Đại số 8 chương i §1 nhân đơn thức với đa thức

11 55 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:59

PHềNGUBND GD&T HUYN NGHA TNH QuNG NGI HNH TRNG HC VN CH NG TRNG TIUI HC S IPHM TH TRN CHA Giỏo sinh : Phan Th Phỳ Oanh Nm hc: 2013 2014 Kim tra bi c: Hóy nờu nh ngha n thc, a thc? Nhc li quy tc nhõn hai ly tha cựng c Cho vớ d n thc, s? a thc? Hóy phỏt biu v vit cụng thc nhõn mt s vi mt tng? Th t ngy thỏng 11 nm 2013 CNG C KiN THC n thc l biu thc i s m ú ch cha phộp toỏn nhõn v nõng lờn ly tha ( khụng cú phộp toỏn tr, chia) Vớ d: 2xyz , x yz a thc l tng ca nhng n thc Vớ d: xyz + 3xy - xy Mun nhõn hai ly tha cựng c s ta gi nguyờn c s v cng cỏc s m vi xđ ì xâ = x đ + â Mun nhõn mt s vi mt tng ta ly s ú nhõn vi tng s hng ca tng ri cng cỏc tớch li vi Aì(B+C) = AìB + AìC Thửự t ngaứy thaựng 11 naờm 2013 Toỏn hc Nhõn n thc vi a thc ?1 - Hóy vit mt n thc v mt a thc tựy ý 5x ì ( 3x 4x + ) ? Cỏch lm nh sau: Hóy nhõn n thc ú vi tng hng t ca a thc va vit Cng cỏc tớch tỡm c li vi 5x ì 3x + 5x ì (-4x) + 5x ì = 15x -20x +5x Vy 15x -20x +5x l tớch ca n thc 5x v a thc 3x 4x + Tng quỏt: Mun nhõn mt n thc vi mt a thc, ta nhõn n thc vi tng hng t ca a thc ri cng cỏc tớch vi Th t ngy thỏng 11 nm 2013 LM BI TP CHY: Chia lm ba nhúm lm bi sau? p dng: a) (-2x)ì(x + 5x - ẵ) b) x ì (5x - x 2) Gii: a) (-2x)ìx + (-2x)ì5x + (-2x)ì(-ẵ) = -2x^5 10x^4 + x b) x ì 5x + x ì (-x) + x ì (-2) = 5x^5 - x - 2x Cõu oỏn tui: Bn hóy ly tui ca mỡnh: -Cng thờm -c bao nhiờu em nhõn vi -Ly kt qu trờn cng vi 10 -Nhõn kt qu va tỡm c vi -c kt qu cui cựng sau ó tr i 100 Tụi s oỏn c tui ca bn Gii thớch ti sai? GiI CU Gi x l s tui ca bn {( x + ) ì + 10} ì -100 = 10x + 50 + 50 100 = 10x Rt tic Chỳc mng bn! ỏp ỏn l 10 ln s tui ca Bn tr li sai ri bn Shortcut to videoplayba ck_4.FLV.lnk Shortcut to videoplayba ck_4.FLV.lnk [...]...Shortcut to videoplayba ck_4.FLV.lnk Shortcut to videoplayba ck_4.FLV.lnk ... oỏn tui: Bn hóy ly tui ca mỡnh: -Cng thờm -c bao nhiờu em nhõn vi -Ly kt qu trờn cng vi 10 -Nhõn kt qu va tỡm c vi -c kt qu cui cựng sau ó tr i 100 T i s oỏn c tui ca bn Gii thớch ti sai? GiI CU... thc vi mt a thc, ta nhõn n thc vi tng hng t ca a thc ri cng cỏc tớch vi Th t ngy thỏng 11 nm 2013 LM BI TP CHY: Chia lm ba nhúm lm bi sau? p dng: a) (-2x)ì(x + 5x - ẵ) b) x ì (5x - x 2) Gii:... CU Gi x l s tui ca bn {( x + ) ì + 10} ì -100 = 10x + 50 + 50 100 = 10x Rt tic Chỳc mng bn! ỏp ỏn l 10 ln s tui ca Bn tr li sai ri bn Shortcut to videoplayba ck_4.FLV.lnk Shortcut to videoplayba
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 8 chương i §1 nhân đơn thức với đa thức , Đại số 8 chương i §1 nhân đơn thức với đa thức , Đại số 8 chương i §1 nhân đơn thức với đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay