Bai 47 thuc vat bao ve dat va nguon nuoc

34 351 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:02

KIỂM TRA BÀI CŨ Vì nói rừng phổi xanh người ? Trả lời: - Cân lượng khí cacbonic oxi trog không khí - Gảm nhiệt độ, tăng độ ẩm - Cản bụi, giảm khí độc, diệt số vi khuẩn gây bệnh LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG HẠN HÁN Ở MIỀN TRUNG TUYẾN ĐƯỜNG HCM SAU CƠN MƯA HIỆN TƯỢNG SA MẠC HÓA Nguyên nhân dẫn đến tượng ? Và làm để hạn chế chúng xảy ? BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC CHO BIẾT CHỦ ĐỀ BÀI HỌC HÔM NAY LÀ GÌ? Tiết 57 BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn m quan sát tranh 47.1 trả lời câu hỏi: - So sánh lượng chảy dòng nước mưa rơi xuống + Lượng chảy khu vực A dòng B? nước mưa rơi xuống khu vực A yếu nhiều so với Mưa Lượng chảy , m / Mưa Rơi A Lượng chảy x u ố n g B Hình: Lượng chảy dòng nước mưa nơi khác g i â y A Có rừng B Đồi trọc m / g i â y Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn - Vì có mưa, lượng chảy hailá nơi + Vì tán khác ? cản phần lớn lượng nước mưa rơi xuống, nước mưa chảy xuống theo thân Mưa Lượng chảy , m Mưa Rơi A Lượng chảy x u ố n g B / g Hình: Lượng chảy dòng nước mưa nơi khác i â y A Có rừng B Đồi trọc m / g i â y Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn Em cho biết : - Điều xảy đất đồi trọc có mưa to? Giải thích ? BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn Thảo hán 1.Tại có tượng ngập úng hạn hán nhiều nơi số ? tỉnh thường bị Kể ngập úng hạn hán Việt Nam? Cho biết nguyên nhân luận nhóm Không có thực vật sau mưa lớn đất bị xói mòn lấp dòng sông, suối nước không thoát kịp, tràn lên vùng thấplụt Những nơi không giữ nước hạn Hạn hán hán: Các Tỉnh Tây Nguyên,… Lũ lụt: ĐB Sông Cửu Long, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh,BìnhĐịnh Nguyên nhân: Do nạn phá rừng bừa bãi, khai thác mà không trồng rừng kịp thời… BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán - Nếu rừng sao? + Nếu rừng tượng hạn hán, lũ lụt hạn chế + Thực vật Vai trò giúp giữ giữ đất, đất, chống chốn xói mòn g xói nên mòn góp phần thưc hạn chế Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán Chúng ta cần làm để hạn chế thiên tai? -Tham gia trồng -Chấp hành nội quy bảo vệ rừng -Tuyên truyền ,vận động người không chặt phá rừng bừa bãi… BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán  Thực vật, thực vật rừng, góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán Bản thân em làm để góp phần hạn chế ngập lụt hạn hán ? Hình ảnh tượng lũ lụt hạn hán số địa phương Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm Quan sát hình vẽ , đọc thông tin SGK mục  tr.151 trả lời câu hỏi: Mưa Rơi xuống Lượng chảy 0,6m3/giây - Em trình bày trình hình thành nước ngầm? A Thấm xuống đất Sông suối… Mưa Dòng chảy ngầm Thấm xuống đất Dòng chảy ngầm Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm - Hãy so sánh hai nơi A B, nơi nguồn nước ngầm nhiều hơn? Vì ? + Nơi A nguồn Mưa nước ngầm nhiều Mưa Lượng chảy 0,6m3/giây A Thấm xuống đất Sông suối… Lượng chảy 21m3/giây Rơi xuống Dòng chảy ngầm B + Vì trời mưa nước chảy chậm → nước thấm xuống đất nhiều → góp phần hình thành nước ngầm Bài 47 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm - Vậy, thực vật có vai trò nguồn nước? + Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm Để bảo vệ nguồn nước ngầm phải làm gì? + Bảo vệ rừng có, khôi phục rừng trồng diện tích rừng bị tàn phá… Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm  - Rừng giữ nước mưa đất tạo thành dòng chảy ngầm Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm BÀI 47:THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC Qua phần học em cần làm để hạn chế thiên tai? -Tham gia trồng -Chấp hành nội quy bảo vệ rừng - Tuyên truyền ,vận động người không chặt phá rừng bừa bãi tham gia trồng gây rừng, bảo vệ rừng Củng Cố Chọn đáp án đúng: 1,, Ở vùng bờ biển người ta trồng phía đê nhằm mục đích là: a Chống gió bão b Chống xói mòn sạt lở đất c Chống rửa trôi đất d Tất Thực vật, đặc biệt thực vật rừng có vai trò gì? a Giúp giữ đất, chống xói mòn b Hạn chế ngập lụt, hạn hán c Bảo vệ nguồn nước ngầm d Tất Con người cần phải làm để bảo vệ đất nguồn nước ? a Tham gia trồng gây rừng b Tăng cường sử dụng khai thác rừng c Chặt phá nhiều xanh để môi trường sáng sủa d Tất ý Hướng dẫn nhà : - Học bài, trả lời câu hỏi SGK, đọc mục “em có biết” Sưu tầm hình ảnh, tin tức tình hình phá rừng phong trào trồng gây rừng - Đọc trước mới, 48 “vai trò thực vật động vật đời sống người” - Sưu tầm số tranh thực vật : thực vật thức ăn động vật, thực vật nơi sống động vật CHÀO THÂN ÁI! [...]... xuống Bài 47 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn + Trồng cây, gây rừng Chúng ta cần phải làm gì để + Không chặt phá rừng bừa bãi + Không bẻ cây… hạn chế hiện tượng xói mòn đất? BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn  - Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản sức nước chảy nên có vai trò quan... nhân nào dẫn đến những hiện tượng trên xảy ra - Có thể áp dụng những biện pháp nào để hạn chế? Vì sao? BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn - Vì sao thực vật có khả năng hạn chế được hiện tượng xói lở đất? + Vì: Rễ cây có khả năng giữ đất, giảm bớt sự va đập của sóng vào bờ Em có biết - Ở nước ta, mỗi năm 1 ha đất trống (không có rừng) bị trôi mất 173 tấn...Bài 47 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn + Đất sẽ bị xói mòn Vì ở đồi trọc không có thực vật, khi có mưa lớn đất theo dòng nước trôi xuống gây hiện tượng xói mòn BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn Em hãy cho biết đây là... trong việc giữ đất, chống xói mòn Một số hình ảnh sạt lở đất và hậu quả BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán * Xem thông tin trong SGK, nghiên cứu và cho biết: - Sau khi mưa lớn đất bị xói mòn, hãy cho biết hiện tượng gì sẽ xảy ra sau đó? + Nạn lụt ở vùng thấp Hạn hán tại chỗ BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt,... Ngãi, Hà Tĩnh,BìnhĐịnh Nguyên nhân: Do nạn phá rừng bừa bãi, khai thác mà không trồng rừng mới kịp thời… BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán - Nếu còn rừng thì sao? + Nếu còn rừng thì những hiện tượng hạn hán, lũ lụt được hạn chế + Thực vật Vai trò giúp giữ giữ đất, đất, chống chốn xói mòn g xói nên đã mòn góp của phần thưc hạn chế Bài 46 : THỰC VẬT... Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm - Hãy so sánh hai nơi A và B, nơi nào nguồn nước ngầm nhiều hơn? Vì sao ? + Nơi A nguồn Mưa nước ngầm nhiều Mưa hơn Lượng chảy 0,6m3/giây A Thấm xuống đất Sông suối… Lượng chảy 21m3/giây Rơi xuống Dòng chảy ngầm B + Vì khi trời mưa nước chảy chậm → nước thấm xuống đất nhiều → góp phần hình thành nước ngầm Bài 47 :... vật có vai trò gì đối với nguồn nước? + Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm Để bảo vệ nguồn nước ngầm chúng ta phải làm gì? + Bảo vệ rừng hiện có, khôi phục rừng và trồng mới diện tích rừng đã bị tàn phá… Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3.Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm  - Rừng giữ nước mưa trong đất tạo thành dòng chảy ngầm Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm BÀI 47: THỰC... góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán Chúng ta cần làm gì để hạn chế các thiên tai? -Tham gia trồng cây -Chấp hành nội quy về bảo vệ rừng -Tuyên truyền ,vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi… BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 2.Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán  Thực vật, nhất là thực vật rừng, đã góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán Bản thân các em làm gì để góp phần hạn chế ngập... 1,, Ở những vùng bờ biển người ta trồng cây ở phía ngoài đê nhằm mục đích là: a Chống gió bão b Chống xói mòn sạt lở đất c Chống rửa trôi đất d Tất cả đều đúng 2 Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng có vai trò gì? a Giúp giữ đất, chống xói mòn b Hạn chế ngập lụt, hạn hán c Bảo vệ nguồn nước ngầm d Tất cả đều đúng 3 Con người cần phải làm gì để bảo vệ đất và nguồn nước ? a Tham gia trồng cây gây rừng... các ý trên đều đúng Hướng dẫn về nhà : - Học bài, trả lời câu hỏi SGK, đọc mục “em có biết” Sưu tầm hình ảnh, tin tức về tình hình phá rừng và phong trào trồng cây gây rừng - Đọc trước bài mới, bài 48 “vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người” - Sưu tầm một số tranh thực vật : thực vật là thức ăn của động vật, thực vật là nơi sống của động vật CHÀO THÂN ÁI! ... nhân dẫn đến tượng ? Và làm để hạn chế chúng xảy ? BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC CHO BIẾT CHỦ ĐỀ BÀI HỌC HÔM NAY LÀ GÌ? Tiết 57 BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp... giữ đất, chống xói mòn BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn Em cho biết : - Điều xảy đất đồi trọc có mưa to? Giải thích ? Bài 47 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT... mòn BÀI 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1.Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn Em cho biết tượng ? - Nguyên nhân dẫn đến tượng xảy - Có thể áp dụng biện pháp để hạn chế? Vì sao? BÀI 47: THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 47 thuc vat bao ve dat va nguon nuoc, Bai 47 thuc vat bao ve dat va nguon nuoc, Bai 47 thuc vat bao ve dat va nguon nuoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay