SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu

35 213 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:02

SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu 1 Mục lục Danh mục viết tắt Phần Mở đầu Lí chọn đề tài:…………………………………………………………… Lịch sử vấn đề……………………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………………… Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu…………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………… Đống góp SKKN……………………………………………………… Cấu trúc nội dung cuả SKKN……………………………………………… Phần Nội dung……………………………………………………………… Chương Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu………………… 1.1 Cơ sở lí luận …………………………………………………………… 1.1.1 Phương tiện dạy học…………………………………………………… 1.1.2 Phương tiện dạy học kỷ thuật…………………………………………… 1.1.3 Khai quát việc sử dụng phương tiện dạy học……………………… 1.2 Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………… 1.2.1 Về phía nhà trường:…………………………………………………… 1.2.2 Đối với học sinh:……………………………………………………… 1.2.3 Đối với giáo viên:……………………………………………………… Chương Nội dung, giải pháp……………………………………………… 1.1 Tăng cường về: nghe, thấy, tập hát, tập đọc nhạc………………………… 1.2 Tăng cường trao đổi, thảo luận nhóm… …………………………… 1.3 Lồng ghép trò chơi âm nhạc vào tiết học… …………………………… 1.4 Bảng phụ màu, đoạn phim, tiện ích:……………………………………… 1.5 Phân bố tiết học trời:……………………………………………… 1.6 Lựa chọn đội khiếu theo khối……………………………… 1.7 Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học ……………………… Chương Thực nghiệm sư phạm…………………………………………… Phần Đề nghị kết luận…………………………………………………… Kết luận…………………………………………………………………… 2.Đề nghị……………………………………………………………………… E.Tài liệu tham khảo………………………………………………………… PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ngày xu hướng hội nhập quốc tế nhiều lĩnh vực kể lĩnh vực Giáo dục đưa Tiếng Anh lên vị trí quan trọng Tiếng Anh công cụ giao tiếp chìa khoá dẫn đến kho tàng nhân loại Mặt khác việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin làm cho việc học Tiếng Anh trở thành cấp bách thiếu Việc học sử dụng Tiếng Anh đòi hỏi trình luyện tập cần cù sáng tạo người học lẫn người dạy Qua thực tế trường tôi, bắt đầu học môn Ngoại Ngữ phần lớn học sinh thích học, học sinh lại chán học Hầu hết em yếu kỹ nghe Thật khó để em nghe hiểu nội dung văn hay đoạn hội thoại Sau tiết dạy nghe giáo viên khó khăn việc kiểm tra lại thông tin mà em nghe việc kiểm tra cũ thường không dễ dàng Trước tình hình giáo viên trực tiếp dạy Tiếng Anh khối khối 9, đối tượng tiếp xúc với ngôn ngữ Tiếng Anh qua năm lớp , thân trăn trở thật nhiều để học sinh nắm vững, nghe hiểu lấy thông tin vận dụng thành thục thông tin Trong trình vừa dạy vừa tìm hiểu quan sát học sinh, phát việc rèn luyện kĩ nghe học sinh có nhiều vấn đề Phần lớn học sinh chưa biết cách học nghe, học sinh thường thấy luyện nghe khó Trên thực tế để có kỹ nghe Tiếng Anh người học ngoại ngữ phải có trình luyện tập nghe thường xuyên, lâu dài với hình thức nội dung nghe khác Với việc nghiên cứu đề tài này, mong muốn phần giúp giáo viên dần khắc phục khó khăn để tiến hành dạy nghe môn Tiếng Anh có hiệu tốt hơn, học sinh tích cực, chủ động việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức học Đó lý mà chọn đề tài “Một số kinh nghiệm phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục khó khăn tiết nghe hiểu” Lịch sử vấn đề: Đề tài: “Một số kinh nghiệm phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục khó khăn tiết nghe hiểu” vấn đề học sinh miền núi nói chung trường THCS nói riêng Muốn sử dụng giải pháp có hiệu giáo viên phải có phương pháp dạy học vững vàng, biết vận dụng linh hoạt kỷ thuật tiết luyện kỷ nghe cách có hiệu phải có tính sáng tạo tiết dạy Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Với đối tượng học sinh THCS huyện miền núi, môi trường sử dụng tiếng Anh giao tiếp gần không có, hội tiếp xúc sử dụng Anh ngữ với người địa không, bên cạnh kiến thức, kỹ quan trọng tâm lý ngại giao tiếp làm cho việc đưa tiếng Anh vào môi trường sinh hoạt nhiều hạn chế Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học đồng thời làm cho mục tiêu dạy học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp khó thực được.Với đề tài này, đối tượng phạm vi tập trung nghiên cứu áp dụng học sinh THCS lớp lớp theo phương pháp thực nghiệm đối chứng Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1 Mục đích nghiên cứu Với việc nghiên cứu thành công đề tài, sáng kiến kinh nghiệm giúp giáo viên có kinh nghiệm sau - Cách thức tổ chức tiết dạy nghe có hiệu - Cách bước tiến hành tiết dạy nghe có hiệu - Hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ kỷ xảo nghe tiếng Anh 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Bằng kinh nghiệm dạy học rút từ thân hệ thống lại số kỷ thuật dạy nghe chương trình Tiếng Anh THCS, sưu tầm thêm số phương pháp khác mà học sinh, dễ dàng vận dụng Giáo viên truyền tải toàn vấn đề nghiên cứu đến với đối tượng học sinh Học sinh phải lĩnh hội vận dụng phát huy cách tích cực, chủ động, sáng tạo giai đoạn kỷ nghe hiểu Từ nghiên cứu, phân tích, tổng hợp công việc cụ thể thực hiệu để minh chứng cho việc cải thiện, nâng cao kỷ nghe cho học sinh Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát: Người thực đề tài tự tìm tòi nghiên cứu, tiến hành dự thăm lớp đồng nghiệp - Phương pháp trao đổi, thảo luận: Sau dự đồng nghiệp, đồng nghiệp dự người thực đề tài, đồng nghiệp người thực đề tài tiến hành trao đổi, thảo luận để từ rút kinh nghiệm cho tiết dạy - Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo mục đích yêu cầu cụ thể số tiết dạy nghe - Phương pháp điều tra: Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá việc nắm nội dung học học sinh Đống góp SKKN Để thành công đề án “Bước đầu tìm hiểu việc nâng cao chất lượng giảng dạy Âm nhạc bậc THCS” giáo viên học sinh phải có tương tác với nhau, hòa quyện nhịp nhàng với đạt kết cao Cấu trúc nội dung cuả SKKN PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Phương tiện dạy học 1.1.2 Phương tiện dạy học kỷ thuật 1.1.3 Khai quát việc sử dụng phương tiện dạy học 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Về phía nhà trường: 1.2.2 Đối với học sinh: 1.2.3 Đối với giáo viên: Chương Nội dung, giải pháp 1.1 Tăng cường về: nghe, thấy, tập hát, tập đọc nhạc, tập chép nhạc, tập đặt lời hát mới, Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học: 1.2 Tăng cường trao đổi, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi, trả lời nhanh: 1.3 Lồng ghép trò chơi âm nhạc vào tiết học: Giáo viên vận dụng phương pháp tích hợp kiến thức, kỹ môn học (đặc biệt môn mỹ thuật) để em có điều kiện luyện tập để phát triển toàn diện 1.4 Bảng phụ màu, đoạn phim, tiện ích: 1.5 Phân bố tiết học trời: 1.6 Lựa chọn đội khiếu theo khối, có kế hoạch bồi dưỡng thêm để tham gia hoạt động văn hoá – văn nghệ: 1.7 Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học yếu tố gây xúc cảm cho HS Chương Thực nghiệm sư phạm PHẦN NỘI DUNG Chương Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Mục đích dạy học: Mục đích việc dạy ngoại ngữ cung cấp cho học sinh kiến thức ngôn ngữ đó, mà mục đích cuối việc dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng dạy học sinh khả giao tiếp tiếng Anh Khả giao tiếp học sinh thể qua kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết Kỹ nghe tiếng Anh học sinh hình thành qua trình học tập rèn luyện môi trường Anh ngữ Ngoài việc học tập trường lớp, học sinh phải tự học tập rèn luyện nghe thông qua hình thức phương thức khác Kỹ nghe khả sử dụng kiến thức ngôn ngữ vào mục đích nghe hiểu tiếng Anh 1.1.2 Các yếu tố trực tiếp tác động đến hiệu tiết dạy nghe a Giáo viên: - Với phương pháp dạy học mới, tích cực giáo viên đóng vai trò đạo, điều khiển học sinh hoạt động học - Để tiến hành tiết dạy nghe có hiệu giáo viên cần thực tốt yếu tố sau: + Chọn sử dụng linh hoạt kỷ thuật dạy nghe phù hợp với nội dung dạy + Tổ chức, điều khiển lớp học, phân bố thời gian hợp lý + Sử dụng thành thạo phương tiện, đồ dùng dạy học phục vụ dạy nghe + Sáng tạo đồ dùng dạy học phù hợp phục vụ cho tiết dạy + Truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn học sinh b Phương pháp - kỹ thuật dạy nghe (Listening Techniques) Phương pháp dạy nghe ( Listening techniques) quy định nội dung dạy nghe, nói cách khác, nội dung dạy nghe chi phối việc lựa chọn, vận dụng phối hợp phương pháp, kỹ thuật dạy nghe Mỗi kỹ thuật dạy học phù hợp với hình thức dạy cụ thể ( dạy ngữ pháp, dạy nói,dạy viết ) c Các phương tiện thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy nghe: - Việc sử dụng thiết bị tranh ảnh hỗ trợ cho dạy học môn ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng coi phương phần nội dung SGK Trong tất đơn vị học chương trình SGK phần nội dung nghe ghi băng cát sét SGK in tập luyện nghe Muốn thực tốt luyện nghe người học phải nghe nội dung học băng Hơn nữa, thiết bị dạy học phương tiện tích cực việc đổi phương pháp dạy học, thúc đẩy động gây hứng thú học tập * Các thiết bị cần cho môn học: - Máy thu phát băng cassette - Máy ghi âm đọc nghe theo SGK - Tranh ảnh minh hoạ nội dung học SGK - Các tranh ảnh đồ dùng giáo viên tự tạo d Học sinh: Trong mối tương quan cách dạy cách học: Giáo viên người tổ chức, điều khiển học sinh tự chiếm lĩnh tri thức thao tác, hành động trí tuệ riêng vai trò tổ chức điều khiển giáo viên Để tiết dạy nghe tốt học sinh cần phải có kỹ cần thiết việc nghe hiểu tiếng Anh 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Về phía giáo viên: a Ưu điểm Mặc dù có điều kiện khách quan chủ quan ảnh hưởng trực tiếp trình giảng dạy biết khắc phục vượt lên khó khăn trước mắt, bước nâng cao chất lượng dạy nghe môn tiếng Anh nhằm đáp ứng mục đích chương trình, SGK - Bước đầu tiếp cận sử dụng tương đối tốt kỹ thuật dạy học đặc trưng kỹ thuật dạy nghe - Đã quen chủ động với cách thức tổ chức tiết dạy nghe - Phối hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học - Sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung tiết dạy, nhiều tiết dạy nghe trở nên sinh động, có sức lôi đạt hiệu cao - Sử dụng vận hành trang thiết bị dạy học đại phục vụ tốt cho trình dạy nghe: băng đĩa hình máy cassette, video clips, projector, activeboard b Tồn tại: Vẫn số giáo viên gặp só khó khăn định việc thực thao tác, kỹ thuật dạy nghe, việc lựa chọn kỹ thuật cho phù hợp với tiết dạy, giai đoạn tiết dạy Còn ngại sử dụng sử dụng chưa thành thạo đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy nghe ( đài cassett, hình minh họa ) 1.2.2 Về phía học sinh: a Ưu điểm - Học sinh quen dần với môn học nghe - Nhiều học sinh nghe nhận biết giọng đọc, nói người ngữ - Phần lớn học sinh nghe nghe có nội dung đơn giản, vừa phải thực yêu cầu, tập giáo viên sau nghe lần - Một số học sinh hình thành kỹ năng, kỹ xảo học tập b Tồn tại: - Động để nghe hiểu tiếng Anh hạn chế - Nhiều em có hội để nghe, tiếp cận với thông tin đại chúng mà qua nghe tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, sợ bị mắc lỗi - Môn nghe hiểu với em, học sinh lớp 7,9 - Học sinh chưa quen với tốc độ đọc, nói băng người Anh 1.2.3 Phương tiện đồ dùng dạy học: - Đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy ít, số thiếu: tranh, ảnh, băng, đài casstte, phòng lab - Chất lượng băng thâu chưa tốt, giọng đọc chưa rõ, tiếng ồn nhiều 1.2.4 Điều tra cụ thể: Trong trình giảng dạy, thân đảm nhận khối khối Với ý thức vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập môn học sinh vừa tiến hành, rút kinh nghiệm Ngay từ đầu năm học định hướng cho kế hoạch phương pháp cụ thể để chủ động điều tra tình hình học tập học sinh lớp phụ trách Qua điều tra, nhận hầu hết em nắm từ vựng không chắc, kỹ nghe giao tiếp tiếng Anh hạn chế Từ nguyên nhân thực trạng tiến hành nghiên cứu tìm giải pháp biện pháp phù hợp để bước nâng cao chất lượng dạy học nghe môn Tiếng anh Chương Nội dung, giải pháp 1.1 Tìm hiểu kỹ khái niệm việc dạy kĩ nghe Nghe hoạt động ngôn ngữ phức tạp nhất, hợp yếu tố hợp thành tiếp thu nhận thức kiến thức ngôn ngữ Nghe hiểu mục đích dạy ngoại ngữ Khi nói, ý thường không xếp có trình tự chặt chẽ viết; ý hay thường lặp lặp lại, có nhiều từ thừa, từ đệm, không ngữ pháp Có thể nói láy, nói tắt, ngập ngừng… Khi đọc đọc đọc lại nhiều lần văn nghe người khác nói ta nghe lần.Với đặc điểm khác trên, dạy nghe, thủ thuật chung áp dụng cho kỹ nghe tiếp thu, giáo viên cần có thủ thuật đặc thù cho hoạt động nghe học sinh Nghe bao gồm hai cấp độ: 10 1.1 Cấp độ 1: (Nhận biết phân biệt): Sự nhận biết âm thanh, từ, nhóm từ mối quan hệ cấu trúc chúng Chỉ khả trở thành tự động hóa, người nghe tái tạo, ứng xử đáp lại nghe chuỗi âm 1.2 Cấp độ 2: (Chọn lựa): Người nghe rút thành tố hữu ích để hiều người nói Lúc đầu nghe hiểu câu, lời nói ngắn, đơn giản,về sau hiểu câu dài 1.2 Lập kế hoạch cho tiết dạy nghe: a Đối với giáo viên Để tiết dạy nghe tốt người giáo viên cần thực bước sau: - Nghiên cứu kỷ nội dung tiết dạy từ sách giáo khoa, sách giáo viên: SGK, SGV sở quan trọng, để giáo viên hoạch định giảng dạy cho tiết học Việc nghiên cứu kỹ SGK, SGV giúp cho giáo viên tổ chức, điều khiển tiết dạy nghe trọng tâm, trọng điểm; phân bố thời gian cho bước, hoạt đông cách khoa học - Nghiên cứu mục đích yêu cầu tiết dạy: Mục đích, yêu cầu tiết dạy đích mà giáo viên học sinh cần phải đạt sau tiết dạy học Đối với tiết dạy nghe, thông thường mục đích, yêu cầu tiết dạy giúp học sinh luyện tập phát triển kỹ năng: Listening (nghe), Speaking (nói), Reading ( đọc), Writing (viết) ( kỹ nghe chủ yếu), sau kết thúc phần nghe học sinh hiểu nội dung nghe thực số yêu cầu hay tập ngôn ngữ - Lựa chọn phối hợp kỹ thuật dạy nghe (Listening Techniques) cách linh hoạt phù hợp: 21 front of class - Listen and copy - Correct pronunciations if any IV HOMEWORK ASSIGNMENT: (5’) - Asks the Ss to write the steps of cooking the food above their notebooks - Guides the Ss to prepare “read” “what can be dangerous to small children in a house, especially in the kitchen?” V TEXTBOOK ADAPTATION: Period: 32 Unit: THE YOUNG PIONEERS CLUB Date: 31/10/2012 Lesson: SPEAK & LISTEN I OBJECTIVES: A Aim: By the end of the lesson, Ss will be able to ask for favors & respond for favors Helps Ss to practice in using modals to ask for favors; offer assistance & practice responding B Knowledge: - Vocabulary: (to) unite, (to) hold hands , (to) shout out , (to) make a stand - Grammar/ Structures: : Modals to ask for favors; offer assistance & responding - (Pronunciation): C Skills: listening & speaking II PREPARATION: A Teacher: textbook, lesson plan, pictures, visual aids, casettle B Students: workbook, textbook, notebook, pictures III PROCEDURE: A Warm-up/Warmer: Read the dailogue and answer the questions B New lesson: Teacher’s activities Student’s activities 22 I Speaking Pre-speaking - Asks Ss the meaning of the word FAVOR ( giúp đỡ, chiếu cố, ân huệ ) & asks Ss some questions: a What you say to ask for a favor ? b When you ask for a favor ? c How you say to respond a favor ? - Asks Ss to copy down the phrases Ask for favor - Can / could you help me, please ? - Could you me a favor ? - I need a favor - Can / could you …? - Answering the meaning of the word & the questions: a Can / could you help me ? Could you me a favor ? Can / could you ? b Need some helps c Certainly/of course / sure/ No problem Responding for favor - Certainly / Of course / sure - No problem - What can I for you ? - How can I help you ? - I’m sorry I’m really busy Offering assistance Responding to assistance - May I help you ? - Yes / No, thank you - Do you need any helps ? - Yes, that very kind of - Let me help you you - No, thank you I’m fine - Asks Ss to practice in groups & in pairs - Practicing in groups & in - Checks S’s practicing & corrects the pairs pronunciation - Practicing & correcting the pronunciation While-speaking - Asks Ss to work in pairs(3a/P61,62) Using the expression in the box ( to ask - Working in pairs (exercise for favor ) to fill in the blanks in the 3a/61,62) - Correcting the pronunciation dialogue - Corrects the pronunciation & comments - Gives the new situation & asks Ss to - Working in pair to practice work in pair to practice the dialogue the dialogue between Mrs between Mrs Ngoc & Hoa on page 55 Ngoc & Hoa on page 55 “Mrs Ngoc is carrying a heavy bag, but - Answer key: she ‘s hurt her arm so she need some a Can you buy a ticket for helps” me ? - Corrects the pronunciation & comments b Can you take me across the Post - speaking: road ? - Gives the situation and get Ss to make up c Could you help me with this Dialogue math problem Situation………… open the door d Can you water the flowers 23 ………… borow your money II Listening Pre - listening: - Sets the sence: Listen to a song a Vocabulary: - Elicits the words => models times => gets Ss to repeat in chorul down to individually - Writes Vocab on the board (to) unite: đoàn kết (to) hold hands : nắm tay (to) shout out :la hét (to) make a stand : làm cho… - Check vocab : What and where b Open- prection (on poster) - Gets Ss to predict the missing words the song While - listening: - Asks Ss to listen to the tape and check their prediction - Elicits Ss’ words - Gives feedback to the whole class unite, peace , right, love north, south , of, world , show 10 place , 11 out , 12 stand , 13 world c Post - listening: - Asks Ss to practise singing a song in the garden ? - Say the words - Reapeat after T in chorus => individually - Check vocabulary with T then write them down - Predict the missing words - Listen to the tape and check their prediction - Speak aloud - Practise singing a song Children of our land unite Let’s sing for peace Let’s sing for right Let’s sing for the love between North an South Oh, children of our land unite Children of the world hold hands Let’s show our love from place to place Let’s shout out loud Let’s make a stand Oh, children of the world hold hands IV HOMEWORK ASIGNMENT: - Learn the modals to ask for favors, offer assistance & practice responding - Do exercises 1,4 / 38,41 (workbook) V TEXTBOOK ADAPTATION: 24 Chương Thực nhiệm sư phạm Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm thân đạt số kết khả quan Trước hết kinh nghiệm phù hợp với chương trình, SGK Học sinh có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời linh hoạt việc thực nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức phát triển kỹ Không khí học tập sôi nhẹ nhàng Học sinh có hội để khẳng định mình, không lúng túng, lo ngại bước vào học Đây nguyên nhân đến kết tương đối khả quan đợt khảo sát học kì I vừa qua, cụ thể là: Chưa áp dụng Lớp TS 79 73 Giỏi SL % 6,3 8,2 Khá SL % 18 22,9 T.Bình SL % 45 57,0 17 40 23.3 54,7 Yếu SL % 10,1 9,6 Kém SL % 3,7 4,1 Đã áp dụng Giỏi Lớp TS 79 SL 9 73 10 % Loại Giỏi Khá TBình Yếu Kém Khá SL 28 21 % T.Bình SL 38 39 % Yếu SL % Lớp Tăng 6.3% Tăng 7.4% Giảm 1.7% Giảm 7.9% Giảm 4,7% Kém Lớp Tăng 4,0% Tăng 2.6% Giảm 1.6% Giảm 2,7% Giảm 4% * Đề kiểm tra khảo sát thực nghiệm nghe tiếng Anh Part 1: Listen and number from to 6: SL % 0 25 Example : a b c d e Part 2: Listen and write T (True) or F (False) Statements My city is very pretty and busy There aren’t a lot of buildings in my city The people here are friendly and funny It’s a fantastic place to work Keys Part b-3 c-4 Part 1-T 2-F d-6 e-2 3- T 4-F f T F f-5 * Đề kiểm tra khảo sát thực nghiệm nghe tiếng Anh A LISTENING COMPREHENSION Listen and write True (T) or False (F) …… … The bus collected Ba and his family from the bus stop …… … After picking everyone up, the bus continued north on Hihgway Number …… … It stopped at the police station to get some more fuel …… … The road ran between green paddy fields Listen and match Nga is Kate is Nga is from Nga needs English Keys A happy to meet Nga B Viet Nam C for her job D studying English in London 26 1-F 5-D 2-T 3-F 4-T 6-A 7- B 8-C * Bài học kinh nghiệm Sau áp dụng thành công đề tài thân gặt kết đáng kể kinh nghiệm quý báu cho thân sau: 1- Giáo viên phải tạo môi trường ngoại ngữ học phải sử dụng tiếng Anh ngôn ngữ đễ giao tiếp Tùy theo khối lớp đối tượng học sinh, giáo viên sử dụng câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu, dể nhớ, dể thuộc - Giáo viên phải biết khích lệ học sinh sử dụng kiến thức học để sử dụng giao tiếp - Giáo viên không nên ý đến lỗi học sinh nói Hãy để em nghe nói tự nhiên Đừng buộc học sinh phải dừng nói học sinh cố gắng diễn tả ý nghĩa tiếng Anh, làm khiến em cảm thấy sợ mắc lỗi nghe nói - Giáo viên nên lòng ghép hoạt động nghe nói tiếng Anh với hình thức " vừa chơi - vừa học" - Trong thời gian nhà hướng dẫn em tập nghe tiếng Anh qua đài, tivi, nghe hát tiếng Anh Bằng việc tạo môi trường ngoại ngữ học sinh luyện tập tốt kỹ nghe kỹ giao tiếp khác 2- Giáo viên cần lôi cuốn, thu hút học sinh vào nội dung nghe hình thức hoạt động, kỹ thuật dạy nghe phù hợp cho giai đoạn tiết dạy nghe 3- Sáng tạo đồ dùng nghe phù hợp với nội dung nghe: tranh ảnh, mô hình, băng (Cụ thể thân thực thu nghe tiếng Anh từ dĩa đến lần điều thuận tiện thao tác tiết kiệm thời gian lớp) 27 4- Giáo viên cần phải chọn, sử dụng phối hợp linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy nghe tiến trình dạy giai đoạn luyện tập sau nghe, tập sách giáo khoa, giáo viên cần đưa tập phù hợp, có tính giao tiếp thực tế cao * Tóm lại: Để thực tiết dạy nghe có hiệu giáo viên cần lưu ý vấn đề sau đây: - Ngữ cảnh cần phải giới thiệu rỏ ràng - Nên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, máy ghi âm để giúp học sinh nghe giọng đọc người ngữ - Nếu nghe giáo viên đọc, phải đọc chuẩn xác, rỏ ràng tốc độ trung bình không nhanh không chậm - Cần tạo hội cho học sinh luyện kỹ cần thiết nghe đoán từ, đoán nội dung ngữ cảnh, nghe ghép thông tin với tranh, nghe điền thông tin vào bảng - Đối với số nghe có nội dung phức tạp giáo viên cố gắng áp dụng tốt bước nghe hiểu để tạo điều kiện phát huy khả nghe hiểu sử dụng ngôn ngữ học sinh - Các kỹ cần phối hợp linh hoạt trình dạy nghe PHẦN KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết luận Học công việc lâu dài vất vả, khó nhọc học sinh Do vậy, giáo viên nhiệm vụ truyền đạt kiến thức phải tìm cách làm cho học có hiệu quả, thu hút tập trung em Hướng dẫn cho em phương pháp học tập quan trọng, đặc biệt cần khuyến khích em sử dụng tiếng Anh sống, với thông thạo tiếng Anh mức độ trường THCS góp phần cho học sinh học lên cấp THPT tốt hay tìm công việc tốt sau Tuy nhiên, 28 nhiều khía cạnh cần phải bàn tiếp để tìm nhiều biện pháp khả thi sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn để thực công tác giảng dạy tốt hơn, có hiệu Trên toàn điều học hỏi, quan sát, nghiên cứu vấn đề dạy kỹ nghe Tiếng Anh cho học sinh bậc THCS Học khó dạy khó gấp bội Vì vậy, theo tôi, muốn trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ giỏi phải có nhận thức đắn, tìm tòi, sáng tạo, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học nơi, lúc, hình thức khuyến khích học sinh học tập, lắng nghe ý kiến đóng góp đồng nghiệp, gần gũi, thấu hiểu học sinh để rút kinh nghiệm tìm phương pháp phù hợp cho dạy Hơn thế, phải tâm huyết với nghề, có lòng nhiệt tình công tác giảng dạy đạt kết mong đợi Những nội dung mà trình bày tập hợp, đúc kết kinh nghiệm thân, khả có hạn, phạm vi nghiên cứu hẹp, thời gian ngắn, tư liệu nên chắn viết tránh khỏi có thiếu sót Song với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, hy vọng đề tài nhỏ góp phần nâng cao kỹ nghe cho học sinh Rất mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quí báu từ cấp bạn đồng nghiệp để rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh đề tài thực tốt cho lần sau Kiến nghị Xuất phát từ sở lý luận, thực tiển, mục đích dạy học thành công hạn chế thực đề tài, để góp phần cho việc dạy tiếng Anh nói chung, tiết nghe hiểu nói riêng đạt chất lựơng ngày cải thiện thân có kiến nghị thiết thực sau: *Về phía sở: 29 - Là môi trường ngoại ngữ kỹ phải luyện tập theo đăc trưng phương pháp dạy học, cần phải có phòng môn để tránh gây tiếng ồn cho lớp học bên cạnh không bị tác động tiếng ồn từ vào ( cho kết hợp với phòng môn khác) - Hệ thống điện cần phải tu sữa để đảm bảo tính hữu dụng an toàn sữ dụng - Cần cung cấp thêm đài, băng cassett (băng đài nên giáo viên tự thu từ đĩa CD chất lượng âm không đảm bảo) * Về phía lãnh đạo cấp trên: Cần tạo điều kiện cho giáo viên có hội giao lưu học hỏi rút kinh nghiệm qua hội thảo chuyên đề Krôngklang, ngày 10 tháng 04 năm 2015 NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Bá Nam 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO SGV, SGK lớp 6,7,8,9 Bộ GD-ĐT Đánh giá Giáo dục Bộ GD-ĐT English language Teachimg Methodology Bộ GD-ĐT 2003 Giáo dục học đại cương - NXB Hà Nội 1995 Sách “ Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học bậc THCS môn tiếng Anh Bộ GD-ĐT ”The ELTTP Methodology course Tài liệu tập huấn đổi phương pháp môn tiếng Anh lớp 6,7,8,9 Techniques of teaching language skills of English by Trương Vien M.A – Hue university In - Service training workshop on communicative English language teaching for junior high school teachers, organized with the help of VSO, VIETNAM Những trò chơi học Tiếng Anh ” M F STRONIN Nguyễn Văn Tâm dịch (NXB Thanh niên - 1994) 31 MỤC LỤC Trang Tên đề tài…………………………………………………………… I Lí chọn đề tài ………………………………………………… II Cơ sở lí luận III Đối tượng, phương pháp nghiên cứu IV Nội dung nghiên cứu V Kết nghiên cứu 15 VI Kết luận 17 VII Đề nghị 18 VIII Tài liệu tham khảo 19 IX Mục lục 20 X Danh mục chư viết tắt 21 32 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Stt Các chữ viết tắt THCS TSHS SL NXB TB THPT ss v.v Viết đầy đủ Trung học sở Tổng số học sinh Số lượng Nhà xuất Trung bình Trung học phổ thông students vân vân 33 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ – XẾP LOẠI ĐỀ TÀI Năm học: 2012 – 2013 I Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THCS TT Krôngklang 1.Tên đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiết dạy dạy nghe môn tiếng anh bậc THCS” Họ tên tác giả: Nguyễn Bá Nam Chức vụ: Giáo viên Tổ: Năng Khiếu Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: a) Ưu điểm: b) Hạn chế: Đánh giá xếp loại: Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH thống xếp loại: Những người định: Chủ tịch HĐKH ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký đống dấu, ghi rõ họ tên ) II Đánh giá, xếp loại HĐKH Phòng GD- ĐT Đakrông Sau thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD – ĐT Đakrông thống xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký đống dấu, ghi rõ họ tên ) 34 35 [...]... như vậy b Đối với học sinh Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt cho tiết học tới bằng cách: - Ra hệ thống các câu hỏi gợi mở về bài mà các em sắp được học để học sinh có thời gian suy nghĩ , tìm hiểu tài liệu - Yêu cầu học sinh thực hiện một số bài tập liên quan đến nội dung tiết dạy nghe mà đối với các tiết dạy kỹ năng khác cũng có kết quả như vậy - Khuyến khích, động viên học sinh tự tin, chủ động,... ra những vấn đề, câu hỏi có liên quan đến nội dung bài dạy 1.3 Thực hiện tốt tiến trình dạy nghe Đối với một tiết dạy ngữ pháp hay từ vựng, thông thường trong tiến trình của tiết dạy có 3 giai đoạn đó là: Presentation - Practie - Production Tiến trình của một tiết dạy nghe cũng phải trải qua 3 giai đoạn: Pre Listening, While - Listening, và Post - Listening Tiến trình dạy học này không những giúp học. .. kiên trì học hỏi, chịu khó, chịu khổ để rèn luyện mình, đồng thời phải tìm cách khắc phục khó khăn, tìm ra phương pháp học phù hợp với mình nhằm đạt hiệu quả tối ưu Sau đây tôi xin trình bày một bài giảng mà tôi đã áp dụng một số phương pháp, thủ thuật đã trình bày ở trên cùng với những điều học hỏi được 19 cộng với kinh nghiệm bản thân, hy vọng được sự đồng tình của cấp trên, đồng nghiệp và học sinh THIẾT... biến theo những định hướng đổi mới phương pháp dạy học, song nhiều khi giáo viên còn lúng túng, chưa linh hoạt vận dụng đổi mới phương pháp, nhiều khi truyền thụ kiến thức còn một chiều, chưa thực sự phát huy được tính tích cực của học sinh Giáo viên cần nghiên cứu làm thế nào đó để dạy cách nghe tốt cho học sinh để các em vận dụng trong thực tiễn.Và học sinh cũng có nhiệm vụ không kém phần khó khăn, đó... cho học sinh luyện các kỹ năng cần thiết trong khi nghe như đoán từ, đoán nội dung trong ngữ cảnh, nghe ghép thông tin với tranh, nghe điền thông tin vào bảng - Đối với một số bài nghe có nội dung phức tạp hơn thì giáo viên cố gắng áp dụng tốt 3 bước nghe hiểu để tạo điều kiện phát huy khả năng nghe hiểu và sử dụng ngôn ngữ của học sinh - Các kỹ năng cần được phối hợp linh hoạt trong quá trình dạy nghe. .. bật băng hay đọc bài nghe 2 đến 3 lần ( nếu nội dung khó có thể cho các em nghe 4 lần ) Lần đầu gúp học sinh làm quen với bài nghe hiểu bao quoát nội dung bài nghe ( pendown ) Lần thứ hai nghe thông tin chính xác để hoàn thành bài tập Lần thứ ba nghe và kiểm tra lại bài tập đã làm Mục tiêu chính của nghe hiểu là học sinh nghe lấy nội dung chính hay lấy thông tin chi tiết đồng thời hiểu được thái độ quan... results of the story Học sinh báo cáo trước lớp hay trong nhóm kết quả mình nghe được, những học sinh khác nghe và cho ý kiến nhận xét hoặc chữa bài cho bạn Kể lại, ghi lại nội dung cơ bản của bài nghe hoặc tiến hành các hoạt động phát triển, mở rộng thêmbài nghe cũng là một dạng hoạt động giúp khắc sâu kiến thức 1.4 Sử dụng giáo cụ trực quan: Trong giảng dạy nói chung và trong việc dạy ngoại ngữ nói... nào để học sinh nghe, đoán và trả lời được đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt Các phương pháp dạy học khác nhau lại có những quan điểm về Dạy - Học khác nhau nhưng có thể tóm tắt thành 2 quan điểm lớn: + Quan điểm lấy người thầy làm trọng tâm ( Teacher dominated ) + Quan điểm lấy người học làm trọng tâm (Student centered ) Trong những năm gần đây, việc dạy và học Tiếng Anh trong trường THCS đã có những. .. Anh cho học sinh bậc THCS Học đã khó nhưng dạy còn khó hơn gấp bội Vì vậy, theo tôi, muốn trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ giỏi thì phải có nhận thức đúng đắn, luôn tìm tòi, sáng tạo, không ngừng bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, học ở mọi nơi, mọi lúc, bằng mọi hình thức và khuyến khích học sinh học tập, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, gần gũi, thấu hiểu học sinh để rút ra kinh nghiệm. .. của học sinh (Ví dụ: nghe và xác định tranh có liên quan; nghe và xắp xếp tranh theo trình tự v.v ) 16 Trong dạy nghe cho học sinh lớp 9, tôi thường giới thiệu chủ đề, tình huống, nội dung trước khi nghe sau đó dùng tranh hình minh họa (tranh được cấp phát, giáo viên tự vẽ, do học sinh vẽ, hoặc photo, phóng to tranh trong sách giáo khoa) hoặc vẽ các hình đơn giản lên bảng trong các bài tập nghe hiểu ... giúp học sinh khắc phục khó khăn tiết nghe hiểu Lịch sử vấn đề: Đề tài: Một số kinh nghiệm phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục khó khăn tiết nghe hiểu vấn đề học sinh miền núi nói chung... hành dạy nghe môn Tiếng Anh có hiệu tốt hơn, học sinh tích cực, chủ động việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức học Đó lý mà chọn đề tài Một số kinh nghiệm phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục. .. thành thạo phương tiện, đồ dùng dạy học phục vụ dạy nghe + Sáng tạo đồ dùng dạy học phù hợp phục vụ cho tiết dạy + Truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn học sinh b Phương pháp - kỹ thuật dạy nghe (Listening
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu, SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu, SKKN một số kinh nghiệm trong phương pháp dạy nghe giúp học sinh khắc phục những khó khăn trong tiết nghe hiểu, PHẦN 3. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay