Bai 22 tac dung tu cua dong dien tu truong

23 230 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:59

ốtt TRƯỜNG THCS TT CAO LỘC V ẬT L Ý Khi công tắc đóng Đồng Sắt (thép) Nhôm + - Khi công tắc đóng + - TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ : 1- Thí nghiệm: B A A Hình 22.1 TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ : 1- Thí nghiệm: C1 Đóng công tắc K Quan sát cho biết: + Hiện tượng xảy với kim nam châm + Khi nằm cân bằng, kim nam châm song song với dây dẫn không? TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ : 1- Thí nghiệm: C1: Đóng công tắc K + Kim nam châm lệch khỏi hướng Bắc - Nam + Lúc nằm cân bằng, kim nam châm không song song với dây dẫn C1 Đóng công tắc K Quan sát cho biết: + Hiện tượng xảy với kim nam châm + Khi nằm cân bằng, kim nam châm song song với dây dẫn không? TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ: 1- Thí nghiệm: Kết luận: - Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng gây tác dụng lực (gọi lực từ) lên kim nam châm đặt gần Ta nói dòng điện có tác dụng từ II Từ trường: 1- Thí nghiệm: B A A Hình 22.1 TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ: 1- Thí nghiệm: Kết luận: II Từ trường: 1- Thí nghiệm: C2: Có tượng xảy với kim nam châm? C3: Ở vị trí, sau nam châm đứng yên, xoay cho C2: Kim nam châm lệch khỏi lệch khỏi hướng vừa xác hướng Nam – Bắc định, buông tay Nhận xét hướng kim nam châm sau C3: Kim nam châm luôn hướng xác định trở lại vị trí cân TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ: 1- Thí nghiệm: Kết luận: II Từ trường: 1- Thí nghiệm: C2: Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam – Bắc C3: Kim nam châm luôn hướng xác định N S TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I/ Lực từ: II/ Từ trường: Thí nghiệm Kết luận: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt Ta nói, không gian có từ trường Tại vị trí định từ trường nam châm dòng điện, kim nam châm hướng xác định TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I/ Lực từ: II/ Từ trường: Thí nghiệm Kết luận: Cách nhận biết từ trường - Dùng kim nam châm - Nơi không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm nơi có từ trường - Từ trường thường phát khu vực: Lân cận đường dây cao thế, cột thu lôi Từ trường thường phát khu vực: - Các dây tiếp đất thiết bị điện - Khu vực xung quanh thiết bị điện vận hành: hình máy vi tính, đồng hồ điện, máy sấy tóc, điện thoại di động…  Rùa biển, cá hồi nhờ vào từ trường Trái đất để tìm xác nơi mà chúng sinh TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I/ Lực từ: C4: Nếu có kim nam châm em làm để II/ Từ trường: phát dây dẫn AB III/ Vận dụng: C4: Đặt kim nam châm lại có dòng điện hay không? TiẾT 25: gần dây dẫn AB Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam Bắc dây dẫn AB có dòng điện chạy qua ngược lại C5: Thí nghiệm làm với nam châm chứng tỏ xung quanh Trái Đất có từ trường? C5: Đó thí nghiệm đặt kim nam châm trạng thái tự do, đứng yên, kim nam châm hướng Nam – Bắc C6: Không gian xung quanh kim nam châm có từ trường C6: Tại điểm bàn làm việc, người ta thử thử lại thấy kim nam châm nằm dọc theo hướng xác định, không trùng với hướng Nam – Bắc Từ rút kết luận không gian xung quanh kim nam châm? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc ghi nhớ - Làm tập 22.1 đến 22.6 (SBT) - Đọc trước 23 “ Từ phổ - Đường sức từ” CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT H.C.Ơ.XTét (1777-1851) Năm 1820, Oersted, nhà vật lí người Đan Mạch tiếng phát mối quan hệ dòng điện từ trường mối quan hệ gọi tượng điện từ Phát tạo bước ngoặc lịch sử nghiên cứu điện từ Ơ-X tét (người thứ bên trái) làm thí nghiệm tác dụng từ dòng điện năm 1820 Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Dòng điện gây từ trường A B Các hạt mang điện tích tạo từ trường C Các vật nhiễm điện tạo từ trường D Các dây dẫn tạo từ trường Câu 2: Từ trường không tồn đâu? A Xung quanh nam châm B Xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua C C Xung quanh điện tích đứng yên D Mọi nơi Trái Đất Câu 3: Dưới tác dụng từ trường của Trái Đất: A A Kim nam châm hướng Bắc – Nam B Hai nam châm đặt gần nhau, chúng hút C Hai nam châm đặt gần nhau, chúng đẩy D Nam châm hút sắt Câu 4: Một kim nam châm đặt tự trục thẳng đứng Đưa đến vị trí khác xung quanh dây dẫn có dòng điện Có tượng xảy với kim nam châm A A Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc B Kim nam châm hướng Nam- Bắc C Kim nam châm không thay đổi hướng D Kim nam châm từ tính Bài tập 5: Hãy ghép nội dung thành phần a, b, c, d với thành phần 1, 2, 3, để câu đúng: a) Người ta dùng kim nam châm để b) b) Đặt kim nam châm gần dòng điện Đặt kim nam châm gần dòng điện c)Hai Hainam namchâm châmđặt đặtgần gầnnhau c) d)d)Xung Xungquanh quanhnam namchâm châmvàvàdòng dòng điện luôn có điện luôn có 1)Chúng Chúngsẽ sẽtương tươngtác tácnhau 1) 2)2)Kim Kimnam namchâm châmsẽ sẽbịbịlực lựctừ từtác tác dụng dụng 3) Nhận Nhậnbiết biếttừtừtrường trường 4) 4)Từ Từtr-ường trường A Hình 22.1 [...]... châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng Nam – Bắc Từ đó có thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc ghi nhớ - Làm bài tập 22. 1 đến 22. 6 (SBT) - Đọc trước bài 23 “ Từ phổ - Đường sức từ” CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT H.C.Ơ.XTét (1777-1851) Năm 1820, Oersted, nhà vật lí người Đan Mạch nổi tiếng vì đã phát hiện ra mối quan hệ giữa dòng điện... tượng gì xảy ra với kim nam châm A A Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam - Bắc B Kim nam châm luôn chỉ hướng Nam- Bắc C Kim nam châm không thay đổi hướng D Kim nam châm mất từ tính Bài tập 5: Hãy ghép nội dung của mỗi thành phần a, b, c, d với một thành phần 1, 2, 3, 4 để được câu đúng: a) Người ta dùng kim nam châm để b) b) Đặt kim nam châm gần dòng điện Đặt kim nam châm gần dòng điện c)Hai Hainam namchâm... luôn luôn có 1)Chúng Chúngsẽ sẽtương tươngtác tácnhau nhau 1) 2)2)Kim Kimnam namchâm châmsẽ sẽbịbịlực lựctừ từtác tác dụng dụng 3) Nhận Nhậnbiết biếttừtừtrường trường 4) 4)Từ Từtr-ường trường A Hình 22. 1 ... kết luận không gian xung quanh kim nam châm? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc ghi nhớ - Làm tập 22. 1 đến 22. 6 (SBT) - Đọc trước 23 “ Từ phổ - Đường sức từ” CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT H.C.Ơ.XTét (1777-1851)... lên kim nam châm đặt gần Ta nói dòng điện có tác dụng từ II Từ trường: 1- Thí nghiệm: B A A Hình 22. 1 TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ: 1- Thí nghiệm: Kết luận: II Từ trường:... tắc đóng + - TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ : 1- Thí nghiệm: B A A Hình 22. 1 TiẾT 25: TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG I Lực từ : 1- Thí nghiệm: C1 Đóng công tắc K
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 22 tac dung tu cua dong dien tu truong, Bai 22 tac dung tu cua dong dien tu truong, Bai 22 tac dung tu cua dong dien tu truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay