SEMINA môn hình thái phân loại thực vật PHÂN lớp HÀNH

41 110 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:01

SEMINA Môn: Hình Thái Phân Loại Thực Vật Đề Tài: PHÂN LỚP HÀNH GV Hướng Dẫn: Võ Thị Minh Phương Nhóm thực hiện: A ĐẶT VẤN ĐỀ Phân lớp hành đa dạng phong phú dựa hình thái hành phân thành khác A ĐẶT VẤN ĐỀ Phân lớp hành đa dạng phong phú dựa hình thái hành phân thành khác B NỘI DUNG • Phân lớp Hành gồm dạng thân cỏ, số lớn có thân hành, số có dạng thân gỗ đặc biệt • Là phân lớp lớn với 16 bộ, có 39 họ khác • Hoa cấu tạo thích nghi với thụ phấn nhờ sâu bọ gió Sau xét số thuộc Một số loài phân lớp Hành Sơ đồ phân loại Phân lớp hành Lilidae Bộ Hành Liliales Bộ Khúc khắc Smilacales Bộ Gừng Zingiberales Bộ Lan Orchirales Bộ Hòa thào Poales (Graminales) I Bộ Hành (Huệ tây) – Liliales • Phần lớn thân cỏ, có thân rễ hay thân giò (thân hành), sống lâu năm, cạn, nước • Hoa thường lưỡng tính, không đều, mẫu Chúng ta xét số họ Họ Hành - Liliaceae Thân cỏ, sống nhiều năm, có giò đơn kép, thường có chất dự trữ bẹ phồng lên tạo thành Lá hình dẹp, hay hình ống Cụm hoa nằm cán dài ngọn, hình đầu hay hình tán Bao hoa dạng vảy, Quả mở Công thức hoa: * P3+3 A3+3 G(3) Hành tây Hành tím III Bộ Gừng - Zinglbrales Gồm họ phân bố chủ yếu vùng nhiệt đới, Việt Nam có họ, phổ biến họ: Chuối, Gừng, Hoàng tinh, Chuối hoa Sau cung xét đại diện • Họ Gừng – Zingiberales Có thân rễ phình to, thường phân nhánh, chứa nhiều chât dự trữ Thân khí sinh dạng thân giả bẹ ôm tạo thành Phiến lớn, mép nguyên, gân bên gần song song Củ Nghệ Củ Gừng - Hoa không đều, trạng hợp thành hình ống có thùy miệng, thùy lớn thùy hai bên - Ở số loại hoa tự mọc xuyên qua trục thân thò đỉnh thân giả, số loại hoa tự mọc trực tiếp từ thân rễ - Quả nang mọng - Công thức hoa: K(3) C(3) A1 G(3) Hoa số loài thuộc họ Gừng Hoa Gừng Hoa nghệ IV Bộ Lan - Orchirales • Bộ có họ Lan – Orchidaceae với quan dinh dưỡng đa dạng: số sống lâu năm đất (địa lan) nhờ thân củ; số loài thân leo • Nhưng đa số loài họ sống đeo bám thân rừng với rễ khí sinh phát triển mạnh • Lá đơn, nguyên, có dày mọc cách • Hoa lưỡng tính, mọc thành chùm hay Bao hoa dạng tràng, xếp thành vòng • Nhị tiêu giảm có Thông thường nhị dính liền với vòi nhụy tạo thành cột nhị-nhụy (hùng thư đài) • Hạt phấn thường hợp thành dính tạo thành khối phấn Quả khô, mở thành 3-6 mảnh • Công thức hoa: P3+3 A2-1 G(3) Hoa Lan V BỘ HÒA THẢO – Poales (Granminales) • Bộ Hòa thảo hay Cỏ Lúa ( Poales) thực vật phổ biến toàn giới Với khoảng 20.000 loài, Hòa thảo coi đa dạng phổ biến Trái đất • Bộ hòa thảo có họ họ Hòa thảo (Lúa) • Hoa chúng thông thường nhỏ, kèm theo bắc, xếp thành cụm hoa • Hoa nhiều loài thụ phấn nhờ gió; hạt thông thường chứa nhiều tinh bột Một số thuộc hòa thảo • Cây lúa • Cây ngô Sậy Cỏ lồng vực C KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu số phân lớp hành cho ta thấy, lớp thực vật vô đa dạng phong phú Có thể nói phân lớp quan trọng lớp Hành – Liliopsida (hay gọi Lớp Một mầm – Monocotyledoneae) [...]... được trồng lấy củ làm lương thực, thực phẩm như Khoai tía, khoai từ, Củ mài Một số loại trong chi Củ nâu Khoai tía Củ mài III Bộ Gừng - Zinglbrales Gồm 8 họ phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới, ở Việt Nam có 6 họ, trong đó phổ biến nhất là 4 họ: Chuối, Gừng, Hoàng tinh, Chuối hoa Sau đây chúng ta cung xét một đại diện • Họ Gừng – Zingiberales Có thân rễ phình to, thường phân nhánh, chứa nhiều chât dự... Lá đơn, nguyên, có khi rất dày mọc cách • Hoa lưỡng tính, mọc thành chùm hay bông Bao hoa dạng tràng, xếp thành 2 vòng • Nhị tiêu giảm còn 2 hoặc có khi chỉ còn 1 Thông thường chỉ nhị dính liền với vòi nhụy tạo thành cột nhị-nhụy (hùng thư đài) • Hạt phấn thường hợp thành 4 chiếc một hoặc dính nhau tạo thành một khối phấn Quả khô, mở thành 3-6 mảnh • Công thức hoa: P3+3 A2-1 G(3) Hoa Lan V BỘ HÒA... nhiều chât dự trữ Thân khí sinh là một dạng thân giả do bẹ lá ôm nhau tạo thành Phiến lá lớn, mép nguyên, gân bên gần song song Củ Nghệ Củ Gừng - Hoa không đều, trạng hợp thành hình ống có 3 thùy ở miệng, thùy giữa lớn hơn thùy hai bên - Ở một số loại hoa tự mọc xuyên qua trục giữa thân rồi thò ra ngoài ở đỉnh thân giả, ở một số loại hoa tự mọc trực tiếp ra từ thân rễ - Quả nang đôi khi quả mọng - Công.. .Hành hoa Ném Kiệu 2 Họ Huệ tây - Liliaceae  Thân cỏ hoặc thân rễ, thường có vảy Lá hình mác hay hình vạch Hoa lớn, có khi mọc đơn độc, lưỡng tính, mẫu 3  Bao hoa 6 mảnh, dạng tràng, rời nhau hay dính ở gốc Nhị 6, xếp 2 vòng, đối diện với mảnh bao hoa và đính ở gốc  Bộ nhuỵ gồm 3 lá noãn dính nhau thành bầu 3 ô, đính noãn trụ giữa Quả mở Hạt có nội... Lyly họ huệ tây 3 Họ Thùa hay họ Dứa mỹ – Agavaceae Thân ngắn Lá mọc thành hoa thị sát gốc, lá dầy, mọng nước Hoa nhỏ, nằm trên 1 cuống dài phân nhánh ở ngọn Cây chỉ ra hoa 1 lần trong đời Công thức hoa: * P3+3 A3+3 G (3) Một đại diện thuộc họ Thùa Cây Thùa Thùa mỹ (Dứa mỹ) Cây Thùa Hoa Thùa 4 Họ Thuỷ tiên – Amaryllidaceae Thân hành hình củ, lá mọc từ gốc, mỏng hay mọng nước, gân lá song song Bao hoa... họ thủy tiên Hoa thủy tiên 5 Họ La đơn – Iridaceae Thân rễ dạng củ hay hành Lá hình gươm, mọc từ gốc, mép lá chồng lên nhau chéo 2 hàng Hoa không đều, thường đối xứng 2 bên Bao hoa dạng cánh.Chỉ còn nhị vòng ngoài gồm 3 nhị Quả mở Công thức hoa: * P(3+3)A3 G(3) 6 Họ Lục bình Pontederiaceae Đây là một họ nhỏ gồm các loài thực vật thủy sinh sống trôi nổi hay cắm rễ xuống bùn, rễ chùm, có hoa lưỡng... vực nhiệt đới và cận nhiệt đới Công thức hoa: P3+3 A3+3 G(3) Một số hình ảnh đại diện Cây Mác nhọn Cây Bèo tây II Bộ Khúc khắc - Smilaccales • Bao gồm 6 họ, ở việt nam có 4 họ là: Khúc khắc, Rau hùm, Bách bộ và Củ nâu - Họ Củ nâu Bao gồm những loại cây thân leo không có tua cuốn, sống lâu năm nhờ rễ củ Lá rộng bản, thường có đáy hình tim, gân chân vịt • Hoa nhỏ, đều mẫu 3, thường đơn tính khác cây,... hoặc dính nhau tạo thành một khối phấn Quả khô, mở thành 3-6 mảnh • Công thức hoa: P3+3 A2-1 G(3) Hoa Lan V BỘ HÒA THẢO – Poales (Granminales) • Bộ Hòa thảo hay bộ Cỏ hoặc bộ Lúa ( Poales) là một bộ thực vật phổ biến trên toàn thế giới Với khoảng 20.000 loài, bộ Hòa thảo được coi là một trong những bộ đa dạng và phổ biến nhất trên Trái đất • Bộ hòa thảo chỉ có một họ duy nhất là họ Hòa thảo (Lúa) ... ĐẶT VẤN ĐỀ Phân lớp hành đa dạng phong phú dựa hình thái hành phân thành khác A ĐẶT VẤN ĐỀ Phân lớp hành đa dạng phong phú dựa hình thái hành phân thành khác B NỘI DUNG • Phân lớp Hành gồm dạng... hành, số có dạng thân gỗ đặc biệt • Là phân lớp lớn với 16 bộ, có 39 họ khác • Hoa cấu tạo thích nghi với thụ phấn nhờ sâu bọ gió Sau xét số thuộc Một số loài phân lớp Hành Sơ đồ phân loại Phân. .. bẹ phồng lên tạo thành Lá hình dẹp, hay hình ống Cụm hoa nằm cán dài ngọn, hình đầu hay hình tán Bao hoa dạng vảy, Quả mở Công thức hoa: * P3+3 A3+3 G(3) Hành tây Hành tím Hành hoa Ném Kiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: SEMINA môn hình thái phân loại thực vật PHÂN lớp HÀNH , SEMINA môn hình thái phân loại thực vật PHÂN lớp HÀNH , SEMINA môn hình thái phân loại thực vật PHÂN lớp HÀNH , Họ Hành - Liliaceae, Họ Thùa hay họ Dứa mỹ – Agavaceae, Họ Thuỷ tiên – Amaryllidaceae, II. Bộ Khúc khắc - Smilaccales, III. Bộ Gừng - Zinglbrales, IV. Bộ Lan - Orchirales, V. BỘ HÒA THẢO – Poales (Granminales)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay