Ngữ văn 7 cách làm bài văn lập luận giải thích

30 146 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:01

Chào em ! Kiểm tra miệng: Câu Em hiểu giải thích văn nghị luận Điều kiện để làm tốt kiểu này? Câu 2: Em nhắc lại quy trình tạo lập văn nói chung? Câu 1: - Giải thích văn nghị luận làm cho người đọc hiểu rõ tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ,…cần giải thích nhằm nâng cao nhận thức,trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho người -Muốn làm giải thích tốt, phải học nhiều, đọc nhiều, vận dụng tổng hợp thao tác giải thích phù hợp Quy trình tạo lập văn nói chung Bước Bước Bước Bước4 Tìm hiểu đề tìm ý Lập dàn Viết đoạn văn, văn Đọc lại sửa chữa Tiết 91 Tập làm văn Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm văn lập luận giải thích: * Tìm hiểu đề văn: sgk/48 Đề: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi ngày đàng, học sáng khơn” Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ ? Với đề văn cho, em thực nào? Các bước thực Bước Đọc kĩ đề bàì, để tìm hiểu đề tìm ý Bước Đưa ý tìm vào dàn Bước Từ dàn bài, viết đoạn văn, văn hồn chỉnh Bước4 Đọc , rà sốt lại lỗi tả, cách dùng từ, cách ngắt câu Lỗi liên kết hình thức, nội dung Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm văn lập luận giải thích: • Tìm hiểu đề văn: sgk/84 Tìm hiểu đề tìm ý: Tiết 91 CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH Cho đề văn: Đề: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi ngày đàng, học sàng khơn” Hãy giải thích nộidung câu tục ngữ Đề thuộc kiểu loại nào? phạm vi, tính chất đề -Lập luận giải thích -Làm rõ vấn đề (nơi dung câu tục ngữ) Em tìm ý cho đề cách nào? ngồi cách tìm ý truyền thống, ta có cách khác khơng?làm để giải thích tường tận vấn đề Tìm từ then chốt đề ý quan trọng cần giải thích -Đặt câu hỏi: Vấn đề có nghĩa gì? sao? sao? Ý nghĩa sâu xa vấn đề gì? Liên hệ với câu ca dao tục ngữ tương tự Tra từ điển, tự suy nghĩ thấu đáo, hỏi người hiểu biết Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH I Các bước làm văn lập luận chứng minh: • Tìm hiểu đề văn: sgk/48 Tìm hiểu đề tìm ý: Lập dàn bài: 3.Viết bài: ? Theo em, đoạn văn sau phần dàn •Dựa vào dàn ý, có bạn viết đoạn văn sau: Bác Hồ kính u dành cho cháu thiếu niên nhi đồng mn vàn tình thân u Bác quan tâm dạy bảo, động viên cháu chăm học, chăm làm, xứng đáng ngoan trò giỏi, cháu u Bác Hồ Một điều dạy Bác Hồ chúng ta: “Học tập tốt, lao động tốt” Ba cách mở khác cách lập luận nào? Khi viết mở có cần lập luận khơng? Cách viết mở có phù hợp với u cầu đề khơng? Đọc đoạn mở SGK cho biết? ? Chúng ta viết đoạn thân nào? Đối lập hồn cảnh với ý thức? Nhìn từ chung đến riêng Đi thẳng vào vấn đề Thân bài: ? Làm để đoạn phần thân liên kết với mở bài?Cần làm để đoạn sau thân liên kết với đoạn trước đó? Ngồi cách nói :“ Đúng vậy”… hay “ Thật vậy”…, có cách khác khơng? Các đoạn phải liên kết chặt chẽ qua hình thức chuyển tiếp ý:Thật vậy; Quả vậy; Có thể thấy rõ; Điều chứng tỏ; ? Ngồi vấn đề trên, ta cần lưu ý thêm điều gì? -Hãy trao đổi với đơi bạn tiến ! -Các đoạn văn giải thích phải đồng hướng liên kết với cách chặt chẽ.Nghĩa lí lẽ đưa đoạn văn phải hướng luận đề, đảm bảo thống Cần thay đổi cách lập luận trình bày lí lẽ; cần có lối viết có hình ảnh giàu sắc thái biểu cảm; vận dụng sáng tạo ẩn dụ, so sánh Lúa khơng có màu xanh sắc thời gái.Còn có hương thơm lúa lên đồng lúa trổ hoa.Và có vị ngọt, màu vàng tươi lúa chín cánh đồng mênh mơng bát ngát Con người hương hoa đất trời Một đời người phải đời lúa Lúa nhân hậu lúa khơng thối hóa thành cỏ dại Lúa phải chăm bón tốt tươi Người vậy, phải có nhân cách văn hóa Muốn thế, phải tu dưỡng, phải học, học hết mình, học mục đích cao đẹp trở nên tài giỏi, thành đạt Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH I Các bước làm văn lập luận chứng minh: 1/ Tìm hiểu đề tìm ý: 2/ Lập dàn bài:SGK/50 3/Viết bài: * Viết đoạn: Các đoạn phải liên kết chặt chẽ qua hình thức chuyển tiếp; phải đồng hướng liên kết với đảm bảo thống + Khơng phân tích dẫn chứng, đưa vẻ thống qua, gợi mà thơi + Ngơn từ sắc sảo.Lí lẽ phải sắc bén Câu văn phải khúc chiết, mạch lạc,… Đọc lại sửa chữa: Tiết 91: CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm văn lập luận giải thích: * Ghi nhớ: SGK/86 II Luyện tập: Đề 1, Đề /SGK/51 Em nêu u cầu phần luyện tâp - Bài tập dành cho nhóm Hãy viết thêm cách kết khác cho đề Khi cơng nghệ thơng tin phát triển, cần “ nhấp chuột” có nhiều thơng tin cần thiết.Nhưng khơng mà câu tuc ngữ khơng có ý nghĩa Bởi thực tế sống ln mang đến cho ta học thiết thực, bổ ích Câu tục ngữ khơng đúc kết kinh nghiệm q báu, mà lời khun sâu sắc.Vấn đề quan trọng cần xác định nên đâu học để tiếp thu nhiều tri thức Mở bài: Giới thiệu điều cần giải thích gợi phương hướng giải thích b Thân bài: Lần lượt trình bày nội dung giải thích.Cần sử dụng cách lập luận giải thích phù hợp c Kết bài: Nêu ý nghĩa điều cần giải thích với người Các bước làm Tìm hiểu đề -tìm ý Thân Dàn Mở Lập dàn Viết Đọc lại sửa chữa Kết • Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với học tiết học này: +Sưu tầm số văn giải thích để làm tài liệu học tập + Xác định luận điểm, luận văn nghị luận giải thích - Đối với học tiết học tiếp theo: • Chuẩn bị bài: • Bài: Luyện tập lập luận giải thích +Đọc- soạn kĩ phần I- Chuẩn bị nhà + Chuẩn bị phần thực hành lớp [...]... Kết bài: Câu tục ngữ xưa vẫn còn ý nghĩa cho đến ngày hơm nay quan trọng, tác dụng củavấn đề-Nêu suy nghĩ,… Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm bài văn lập luận giải thích: 1/ Tìm hiểu đề và tìm ý: 2/ Lập dàn bài: SGK/86 a Mở bài: Giới thiệu điều cần giải thích và gợi ra phương hướng giải thích b Thân bài: Lần lượt trình bày các nội dung giải thích. Cần sử dụng các cách lập luận. .. dung giải thích. Cần sử dụng các cách lập luận giải thích phù hợp c Kết bài: Nêu ý nghĩa điều cần giải thích với mọi người Các bước làm bài Tìm hiểu đề -tìm ý Thân bài Dàn bài Mở bài Lập dàn bài Viết bài Đọc lại và sửa chữa Kết bài • Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: +Sưu tầm một số văn bản giải thích để làm tài liệu học tập + Xác định luận điểm, luận cứ trong một bài văn nghị... + Nghĩa sâu xa của nó -Liên hệ với các câu ca dao, tục ngữ tương tự Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm bài văn lập luận giải thích: • Tìm hiểu đề văn: sgk/48 1 Tìm hiểu đề và tìm ý: 2 Lập dàn bài: Với các ý đã tìm được, em sẽ đưa vào dàn bài như thế nào? * Câu hỏi thảo luận: nhóm đơi bạn: ? Một bài văn nghị luận giải thích gồm mấy phần ? Đó là những phần nào? Có bạn cho rằng:...Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH I Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: • Tìm hiểu đề văn: sgk/48 1 Tìm hiểu đề và tìm ý: -Kiểu loại: Lập luận giải thích -Vấn đề cần giải thích: “ Đi một ngày đàng, học một sàng khơn” -u cầu: Làm sáng tỏ câu tục ngữ -Giải thích nhiều mặt của vấn đề: + Nghĩa đen câu tuc ngữ là gì? +Nghĩa bóng ( hàm ẩn) câu tục ngữ + Nghĩa sâu xa của nó... thích. Cần sử dụng các cách lập luận giải thích phù hợp c Kết bài: Nêu ý nghĩa điều cần giải thích với mọi người Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH I Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: • Tìm hiểu đề văn: sgk/48 1 Tìm hiểu đề và tìm ý: 2 Lập dàn bài: 3.Viết bài: ? Theo em, đoạn văn sau đây là phần nào trong dàn bài •Dựa vào dàn ý, có bạn đã viết đoạn văn sau: Bác Hồ kính u đã dành cho... Tiết 91 CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH Cho đề văn: Nhân dân ta có câu tục ngữ “ Đi một ngày đàng, học một sàng khơn” 1/ Hãy Tìm giải hiểuthích đề, tìm : ngữ đó câu ýtục 2/ Lập dàn bài: a/ Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ với ý nghĩa Nêu vấn đề cần giải sâu xa là đúc kết kinh nghiệm thể hiện khát thích. Giới thiệu câu trích vọng đi nhiều nơi để mở rộng hiểu biết b/ Thân bài: Triển khai việc giải thích. .. mà thơi + Ngơn từ sắc sảo.Lí lẽ phải sắc bén Câu văn phải khúc chiết, mạch lạc,… 4 Đọc lại và sửa chữa: Tiết 91: CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm bài văn lập luận giải thích: * Ghi nhớ: SGK/86 II Luyện tập: Đề 1, Đề 2 /SGK/51 Em hãy nêu u cầu của phần luyện tâp - Bài tập dành cho các nhóm Hãy viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài trên Khi cơng nghệ thơng tin đã phát triển,... bón mới tốt tươi Người cũng vậy, phải có nhân cách văn hóa Muốn thế, phải tu dưỡng, phải học, học hết mình, học vì mục đích cao đẹp mới có thể trở nên tài giỏi, thành đạt Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH I Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: 1/ Tìm hiểu đề và tìm ý: 2/ Lập dàn bài: SGK/50 3/Viết bài: * Viết từng đoạn: Các đoạn trong bài phải liên kết chặt chẽ qua các hình thức chuyển... học, chăm làm, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu u của Bác Hồ Một trong 5 điều dạy của Bác Hồ đối với chúng ta: “Học tập tốt, lao động tốt” 3 Ba cách mở bài khác nhau về cách lập luận như thế nào? 1 Khi viết mở bài có cần lập luận khơng? 2 Cách viết mở bài như thế có phù hợp với u cầu của đề bài khơng? Đọc các đoạn mở bài ở SGK và cho biết? 5 ? Chúng ta sẽ viết đoạn thân bài thế nào? Đối lập hồn... chứng tỏ; ? Ngồi vấn đề trên, ta cần lưu ý thêm điều gì? -Hãy trao đổi với đơi bạn cùng tiến ! -Các đoạn văn trong bài giải thích phải đồng hướng và liên kết với nhau một cách chặt chẽ.Nghĩa là mọi lí lẽ đưa ra trong từng đoạn văn phải cùng hướng về luận đề, đảm bảo sự thống nhất Cần thay đổi cách lập luận khi trình bày lí lẽ; cần có lối viết có hình ảnh và giàu sắc thái biểu cảm; vận dụng sáng tạo những ... tạo lập văn nói chung Bước Bước Bước Bước4 Tìm hiểu đề tìm ý Lập dàn Viết đoạn văn, văn Đọc lại sửa chữa Tiết 91 Tập làm văn Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm văn lập. .. hàm ẩn) câu tục ngữ + Nghĩa sâu xa -Liên hệ với câu ca dao, tục ngữ tương tự Tiết 91 : CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH I Các bước làm văn lập luận giải thích: • Tìm hiểu đề văn: sgk/48 Tìm... văn lập luận giải thích: • Tìm hiểu đề văn: sgk/84 Tìm hiểu đề tìm ý: Tiết 91 CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH Cho đề văn: Đề: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi ngày đàng, học sàng khơn” Hãy giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 7 cách làm bài văn lập luận giải thích , Ngữ văn 7 cách làm bài văn lập luận giải thích , Ngữ văn 7 cách làm bài văn lập luận giải thích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay