ pháp luật yếu tố giúp Samsung Electronics Việt Nam thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trường thông thoáng, nơi mà ý tưởng lạ xem xét chấp nhận Cơ hội thăng tiến việc Samsung giữ chân nhân viên, người tài thời gian dài đến vậy, đồng thời tạo cho họ niềm say mê sáng tạo công việc, tinh thần trách nhiệm cao hết lòng mục tiêu chung công ty thành công lớn Ông Lee Kyu Jin, Giám đốc Nhà máy, cho biết: "Samsung nỗ lực xây dựng chế độ phúc lợi tốt tạo môi trường làm việc khuyến khích người lao động phát huy tính hiệu khả sáng tạo, từ đó, họ thể giá trị mình” Tiền thưởng có ý nghĩa bù đắp phần nhỏ nhu cầu vật chất lại có ý nghĩa to lớn việc đáp ứng nhu cầu tinh thần tiền thưởng đánh vào tâm lý thích khen thưởng, đề cao trội doanh nghiệp Khi tiền thường hợp lý, làm cho người lao động tin vào lực nỗ lực thân công nhận, thưởng họ không dừng phấn đấu Hơn nữa, tiền thưởng kích thích nỗ lực làm việc phấn đấu người chưa thưởng , cố gắng để thưởng, để khen người khác họ làm việc chăm chỉ, nhanh chóng có trách nhiệm 2.2.3 Phúc lợi xã hội Samsung Electronics coi nơi có môi trường làm việc chế độ đãi ngộ tốt Một bí giữ chân nhân viên Samsung tạo "nơi làm việc mơ cho tài năng" hội công để nhân viên có điều kiện phát triển toàn diện Năm 2006, Samsung triển khai chương trình xây dựng "môi trường làm việc tuyệt vời" GWP (Great Work Place) - chương trình quản trị nhân đánh giá bước đột phá doanh nghiệp châu Á Ngoài việc đầu tư sở vật chất hoàn thiện có chế độ phúc lợi xã hội, đãi ngộ nhân tài, huấn luyện, đào tạo tiêu chuẩn bắt buộc, công ty trọng đảm bảo tinh thần dân chủ hội thăng tiến công Môi trường làm việc hấp dẫn Samsung Các sách công ty Chúng cho sống giá trị vững chìa khóa kinh doanh thành công Tại Samsung, quy tắc ứng xử nghiêm chỉnh giá trị cốt lõi trọng tâm cho định chúng tôi: Con người: Rất đơn giản, công ty người Tại Samsung, tạo hội thuận lợi để họ thể tối đa lực Tính ưu tú: Mọi thứ làm Samsung chi phối niềm say mê xây dựng thành công vượt trội cống hiến không ngừng việc phát triển sản phẩm dịch vụ tốt thị trường Sự thay đổi: Trong kinh tế toàn cầu phát triển nhanh ngày nay, thay đổi liên tục bước đột phá đóng vai trò quan trọng tồn công ty Như thực 70 năm qua, để thúc đẩy công ty thành công lâu dài, đặt hướng nhìn tương lai, dự đoán nhu cầu đòi hỏi thị trường phục vụ Tính liêm chính: Hoạt động có đạo đức tảng kinh doanh công ty Mọi hoạt động kinh doanh công ty chi phối kim nam đạo đức nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch tôn trọng tất cổ đông công ty Cùng thịnh vượng: Một doanh nghiệp thành công doanh nghiệp mang lại thịnh vượng hội cho người khác Dù kinh doanh cộng đồng toàn cầu, Samsung phấn đấu công ty có trách nhiệm mặt xã hội môi trường Sam sung mang tới cho nhân viên nơi làm việc thỏai mái tạo cho người lao động có hôi tốt để phát triển SamSung Công ty Sam sung đưa lịch làm việc để khích lệ nhân viên Không tạo cho nhân viên môi trường làm việc tốt mà Samsung có hoạt động để giúp ích cho cộng đồng định kỳ vào tháng Các khoản phúc lợi Trong 10 năm hoạt động phát triển Việt nam, SEV hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế Nhà nước đóng góp cho quỹ từ thiện Trung bình năm, công ty nộp ngân sách 200 tỷ đồng, chi từ thiện xã hội khoảng 4-6 tỷ đồng Ngoài ra, việc đầu tư dây chuyền sản xuất đại cho nhà máy, hệ thống xử lý chất thải cam kết SEV nhằ m bảo đảm môi trường xanh SEV công ty thực sách phúc lợi xã hội cho nhân viên tốt Việt Nam Bảo hiểm xã hội (social insurance): chế độ bảo hiểm nhà nước, đoàn thể xã hội công ty nhằm trợ cấp cho viên chức nhà nước, người làm công… trường hợp ốm đau, bệnh tật, bị chết tai nạn làm việc, hưu Theo điều Điều lệ BHXH Việt Nam, BHXH nước ta bao gồm chế độ • • • • • Trợ cấp ốm đau Trợ cấp thai sản Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trợ cấp hưu trí Trợ cấp tử tuất Phụ cấp: phụ cấp có tay nghề, thời kỳ kinh nguyệt, chuyên cần… Tại công ty Samsung tất nhân viên đươc tham gia BHXH Việc chi trả BHXH công ty tính theo lương công ty Mỗi suất bảo hiểm tính tổng số 3% (nhân viên 1% + công ty 2%) Ngoài công ty hỗi trợ chi phí điện thoại, hỗi trợ thường xuyên kiểm tra y tế cho người lao động với chi phí 250.000 đồng / người Với nội dung tổng kiểm tra, siêu âm bụng, phân tích nước tiểu, xét nghiệm máu, tim phổi, kiểm tra phụ khoa,… Phúc lợi: Những nỗ lực trách nhiệm công dân SEV bao quát nhiều lĩnh vực khác liên quan đến sống người, gồm phúc lợi xã hội, văn hóa nghệ thuật, dịch vụ tình nguyện, học thuật giáo dục, bảo vệ môi trường, giao lưu quốc tế SEV hỗ trợ người cộng đồng họ nhiều cách khác Phạm vi trọng tâm đầu tư vào tương lai thiếu niên, thông qua s ự hỗ trợ giáo dục khoa học tư sáng tạo khuyến khích kỹ lãnh đạo; hỗ trợ trẻ em gia đình có thu nhập thấp cách hỗ trợ sở hạ tầng giáo dục, phát hỗ trợ học sinh giỏi; hỗ trợ chương trình tăng cường sức khỏe gia đình Chúng thực chương trình lĩnh vực trung tâm tình nguyện • Chương trình hy vọng cho trẻ em SEV • Các chương trình Từ trái tim tới trái tim, Đi đồng hành trẻ e m nghèo hiếu học, Samsung Digitall Hope… để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp quy mô lớn • Học bổng SEV 2015 dành cho cử nhân tài tương lai trường Đại học hàng đầu miền Bắc Việt Nam; Công ty quan tâm tới đời sống nhân viên Ví dụ Nội dung Nhân viên Đám cưới Con Nhân viên Chồng (vợ) Tang lễ Con Bố (Mẹ) Loại Chi Phí (VND 3.000.000 1.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 Hoa (VND) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Chính sách phúc lợi thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần cho NV, giúp NV an tâm hoàn thành công việc điều kiện tốt 2.3 Những kích thích tâm lý tinh thần người lao động công ty Samsung 2.3.1 Kích thích tâm lý nghề nghiệp Với phận lớn người lao động công ty hội thăng tiến công việc động lực thúc đẩy họ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ Chính vậy, công tác đề bạt, thăng tiến người lao động công ty quan tâm Công ty vào lực người lao động trình rèn luyện, làm việc công ty sở yêu cầu công việc từ chủ động vạch hướng phat triển nghề nghiệp cho họ Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát trình thực công việc người lao động để phát người thực có lực, đáp ứng yêu cầu công việc vị trí cao Chính lao động đề bạt vào vị trí công việc có đủ khả năng, kiến thức phẩm chất cần thiết để thực công việc Do bố trí công việc với trình độ mình, người lao động hứng thú với công việc, không cảm thấy chán nản Thông thường, cãn lãnh đạo có quyền đề xuất thăng tiến tư vấn, hỗ trợ phòng tổ chức đào tạo, định cuối thuộc lãnh đạo cấp cao Đối với nhóm nhân viên sản xuất, Sam Sungmang lại hội đào tạo cho phận nhân viên nhờ chương trình liên kết đào tạo Samsung trường cao đẳng Trường Cao Đẳng Kinh tế- Kỹ thuật (Thái Nguyên) trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (Bắc Ninh) Chương trình liên kết đào tạo phần kế hoạch phát triển dài hạn Samsung Việt Nam, đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nói chung tạo điều kiện cho nhân viên Việt Nam làm việc Samsung nói riêng có hội học hỏi, nâng cao kỹ năng, trình độ để phát triển thân tương lai Chương trình Cao đẳng nội SEV chương trình đào tạo hệ Cao đẳng quy, dành riêng cho nhân viên sản xuất Samsung nhà máy SEV thời hạn năm với mức học phí ưu đãi Qua chương trình này, Samsung muốn tiếp sức cho nhân viên biến ước mơ học tập thành thực Phần lớn nhân viên sản xuất SEV lao động phổ thông độ tuổi trẻ, đến từ vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh gia đình khó khăn Nhiều bạn phải từ bỏ giấc mơ Đại học để làm phụ giúp cho gia đình Hoàn toàn thấu hiểu khát vọng mong muốn nhân viên, Samsung kết hợp Cao đẳng Bắc Hà Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái nguyên để hỗ trợ nhân viên viết tiếp tương lai cho bạn Cao Đẳng Bắc Hà cung cấp ngành học: Điện-Điện tử, Kế toán Tiêng Hàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đào tạo trình độ cao đẳng ngành, ngành Kế toán, Điện - Điện tử, Tiếng Anh Tiếng Hàn Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, riêng với chuyên ngành Tiếng Hàn có tham gia giáo viên nước Toàn sở vật chất bao gồm phòng học, máy móc, trang thiết bị SEV cung cấp Để phù hợp với lịch làm viêc sinh hoạt nhân viên, toàn lớp học tạo điều kiện học tập- giảng dạy nhà máy vào buổi tối Ngay từ bắt đầu triển khai vào năm 2013, chương trình thu hút nhiều quan tâm nhân viên Việt Nam làm việc Samsung Tính tới nay, sau năm, chương trình thu hút 1.000 nhân viên SEV theo học, ngành Điện-Điện tử Tiếng Hàn có tỉ lệ tham gia cao Ngày 20/8/2016 vừa qua, 176 học viên nhân viên SEV thức hoàn thành khóa học nhận tốt nghiệp Cao đẳng Đối với đội ngũ quản lý, Samsung triển khai thực theo ba chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển đội ngũ quản lý đáp ứng chiến lược kinh doanh toàn cầu Các chương trình đào tạo thiết kế phù hợp với trình độ, đối tượng quản lý nhu cầu phát triển Samsung Mô hình đào tạo nhân lực quản lý tập đoàn Samsung Trong Chương trình ‘Chia sẻ Giá trị Samsung’ (SVP - Samsung Value Program): chia sẻ giá trị triết lý quản lý Samsung với đối tượng nhà quản lý bổ nhiệm tuyển dụng, nhà điều hành CEO công ty thành viên Mục tiêu chương trình giúp cho đối tượng thực theo định hướng thống tập đoàn Chương trình ‘Lãnh đạo Kinh doanh Samsung’ (SLP – Samsung Business Leadership Program): nuôi dưỡng nhà lãnh đạo tương lai Tập đoàn không giống chương trình SVP, tham gia, chương trình phải tuân thủ chặt chẽ theo quy trình “Lựa chọn - Phát triển - Bổ nhiệm”nhân Khâu lựa chọn bổ nhiệm phận nhân đảm nhiệm khâu phát triển nhân thuộc chức phận phát triển nguồn nhân lực Học viên chủ yếu cấp điều hành (các phó chủ tịch, nhà điều hành cấp cao, tổng giám đốc) Mục tiêu khóa học giúp học viên biết cách làm để trở thành “số 1” lĩnh vực phải ghi nhớ làm để trở thành “số 1” lĩnh vực khác Chương trình ‘Tài Toàn cầu Samsung’ (SGP – Samsung Global Talent Program): đào tạo 20 ngoại ngữ khác nhau, 10 tuần liên tục cho cán quản lý Chương trình hỗ trợ nhiều để Samsung trở thành tập đoàn mang tính toàn cầu nghĩa ngày hôm Dựa sở mô hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chung tập đoàn, công ty thành viên xây dựng mô hình đào tạo riêng phù hợp với đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Một trường hợp điển hình Công ty Điện tử Samsung Công ty xây dựng chương trình đào tạo mang tính hệ thống phận quản lý nguồn nhân lực, phận đào tạo phận chức hợp tác cách chặt chẽ việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Bên cạnh chương trình đào tạo nội bộ, Công ty triển khai chương trình đào tạo kết hợp với trường đại học tiếng chuyên gia khu vực nhằm nâng cao lực nguồn nhân lực Mục tiêu chương trình phát triển nguồn nhân lực Công ty xây dựng chương trình đào tạo đem lại lợi ích thực cho hoạt động kinh doanh Tổ chức phát triển nguồn nhân lực bao gồm hai hệ thống: (i) trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cấp độ công ty nhằm thúc đẩy lực cốt lõi chung (ii) tổ chức đào tạo cấp phòng/ban chịu trách nhiệm yêu cầu kỹ thuật đặc biệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực công ty áp dụng chiến lược “Lựa chọn & Tập trung” để nâng cao lực cốt lõi lĩnh vực kỹ thuật số nhằm nhận biết tầm nhìn công ty hàng đầu giới lĩnh vực Năng lực cốt lõi lĩnh vực kỹ thuật số tập trung vào bốn nội dung gồm: chia sẻ giá trị, bồi dưỡng lãnh đạo tương lai, nâng cao lực toàn cầu phát triển chuyên gia Mô hình đào tạo cấp công ty – Công ty TNHH Điện tử Samsung(SVE) Trong Chương trình ‘Chia sẻ giá trị’: mục đích chia sẻ triết lý quản lý, nguyên tắc, tầm nhìn giá trị cốt lõi củng cố tâm chung công ty theo đuổi đổi không ngừng Có nhiều chương trình khác thực theo đối tượng nhân viên mới, nhân viên có kinh nghiệm khóa học theo cấp bậc chức vụ (các nhà quản lý, lãnh đạo nhóm người điều hành) Chương trình ‘Lãnh đạo tương lai’: mục tiêu chương trình nhằm nuôi dưỡng hệ lãnh đạo tương lai Đó người khởi xướng ý tưởng, sáng kiến tương lai việc dẫn đầu cách mạng kỹ thuật số trở thành công ty hàng đầu giới Công ty có chiến lược lựa chọn nuôi dưỡng nhà lãnh đạo tương lai từ nhà quản lý điều hành tài năng, đồng thời trì đội ngũ nhân viên tiềm cấp Chương trình ‘Tài toàn cầu’: công ty tổ chức hệ thống khóa học ngoại ngữ nhằm hỗ trợ nhân viên trau dồi thêm lực cạnh tranh toàn cầu Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật số ngôn ngữ khác Khóa học năm thuộc chương trình đào tạo chuyên gia khu vực tập trung vào đội ngũ ứng viên cho vị trí công việc nước tương lai đào tạo điều kiện yêu cầu công việc nhà máy nước Trong đó, khóa học chuyên sâu tổ chức cách riêng rẽ cho vị trí ngắn hạn nước Đồng thời công ty cử nhân viên tham gia khóa MBA trường đại học tiếng nước để nâng cao lực toàn cầu quản trị nguồn nhân lực, lập kế hoạch tài Chương trình đào tạo ‘Chuyên gia’: tập trung bồi dưỡng chuyên gia có trình độ lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, lập kế hoạch, tài chính, đấu thầu mua sắm, đảm bảo chất lượng, thiết kế quản lý phát minh sáng chế Trường đào tạo chuyên ngành Công ty thực chương trình đào tạo có hệ thống nhằm hỗ trợ nhân viên khai thác tiềm Công ty có khóa học nghiên cứu & phát triển (R&D) riêng rẽ hợp tác với trường đại học tiếng Hàn Quốc khóa học viện nghiên cứu để bồi dưỡng chuyên gia R&D Ngoài trọng vài công tác đào tạo, Samsung ngày đẩy mạnh phong trào thi đua cho người lao động.Hàng năm, công ty phát động phong trào thi đua tăng suất lao động, phong trào lao động giỏi, người tốt, việc tốt phong trào phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, lấy thành tích chào mừng ngày lễ lớn năm, đồng thời hoàn thành tốt tiêu kinh tế, xã hội giao Công ty xây dựng danh hiệu dành cho người lao động tham gia phong trào thi đua này: danh hiệu lao động giỏi, danh hiệu người tốt việc tốt, nhiều giấy khen, khen cho lao động có thành tích tốt phong trào thi đua Các phong trào thi đua “Xanh Sạch Đẹp”, vệ sinh an toàn lao động, xây dựng nếp sống văn hóa công ty hiệu 2.3.2 Kích thích tâm lý sống Ở Samsung, rào cản thực đơn người Việt Nam người Hàn Quốc xóa bỏ, với phương châm người đối xử công ăn Người Việt Nam ăn Hàn Quốc ngược lại Cố định lần/tháng lãnh đạo Samsung lại ngồi ăn trưa trò chuyện với nhân viên họ thường gọi “open day” – “ngày cởi mở”, qua nhân viên Samsung có hội trình bày băn khoăn, thắc mắc trình làm việc đề xuất giúp cho Lãnh đạo Công ty quản lý sát hiệu Samsung thể trách nhiệm với cộng đồng thường xuyên tổ chức hoạt động từ thiên để nhân viên tham gia, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, nâng cao sức mạnh tinh thần như: tặng quà cho trẻ em nghèo trung thu, tết âm lịch, thăm viện dưỡng não, viện trẻ mồ côi, trẻ em tài tật… Hàng năm, công ty tổ chức cho nhân viên tham quan nghỉ mát, du lịch nước, với mục đích nhằm điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, vui chơi thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp nhân viên công ty Vào ngày 8/3 20/10, hay ngày sinh nhật nhân viên, công ty tổ chức tiệc liên hoan có quà cho nhân viên Người lao động đươc tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao công ty tổ chức từ nhiều năm công ty thành lập đội văn nghệ, bóng đá, bóng bàn….và tham gia nhiều hội diễn, nhiều giải thi đấu, giao lưu công ty cấp tổ chức Người lao động tham gia hoạt động phong trào công ty tạo điều kiện thời gian, bố trí công việc hợp lý để không ảnh hưởng đến suất hiệu công việc Không quan tâm đến nhân viên, công ty có sách quan tâm đến thân nhân, người nhà người lao động như: quà cho cháu nhân viên trung thu 1/6, thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến….với giá trị từ 50.000đ đến 100.000đ Công ty có sách thăm hỏi người lao động thân nhân người lao động ốm đau, bệnh tật, phải nằm viện… Ngày hội gia đình: Hàng năm, Samsung tổ chức ngày hội gia đình dành cho tất nhân viên công ty tham gia người thân mình, hội để người thân tìm hiểu môi trường làm việc nhân viên, tạo mối quan hệ gắn bó công ty gia đình người lao động 2.4 Ưu điểm nhược điểm công tác kích thích tâm lý người lao động công ty Samsung Electronics 2.4.1 Ưu điểm Với việc thực sách kích thích tâm lí người lao động, kết mang lại tích cực cho nhân viên công ty Đối với nhân viên sách mang lại điều kiện môi trường làm việc tốt giúp nhân viên thực tốt công việc giao Đối với công ty, mức tăng trưởng mạnh mẽ năm qua có dấu ấn sách động viên Những mặt tích cực mà công ty đạt kích thích tâm lý mặt vật chất lẫn tinh thần Về vật chất: với sách nhóm kích thích tâm lý mặt vật chất, sách tương đối đáp ứng nhân viên cán cấp thấp Với mạnh tiềm lực tài dồi dào, sách lương khen thưởng samsung so với công ty ngành với vị trí Với mức lương nhân viên làm việc thoải mái tập trung vào công việc cảm giác không bị thiệt so với công ty khác Các chương trình thưởng chất lượng, đề án thực nguời việc thuyết phục công nhân viên đóng góp nhiều công việc sách lương theo thâm niên công tác động lực để thuyết phục nhân viên gắn bó lấu dài với công ty Nhóm kích thích tâm lý mặt tinh thần: Đây nhóm sách tạo nên khác biệt bật so với sách kích thích tâm lí người lao động với công ty khác Các sách nhóm đạt mục tiêu thỏa mãn nhu cầu tinh thần người lao động Thứ cách thức thực sách góp phần tạo nên thành công cho toàn sách kích thích tâm lý người lao động mặt tinh thần Với quỹ dành riêng cho thực sách kích thích tâm lý người lao động đội ngũ phận nhân có kinh nghiệm nhiệt huyết , sách thực tốt với mức hiệu cao Các kháo đào tạo cho đội ngũ nhân viên mở ra, tạo hội lớn cho nhân viên, cán học hỏi, xác định vị công ty lộ trình công danh rõ ràng cho người Về chương trình kiểm tra sức khỏe định kì, chế độ ăn uống cho nhân viên nhà máy tương đối thỏa mãn nhu cầu Những điều kiện tạo tâm lý an toàn an tâm cho nhân viện thực công việc mức tốt Bên cạnh hoạt động từ thiện công ty tổ chức giúp cho nhân viên nâng cao ý thức đóng góp với công đồng Thêm năm công ty tổ chức cho nhân viên tham quan nghỉ mát, du lịch nước, với mục đích nhằm điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, vui chơi thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp nhân viên công ty, công ty quan tâm đến người thân nhân viên, điều lại giúp cho nhân viên cảm thấy tự hào thành viên công ty, tạo nên hưng phấn, động lực gắn bó lâu dài công ty Chính sách hiệu với công ty lẫn người lao động Tổ chức ngày hội gia đình mang đến cho nhân viên niềm tự hào hãnh diện  Các sách thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần cho nhân viên, giúp nhân viên an tâm hoàn thành công việc điều kện tốt Thực sách công ty hiệu phần giữ chân người lao động gắn bó với đặc biết người tài,,một vấn đề nan giải mà nhiều công ty gặp phải tìm hướng giải 2.4.2 Nhược điểm Công ty có sách rõ ràng hiệu dành cho nhân viên nhà quản trị nhiên sách số hạn chế nhược điểm Điều nhận thấy môt số sách thực đồng cho tất nhân viên có khác nơi làm việc thời gian làm việc Một số sách cso thể áp dụng nhà máy mà áp dụng cho khối văn phòng Hà Nội, Sài Gòn…ngoài việc thực nhiều chương trình lại ảnh hưởng đến khả trì có chất lượng cho sách Một số sách có thời vàng son thực tốt có chất lượng đặn sau thời gian lại giảm hẳn  Nhóm sách tác động vật chất Quy định tăng lương samsung bộc lộ nhược điểm: mức độ thuyết phục không cao cần kaafn đánh giá loại họ không cần phấn đấu để đạt loại lần đánh giá thứ ( không đạt hai loại không tăng bậc lương) mà cần đạt loại để tăng bậc lương  Nhóm sách tác động mặt tinh thần Đây nhóm sách phụ thuộc vào phận nhân nhiều Các ngày hội ngày hội gia đình tổ chức năm hai năm lần tương lại không diễn Chính sách nghỉ phép năm tạo nhược điểm: quản lý lấy lí nhân viên không nghỉ phép cuối năm tiền nên yêu cầu nhân viên không nghỉ phép tâm lý nhân viên muốn giữ ngày nghỉ phép năm để có thêm thu nhập vào cuối năm => ảnh hưởng tới sức khỏe chất lượng đời sống Công ty Samsung thuộc tập đoàn đa quốc gia hàng đầu giới có nhiều sinh viên giỏi người tài muốn làm việc samsung công ty tuyển nhiều người tài mối lo ngại phân công công việc không hợp lí với trình độ chuyên môn họ, bố trí không hợp lí gây nhàm chán xu hướng họ lại muốn chuyển sang công ty khác có vị trí phù hợp với Hằng năm công ty samsung có tài trợ nhiều chương trình đào tạo trường đại học, để tìm kiếm nhân tài tương lai, điều tiêu tốn nhiều chí phí mặt tài chính, có không mang lại hiệu cao Chương 3: Một số giải pháp kích thích tâm lý người lao động 3.1 Giải pháp 3.1.1 Nhóm sách tác động mặt vật chất Công ty phải thường xuyên theo dõi biến động tình hình nhân tiền lương toàn thị trường nói chung ngành nói riêng để có biện pháp điều chỉnh lương kịp thời tránh chảy máu chất xám sang đối thủ cạnh tranh công ty khác Hoàn thiện công tác tiền lương Xây dựng mức lương phù hợp với chức danh, tính chất công việc Những vị trí then chốt chi nhánh cần có mức độ ưu tiên hơn, trả lương cao so với doanh nghiệp ngành địa bàn Phân công công việc phù hợp số phòng ban Đa dạng hóa cách thức, phương thức hình thức thưởng Hiểu chiến lược lương, thưởng, phúc lợi công ty nhân viên, tổ chức Xây dựng chế độ khen thưởng định kỳ giúp nhân viên có động lực cố gắng đạt mức độ đánh giá cao 3.1.2 Nhóm sách tác động mặt tinh thần Công ty nên trì sách động viên đưa ra, việc đưa sách tốt không việc tổ chức thực Chế độ khen thưởng định kỳ động lực giúp NV cố gắng đạt thứ bậc đánh giá cao với nhân viên, tổ chức Duy trì việc tổ chức hoạt động vui chơi cho toàn công ty Để khắc phục nhượn điểm việc nghỉ cải thiện công tác thi đua khen thưởng Đa dạng hóa phong trào thi đua Tuyên truyền phổ biến rộng rãi phong trào thi đua Xây dựng mức thưởng tương ứng với phong trào thi đua Quy định năm nhân viên bắt buộc phải sử dụng ½ số ngày nghỉ phép năm để phục hồi sức khỏe Vận dụng chế khen thưởng lúc, người Cải thiện điều kiện làm việc Sắp xếp, tổ chức hệ thống tổ chức kinh doanh, quản lý vận hành điều hành hợp lí Phân công bố trí công việc hợp lí cho nhân viên, nên tuyển người phù hợp với nhiệm vụ chức công việc, từ nhân viên có động lực làm việc gắn bó với công ty hơn, ví dụ ví trí nhân viên sản xuất trực tiếp cần tuyển với trình độ trung cấp nghề lao động phổ thông, không cần phải trình độ cao đẳng hay đại học Bố trí sản xuất hợp lí để giảm tình trạng tăng ca, làm Tổ chức tốt công tác phục vụ nơi làm việc Hoàn thiện công tác thăng tiến Cải tiến công tác giới thiệu, đề bạt: cá nhân có nhu cầu thăng tiến, tạo cho họ hội để tích lũy dần tiêu chuẩn Xây dựng sách động viên, giúp đỡ thăng tiến Đảm bảo công minh, công bằng, bình đẳng, người việc vị trí quy trình Phép năm công ty nên quy định cụ thể năm nhân viên phải nghỉ phép ngày để có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi Bổ sung sách phù hợp với thời kì công ty giai đoạn kinh tế Hoàn thiện công tác đào tạo Có sách ưu tiên rõ ràng việc cử đào tạo công khai rõ ràng số lượng, tiêu chí, nhu cầu đào tạo tạo nhiều hội cho nhân viên đào tạo phát triển thân Hỗ trợ kinh phí cho đối tượng đào tạo có sách lương thưởng, thăng tiến cho người sau đào tạo Về vấn để tổ chức khóa đào tạo thi trường đại học nên điều chỉnh lại mặt thời gian, nên tập trung chủ yếu trường công nghệ kỹ thuật tốt bách khoa, đại học công nghệ - đại học quốc gia,,, KẾT LUẬN Thời gian trôi đi, điều kiện lịch sử có biến đổi nhận thức tầm quan trọng việc khuyến khích vật chất tinh thần cho người lao động thay đổi theo Các nhà quản lý trước ý đến khuyến khích vật chất cho người lao động mà coi nhẹ yếu tố tinh thần đến hầu hết nhà quản lý nhận thiếu sót họ biết phải nắm nhu cầu yêu cầu cấp thiết người lao động hay nói khác phải nắm động cơ, động lực thúc đẩy người lao động làm việc, để từ các sách quản lý phù hợp vừa thỏa mãn mục tiêu, yêu cầu cấp thiết người lao động thực mục tiêu chung đơn vị Do kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế lại chưa thực tế nhiều nên số liệu thực tế chưa có, vấn đề em trình bày dựa vào kiến thức em tiếp thu từ trình học tài liệu em thu thập tránh thiếu xót, em mong nhận bảo thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! [...]... giúp NV an tâm hoàn thành công việc trong điều kiện tốt nhất 2.3 Những kích thích tâm lý về tinh thần đối với người lao động của công ty Samsung 2.3.1 Kích thích tâm lý nghề nghiệp Với một bộ phận khá lớn người lao động trong công ty thì cơ hội thăng tiến trong công việc chính là động lực chính thúc đẩy họ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ Chính vì vậy, công tác đề bạt, thăng tiến người lao động đang... tất cả các nhân viên ủa công ty tham gia cùng người thân của mình, là cơ hội để người thân có thể tìm hiểu môi trường làm việc của nhân viên, tạo mối quan hệ gắn bó giữa công ty và gia đình người lao động 2.4 Ưu điểm và nhược điểm trong công tác kích thích tâm lý người lao động của công ty Samsung Electronics 2.4.1 Ưu điểm Với việc thực hiện chính sách kích thích tâm lí người lao động, kết quả mang lại... công ty Đối với nhân viên chính sách đã mang lại những điều kiện và môi trường làm việc tốt giúp nhân viên thực hiện tốt công việc được giao Đối với công ty, những mức tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua đều có dấu ấn của một chính sách động viên Những mặt tích cực mà công ty đạt được khi kích thích tâm lý về mặt vật chất lẫn tinh thần Về vật chất: với các chính sách trong nhóm kích thích tâm lý. .. lao động đang được công ty rất quan tâm Công ty đã căn cứ vào năng lực của người lao động trong quá trình rèn luyện, làm việc tại công ty trên cơ sở yêu cầu của công việc rồi từ đó chủ động vạch ra hướng phat triển nghề nghiệp cho họ Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thực hiện công việc của người lao động để phát hiện ra những người thực sự có năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc ở vị trí... mãn nhu cầu tinh thần của người lao động Thứ 2 cách thức thực hiện của chính sách này góp phần tạo nên sự thành công cho toàn bộ chính sách kích thích tâm lý người lao động về mặt tinh thần Với một quỹ dành riêng cho thực hiện chính sách kích thích tâm lý người lao động và một đội ngũ bộ phận nhân sự có kinh nghiệm và nhiệt huyết , các chính sách này được thực hiện khá tốt với mức hiệu quả cao Các kháo... đúng nguời đúng việc đã thuyết phục công nhân viên đóng góp nhiều hơn trong công việc ngoài ra chính sách lương theo thâm niên công tác cũng là một động lực để thuyết phục nhân viên gắn bó lấu dài với công ty Nhóm kích thích tâm lý về mặt tinh thần: Đây là nhóm chính sách tạo nên sự khác biệt và nổi bật so với các chính sách kích thích tâm lí người lao động với các công ty khác Các chính sách trong nhóm... cho người lao động tham gia các phong trào thi đua này: danh hiệu lao động giỏi, danh hiệu người tốt việc tốt, cùng nhiều giấy khen, bằng khen cho các lao động có thành tích tốt trong phong trào thi đua Các phong trào thi đua “Xanh Sạch Đẹp”, vệ sinh an toàn lao động, xây dựng nếp sống văn hóa tại công ty cũng hết sức hiệu quả 2.3.2 Kích thích tâm lý cuộc sống Ở Samsung, rào cản về thực đơn giữa người. .. đến nhân viên, công ty còn có những chính sách quan tâm đến thân nhân, người nhà của người lao động như: quà cho con cháu của nhân viên nhân dịp trung thu và 1/6, thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến… .với giá trị từ 50.000đ đến 100.000đ Công ty còn có chính sách thăm hỏi đối với người lao động và thân nhân người lao động ốm đau, bệnh tật, phải nằm viện… Ngày hội gia đình: Hàng năm, Samsung sẽ tổ... cạnh đó các hoạt động từ thiện công ty tổ chức đã giúp cho nhân viên nâng cao ý thức và đóng góp với công đồng Thêm nữa là hằng năm công ty đều tổ chức cho nhân viên đi tham quan nghỉ mát, đi du lịch trong và ngoài nước, với mục đích nhằm tại điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, vui chơi và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên trong công ty, công ty còn quan tâm đến cả những người thân của... thời kỳ kinh nguyệt, chuyên cần… Tại công ty Samsung tất cả các nhân viên đều đươc tham gia BHXH Việc chi trả BHXH của công ty được tính theo lương cơ bản của công ty Mỗi suất bảo hiểm được tính tổng số là 3% (nhân viên 1% + công ty 2%) Ngoài ra công ty còn hỗi trợ chi phí điện thoại, hỗi trợ thường xuyên kiểm tra y tế cho người lao động với chi phí là 250.000 đồng / người Với nội dung là tổng kiểm tra, ... giúp NV an tâm hoàn thành công việc điều kiện tốt 2.3 Những kích thích tâm lý tinh thần người lao động công ty Samsung 2.3.1 Kích thích tâm lý nghề nghiệp Với phận lớn người lao động công ty hội... cán công nhân viên; trợ giúp họ gặp khó khăn sống Chương 2: Thực trạng kích thích tâm lý người lao động công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Samsung Electronics. .. thần người lao động Thứ cách thức thực sách góp phần tạo nên thành công cho toàn sách kích thích tâm lý người lao động mặt tinh thần Với quỹ dành riêng cho thực sách kích thích tâm lý người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng những kích thích tâm lý đối với người lao động tại công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Thực trạng những kích thích tâm lý đối với người lao động tại công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Thực trạng những kích thích tâm lý đối với người lao động tại công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay