ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH

2 165 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:47

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM (Của đoàn viên phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam) Kính gửi: - Chi đoàn - Ban chấp hành đoàn Cơ sở Sơn Tây Họ tên: … sinh ngày… tháng …… năm …… …… Quê quán: ……………………………………………… ……… Nơi nay: Nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Vào đoàn TNCS Hồ CHí Minh ngày .tháng năm Tại .… Hiện sinh hoạt chi đoàn: Được ĐTN, chi bộ, đảng ủy giới thiệu học tìm hiểu đảng ngày tháng năm Trung tâm Bồi dưỡng trị Sau trình tu dưỡng, rèn luyện , phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tự kiểm điểm sau (Chấp hành chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; phẩm chất trị; đạo đức, lối sống; lực công tác; quan hệ quần chúng) * Ưu điểm: * Khuyết điểm: Đối chiếu với tiêu chuẩn điều kiện xét kết nạp Đảng viên, tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Tôi trân trọng đề nghị chi đoàn, BCH Đoàn Cơ sở xét, đề nghị Chi Đảng uỷ cấp xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam Tôi xin hứa phấn đấu thực tốt nhiệm vụ giao ., ngày tháng năm 20 NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay