kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

34 176 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:18

MỤC LỤC Phần mở đầu Phần 1: Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Việt Chào 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Việt Chào 1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh 1.4 Đặc điểm công tác kế toán Công ty Cổ phần Việt Chào 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty 1.4.2 Đặc điểm vận dụng sách kế toán Công ty Phần 2: Thực trạng kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào 2.1 Phương pháp tính lương trả lương Công ty Cổ phần Việt Chào 2.2 Các khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào 2.3 Thực trạng kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Việt Chào 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Việt Chào Phần kết luận LỜI MỞ ĐẦU Kế toán khoản trích theo lương vấn đề có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp Bởi việc xây dựng cho chế độ tiền lương khoản trích theo lương quy định Nhà nước giúp doanh nghiệp quản lý tốt chi phí nhân công tiết kiệm có hiệu Ngoài khoản trích theo lương quyền lợi trách nhiệm người lao động nên chế độ tốt, hợp lý khuyến khích người lao động tích cực sản xuất nâng cao suất, chất lượng, đảm bảo tái sản xuất sức lao động đồng thời thu hút lao động có trình độ tay nghề Nó giúp doanh nghiệp quản lý hoàn thiện lại đúng, đủ, phù hợp với sách Nhà nước đồng thời giúp phân bổ xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí tăng sức cạnh tranh sản phẩm tăng lợi nhuận cho công ty Khi kiến tập Công ty Cổ phần Việt Chào em thấy vai trò quan trọng công tác kế toán khoản trích theo lương Công ty nhiên công tác em thấy số bất cập Chính từ học tập, hướng dẫn cô giáo giúp đỡ Công ty em lựa chọn đề tài “ Kế toán khoản trích theo lương “ Công ty Cổ phần Việt Chào làm đề án môn học Nội dung đề án môn học lời mở đầu, phần kết luận gồm phần: Phần 1: Giới thiệu tổng quan Công ty Cổ phần Việt Chào Phần 2: Thực trạng kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần Việt Chào hình thành sở góp vốn tự nguyện cổ đông Công ty thành lập ngày 21 tháng năm 2009 với người đại diện Giám đốc Nguyễn Tiến Hân Công ty cấp giấy phép kinh doanh số 0103034680 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp Trụ sở công ty: Phòng – C18 Tập thể Voi phục Đại học Giao thông Vận tải, phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội Mã số thuế: 0103034680 Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Thi công công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, chiếu sáng nhà xưởng, công trình chiếu sáng nghệ thuật; thương mại sản phẩm chiếu sáng; thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật… 1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Việt Chào  Sơ đồ máy quản lý Công ty: Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Phòng Kế Toán Phòng tổ chức hành  Chức năng, nhiệm vụ phận: • Giám Đốc công ty: Là người điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm hoàn toàn hoạt động hoạch định chiến lược, định hướng kinh doanh công ty Giám Đốc người quản lý sử dụng số nhân viên Công ty tuyển dụng sở bố trí phù hợp nhằm phát huy tốt đội ngũ nhân viên • Phó Giám Đốc: người hỗ trợ Giám Đốc điều hành lĩnh vực công tác theo phân công Giám Đốc, Phó Giám Đốc đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát phạm vi lĩnh vực đảm nhận, chịu trách nhiệm định trước Giám Đốc • Phòng kinh doanh: Tổng hợp, phân tích báo cáo kinh doanh, lập kế hoạch cung ứng vật liệu, tìm hiểu thị trường đề hoạt động cho Công ty, giúp Ban Giám Đốc điều hành quản lý hoạt động kinh doanh Công ty • Phòng kế toán: Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu, tình hình luân chuyển sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, trình kết hoạt động kinh doanh, sử dụng kinh phí Công ty, cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm tra phân tích hoạt động tài • Phòng tổ chức hành chính: Theo dõi ngày công thực tế phận để kịp thời phân công hợp lý lực lượng lao động, điều động nhân lực cho hợp lý tránh lãng phí không cần thiết tham mưu giúp Giám Đốc mặt công tác cán bộ, tổ chức máy quản lý, công tác tra bảo vệ, công tác hành 1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty Cổ phần Việt Chào  Lĩnh vực hoạt động:  Thi công công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, chiếu sáng nhà xưởng, công trình chiếu sáng nghệ thuật  Thương mại sản phẩm chiếu sáng Sylvania, NIKKON, Philips, Scheder Hapulico  Giám sát thi công công trình điện chiếu sáng dân dụng công nghiệp TBA đến 220KV  Thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, đường dây TBA đến 220KV  Sản xuất thương mại đồ gỗ mỹ nghệ tự nhiên cao cấp  Chiếu sáng kiến trúc tòa nhà công sở biệt thự  Chiếu sáng đường giao thông, chiếu sáng ngõ xóm  Chiếu sáng đô thị  Chiếu sáng lượng mặt trời  Chiếu sáng nhà xưởng bóng LED  Danh mục sản phẩm: • Đèn chiếu sáng đường phố • Đèn trang trí đô thị • Đèn pha • Đèn chiếu sáng nhà xưởng • Tủ điện chiếu sáng • Đèn tín hiệu giao thông • Đèn lượng mặt trời 1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Việt Chào 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ KẾ KẾ KẾ TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN THỦ TỔNG THANH BÁN TIỀN QUỸ HỢP TOÁN HÀNG LƯƠNG • Phương thức tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo hình thức tập trung, toàn công việc phát sinh hạch toán, theo dõi phòng kế toán Công ty • Mô hình tổ chức máy kế toán: Công ty xây dựng phòng kế toán gồm người, bao gồm kế toán trưởng, kế toán thành viên thủ quỹ • Chức năng: Giúp Giám đốc đạo thực toàn công tác tài kế toán công ty theo chế độ sách Nhà nước quản lý tài • Nhiệm vụ: Thực hiện, ghi chép, phản ánh toàn nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản có liên quan Lập báo cáo, cung cấp tài liệu, số liệu Công ty theo yêu cầu Giám đốc quan quản lý Nhà nước  Chức năng, nhiệm vụ phận: • Kế toán trưởng: người chịu trách nhiệm trước Giám Đốc quan pháp luật toàn công việc phòng kế toán Công ty, có nhiệm vụ theo dõi chung, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, phân công, kiểm tra công việc nhân viên kế toán • Kế toán tổng hợp: Tập hợp toàn chi phí chung Công ty hoạt động dịch vụ khác Công ty, giữ sổ tổng hợp cho tất phần hành ghi sổ tổng hợp Công ty lập báo cáo trình kế toán trưởng • Kế toán bán hàng: Theo dõi tình hình xuất, nhập hàng hóa lập báo cáo bán hàng • Kế toán tiền lương: Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian lao động, kết lao động Phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, toán lương thụ hưởng cho người lao động theo quy định, theo dõi việc trích lập sử dụng quỹ lương Công ty, toán khoản thu chi Công Đoàn • Kế toán toán: Ghi chép kịp thời nghiệp vụ toán phát sinh theo dõi công nợ phải thu, phải trả, có trách nhiệm hỗ trợ đôn đốc khách hàng để thu hồi nợ • Thủ quỹ: Phản ánh thu – chi, tồn quỹ tiền mặt hàng ngày, đối chiếu tồn quỹ thực tế với sổ sách để phát sai sót xử lý kịp thời đảm bảo tồn quỹ thực tế tiền mặt số dư sổ sách 1.4.2 Đặc điểm vận dụng sách kế toán Công ty Cổ phần Việt Chào Công ty thực công tác kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 Bộ Tài thông tư bổ sung sửa đổi kèm theo - Niên độ kế toán: Theo năm tài 01/01/N – 31/12/N - Kỳ kế toán: Tháng - Đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng: Đồng Việt Nam (VND), có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam - Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi từ ngoại tệ: Tại thời điểm cuối năm khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán - Phương pháp tính giá xuất kho: Tính theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên - Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Khấu hao theo đường thẳng - Phương pháp kê khai thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ - Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng: Hình thức Chứng từ ghi sổ - Báo cáo tài Công ty lập trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam, tuân thủ quy định chuẩn mực thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán Ngoài Công ty ban hành mẫu biểu báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý Hằng ngày, vào chứng từ gốc đối tượng cần theo dõi chi tiết, kế toán ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan đồng thời phản ánh vào chứng từ ghi sổ, sau chuyển ghi vào Sổ Cái liên quan, định kỳ cuối tháng lấy số liệu liên quan chuyển ghi vào Sổ Cái Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu Sổ Cái lập bảng cân đối phát sinh, đồng thời lập bảng tổng hợp chi tiết, sau đối chiếu số liệu tổng hợp Sổ Cái số liệu chi tiết lập báo cáo tài 10 Trích yếu Tiền lương phải trả CBCNV tháng Tiền lương BHXH phải trả tháng 3/2013 Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có 622 627 641 642 334 334 334 334 44.205.177 5.234.993 15.102.909 23.927.328 338 334 266.840 Cộng Ghi 88.737.347 Kèm theo 05 chứng từ gốc Ngày 31 tháng năm 2015 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 20 • Chứng từ ghi sổ số 02 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 02 Ngày 31 tháng năm 2015 Đơn vị: VNĐ Trích yếu Trích 23% BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Số hiệu tài khoản Nợ Có 622 334 627 334 641 334 642 334 Số tiền Ghi 10.609.243 1.256.369 3.624.698 5.742.558 Trích 9,5% BHXH,BHYT, BHTN từ thu nhập 334 338 CBCNV Cộng Kèm theo 05 chứng từ gốc 8.123.570 29.356.438 Ngày 31 tháng năm 2015 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 21 • Chứng từ ghi sổ số 03 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 03 Ngày 31 tháng năm 2015 Đơn vị: VNĐ Số hiệu tài khoản Trích yếu Số tiền Nợ Có 338 111 Thanh toán tiền lương BHXH CNV Cộng Kèm theo 01 chứng từ gốc 266.840 266.840 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 22 • Chứng từ ghi sổ số 04 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 04 Ngày 31 tháng năm 2015 Đơn vị: VNĐ Số hiệu tài khoản Trích yếu Số tiền Nợ Có 338 112 Thanh toán BHXH, BHYT, BHTN tháng 5/2015 Cộng Kèm theo 01 chứng từ gốc 28.204.909 28.204.909 Ngày 31 tháng năm 2015 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 23 • Chứng từ ghi sổ số 05 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 05 Ngày 31 tháng năm 2015 Đơn vị: VNĐ Số hiệu tài khoản Trích yếu Nộp 1% KPCĐ lên cấp Số tiền Nợ Có 3382 112 Cộng Kèm theo 01 chứng từ gốc 884.689 884.689 Ngày 31 tháng năm 2015 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 24  Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 05 năm 2015 Đơn vị:VNĐ Chứng từ ghi sổ Số hiệu 01 02 03 04 05 Cộng tháng 05 Ngày, tháng 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 88.737.347 29.356.438 266.840 28.204.909 884.689 146.832.373 Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2015 Kế toán trưởng Người lập phiếu (ký, họ tên) (ký, họ tên) 25  Sổ chi tiết tài khoản 338: Sổ mở theo tài khoản theo đối tượng toán lập theo Mẫu số S38-DN Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội SỔ CHI TIẾT TK 3382 – Kinh phí Công đoàn Từ ngày 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 Đơn vị: VNĐ Chứng từ Ngày Số 31/05 Diễn giải Số dư đầu tháng Trích 2% KPCĐ vào Tài khoản đối ứng Nợ 622 627 641 642 chi phí 31/05 Số tiền Nộp 2% KPCĐ lên 112 quan cấp Tổng số phát sinh Số dư cuối tháng Có 884.104 104.607 302.058 478.547 1.769.379 1.769.379 1.769.379 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 26 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội SỔ CHI TIẾT TK 3383 – bảo hiểm xã hội từ ngày 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 Đơn vị: VNĐ Chứng từ Ngày Số 31/05 Tài khoản Diễn giải phí 31/05 622 627 641 642 Có 7.956.932 942.299 2.718.524 4.306.919 334 6.189.387 đối ứng Số dư đầu tháng Trích 17% BHXH vào chi Trích 7% BHXH từ thu nhập CBCNV Nộp BHXH 24% tháng Số tiền Nợ 31/05 5/2015 lên quan quản lý 112 22.114.061 31/05 quỹ BHXH trả thay lương Cấp cấp bù số BHXH trả 334 266.840 31/05 112 thay lương Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 266.840 22.380.901 22.380.901 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 27 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội SỔ CHI TIẾT TK 3384- bảo hiểm y tế từ ngày 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 Đơn vị: VNĐ Chứng từ Ngày Số 31/05 Tài khoản Diễn giải 31/05 334 1.160.510 đối ứng Số dư đầu tháng Trích 3% BHYT vào chi phí 31/05 622 627 641 642 Số phát sinh Nợ Có 1.326.155 157.050 453.087 717.819 Trích 1,5% BHYT từ thu nhập CBCNV Nộp 4,5% BHYT lên 112 quan quản lý quỹ Tổng số phát sinh Số dư cuối tháng 3.814.621 3.814.621 3.814.621 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 28 Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: phòng 3-C18 tập thể Voi phục ĐHGTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội SỔ CHI TIẾT TK 3389 – bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/05/2015 – 31/05/2015 Đơn vị: VNĐ Chứng từ Ngày Số 31/05 Diễn giải Số dư đầu tháng Trích 1% BHTN vào chi phí Tài khoản Số tiền 622 627 641 642 Có 442.052 52.350 151.029 239.273 334 773.673 đối ứng Nợ Trích 1% BHTN 31/05 từ thu nhập CBCNV Nộp 2% BHTN 31/05 lên quan quản 112 lý quỹ Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng 1.658.377 1.658.377 1.658.377 Ngày 31 tháng năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 29 Sổ tổng hợp: Sổ TK 338 lập theo Mẫu số S02c2-DN Sổ Cái tháng năm 2015 TK 338 - phải trả khác Đơn vị: VNĐ Ngày tháng Chứng từ ghi sổ Số hiệu 31/05 02 Số hiệu tài Diễn giải Ngày Nợ tháng 31/05 Số tiền khoản đối Số dư đầu kỳ Số phát sinh Trích 23% BHXH, BHYT, Có 622 10.609.243 627 1.256.369 641 3.624.698 642 5.742.558 334 8.123.576 BHTN, KPCĐ vào chi phí Trích 9,5% BHXH, BHYT, 31/05 02 31/05 31/05 03 31/05 31/05 04 31/05 BHTN, từ thu nhập CBCNV BHXH phải trả tháng cho CBCNV Thanh toán BHXH, BHYT, BHTN Cộng phát sinh tháng Số dư cuối kỳ TK338 334 266.840 112 28.204.909 29.356.438 29.356.438 Hà nội, ngày 31 tháng năm 2015 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám Đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) ký ký ký 30 PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào 3.1.1 Ưu điểm  Về máy kế toán: Khá gọn nhẹ phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh Công ty, đội ngũ kế toán người có trình độ chuyên môn, có lực, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Việc sử dụng ghi chép sổ sách chứng từ kế toán linh hoạt phù hợp với chế độ kế toán hành  Về mặt tổ chức công tác kế toán: Trong công tác kế toán, Công ty đảm bảo thực tốt nguyên tắc, chế độ Nhà nước quản lý Các nhân viên kế toán tập trung vào phòng kế toán nên thuận lợi cho công việc, công việc phân công rõ ràng, hợp lý  Về sổ sách, chứng từ kế toán sử dụng: Công ty áp dụng kế toán máy theo hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức phù hợp với đặc điểm kinh doanh trình độ đội ngũ kế toán Công ty đặc biệt thuận tiện hạch toán khoản trích theo lương Chứng từ kế toán cập nhật thường xuyên, liên tục đảm bảo việc hạch toán xác, kịp thời  Về chế độ khen thưởng: Hàng tháng Công ty vào kết kinh doanh kết lao động cán công nhân viên có hình thức khen thưởng hợp lý nhằm khuyến khích người lao động hăng say làm việc tạo niềm tin gắn bó lâu dài với Công ty  Về hạch toán lao động: Hiểu rõ vai trò người lao động, Công ty hạch toán chặt chẽ, khoa học đảm bảo trả lương công bằng, tiền lương trả định kỳ, hợp lý trích lập 31 khoản trích theo lương đúng, đủ tạo điều kiện cho người lao động làm việc tốt, hiệu giúp tăng suất lao động kết kinh doanh 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm công tác kế toán khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào tồn bất cập sau:  Chế độ thưởng phạt: Chưa xây dựng rõ ràng, hợp lý chế độ thưởng, phạt Công ty vào kết kinh doanh tốt có hình thức khen thưởng cán công nhân viên không công họ hăng say lao động, làm việc Công ty Công ty không kinh doanh tốt yếu tố làm kết kinh doanh không tốt không khuyến khích họ làm việc  Về công tác quản lý lao động: Quản lý lao động góc độ số lượng, chất lượng công việc, hiệu lao động, đánh giá tổng doanh thu Công ty không xác định cụ thể đối tượng lao động có nhiều hạn chế việc sử dụng nguồn lao động Công ty chưa quan tâm đến việc nâng cao trình độ cán công nhân viên 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán khoản trích theo lương công ty Cổ phần Việt Chào Để công tác kế toán khoản trích theo lương Công ty hoàn thiện hơn, em xin đưa số giải pháp sau:  Tổ chức cấu lao động sử dụng lao động cách hợp lý Việc làm giúp Công ty tận dụng tối đa lực làm việc người lao động giúp tăng suất chất lượng công việc Đồng thời quan tâm tới việc cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán công nhân viên giúp họ làm việc có hiệu giúp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty  Cần lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, chế độ trợ cấp, khen thưởng thiết thực rõ ràng 32 nhằm khuyến khích người lao động làm việc nâng cao suất chất lượng công việc đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm minh với lao động vi phạm quy chế Cập nhật sách kế toán đặc biệt sách lao động, tiền lương khoản trích theo lương để đảm bảo người lao động hưởng đầy đủ theo chế độ hành việc doanh nghiệp thực đủ theo chế độ, sách Nhà nước 33 KẾT LUẬN Công tác kế toán khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc thực sách, chủ trương Nhà nước, đảm bảo tính toán phân bổ xác khoản trích theo lương nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập người lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng kế toán khoản trích theo lương, Công ty Cổ phần Việt Chào sử dụng đòn bẩy, công cụ hữu hiệu để quản lý, nâng cao suất lao động cán công nhân viên Từ hiệu kinh doanh Công ty đạt mức cao thu nhập người lao động ổn định Đề tài kế toán khoản trích theo lương với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty Cổ phần Việt Chào góp phần giải vấn đề công bằng, đầy đủ việc trích lập khoản trích theo lương giúp Công ty tồn phát triển kinh tế thị trường Với khả thời gian hạn chế, thân em cố gắng học hỏi, tìm tòi đề án tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp ý kiến cô giáo hướng dẫn toàn thể cán phòng kế toán đặc biệt cán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần Việt Chào để đề án em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn bảo, hướng dẫn tận tình cô giáo hướng dẫn toàn thể anh, chị phòng kế toán Công ty Cổ phần Việt Chào để đề án em hoàn thiện tiến độ 34 [...]... kế toán: Trong công tác kế toán, Công ty đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ do Nhà nước quản lý Các nhân viên kế toán đều tập trung vào phòng kế toán nên thuận lợi cho công việc, công việc được phân công rõ ràng, hợp lý  Về sổ sách, chứng từ kế toán sử dụng: Công ty áp dụng kế toán máy theo hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức này khá phù hợp với đặc điểm kinh doanh và trình độ đội ngũ kế. .. trạng kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Việt Chào Hiện nay, Công ty Cổ phần Việt Chào đang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian Để thanh toán tiền lương cho công nhân viên Công ty căn cứ vào bảng chấm công từng tháng để tính lương trả lương cho từng người 13 2.3.1 Chứng từ kế toán bao gồm:  Bảng phân bổ tiền lương và BHXH – Mẫu 11-LĐTL  Bảng kê trích nộp các khoản theo lương. .. B Nguyễn Đức Mạnh Đơn vị C Phòng Kinh % Tổng số tiền ngày Hệ số Lương cơ tính nghỉ lương bản BHX 6 266.840 BHXH 1 2 3 H 5 02 2,34 1.115.000 75% được hưởng doanh Ngày 31 tháng 5 năm 2015 Trưởng ban BHXH Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 15 Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương bảo hiểm xã hội đã duyệt, kế toán tiến hành lập phiếu chi thanh toán tiền BHXH Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Mẫu... 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO 2.1 Phương pháp tính lương và trả lương tại Công ty Cổ phần Việt Chào Hiện nay, Công ty Cổ phần Việt Chào đang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian Để thanh toán tiền lương cho công nhân viên Công ty căn cứ vào bảng chấm công từng tháng để tính lương trả lương cho từng người  Cách tính lương: Lương thời gian mà... về công tác kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Việt Chào 3.1.1 Ưu điểm  Về bộ máy kế toán: Khá gọn nhẹ phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty, đội ngũ kế toán là những người có trình độ chuyên môn, có năng lực, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Việc sử dụng ghi chép sổ sách và chứng từ kế toán khá linh hoạt và phù hợp với chế độ kế toán hiện hành... trợ cấp mất việc làm, kế toán trích vào thời điểm cuối năm, trước khi lập báo cáo tài chính, mức trích từ 1 – 3% trên quỹ lương làm cơ sở đóng BHXH Tùy theo khả năng tài chính của từng năm, doanh nghiệp quy định cụ thể và tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp  Đối với KPCĐ, kế toán trích theo tỷ lệ 2% trên tổng quỹ lương thực trả và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ Trong đó 1% số đó nộp... theo lương bao gồm: Quỹ BHXH, BHYT,BHTN, Quỹ trợ cấp mất việc làm và KPCĐ,cụ thể:  Đối với Quỹ BHXH, kế toán thực hiện trích theo tỷ lệ 26% trên tổng số tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp của công nhân viên chức thuộc đối tượng đóng BHXH thực tế phát sinh trong tháng Trong đó người lao động đóng góp 8% trừ trực tiếp vào thu nhập, doanh nghiệp đóng góp 18% hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh. .. chi tiết: 16  Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội: Để tập hợp và phân bổ tiền lương thực tế phải trả và các khoản trích theo lương , kế toán sử dụng Bảng phân bổ số 1 “Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội “ lập theo Mẫu số 11-LĐTL Đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Chào Địa chỉ: Phòng 3- C18 Tập thể Voi phục ĐH GTVT, phường Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI tháng... hình thức này khá phù hợp với đặc điểm kinh doanh và trình độ đội ngũ kế toán trong Công ty đặc biệt thuận tiện trong hạch toán các khoản trích theo lương Chứng từ kế toán được cập nhật thường xuyên, liên tục đảm bảo việc hạch toán chính xác, kịp thời  Về chế độ khen thưởng: Hàng tháng Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh cũng như kết quả lao động của cán bộ công nhân viên đã có hình thức khen thưởng...  Về hạch toán lao động: Hiểu rõ vai trò người lao động, Công ty đã hạch toán chặt chẽ, khoa học đảm bảo trả lương công bằng, tiền lương trả định kỳ, hợp lý trích lập 31 các khoản trích theo lương đúng, đủ tạo điều kiện cho người lao động làm việc tốt, hiệu quả giúp tăng năng suất lao động và kết quả kinh doanh 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm công tác kế toán các khoản trích theo lương tại ... kế toán Công ty Cổ phần Việt Chào 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ KẾ KẾ KẾ TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN THỦ TỔNG THANH BÁN TIỀN QUỸ HỢP TOÁN... ĐẦU Kế toán khoản trích theo lương vấn đề có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp Bởi việc xây dựng cho chế độ tiền lương khoản trích theo lương quy định Nhà nước giúp doanh nghiệp. .. quỹ thực tế tiền mặt số dư sổ sách 1.4.2 Đặc điểm vận dụng sách kế toán Công ty Cổ phần Việt Chào Công ty thực công tác kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay