ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP

33 188 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:54

TRNG THCS TT NG NG CAO LC LNG SN n Vi Bi Ging SINH HC GIO VIấN: NễNG TH NHUNG Kim tra bi c ỏnhtúm sỏng tt quỏ Vit s Nc + Khớ cacbonic Tinh bt + Khớ oxi (R hỳt (Lỏ ly t trỡnhCht quang hp?(Trong lỏ) dip lc (Lỏ nh t t) khụng khớ) ngoi mụi trng) xỏckhớ nh cỏc cht - Cỏc cht tham Em gia: hóy nc, cacbonic tham gia, cỏc cht to - Cỏc cht to thnh: tinh oxica thnh vbt, iukhớ kin quỏtrỡnh trỡnh quang hpcúlỏnh sỏng - iu kin ca quỏ quang hp: gỡ? TIT 26 BI 22 NH HNG CA CC IU KIN BấN NGOI N QUANG HP, í NGHA CA QUANG HP NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN TIT 26 BI 22 NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP, HP, BấN í NGHA NGHA CA CA QUANG QUANGHP HP í Nhng iu kin bờn ngoi no nh hng n quang hp? ỏnh sỏng Nc + Khớ cacbonic Tinh bt + Khớ oxi (R hỳt t t) (Lỏ ly t khụng khớ) Cht dip lc (Trong lỏ) (Lỏ nh ngoi mụi trng) Da vo s trờn v nhng thụng tin mc SGK trang 75 Em hóy cho bit: Cú nhng iu kin bờn ngoi no nh hng n quang hp? Da vo nhu cu khỏc v ỏnh sỏng ca cỏc loi cõy, cõy c chia lm my nhúm? Cõy a sỏng Cõy a búng Nhúm cõy a sỏng Nhúm cõy a búng Em cú nhn xột gỡ v ngụ sng mụi trng: thiu nc, nc v tha nc? Ngụ trng b thiu nc Cõy hộo ỳa Ngụ c ti nc Ngụ sau b ngp lt Cõy phỏt trin xanh tt Cõy b cht Lũ nung gch, vụi th cụng Cõy trng chu nh hng bi khúi lũ Em cú H nhn xột vt gỡ v ni cú nhit thc h úthc kộmvt phỏt trin quỏ quỏ vihoc niquỏ cú nhit Docao, nhit thp quỏso thp cao thớch Ti nh vy? nh hng nhp? quỏ trỡnh quang hp ca cõy Cây nơi có nhiệt độ cao (400 C) Cây nơi có nhiệt độ thích hợp Cây nơi có nhiệt độ thấp (00C) TIT 26 BI 22 NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP, HP, BấN í NGHA NGHA CA CA QUANG QUANGHP HP í Nhng iu kin bờn ngoi no nh hng n quang hp? Ti trng trt mi loi cõy khỏc nờn trng cõy theo ỳng hng ca cỏc Quang hp cachu cõy nh xanh cú ý ngha gỡ? thi v? iu kin bờn ngoi ging khụng? TIT 26 BI 22 NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP, HP, BấN í NGHA NGHA CA CA QUANG QUANGHP HP í Quang hp ca cõy xanh cú ý ngha gỡ? Khớ oxi cõy xanh quang hp nh cn cho s hụ hp ca nhng sinh vt no? CO2 O2 Khớ CO2 v O2 khụng khớ O2 Quang hp CO2 CO2 O2 CO2 Hụ hp t chỏy Hụ hp Nh mỏy Phõn huy Hp chõt co cacbon S trao i khớ Hụ hpquang ca sinh vthng v nhiu Cng hp nm Chỳng phi lm hot ngi ton bng thcsng vttaca trờn Trỏi t thi khớkhớ cacbonic vo gỡ iu hũa nhu 400 tratn oxihm khụng lng khớ, nhng khớ vỡ oxisaovt l cht khớ cacbonic ny nhỡn chung trongkhụng tng? Khớ cacbụnic khụng khớ? Cõy xanh hp th khớ cacbonic Hụ hp TIT 26 BI 22 NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP, HP, BấN í NGHA NGHA CA CA QUANG QUANGHP HP í Quang hp ca cõy xanh cú ý ngha gỡ? Cỏc cht hu c quang hp ca cõy xanh ch to ó c nhng sinh vt no s dng? Hóy k nhng sn phm m cht hu c cõy xanh quang hp ó cung cp cho i sng ngi? Cõy hng nhu Cõy ngi cu Nhng cõy thuc nam Cõy c nh ni Cõy rau sam TIT 26 BI 22 NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP, HP, BấN í NGHA NGHA CA CA QUANG QUANGHP HP í Quang hp ca cõy xanh cú ý ngha gỡ? Nh cú thc vt m ngun d tr Cõyc xanh em lily rt trờn nhiu li thc n hu c tớch Vy, migii chỳng ta vt cn lm Trỏi t ớch Hng nm Thc t phỏt ch to ragỡ450 tntrin hucõy c, xanh tc l a phng? khong 70 tn cho mi u ngi Chn cõu tr li ỳng nht Nhng iu kin bờn ngoi no nh hng n quang hp? a nh sỏng, nc, hm lng khớ cacbonic, nhit b nh sỏng, nhit c Nhit , nc, khớ cacbonic d nh sỏng, khớ cacbonic, nc Chn cõu tr li ỳng nht: Vỡ cn trng cõy theo ỳng thi v? a ỏp ng c nhu cu v ỏnh sỏng cho cõy quang hp b ỏp ng c nhu cu v nhit cho cõy quang hp c Cõy c phỏt trin iu kin thi tit phự hp s tha c nhng ũi hi v cỏc iu kin bờn ngoi, giỳp cho s quang hp ca cõy d c a v b Chn cõu tr li ỳng nht: Khụng cú cõy xanh thỡ khụng cú s sng ca sinh vt hin trờn trỏi t, iu ú cú ỳng khụng? Vỡ sao? a Vỡ mi sinh vt trờn trỏi t hụ hp ờự cn oxi cõy xanh to quang hp b Vỡ thc n ca ng vt l cõy xanh; c Vỡ thc vt cung cp ni cho ng vt; d Vỡ ngi v hu ht cỏc loi ng vt trờn Trỏi t u phi sng nh vo cht hu c v khớ oxi cõy xanh to - Hc thuc bi - Xem li bi quang hp - Xem trc bi: Cõy cú hụ hp khụng? - Lm thớ nghim 1, mang n lp [...]... cacbônic không khí? Cây xanh hấp thụ khí cacbonic Hô hấp TIẾT 26 BÀI 22 ẢNHHƯỞNG HƯỞNGCỦA CỦA CÁC CÁC ĐIỀU ĐIỀU KIỆN KIỆN ẢNH BÊN NGOÀI NGOÀI ĐẾN ĐẾN QUANG QUANGHỢP, HỢP, BÊN Ý NGHĨA NGHĨA CỦA CỦA QUANG QUANGHỢP HỢP Ý 2 Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì? Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được những sinh vật nào sử dụng? Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp đã... 26 BÀI 22 ẢNHHƯỞNG HƯỞNGCỦA CỦA CÁC CÁC ĐIỀU ĐIỀU KIỆN KIỆN ẢNH BÊN NGOÀI NGOÀI ĐẾN ĐẾN QUANG QUANGHỢP, HỢP, BÊN Ý NGHĨA NGHĨA CỦA CỦA QUANG QUANGHỢP HỢP Ý 2 Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì? Nhờ có thực vật mà nguồn dự trữ Câycơ xanh đem lạilũy rất trên nhiều lợi thức ăn hữu được tích Vậy, mỗigiới chúng ta vật cần làm Trái Đất ích Hằng năm Thực để tỉ phát chế tạo ragì450 tấntriển hữucây cơ, xanh... Quang hợp củachịu cây ảnh xanh có ý nghĩa gì? thời vụ? điều kiện bên ngoài giống nhau không? TIẾT 26 BÀI 22 ẢNHHƯỞNG HƯỞNGCỦA CỦA CÁC CÁC ĐIỀU ĐIỀU KIỆN KIỆN ẢNH BÊN NGOÀI NGOÀI ĐẾN ĐẾN QUANG QUANGHỢP, HỢP, BÊN Ý NGHĨA NGHĨA CỦA CỦA QUANG QUANGHỢP HỢP Ý 2 Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì? Khí oxi do cây xanh quang hợp nhả ra cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào? CO2 O2 Khí CO2 và O2 trong không... Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên trái đất, điều đó có đúng không? Vì sao? a Vì mọi sinh vật trên trái đất hô hấp đêù cần oxi do cây xanh tạo ra trong quang hợp b Vì thức ăn của động vật là cây xanh; c Vì thực vật cung cấp nơi ở cho động vật; d Vì con người và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxi do cây xanh tạo ra - Học...Quan sát hình ảnh Ủ ấm cho cây Che nắng cho cây Một số loại cây trồng được trồng với mật độ thích hợp Cây Hồng môn Cây Vạn niên thanh Cây Trúc nhật TIẾT 26 BÀI 22 ẢNHHƯỞNG HƯỞNGCỦA CỦA CÁC CÁC ĐIỀU ĐIỀU KIỆN KIỆN ẢNH BÊN NGOÀI NGOÀI ĐẾN ĐẾN QUANG QUANGHỢP, HỢP, BÊN Ý NGHĨA NGHĨA CỦA CỦA QUANG QUANGHỢP HỢP Ý 1 Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng... cho quá trình quang hợp của cây TIẾT 26 BÀI 22 ẢNHHƯỞNG HƯỞNGCỦA CỦA CÁC CÁC ĐIỀU ĐIỀU KIỆN KIỆN ẢNH BÊN NGOÀI NGOÀI ĐẾN ĐẾN QUANG QUANGHỢP, HỢP, BÊN Ý NGHĨA NGHĨA CỦA CỦA QUANG QUANGHỢP HỢP Ý 1 Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp? Tại sao trong trồng trọt Ở mỗi loài cây khác nhau nên trồng cây theo đúng hưởng của các 2 Quang hợp củachịu cây ảnh xanh có ý nghĩa gì? thời vụ? điều kiện... nhà ánh Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong sáng yếu vẫn đủ cho cây quang hợp nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm 1 vài ví dụ? Trong trồng trọt để tận dụng triệt để diện tích đất mà vẫn đảm bảo điều kiện nước, khí cacbonic, ánh sáng thích hợp cho quang hợp của cây trồng người ta thường trồng xen canh Chống rét cho cây Che nắng cho cây Vì nhiệt quácây caosinh hay trưởng quá Tại sao độ muốn thấp... ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp? THẢO LUẬN NHÓM a Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày? b Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm ví dụ c Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng, chống rét cho cây? Khi đó cây mọc chen chúc sẽ bị thiếu ánh sáng, thiếu không a Tại sao trong khí, nhiệt tăng cao thu và không ... sỏng - iu kin ca quỏ quang hp: gỡ? TIT 26 BI 22 NH HNG CA CC IU KIN BấN NGOI N QUANG HP, í NGHA CA QUANG HP NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN TIT 26 BI 22 NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP,... khớ? Cõy xanh hp th khớ cacbonic Hụ hp TIT 26 BI 22 NHHNG HNGCA CA CC CC IU IU KIN KIN NH BấN NGOI NGOI N N QUANG QUANGHP, HP, BấN í NGHA NGHA CA CA QUANG QUANGHP HP í Quang hp ca cõy xanh cú ý... cõy xanh ch to ó c nhng sinh vt no s dng? Hóy k nhng sn phm m cht hu c cõy xanh quang hp ó cung cp cho i sng ngi? Cõy hng nhu Cõy ngi cu Nhng cõy thuc nam Cõy c nh ni Cõy rau sam TIT 26 BI 22
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay