Bai 35 nhung dieu kien can cho hat nay mam

38 252 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:02

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CƠ ĐẾN DỰ Giáo viên: Nguyễn Thị Phương DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: CHƯƠNG RỄ - CHÚ LÍNH GIỮ ĐẤT Chúng ta biết rễ giúp mọc đất Rễ ví lính nhỏ âm thầm nằm sâu đất để bảo vệ cho thân giữ cho đất, chống bị xói mòn Tuy nhiên khơng phải tất loại có loại rễ Các loại rễ, miền rễ: Hoạt động 1: Các em dựa vào phân loại rễ nhóm xem thực tế kết hợp quan sát H1.1và dựa vào từ có sẵn để điền hồn thành tập sau: Các từ cho trước: Rễ cọc, rễ chùm Có hai loại rễ chính: ………… Rễ chùm …… có rễ to khỏe, đâm sâu xuống đất nhiều rễ mọc xiên Từ rễ lại mọc nhiều rễ bé Rễ chùm gồm nhiều rễ con, dài gần nhau, thường mọc tỏa từ gốc thân thành chùm Hoạt động 2: Các em quan sát số phân loại xếp chúng vào nhóm rễ + Cây có rễ cọc: + Cây có rễ chùm: bưởi, tỏi tây, cải, lúa hồng xiêm Một số loại rễ dùng làm thuốc Hoạt động 3: Cây nhờ có hệ rễ phát triển nên ngăn chặn lũ lụt chống sạt lỡ đất Vậy rễ đất gồm miền miền có chức Các em xác định thêm chức miền cho hồn chỉnh Miền trưởng thành Miền hút Miền sinh trưởng Miền chóp rễ Các miền rễ: Miền trưởng thành; Miền hút; Miền sinh trưởng; 4.Miền chóp rễ Rễ gồm miền: 1.Miền trưởng thành: 2.Miền hút: 3.Miền sinh trưởng: 4.Miền chóp rễ: Cấu tạo miền hút rễ: Các miền rễ có chức quan trọng, quan trọng miền hút tất nhiên khơng phải rễ có miền hút Lơng hút Đất phù sa đồng sơng Cửu Long, sơng Hồng Mưa lớn,ngập lụt Biến dạng rễ Một số loại rễ biến đổi hình dạng cấu tạo để làm chức khác gọi rễ biến dạng Rễ củ cải trắng Trầu khơng Hồ tiêu Rễ Đước Hoạt động 9: Sau nghiên cứu loại rễ biến dạng mẫu vật, em báo cáo lại rễ biến dạng gồm loại hồn thành bảng sau: CÁ CÁCCLOẠ LOẠIIRỄ RỄBIẾ BIẾNNDẠ DẠNNG G TÊN RỄ BIẾN DẠNG RỄ CỦ RỄ MĨC TÊN CÂY ĐẶC ĐIỂM CỦ CẢI CÀ RỐT TRẦU KHƠNG HỒ TIÊU RỄ THỞ CÂY BẦN GIÁC MÚT DÂY TƠ HỒNG BỤT MỌC TẦM GỬI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÂY RỄ PHÌNH TO CHỨA CHẤT DỰ TRỮ CHO CÂY KHI RA HOA, TẠO QUẢ RỄ PHỤ MĨC VÀO TRỤ BÁM GIÚP CÂY LEO LÊN MỌC NGƯỢC LÊN MẶT ĐẤT RỄ BIẾN THÀNH GIÁC MÚT, ĐÂM VÀO THÂN CÀNH CÂY KHÁC GIÚP CÂY HƠ HẤP TRONG KHƠNG KHÍ LẤY THỨC ĂN TỪ CÂY CHỦ Câu hỏi liên hệ thực tế: Tại phải thu hoạch có rễ củ trước hoa? Vì hoa, chất dinh dưỡng rễ củ bị giảm khơng -> rễ xốp, teo nhỏ, chất lượng khối lượng giảm DẶN DẶNDỊ DỊ HỌC BÀI ĐỌC TRƯỚC BÀI 14 Ở NHÀ MANG MẪU VẬT : - Đem cành nhỏ có - Đem đoạn rau má, mồng tơi, thân bí… [...]... thí nghiệm ở H1.7 về nhu cầu muối khống của cây Quan sát con đường hút nước và muối khống hòa tan qua lơng hút Hoạt động 7: Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lơng hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống cho các câu sau: 1 Nước và muối khống hòa tan trong đất được …… hấp thụ, chuyển qua …………… tới …………………………… 2 Rễ mang các ………………… có chức năng hút nước và muối khống hòa tan trong đất Hoạt động 8: Những... RỄBIẾ BIẾNNDẠ DẠNNG G TÊN RỄ BIẾN DẠNG RỄ CỦ RỄ MĨC TÊN CÂY ĐẶC ĐIỂM CỦ CẢI CÀ RỐT TRẦU KHƠNG HỒ TIÊU RỄ THỞ CÂY BẦN GIÁC MÚT DÂY TƠ HỒNG BỤT MỌC TẦM GỬI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÂY RỄ PHÌNH TO CHỨA CHẤT DỰ TRỮ CHO CÂY KHI RA HOA, TẠO QUẢ RỄ PHỤ MĨC VÀO TRỤ BÁM GIÚP CÂY LEO LÊN MỌC NGƯỢC LÊN MẶT ĐẤT RỄ BIẾN THÀNH GIÁC MÚT, ĐÂM VÀO THÂN CÀNH CÂY KHÁC GIÚP CÂY HƠ HẤP TRONG KHƠNG KHÍ LẤY THỨC ĂN TỪ CÂY CHỦ Câu hỏi ... CHÚ LÍNH GIỮ ĐẤT Chúng ta biết rễ giúp mọc đất Rễ ví lính nhỏ âm thầm nằm sâu đất để bảo vệ cho thân giữ cho đất, chống bị xói mòn Tuy nhiên tất loại có loại rễ Các loại rễ, miền rễ: Hoạt động 1:... rễ nhóm xem thực tế kết hợp quan sát H1.1và dựa vào từ có sẵn để điền hoàn thành tập sau: Các từ cho trước: Rễ cọc, rễ chùm Có hai loại rễ chính: ………… Rễ chùm …… có rễ to khỏe, đâm... ngăn chặn lũ lụt chống sạt lỡ đất Vậy rễ đất gồm miền miền có chức Các em xác định thêm chức miền cho hoàn chỉnh Miền trưởng thành Miền hút Miền sinh trưởng Miền chóp rễ Các miền rễ: Miền trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 35 nhung dieu kien can cho hat nay mam, Bai 35 nhung dieu kien can cho hat nay mam, Bai 35 nhung dieu kien can cho hat nay mam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay