KHÁI QUÁT LỊCH sử TIẾNG VIỆT lớp 10

21 120 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:00

KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT NHĨM THUYẾT TRÌNH CẤU TRÚC BÀI HỌC KHÁI QT Lịch sử tiếng Việt qua thời kì Thời kì Bắc thuộc chống Bắc thuộc LỊCH Thời kì độc lập tự chủ Thời kì Pháp thuộc SỬ Từ sau CMTT đến TIẾNG VIỆT Thời kì dựng nước Chữ viết tiếng Việt KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT Tiếng Việt thời kì dựng nước: a Nguồn gốc tiếng Việt: Tiếng Việt có nguồn gốc địa thuộc họ ngơn ngữ Nam Á KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT b Quan hệ họ hàng tiếng Việt: Họ ngơn ngữ Nam Á Dòng họ Mơn- Khmer Tiếng Mơn Tiếng Bana Tiếng Khmer Tiếng Việt- Mường Tiếng Việt Tiếng Mường KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT b Quan hệ họ hàng tiếng Việt: * Ví dụ: Việt Mường Khmer Mơn Hai Hal Pi Ba Tay Thay Day Tai Con Con Ko:n Kon Đất Đák Tuk Dak KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT Tiếng Việt thời kỳ Bắc thuộc: Tiếng Việt thời kỳ Bắc thuộc - Phát triển mối quan hệ với ngơn ngữ họ Nam Á - Tiếp xúc với tiếng Hán - Đấu tranh bảo tồn phát triển -Vay mượn từ ngữ Hán → Việt hóa KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT Tiếng Việt thời kỳ Bắc thuộc chống Bắc thuộc: *Ví dụ: Tiếng Việt phát triển mối quan hệ với ngơn ngữ họ Nam Á Việt Mũi Bốn Mường Khmer Mui Cremu hah Pon Buon Mơn Muh Pon *Ví dụ: Tiếng Việt phát triển vay mượn tiếng Hán Việt hóa Hán Kính Lực Tự Vãn Việt Gương Sức Từ Muộn Một số phương thức Việt hóa tiếng Hán Từ gốc Hán Từ Hán- Việt Phương thức Việt hóa Tâm, Tài, Hạnh phúc, Độc lập, Gia đình… Giữ ngun nghĩa khác cách đọc -Lạc hoa sinh -Thừa trần - Lạc (củ) -Trần (nhà) -Nhiệt náo -Thích phóng - Náo nhiệt - Phóng thích Rút gọn yếu tố cấu tạo Thay đổi trật tự yếu tố Bồi hồi: đi lại lại -Bồi hồi: bồn chồn, xúc -Phương phi:hoa cỏ động thơm tho - Phương phi:béo tốt Giữ ngun cách đọc thay đổi nghĩa Đan tâm -Thanh sử - Lòng son, - Sử xanh Sao phỏng, dịch nghĩa Sống động (Việt- Hán) Dùng từ Hán yếu tố tạo từ - - KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT Tiếng Việt thời kì độc lập, tự chủ: - Chữ Nơm xuất thịnh hành vào kỉ XVIII - Vay mượn yếu tố văn tự Hán xây dựng thành chữ Nơm - Chữ Nơm đời tạo diện mạo cho tiếng Việt, cho văn học 3 Tiếng Việt thời kì độc lập, tự chủ: - Long lanh đáy nước in trời, Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng Cảnh ngày hè - Cỏ non xanh rợn chân trời Rồi hóng mát thuở ngày trường, Cành lê trắng điểm vài bơng hoa Hòe lục đùn đùn tán rợp giương -Dưới cầu nước chảy Thạch lựu hiên phun thức đỏ, Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha HồngDu) liên trì tiễn mùi hương (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Lao xao chợ cá làng ngư phủ, Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương Dẽ có Ngu cầm đàn tiếng, Dân giàu đủ khắp đòi phương (Nguyễn Trãi) KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT Tiếng Việt thời kỳ Pháp thuộc: Tiếng Việt thời kì Pháp thuộc -Tiếng Pháp chèn ép -Tiếp xúc Văn hố, văn học phương Tây Phát triển theo hướng đại hố KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT Tiếng Việt sau Cách mạng tháng Tám đến Tiếng Việt từ sau c/m Tháng đến Hồn thiện chuẩn hố Xây dựng hệ thống thuật ngữ KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT * Ví dụ: Xây dựng hệ thống thuật ngữ chun dùng dựa ba cách thức: + Phiên âm thuật ngữ khoa học phương Tây: acide → Axit, amibe → amip… + Vay mượn qua tiếng Trung Quốc: Khí quyển, sinh quyển, quần xã, mơi trường, mơi sinh… + Đặt thuật ngữ Việt (dịch ý phỏng): vùng trời (thay khơng phận), Vùng biển (thay cho hải phận), Máy bay, (thay phi cơ)…  Hồn thiện chuẩn hóa tiếng Việt KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Chữ viết người Việt cổ: KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Chữ Nơm: Hai Kim Vân Kiều tân truyện Bên trái Bản Liễu Văn đường tàng năm 1871, khắc in năm Tự Đức thứ 24, có Thư viện Liên trường Đại học Ngơn ngữ Đơng Phương Paris Bên phải Bảo Hoa tàng năm 1879, khắc in năm Tự Đức thứ 32, KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Chữ Quốc Ngữ: Alexandre de Rhodes  CỦNG CỐ: Qua thời kì tiếng Việt khơng thay đổi Chữ viết: chữ Hán chữ Nơm chữ quốc ngữ KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT III Luyện tập Bài tập 1: (tr 40 SGK) Tìm ví dụ minh họa việc Việt hóa từ Hán - Vay mượn trọn vẹn chữ Hán Việt hoá âm đọc: CM, phủ - Rút gọn: trần - Đảo vò trí yếu tố - Đổi yếu tố - Đổi nghóa, mở rộng, thu hẹp nghóa - Dòch nghóa: không phận vùng trời - Tạo từ yếu tố tiếng Hán: sản xuất bồi đắp, binh lính KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT III Luyện tập Bài tập 2: ưu điểm chữ quốc ngữ - Dễ viết, dễ đọc, dễ nhớ -Có thể ghi tất âm dù nghóa [...]... cầm đàn một tiếng, Dân giàu đủ khắp đòi phương (Nguyễn Trãi) KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 4 Tiếng Việt thời kỳ Pháp thuộc: Tiếng Việt thời kì Pháp thuộc -Tiếng Pháp chèn ép -Tiếp xúc Văn hố, văn học phương Tây Phát triển theo hướng hiện đại hố KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 5 Tiếng Việt sau Cách mạng tháng Tám đến nay Tiếng Việt từ sau... (dịch ý hoặc sao phỏng): vùng trời (thay khơng phận), Vùng biển (thay cho hải phận), Máy bay, (thay phi cơ)…  Hồn thiện và chuẩn hóa tiếng Việt KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT 1 Chữ viết của người Việt cổ: KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT 2 Chữ Nơm: Hai bản Kim Vân Kiều tân truyện Bên trái là Bản Liễu Văn đường tàng bản năm 1871, khắc in năm Tự Đức thứ 24, hiện nay... bản năm 1879, khắc in năm Tự Đức thứ 32, được KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT 3 Chữ Quốc Ngữ: Alexandre de Rhodes  CỦNG CỐ: Qua các thời kì tiếng Việt khơng thay đổi Chữ viết: chữ Hán chữ Nơm chữ quốc ngữ KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT III Luyện tập Bài tập 1: (tr 40 SGK) Tìm ví dụ minh họa việc Việt hóa từ Hán - Vay mượn trọn vẹn chữ Hán chỉ Việt hoá âm đọc: CM, chính phủ - Rút gọn: trần...KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 3 Tiếng Việt thời kì độc lập, tự chủ: - Chữ Nơm xuất hiện và thịnh hành vào thế kỉ XVIII - Vay mượn yếu tố văn tự Hán xây dựng thành chữ Nơm - Chữ Nơm ra đời tạo diện mạo mới cho tiếng Việt, cho văn học 3 Tiếng Việt thời kì độc lập, tự chủ: - Long lanh đáy nước in trời, Thành... thiện và chuẩn hố Xây dựng hệ thống thuật ngữ KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT * Ví dụ: Xây dựng hệ thống thuật ngữ chun dùng dựa trên ba cách thức: + Phiên âm thuật ngữ khoa học của phương Tây: acide → Axit, amibe → amip… + Vay mượn qua tiếng Trung Quốc: Khí quyển, sinh quyển, quần xã, mơi trường, mơi sinh… + Đặt thuật ngữ thuần Việt (dịch ý hoặc sao phỏng): vùng trời (thay... đọc: CM, chính phủ - Rút gọn: trần - Đảo vò trí các yếu tố - Đổi yếu tố - Đổi nghóa, mở rộng, thu hẹp nghóa - Dòch nghóa: không phận vùng trời - Tạo từ mới bằng các yếu tố tiếng Hán: sản xuất bồi đắp, binh lính KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT III Luyện tập Bài tập 2: ưu điểm chữ quốc ngữ - Dễ viết, dễ đọc, dễ nhớ -Có thể ghi tất cả các âm thanh mới dù không biết nghóa ... KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT Tiếng Việt thời kì dựng nước: a Nguồn gốc tiếng Việt: Tiếng Việt có nguồn gốc địa thuộc họ ngơn ngữ Nam Á KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT... hàng tiếng Việt: Họ ngơn ngữ Nam Á Dòng họ Mơn- Khmer Tiếng Mơn Tiếng Bana Tiếng Khmer Tiếng Việt- Mường Tiếng Việt Tiếng Mường KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT b Quan hệ họ hàng tiếng Việt: * Ví dụ: Việt. .. phi cơ)…  Hồn thiện chuẩn hóa tiếng Việt KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Chữ viết người Việt cổ: KHÁI QT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT Chữ Nơm: Hai Kim Vân Kiều
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT LỊCH sử TIẾNG VIỆT lớp 10 , KHÁI QUÁT LỊCH sử TIẾNG VIỆT lớp 10 , KHÁI QUÁT LỊCH sử TIẾNG VIỆT lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay