Chương III §6 tính chất ba đường phân giác của tam giác hình học 7

15 57 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

PHềNG GD-T PH CT TRNG THCS CT THNH MễN HèNH HC LP Ngi thc hin : TRN TH HIN KIM TRA BI C Phát biểu tính chất ba đường phân giác tam giác Trng tõm ca mt tam giỏc u cú cỏch u ba cnh ca nú khụng? Vỡ sao? Tam giỏc u l tam giỏc cõn ti ba nh, ú ba ng trung tuyn ca tam giỏc ny ng thi cng l ba ng phõn giỏc Bi vy trng tõm ca tam giỏc u ng thi l im chung ca ba ng phõn giỏc nờn trng tõm ca tam giỏc u cỏch u ba cnh ca tam giỏc Mụn: Hỡnh hc Tit: 59 LUYN TP Bi 39tr73 SGK Cho hỡnh 39 a) Chng minh ABD = ACD b) So sỏnh gúc DBC v gúc DCB Chng minh: a)Xột ABD v ACD, cú: AB = AC; = (gt) AD: cnh chung Hỡnh 39 ABD = ACD (c-g-c) b) T ABD = ACD BD = CD (2cnh tng ng) BDC cõn ti D ã ã DBC = DCB Bài tập 40tr73SGK: Cho tam giác ABC cân A Gọi G trọng tâm, I điểm nằm tam giác cách ba cạnh tam giác Chứng minh ba điểm A, G, I thẳng hàng Trọng tâm tam giác gì? Cách vẽ trọng tâm tam giác? Điểm I xác định nào? Hãy vẽ hình cho toán -G trọng tâm ABC G AM (AM đường trung tuyến tam giác ABC) - I nm trong tam giỏc v cỏch u ba cnh tam giỏc ABC IAM (AM l ng phõn giỏc ca tam giỏc ABC) A G I B - Từ A, G, I thẳng hàng M C Bài tập 42/73sgk Chứng minh định lí: Nếu tam giác có đư ờng trung tuyến đồng thời đường phân giác tam giác tam giác cân Em vẽ hình, ghi GT-KL toán Để chứng minh tam giác ABC cân ta cần chứng minh điều gì? Chứng minh Trên tia đối tia DA lấy điểm G cho DA=DG Khi DAB = DGC (c.g.c) AB = CG (cạnh tương ứng) (1) CGD = BAD (góc tương ứng) Mà BAD=DAC (gt) CGD= CAD Tam giác CAG cân CA=CG (2) Từ (1) (2) AB=AC ABC cõn CCH 2: Hướng chứng minh A E B F D C + AE=AF (AED =AFD) + EB =FC (EBD =FCD) AE+EB = AF+FC AB=AC (pcm) Hoc + DE=DF (AED =AFD) =C (EBD =FCD) + B (pcm) AM l ng phõn giỏc ca ABC ABC cõn -Ba ng phõn giỏc ca cựng i qua im -im ny cỏch u cnh AM: ng phõn giỏc, ng cao DN Dề HC SINH HC NH - Nm vng tớnh cht ba ng phõn giỏc ca tam giỏc Tớnh cht ng phõn giỏc xut phỏt t nh ca tam giỏc cõn - Cỏc cỏch chng minh tam giỏc cõn - Bi v nh: 43 trang 73SGK; 48, 49, 50, 52tr29,30SBT - Hng dn: Bi 43tr73SGK n n Co g Con ng - Hng dn: Bi 43tr73SGK Có hai đường cắt cắt sông hai điểm khác Hãy tìm địa điểm để xây dựng đài quan sát cho khoảng cách từ đến hai đường đến bờ sông Có tất địa điểm vậy? B sụng DN Dề HC SINH HC NH -Tit hc tip theo hc bi: Tớnh cht ng trung trc ca mt on thng +Mi em ct mt mnh giy, ú cú mt mộp ct l on thng AB [...]... giỏc ca ABC ABC cõn -Ba ng phõn giỏc ca cựng i qua 1 im -im ny cỏch u 3 cnh AM: ng phõn giỏc, ng cao DN Dề HC SINH HC NH - Nm vng tớnh cht ba ng phõn giỏc ca tam giỏc Tớnh cht ng phõn giỏc xut phỏt t nh ca tam giỏc cõn - Cỏc cỏch chng minh tam giỏc cõn - Bi tp v nh: 43 trang 73 SGK; 48, 49, 50, 52tr29,30SBT - Hng dn: Bi 43tr73SGK n n Co g Con ng - Hng dn: Bi 43tr73SGK Có hai con đường cắt nhau và... Co g Con ng - Hng dn: Bi 43tr73SGK Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai điểm khác nhau Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau Có tất cả mấy địa điểm như vậy? B sụng DN Dề HC SINH HC NH -Tit hc tip theo hc bi: Tớnh cht ng trung trc ca mt on thng +Mi em ct mt mnh giy, trong ú cú mt mộp ct l on thng ... biểu tính chất ba đường phân giác tam giác Trng tõm ca mt tam giỏc u cú cỏch u ba cnh ca nú khụng? Vỡ sao? Tam giỏc u l tam giỏc cõn ti ba nh, ú ba ng trung tuyn ca tam giỏc ny ng thi cng l ba. .. Bài tập 40tr73SGK: Cho tam giác ABC cân A Gọi G trọng tâm, I điểm nằm tam giác cách ba cạnh tam giác Chứng minh ba điểm A, G, I thẳng hàng Trọng tâm tam giác gì? Cách vẽ trọng tâm tam giác? Điểm... hàng M C Bài tập 42 /73 sgk Chứng minh định lí: Nếu tam giác có đư ờng trung tuyến đồng thời đường phân giác tam giác tam giác cân Em vẽ hình, ghi GT-KL toán Để chứng minh tam giác ABC cân ta cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III §6 tính chất ba đường phân giác của tam giác hình học 7 , Chương III §6 tính chất ba đường phân giác của tam giác hình học 7 , Chương III §6 tính chất ba đường phân giác của tam giác hình học 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay