Dong gop vao cai cach tien luong thu nhap

9 185 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:40

ĐÓNGGÓPVÀOCẢICÁCHTIỀNLƯƠNG,THUNHẬP CỦACÁNBỘCÔNGCHỨC,NGƯỜILAOĐỘNG TRONGTHỜIGIANTỚI UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tình hình thực sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quan điểm, chủ trương Đảng cải cách sách tiền lương từ năm 2004 đến đắn, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt quan điểm coi việc trả lương cho người lao động thực đầu tư cho phát triển, tạo động lực để phát triển kinh tế nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần làm sách nâng cao hiệu lực, hiệu máy Nhà nước Từ quan điểm chủ trương đắn trên, năm qua, trình triển khai thực hiện, Chính phủ không ngừng xem xét, điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi, thâm niên theo nghề, phụ cấp đặc thù theo ngành; thực đổi chế tài quan hành chính, đơn vị nghiệp góp phần bước hoàn thiện chế độ tiền lương cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tuy nhiên, mức độ cải thiện, bước chậm nội dung sách tiền lương hành hạn chế, cụ thể sau: Về nội dung sách tiền lương: Chính sách tiền lương dù “cải cách” chưa tạo động lực đủ mạnh cho người hưởng lương phát huy tài cống hiến Tiền lương thấp không kích thích CBCCVC gắn bó với Nhà nước, không thu hút nhân tài; ngược lại, người làm việc giỏi, người có tài bỏ khu vực nhà nước làm việc cho khu vực nhà nước nơi có tiền lương thu nhập cao có xu hướng tăng Mặt khác, lương thấp nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, tham nhũng Quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa chưa hợp lý, hệ số trung bình thấp quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa nên không cải thiện đời sống khuyến khích CBCCV người lao động có hệ số lương thấp; tiền lương trả cho CBCCVC quy định hệ số tính sở tiền lương tối thiểu chung; tiền lương chưa trả với vị trí làm việc, chức danh hiệu công tác, chất lượng cung cấp dịch vụ công Việc thực chủ trương xã hội hóa hoạt động nghiệp công (dịch vụ công) chậm đạt kết thấp, y tế, giáo dục đào tạo… gây khó khăn cho cải cách tiền lương tạo nguồn để trả lương cao cho CBCCVC; chưa tách bạch rõ ràng sách tiền lương công chức khu vực HCNN viên chức khu vực nghiệp cung cấp dịch vụ công Tình trạng trả lương mang tính “cào bằng”, cán bộ, công chức trả theo chức vụ, chức danh nghiệp vụ chuyên môn, thâm niên công tác; tình trạng “làm nhiều, làm hưởng lương nhau” dẫn đến tiền lương chưa phù hợp với mức độ cống hiến, chưa phản ảnh lực, kết công tác cán bộ, công chức Về mức lương tối thiểu chung mức lương tối thiểu vùng: Mặc dù việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung mức lương tối thiểu vùng thời gian qua nổ lực lớn Nhà nước cải cách sách tiền lương, phù hợp với khả chi trả ngân sách nhà nước doanh nghiệp Mức lương tối thiểu nhà nước quy định sở xác định, xây dựng mức lương thang lương, bảng lương để trả lương, đóng, hưởng BHXH thực nghĩa vụ khác liên quan đến quyền lợi CBCC người lao động theo quy định pháp luật Tuy nhiên, mức lương tối thiểu chưa phù hợp với chế thị trường, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng không kịp so với mức tăng giá sinh hoạt hàng ngày mức tăng trưởng kinh tế, tiền lương thực tế CBCC, người lao động có phần giảm sút không đảm bảo trang trải cho nhu cầu thiết yếu thân, chưa kể đến gia đình họ, tình hình lạm phát tăng cao Từ năm 2008 đến tháng 10 năm 2011 gắn mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp với mức lương tối thiểu chung áp dụng khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên khó khăn việc nâng tỷ lệ tăng phụ thuộc chủ yếu vào V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n nguồn ngân sách nhà nước Mặt khác doanh nghiệp phân chia theo địa bàn vùng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng thực tế áp dụng, doanh nghiệp điều chỉnh tăng tiền lương đóng, hưởng BHXH, BHYT,BHTN khoản chi thấp theo quy định tiền lương thực tế doanh nghiệp trả cho người lao động cao so với quy định nên doanh nghiệp không điều chỉnh có điều chỉnh mức điều chỉnh tăng không theo tỷ lệ tăng tiền lương tối thiểu vùng Trong thời gian qua, doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao mức lương tối thiểu vùng Đặc biệt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tỉnh phát triển ngành công nghiệp dầu khí, có tỷ trọng kinh tế cao Nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dầu khí dịch vụ dầu khí trả lương cho người lao động cao, gấp nhiều lần tiền lương công chức, viên chức hành chính, nghiệp Việc Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng không ảnh hưởng đến việc trả lương doanh nghiệp, có phân biệt khoảng cách đời sống ngừời lao động kéo theo đắt đỏ giá Việc tăng mức lương tối thiểu thời gian qua chưa góp phần cải thiện đời sống người làm công ăn lương cán công chức, viên chức người lao động làm việc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động lĩnh vực may mặc, giày da, chế biến hải sản… Chính sách tiền lương chưa thực đòn bẩy khuyến khích CB, CC, VC nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, phát huy lực thực thi công vụ; có nhiều công chức, viên chức, đội ngũ trẻ, có trình độ chuyên môn cao chuyển sang doanh nghiệp có mức lương cao công ty dầu khí, công ty nước ngoài… đời sống nhiều người lao động khó khăn Về thang lương, bảng lương Mặc dù hệ thống thang bảng lương thu gọn đơn giản thực hiện; có phân biệt mức lương loại chức danh, nhóm ngành, điều kiện làm việc mức độ làm việc Cách xếp lương cán cấp xã bước tiến mới, phần đem lại phấn khởi, an tâm cho đội ngũ Trong doanh nghiệp nhà nước giao quyền chủ động để áp dụng hệ thống thang, bảng lương Tuy nhiên, hệ thống thang, bảng lương số hạn chế như: - Hệ thống thang lương, bảng lương nhiều bảng lương thang V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n lương; khoảng cách bậc lương chênh lệch không đáng kể so với thời gian nâng bậc làm giảm động lực phấn đấu cán bộ, công chức, viên chức người lao động - Hệ số lương khởi điểm ngạch có trình độ đại học (2,34); ngạch nhân viên văn thư (1,35), nhân viên phục vụ (1,0) thấp; số thang bảng lương bất cập, số chế độ phụ cấp chưa phù hợp - Hệ thống thang lương, bảng lương chưa phát huy tác dụng khuyến khích người lao động sáng tạo; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Việc ban hành bảng lương gắn với tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức; từ năm 2004 đến nay, ngạch công chức, viên chức áp dụng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức từ năm 1994 Ban Tổ chức – Cán Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) ban hành Tuy nhiên có số tiêu chuẩn ngạch đến không phù hợp ngạch hành chính, kỹ thuật (nhóm 13 ), ngạch văn hoá (nhóm 17 ); ngạch nhân viên quản lý thị trường có mã số ngạch mới, chưa có quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, áp dụng tiêu chuẩn ngạch công chức ngành thuế; - Mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã không 1,0 lần mức lương tối thiểu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thấp không phù hợp với tính chất công việc đảm nhận Thực tế địa phương, đối tượng làm việc thời gian hành với cán chuyên trách công chức cấp xã Ngoài ra, để với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm việc, đối tượng đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đương chức danh công chức Do đó, chế độ, sách đối tượng chưa phù hợp, làm ảnh hưởng đến tâm lý làm việc đội ngũ đóng vai trò quan trọng (có thể nói thiếu) giải công việc quyền địa phương sở - Việc nhà nước quy định hệ thống thang lương, bảng lương phụ cấp lương áp dụng công ty nhà nước mang nặng tính hình thức Tiền lương thực tế người lao động trả theo đơn giá tiền lương, theo lợi nhuận theo hiệu sản xuất kinh doanh với mức cao nhiều lần so với mức lương người lao động Mức lương theo hệ thống thang lương, bảng lương phụ cấp lương Chính V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n phủ quy định giữ vai trò làm sở tính đóng, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực quyền lợi khác theo quy định pháp luật lao động mức lương theo hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước không phản ánh thực chất giá sức lao động Đối với doanh nghiệp dân doanh doanh nghiệp FDI: Nhà nước đưa nguyên tắc chung xây dựng thang lương, bảng luong, quy định mức lương lao động qua đào tạo cao 7% mức lương tối thiểu vùng, không phân biệt trình độ đào tạo (sơ cấp, CNKT,Trung cấp, Cao đẳng Đại học) Do dĩ nhiều doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI trả cao 7% so với mức lương tối thiểu vùng để trả lương, đóng BHXH,BHYT thực quyền lợi khác người lao động thuộc trình độ đào tạo doanh nghiệp lĩnh vực thuộc da, may giày, túi xách, chế biến hải sản.Việc trả lương làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích người lao động, dẫn đến phận không nhỏ người lao động có thu nhập thấp, đời sống khó khăn trở thành nguyên nhân chủ yếu phát sinh tranh chấp lao động, có lúc có nơi gay gắt dẫn đến tình trạng người lao động lãn công, đình công Việc đăng ký thang lương, bảng lương với quan quản lý nhà nước lao động nhiều doanh nghiệp chưa thực nghiêm túc, làm hạn chế công tác giám sát việc trả lương cho người lao động theo quy định pháp luật lao động Cơ chế giám sát doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp FDI thực quy định pháp luật tiền lương, tiền công, bảo đảm quyền lợi ích người lao động hạn chế, chế tài nhà nước sách tiền lương chưa đủ mạnh để buộc doanh nghiệp phải thực quy định pháp luật lao động tiền lương Về thực chế độ phụ cấp Nhìn chung, tên gọi cách áp dụng loại chế độ phụ cấp tương đối phù hợp Tuy nhiên, số khoản phụ cấp cần xem xét lại như: - Các chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp độc hại thấp, chưa phù hợp - Sau có Nghị định 204/2005/NĐ-CP; thông tư 02/2005/TT-BNV thông tư 83/2005/TT-BNV, năm 2005 UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n chế độ phụ cấp chức vụ cho đơn vị nghiệp mà Chính phủ chưa quy đinh mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Tuy nhiên đến nay, nhiều đơn vị nghiệp chưa có hướng dẫn xếp hạng, nên việc quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị chưa thật quy củ; việc điều chỉnh lên xuống cho tổ chức chưa có đủ sở, tiêu chí quy định cụ thể; số đơn vị Chi cục trực thuộc ngành nông nghiệp phát triển nông thôn địa phương từ năm 2005 đến chưa có hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hưởng mức phụ cấp chức vụ theo bảng lương Nghị định 25/CP, ngành có hứa ban hành văn quy định, hướng dẫn, qua năm thực chế độ tiền lương chưa có quy định Vấn đề ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cán bộ, công chức thiệt thòi tiền lương thấp, trách nhiệm đòi hỏi ngày cao, chế độ sách chưa quan tâm mức - Hiện công chức có phụ cấp công vụ, viên chức thuộc ngành nghiệp lớn giáo dục, y tế, văn hoá… có loại phụ cấp thâm niên hay đặc thù ngành; riêng số loại nghiệp khác, viên chức loại phụ cấp đặc thù, thâm niên nào, kể người làm việc phận hành đơn vị nghiệp y tế, giáo dục, nhà giáo hay viên chức y tế…từ làm ảnh hưởng lớn đến tâm tư viên chức này, gây khó khăn cho công tác điều động, luân chuyển công chức hay viên chức đến công tác đơn vị vị, phận không hưởng khoản phụ cấp thâm niên… quan, tổ chức có yêu cầu Đánh giá nhận xét chung: Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc cải cách chế độ tiền lương; đặc biệt, chế quản lý tiền lương, sách tiền lương, tiếp tục đổi mới, mức lương tối thiểu điều chỉnh qua năm, chế độ tài phục vụ cho hoạt động công vụ… nâng dần qua giai đoạn góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt đội ngũ cán bộ, công chức Tuy vậy, chế độ tiền lương nhiều hạn chế sau: - Tình trạng trả lương mang tính “cào bằng”, cán bộ, công chức trả theo chức nghiệp, thâm niên công tác, chức vụ; tình trạng “làm nhiều, làm phản ảnh lực, kết công tác cán bộ, công chức; V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n hưởng lương nhau” dẫn đến tiền lương chưa phù hợp với mức độ cống hiến, chưa - Tiền lương công chức, viên chức thấp, chưa đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu chưa trở thành nguồn thu nhập người hưởng lương, độ ngũ công chức hành chính, dễ phát sinh tiêu cực; - Chính sách tiền lương chưa gắn đồng với sách liên quan cải cách hành chính, tinh giản máy biên chế, tiêu chuẩn hóa công chức…; - Tiền lương cán bộ, công chức quan hành chưa theo kịp phát triển kinh tế - xã hội, chưa đảm bảo cân đối tương ứng với khu vực tư Hệ thống tiền lương doanh nghiệp mang nặng tính hình thức, không phù hợp với tình hình trả lương thực tế doanh nghiệp người lao động; Tiền lương chưa thể nghĩa khuyến khích, động viên công chức làm việc; Một số kiến nghị, giải pháp góp phần cải cách chế độ tiền lương thu nhập CBCC người lao động giai đoạn 2012-2015: Chính sách tiền lương, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội có tác động lớn đến hệ thống sách kinh tế - xã hội nước tầm vĩ mô, tác động lớn đến nhiều người lao động hưởng lương Thời gian qua, Đảng, Nhà nước không ngừng quan tâm cải cách, sửa đổi bổ sung nhiều lần góp phần cải thiện đời sống người lao động hưởng lương, thúc đẩy người lao động sáng tạo, hăng say sản xuất Tuy nhiên tính đến nay, mức lương tối thiểu chung thấp, chế áp dụng tiền lương tối thiểu đối tượng hưởng lương khác chưa phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, nên cần phải tiếp tục sửa đổi, cải cách Do vậy, giai đoạn 2012 – 2020, cần có giải pháp thực cải cách sách tiền lương sau: Đối với khu vực hành nghiệp, dịch vụ công: - Tiếp tục mở rộng quan hệ tiền lương (tối thiểu – trung bình - tối đa) nhằm khắc phục tượng bình quân chi trả lương, động viên khuyến khích người có tài, có trình độ yên tâm công tác khu vực công nói chung, đặc biệt khắc phục triệt để tính bình quân (cào bằng) chi trả lương nay, phát huy khả năng, trí tuệ người lao động, sản xuất - Cải cách sách tiền lương phải tiến tới bảo đảm cho cán bộ, công chức, V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n viên chức sống tiền lương mức trung bình xã hội sở hình thành chế tiền lương (hành chính, nghiệp, doanh nghiệp) ngày phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước - Cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành (tinh giản biên chế, thu gọn tổ chức, máy); nâng cao lực cán bộ, công chức người lao động hưởng lương tất khu vực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi đất nước thời kỳ - Tiếp tục đẩy mạnh thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhằm đẩy nhanh xã hội hoá lĩnh vực nghiệp dịch vụ công, giảm áp lực chi lương từ ngân sách nhà nước - Ngoài thang bảng lương chung, nên trao quyền tự chủ việc xây dựng Quy chế trả lương cụ thể cho công chức, viên chức sở cân nguồn thu nhập quốc dân tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương cho tỉnh, thành có nguồn thu tự cân đối nhu cầu cải cách tiền lương - Giao quyền chủ động cho người đứng đầu tổ chức việc tuyển dụng, bố trí, xếp công chức thuộc quyền, bước chuyển dần vị trí không quan trọng sang hợp đồng lao động theo vị trí công việc, sử dụng nhân lực nhiều hình thức khác nhau, Nhà nước giữ lại hình thức quản lý biên chế khâu, vị trí quan trọng - Cần có sách riêng cán công chức hành - Cần dành phần lớn cấu thu nhập quốc dân để làm nguồn cải cách chế độ tiền lương, nhằm đảm bảo chế độ tiền lương thực nguồn thu nhập chính, tạo an tâm, động viên lớn cho đội ngũ công chức,viên chức Đối với khu vực sản xuất kinh doanh: - Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chế sách tiền lương theo chế thị trường đảm bảo đối xử bình đẳng loại hình doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế đồng thời phải phân định rõ vai trò nhà nước bên quan hệ lao động sách tiền lương đảm bảo tiền lương người lao sở thoả thuận người lao động người sử dụng lao động V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n động doanh nghiệp phản ánh giá trị giá sức lao động hình thành - Nhà nước quy định nguyên tắc giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương phụ cấp luong tự chủ việc trả lương, trả thưởng phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức lao động doanh nghiệp phải đăng ký thang lương, bảng lương với quan quản lý lao động địa phương làm sở đóng, hưởng chế độ BHXH thực quyền lợi khác người lao động theo quy định pháp luật - Tăng cường vai trò quản lý nhà nuớc lao động thông qua việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đăng ký thang lương, bảng lương, hoàn thiện chế tài Nhà nước để đủ mạnh buộc doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật lao động tiền lương, tiền công - Có hệ thống thông tin tiền lương thu nhập loại lao động thuộc ngành nghề để người lao động người sử dụng lao động tham khảo ký kết V T IỆN Đ RU N T: N G 38 G HI 20 TÂ ÊN 11 M C 74 TH Ứ -E Ô UP m NG H T ÁT l: ifc IN TR h IỂ id N s@ TP H hc C m M g ov v n hợp đồng lao động thoả thuận tiền lương, tiền công./ ... chính, kỹ thu t (nhóm 13 ), ngạch văn hoá (nhóm 17 ); ngạch nhân viên quản lý thị trường có mã số ngạch mới, chưa có quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, áp dụng tiêu chuẩn ngạch công chức ngành thu ;... thiểu vùng để trả lương, đóng BHXH,BHYT thực quyền lợi khác người lao động thu c trình độ đào tạo doanh nghiệp lĩnh vực thu c da, may giày, túi xách, chế biến hải sản.Việc trả lương làm ảnh hưởng... trả lương cụ thể cho công chức, viên chức sở cân nguồn thu nhập quốc dân tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương cho tỉnh, thành có nguồn thu tự cân đối nhu cầu cải cách tiền lương - Giao quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Dong gop vao cai cach tien luong thu nhap, Dong gop vao cai cach tien luong thu nhap, Dong gop vao cai cach tien luong thu nhap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay