Thực hành lựa chọn trật tự trong câu

11 111 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:02

THỰC HÀNH VỀ LỰA CHỌN TRẬT TỰ CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU I/ TRẬT TỰ TRONG CÂU ĐƠN: 1.Hắn móc đủ túi, để tìm gì, giơ ra: dao nhỏ, sắc Có thể thay đổi bằng: “rất sắc, nhỏ” không? Việc xếp theo trật tự “nhỏ, sắc” có tác dụng gì? So sánh câu sau: -Hắn có dao sắc nhỏ Dao chặt cành to này!? I/ TRẬT TỰ TRONG CÂU ĐƠN: 1/ Bài 1: a Nếu xếp theo trật tự “rất sắc”, “nhưng nhỏ” nội dung ý nội câu không thay đổi liên kết ý với câu sau không phù hợp (mục đích Chí Phèo uy hiếp hăm doạ Bá Kiến)  đặc tính sắc dao cần đặt vào vị trí có hiệu lực mạnh- vị trí cuối câu, sau đặc tính nhỏ  Trong ngữ cảnh đó, cách xếp tối ưu “một dao nhỏ, sắc” • b.Việc xếp theo trật tự “nhỏ sắc” để phù hợp với liên kết ý với câu sau đoạn • c.Trong ngử cảnh “c”, xếp theo trật tữ sắc nhỏ lại thích hợp (vì chuẩn bị cho ý phủ định, mỉa mai câu sau) 2/ Bài 2: A-Bạn em nhỏ người thông minh Thầy giáo chọn bạn vào đội tuyển học sinh giỏi B-Bạn em thông minh, nhỏ người Thầy giáo chọn bạn vào đội tuyển học sinh giỏi • - Trong ngữ cảnh đó, cách viết A tối ưu, (câu trước ChọnlàAluận cứ, câu sau kết luận : để chọn vào đội tuyển hay B ?học sinh giỏi phẩm chất thông minh quan trọng  cần đặt sau đặc điểm “nhỏ người”) 3 Bài tập 3: tác tiết dụng củabiến Kể vềEm kiệncho biếtChi diễn ngữ thời giansự khikiện nên đặttrạng đầu câu vị trí khác nhau? Nối tiếp thời gian, • a Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách tạo liên kết (…) Mị vừa bước ra, lập túc có người với câu choàng đến, nhét áo vào miệng Mị bịt mắt, cõng Mị Sáng hôm sau, Mị biết ngồi nhà thống lí Pá Tra… b.Nhưng mà biết đứa đẻ Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, làng Vũ Đại Liên không biết… kết Ai biết người đẻ Chí Phèo? ý Một anh thả ống lươn, buổi sáng tinh sương, thấy trần truồng xám ngắt váy đụp … Chủ thể hành động C.Nhưng hỏi rõ cô gái nhà Pá tra: cô vợ A Sử, trai thống lí Pá Tra Cô Mị làm dâu nhà Pá Tra năm Lặp lại thông tin biết Phần trọng tâm thông báo II/ TRẬT TỰ TRONG CÂU GHÉP: a.Chí phèo đoán người đàn bà khác bán vải Nam Định Hắn lại nao nao buồn, mẩu chuyện nhắc cho xa xôi Hình có thời ao ước có gia đình nho nhỏ Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải II/ TRẬT TỰ TRONG CÂU GHÉP: b.Thưa cụ, việc việc riêng chị cháu Tùy ý chị cháu cư xử Cháu quyền lạm bàn tới, chị cháu quan huyện, cháu người chịu ơn Đặt sau để bổ sung thông tin cần thiết Bài 2: - Kết cấu đoạn văn kết cấu diễn dịch ( câu đầu nêu chủ đề)  + Đặt trạng ngữ “trong năm gần đây” đầu câu để tạo đối lập với trạng ngữ “trong thời kỳ khác trước đây” câu + Cần bố trí vế câu “nó điều lạ” cuối câu đầu để thể rõ chủ đề đoạn, chủ đề cụ thể hóa câu sau  chọn phương án C [...]... - Kết cấu của đoạn văn là kết cấu diễn dịch ( câu đầu nêu chủ đề)  + Đặt trạng ngữ trong những năm gần đây” ở đầu câu để tạo ra sự đối lập với trạng ngữ trong các thời kỳ khác nhau trước đây” ở câu 2 + Cần bố trí vế câu “nó không phải là điều mới lạ” ở cuối câu đầu để thể hiện rõ chủ đề của cả đoạn, chủ đề này sẽ được cụ thể hóa ở những câu sau đó  chọn phương án C ... sắc nhỏ Dao chặt cành to này!? I/ TRẬT TỰ TRONG CÂU ĐƠN: 1/ Bài 1: a Nếu xếp theo trật tự “rất sắc”, “nhưng nhỏ” nội dung ý nội câu không thay đổi liên kết ý với câu sau không phù hợp (mục đích...I/ TRẬT TỰ TRONG CÂU ĐƠN: 1.Hắn móc đủ túi, để tìm gì, giơ ra: dao nhỏ, sắc Có thể thay đổi bằng: “rất sắc, nhỏ” không? Việc xếp theo trật tự “nhỏ, sắc” có tác dụng gì? So sánh câu sau:... diễn dịch ( câu đầu nêu chủ đề)  + Đặt trạng ngữ trong năm gần đây” đầu câu để tạo đối lập với trạng ngữ trong thời kỳ khác trước đây” câu + Cần bố trí vế câu “nó điều lạ” cuối câu đầu để thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành lựa chọn trật tự trong câu , Thực hành lựa chọn trật tự trong câu , Thực hành lựa chọn trật tự trong câu , b.Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết… Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh sương, đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong một váy đụp …

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay