Tuần 1 nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12

13 61 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:02

Làm văn tiết: Nghị luận tư tưởng, đạo lí Tìm hiểu đề lập dàn ý ề bài: Anh (chị) tr lời câu hỏi sau nhà thơ Tố Hu: Ôi ! Sống đẹp nào, bạn (Một khúc ca) a Tỡm hiu Hot ng nhúm Nhóm 1,2 Câu th ca Tố Hữu nêu lên vấn đề gì? Nhóm 5,6 Với đề trên, cần vận dụng thao tác lập luận nào? Nhóm 3,4 Với học sinh, niên ngày nay, sống coi sống đẹp? Để sống đẹp, ngư ời cần rèn luỵên phẩm chất nào? Nhóm 7,8 Bài viết cần sử dụng tư liệu thuộc lĩnh vực sống để làm dẫn chứng? Có thể nêu dẫn chứng văn học không? Vì sao? * Vấn đề nghị luận: Lối sống đẹp * Sống đẹp: - Sống có lí tưởng đắn, cao cả, phù hợp với thời đại, xác định vai trò, trách nhiệm thân - Có đời sống tình cảm mực, phong phú hài hoà - Có hành động đắn * Để sống đẹp, người cần rèn luyện phẩm chất: -Chăm học tập, khiêm tốn học hỏi, biết nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bao dung, độ lượng, có tình thương yêu người * Các thao tác lập luận cần sử dụng: - Giải thích - Phân tích - Chứng minh - Bình luận * Cần sử dụng tư liệu lĩnh vực đời sống thực tế văn học b Lập dàn ý * Mở bài: -Nêu vấn đề cần nghị luận - Trích dẫn nguyên văn câu thơ Tố Hữu - Nêu quan điểm thân vấn đề Có thể giới thiệu vấn đề theo nhiều cách: quy nạp, diễn dịch, phản đề * Thân -Giải thích sống đẹp - Phân tích khía cạnh biểu lối sống đẹp giới thiệu số gương sống đẹp đời sống văn học Dẫn chứng: Từ ấy(Tố Hữu), Sống cho đâu nhận riêng mìnhhay Sống cho chết cho(Tố Hữu), gương hi sinh cao lí tưởng: Phan văn Giót Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu - Phê phán quan niệm lối sống không đẹp đời sống: lối sống vị kỉ, buông thả, có suy nghĩ hành động trái với chuẩn mực đạo đức - Xác định phương hướng biện pháp phấn đấu để sống đẹp: thường xuyên tu dưỡng tư tưởng đạo đức, lối sống phù hợp với thời đại chuẩn mực đạo đức xã hội * Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa sống đẹp - Liên hệ rút học cho thân 2 Cách làm nghị luận tư tưởng, đạo lí a.Bố cục: Bài nghị luận tư tưởng đạo lí gồm phần: mở bài, thân bài, kết b Các bước tiến hành phần thân : + Giải thích khái niệm đề + Giải thích chứng minh vấn đề đặt + Phân tích mặt đúng, bác bỏ biểu sai có liên quan đến vấn đề bàn luận + Nêu ý nghĩa học a + Diễn đạt cần chuẩn xác mạch lạc sử dụng số phép tu từ yếu tố biểu cảm phải phù hợp Ghi nhớ : SGK trang 21 Luyện tập: + Nhóm 1,2: Bài tập + Nhóm 3,4: Bài tập Hoạt động nhóm 4.1 Bài tập 1: -Vấn đề mà Nê - Ru đặt văn hoá biểu người -Ta đặt tên cho văn là: Văn hoá người -Tác giả sử dụng thao tác lập luận : giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận +Đoạn từ đầu đến hạn chế trí tuệ văn hoá giải thích + khẳng định vấn đề( chứng minh) +Những đoạn lại thao tác phân tích, bình luận +Cách diễn đạt rõ ràng văn giàu hình ảnh 4.2: Bài tập 2: -Lí tưởng gì? Tại nói lí tưởng đèn đư ờng? Lí tưởng giúp cho người không lạc đường -Lí tưởng ý nghĩa sống Lí tưởng sống làm hại đời người nhiều người Không có lí tưởng sống -Lí tưởng tốt đẹp thực có vai trò đường gì?Đó lí tưởng dân, nước,vì gia đình hạnh phúc thân Lí tưởng tốt đẹp có vai trò đường nghiệp mà người theo đuổi: khoa học, giáo dục, an ninh, doanh nghiệp * Hướng dẫn học sinh học nhà - Học thuộc phần ghi nhớ SGK - Bình luận câu tục ngữ Thương người thể thương thân [...]... 4.2: Bài tập 2: -Lí tư ng là gì? Tại sao nói lí tư ng là ngọn đèn chỉ đư ờng? Lí tư ng giúp cho con người không đi lạc đường -Lí tư ng và ý nghĩa cuộc sống Lí tư ng sống có thể làm hại cuộc đời con người và nhiều người Không có lí tư ng thì không có cuộc sống -Lí tư ng tốt đẹp thực sự có vai trò chỉ đường là gì?Đó là lí tư ng vì dân, vì nước,vì gia đình và hạnh phúc bản thân Lí tư ng tốt đẹp có vai...4 .1 Bài tập 1: -Vấn đề mà Nê - Ru đặt ra là văn hoá và những biểu hiện ở con người -Ta đặt tên cho văn bản là: Văn hoá con người -Tác giả sử dụng các thao tác lập luận : giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận +Đoạn từ đầu đến hạn chế về trí tuệ văn hoá giải thích + khẳng định vấn đề( chứng minh) +Những đoạn còn lại là thao tác phân tích, bình luận +Cách diễn đạt rõ ràng văn giàu hình... tư ng tốt đẹp có vai trò chỉ đường vì chính sự nghiệp mà mỗi người theo đuổi: khoa học, giáo dục, an ninh, doanh nghiệp * Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà - Học thuộc phần ghi nhớ trong SGK - Bình luận câu tục ngữ Thương người như thể thương thân ... Khẳng định ý nghĩa sống đẹp - Liên hệ rút học cho thân 2 Cách làm nghị luận tư tưởng, đạo lí a.Bố cục: Bài nghị luận tư tưởng đạo lí gồm phần: mở bài, thân bài, kết b Các bước tiến hành phần thân... đư ờng? Lí tư ng giúp cho người không lạc đường -Lí tư ng ý nghĩa sống Lí tư ng sống làm hại đời người nhiều người Không có lí tư ng sống -Lí tư ng tốt đẹp thực có vai trò đường gì?Đó lí tư ng... trí tuệ văn hoá giải thích + khẳng định vấn đề( chứng minh) +Những đoạn lại thao tác phân tích, bình luận +Cách diễn đạt rõ ràng văn giàu hình ảnh 4.2: Bài tập 2: -Lí tư ng gì? Tại nói lí tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12 , Tuần 1 nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12 , Tuần 1 nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay