Nghệ thuật đạo diễn phim truyện của 3 đạo diễn việt kiều trần anh hùng, nguyễn võ nghiêm minh, victor vũ

12 160 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN LÊ BẢO LONG NGHỆ THUẬT ĐẠO DIỄN PHIM TRUYỆN CỦA ĐẠO DIỄN VIỆT KIỀU: TRẦN ANH HÙNG, NGUYỄN NGHIÊM MINH, VICTOR LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận Lịch sử Phê bình điện ảnh truyền hình Hà Nội 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN LÊ BẢO LONG NGHỆ THUẬT ĐẠO DIỄN PHIM TRUYỆN CỦA ĐẠO DIỄN VIỆT KIỀU: TRẦN ANH HÙNG, NGUYỄN NGHIÊM MINH,VICTOR Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận Lịch sử Phê bình điện ảnh truyền hình Mã số: 60 21 02 31 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái Hà Nội-2016 LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, đồng ý cô giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, thực nghiên cứu đề tài: Nghệ thuật đạo diễn phim truyện đạo diễn Việt kiều: Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, người tận tình, chu đáo hướng dẫn thực luận văn đồng thời giúp có thêm nhiều hiểu biết, kiến thức trình học tập làm việc sau Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè bên cổ vũ, động viên hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh kinh nghiệm kiến thức có nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo để hoàn thiện công trình nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày …… tháng … năm 2016 Học viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………………6 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHỆ THUẬT ĐẠO DIỄN PHIM TRUYỆN…………………………………………………………….…10 1.1Thể loại phim truyện ………………………………………………… …10 1.2 Định nghĩa nghề đạo diễn cho thể loại phim truyện…………………… ….11 1.3 Nghệ thuật đạo diễn phim truyện……………………………… 12 1.4 Nghề đạo diễn phim truyện người Việt xa xứ…… ……… …13 1.5 Tổng quan dòng phim truyện đạo diễn Việt kiều……………… .15 Tiểu kết………………………………………………………………… … 36 CHƢƠNG NHỮNG ĐỘC ĐÁO CỦA TRẦN ANH HÙNG, VICTOR , NGUYỄN NGHIÊM MÌNH……………………… …………………………………… …… ….37 2.1 Nghệ thuật đạo diễn phim truyện Trần Anh Hùng 37 2.1.1 Những đặc sắc tác phẩm phim truyện Trần Anh Hùng ………………………………………………………… …… 40 2.1.2 Một số yếu tố tạo nên thành công phim Trần Anh Hùng ………………………………………………………… 57 2.2 Nghệ thuậ đạo diễn phim truyện Victor Vũ….……………….… … 68 2.2.1 Những đặc sắc tác phẩm phim truyện Victor Vũ…….…73 2.3 Nghê thuật đạo diễn phim truyện Nguyễn Nghiêm Minh……… 82 2.3.1 Những đặc sắc tác phẩm phim truyện Nguyễn Nghiêm Minh……………………………………………….…… ……………………84 Tiểu kết………………………………………………………………… ……96 CHƢƠNG BÀI HỌC VỀ NGHỆ THUẬT ĐẠO DIỄN TỪ DÒNG PHIM TRUYỆN CỦA ĐẠO DIỄN VIỆT KIỀU……………………………… ….97 3.1 Định vị đạo diễn Việt kiều điện ảnh Việt Nam…………………97 3.2 Những thành tựu hạn chế đạo diễn Việt kiều công tác đạo diễn…………………………………………………………………………… 99 3.2.1 Một số thành tựu đạt từ phim đạo diễn Việt kiều… 99 3.2.2 Những hạn chế cần khắc phục……………………………………101 3.3 Một số góp ý cho công tác đạo diễn phim đạo diễn Việt kiều……………………………………………………………………………106 Tiểu kết……………………………………………………………………….108 KẾT LUẬN ……………………………………………………………….…109 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… ….…111 MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Điện ảnh Việt Nam từ sau 1975 đến trải qua nhiều thăng trầm Từ điện ảnh nhà nước bao cấp toàn đến điện ảnh hoạt động chế thị trường chặng đường dài Điện ảnh Việt Nam trước thời kỳ đổi hiểu điện ảnh Cách mạng với tác phẩm phim truyện phim tài liệu đời từ năm 1959 tác phẩm điện ảnh thời kỳ trước Cách mạng Tháng Trong thời kỳ đổi mới, ghi nhận đóng góp nhà làm phim yêu nước với nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử, điện ảnh Việt Nam xác nhận bao gồm phận điện ảnh Cách mạng, điện ảnh trước Cách mạng tháng Điện ảnh Việt Nam ngày hãng phim nhà nước mà có hãng phim tư nhân tham gia Đặc biệt từ thập niên 90 kỷ XX, phải kể đến góp mặt nhà làm phim Việt kiều nước tham gia hoạt động điện ảnh đầu tư sản xuất phim Đồng bào Việt Nam xa tổ quốc phận tách rời dân tộc, điện ảnh người Việt sinh sống nước giới dần xem phận tách rời điện ảnh Việt Nam Và năm vừa qua, phim nhà làm phim Việt kiều sản xuất có tác động rõ nét đến sinh hoạt điện ảnh Việt Nam Với cách làm phim đại, phương tiện kỹ thuật tiên tiến có đầu tư thoả đáng, phim đạo diễn Việt kiều có bước tiến đáng kể Một số phim giành nhiều giải thưởng quốc tế Những hoạt động điện ảnh nghệViệt kiều quê hương có tác động định hoạt động điện ảnh nước Hơn nữa, nhà nước ta mở rộng sách thu hút ngoại lực kêu gọi kiều bào nước xây dựng đất nước việc nghệ sĩ, tác giả gốc Việt sinh sống xa tổ quốc nước hoạt động điện ảnh sản xuất phim đáng khuyến khích Trên sở đó, chọn nghiên cứu đề tài “Nghệ thuật đạo diễn đạo diễn Việt kiều: Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor Vũ” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn khảo sát đánh giá chất lượng nghệ thuật đạo diễn Việt kiều với thể loại phim truyện, thông qua tác phẩm phim truyện đạo diễn: Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor Từ đóng góp phần nhỏ vào việc hình thành nên sở nghiên cứu có tính lý luận khoa học dòng phim Việt kiều Trên sở nghiên cứu khoa học, hy vọng rút kinh nghiệm làm phim giúp công tác quản lý đào tạo nhân lực cho điện ảnh Việt Nam Lịch sử vấn đề Đã có nhiều báo, nghiên cứu viết tác phẩm thành công đạo diễn : Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor Vũ,… viết, ấn phẩm mà tác giả liệt kê phần Mục Lục Những tài liệu tham khảo cung cấp nhiều ý kiến quý báu phân tích dòng phim truyện đạo diễn Việt kiều, sở ban đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực luận văn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thời gian qua, dòng phim Việt Kiều gây ý nhà chuyên môn khán giả nước nay, chưa có nghiên cứu đầy đủ dòng phim Những hội thảo nhà hoạt động điện ảnh nước đưa ý kiến riêng lẻ, chưa mang tính toàn diện sâu sắc Một công trình nghiên cứu tổng quát đóng góp dòng phim Việt Kiều điện ảnh nước ta điều mà nhiều người chờ đợi Với trình độ non khuôn khổ luận văn, việc sâu nghiên cứu khái quát cách sâu sắc phim Việt Kiều điều chưa thể đạt tới Vì vậy, chủ yếu vào nghiên cứu nghệ thuật đạo diễn đạo diễn Việt Kiều với tính chất khái quát đặc trưng Mong rằng, nhận định, ý kiến luận văn góp phần vào việc xây dựng công trình nghiên cứu sâu rộng dòng phim Việt Kiều thời gian tới Luận văn tài liệu tham khảo hữu ích cho quan tâm tới điện ảnh Việt Nam đặc biệt dòng phim truyện đạo diễn Việt Kiều 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm phim truyện đạo diễn Việt kiều Phân tích tác phẩm phim truyện đạo diễn Việt Kiều (Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor Vũ) để nét đặc sắc riêng người qua thấy đóng góp to lớn đạo diễn Việt Kiều cho điện ảnh Việt Nam Tác giả đưa học đạo diễn từ tác phẩm đạo diễn để làm học cho đạo diễn người nghiên cứu dòng phim Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những tác phẩm điện ảnh đạo diễn Việt Kiều: Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor thời gian từ 1993 đến năm 2016 4.2 Phạm vi nghiên cứu đạo diễn Việt kiều: Trần Anh Hùng, Nguyễn Nghiêm Minh, Victor thời gian từ năm 1993 đến năm 2014 5.Phƣơng pháp nghiên cứu Dựa vào lý thuyết nghệ thuật đạo diễn phim truyện để làm sở lý luận cho luận văn Từ sở lý thuyết này, ta phân tích phong cách đạo diễn đạo diễn tiêu biểu để tìm chung dòng phim Việt kiều sắc riêng đạo diễn Để nghiên cứu dòng phim Việt Kiều, khảo sát số lượng định phim nghệViệt Kiều sản xuất, đạo diễn, Hơn nữa, dòng phim Việt Kiều có không phim xây dựng tác phẩm văn học tiếng văn học Việt Nam Vì vậy, phim, tìm hiểu tác phẩm văn học tiền thân phim Tôi thu thập công trình khảo cứu nhà nghiên cứu, nhà hoạt động điện ảnh dòng phim Việt Kiều Đồng thời thu thập viết tạp chí, báo phim Việt Kiều Cùng đó, tiếp xúc, vấn số nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên trực tiếp tham gia phim nghệViệt Kiều đạo diễn sản xuất diễn viên Như Quỳnh, Kiều Trinh, … Trên sở tư liệu trên, người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích phim, phân tích văn bản, phương pháp khảo cứu lịch sử… nhấn mạnh phương pháp phân tích phim TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách nghiên cứu David Bordwelle Kristin Thompson (2008), Nghệ thuật điện ảnh, tài liệu lưu hành nội dự án điện ảnh- Khoa Văn học- Trường ĐH KHXH & NV Phạm Thùy Nhân (2005), Làm để viết kịch phim ?, NXB Văn hóa Sài Gòn Trần Luân Kim (chủ biên) (1995), Đạo diễn điện ảnh giới, Viện nghệ thuật lưu trữ điện ảnh Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Thị Minh Thái (1996), Đối thoại với văn chương , Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội Bài viết Tô Hoàng (2005), Mùa len trâu : Những điều chưa nói …, Báo Thể thao & Văn hóa (số 58), tr.12 Nhật Lệ (2008), Đạo diễn người Australia gốc Việt Lê Quý Dương: Chúng ta tới tương lai , Báo Lao Động Cuối tuần (số 52), tr.9 Đỗ Lai Thuý (2005), Làm phim mắt người khác, tạp chí Tia sáng (số 29), tr.25 Mai Anh Tuấn (2007), Đặc điểm phim Việt Nam nước ngoài, tạp chí giới điện ảnh (số 79), tr.18 10 Nguyễn Minh Tuấn (2007), Đạo diễn Charlie Nguyễn (Nguyễn Chánh Trực) trả lời vấn, Báo Lao Động (số 136), tr.10 Internet 10 Hoàng Anh, Phim Việt cú giơ tay cứu hộ đạo diễn Việt kiều , http://www.baogiaothong.vn/phim-viet-va-cu-gio-tay-cuu-ho-cua-dao-dien-vietkieu-d139039.html , ngày 22/02/2016 11 Việt Dũng , Làn sóng trở đạo diễn Việt kiều, http://laodong.com.vn/van-hoa/lan-song-tro-ve-cua-cac-dao-dien-viet-kieu-ngoailuc-cho-phim-viet-296877.bld , ngày 20/02/2015 12 Đỗ Duy, Bức tranh Nam Bộ lãng mạn Mùa Len Trâu, http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/buc-tranh-nam-bo-langman-trong-mua-len-trau-1884301.html , ngày 04/06/2005 13 Trần Luân Kim, Mùa len trâu- mùa thay đổi thân phận, http://www.thegioidienanh.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7 604:nhin-li-con-ng-phim-truyn-vit-nam-mua-len-trau-mua-i-thay-thanphn&catid=35:dien-anh&Itemid=34 , ngày 10/07/2013 14 Phúc Gia Khanh, Đạo diễn Việt kiều chiếm lĩnh thị trường phim Việt, http://tinviet.net.vn/dien-anh-va-truyen-hinh/read/17714.html , ngày 18/04/2014 15 Bình Nguyên, Đi tìm mùa len trâu, http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoituan/20131201/di-tim-mua-len-trau/582674.html , ngày 01/12/2013 16 Nguyễn Thị Minh Thái, Ám ảnh nước Mùa len trâu, http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20070519/am-anh-nuoc-trong-mua-lentrau/201785.html ngày 19/05/2007 11 17 Văn Tuấn, Lạc quan với hệ đạo diễn mới, http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2015/12/407321/ , ngày 27/12/2015 18 Phan Cao Tùng, Nở rộ phim Việt kiều, http://thanhnien.vn/van-hoa/noro-phim-cua-dao-dien-viet-kieu-363016.html , ngày 22/09/2013 19 Việt Văn, Đạo diễn Việt kiều : Việt Nam lựa chọn trở về, http://laodong.com.vn/van-hoa/dao-dien-viet-kieu-viet-nam-la-lua-chon-tro-ve197172.bld , ngày 01/05/2014 20 Chu Minh , Dòng máu anh hùng - Hy vọng Shiri Việt Nam, http://chuminhvu.blogspot.com/2007/04/ech-ngoi-ay-gieng.html ngày 24/04/2007 21 Lê Hồng Lâm (2010) Mùa Len Trâu- Mảnh Vỡ Của Đàn Ông, http://yume.vn/phihungplvn/article/mua-len-trau-manh-vo-cua-dan-ong35C721D7.htm, ngày 16/6/2010 12 [...]...9 Nguyễn Minh Tuấn (2007), Đạo diễn Charlie Nguyễn (Nguyễn Chánh Trực) trả lời phỏng vấn, Báo Lao Động (số 136 ), tr.10 Internet 10 Hoàng Anh, Phim Việt và cú giơ tay cứu hộ của đạo diễn Việt kiều , http://www.baogiaothong.vn /phim- viet-va-cu-gio-tay-cuu-ho-cua-dao-dien-vietkieu-d 139 039 .html , ngày 22/02/2016 11 Việt Dũng , Làn sóng trở về của các đạo diễn Việt kiều, http://laodong.com.vn/van-hoa/lan-song-tro-ve-cua-cac-dao-dien-viet-kieu-ngoailuc-cho -phim- viet-296877.bld... http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20070519/am -anh- nuoc-trong-mua-lentrau/201785.html ngày 19/05/2007 11 17 Văn Tuấn, Lạc quan với thế hệ đạo diễn mới, http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2015/12/40 732 1/ , ngày 27/12/2015 18 Phan Cao Tùng, Nở rộ phim Việt kiều, http://thanhnien.vn/van-hoa/noro -phim- cua-dao-dien-viet-kieu -36 3016.html , ngày 22/09/20 13 19 Việt Văn, Đạo diễn Việt kiều : Việt Nam là lựa chọn trở về, http://laodong.com.vn/van-hoa/dao-dien-viet-kieu-viet-nam-la-lua-chon-tro-ve197172.bld... 604:nhin-li-con-ng -phim- truyn-vit-nam-mua-len-trau-mua-i-thay-thanphn&catid =35 :dien -anh& Itemid =34 , ngày 10/07/20 13 14 Phúc Gia Khanh, Đạo diễn Việt kiều chiếm lĩnh thị trường phim Việt, http://tinviet.net.vn/dien -anh- va-truyen-hinh/read/17714.html , ngày 18/04/2014 15 Bình Nguyên, Đi tìm mùa len trâu, http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoituan/20 131 201/di-tim-mua-len-trau/582674.html , ngày 01/12/20 13 16 Nguyễn Thị Minh Thái, Ám ảnh nước trong... http://laodong.com.vn/van-hoa/lan-song-tro-ve-cua-cac-dao-dien-viet-kieu-ngoailuc-cho -phim- viet-296877.bld , ngày 20/02/2015 12 Đỗ Duy, Bức tranh Nam Bộ lãng mạn trong Mùa Len Trâu, http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/buc-tranh-nam-bo-langman-trong-mua-len-trau-188 430 1.html , ngày 04/06/2005 13 Trần Luân Kim, Mùa len trâu- mùa thay đổi thân phận, http://www.thegioidienanh.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7 604:nhin-li-con-ng -phim- truyn-vit-nam-mua-len-trau-mua-i-thay-thanphn&catid =35 :dien -anh& Itemid =34 ... http://laodong.com.vn/van-hoa/dao-dien-viet-kieu-viet-nam-la-lua-chon-tro-ve197172.bld , ngày 01/05/2014 20 Chu Minh , Dòng máu anh hùng - Hy vọng về một Shiri Việt Nam, http://chuminhvu.blogspot.com/2007/04/ech-ngoi-ay-gieng.html ngày 24/04/2007 21 Lê Hồng Lâm (2010) Mùa Len Trâu- Mảnh Vỡ Của Đàn Ông, http://yume.vn/phihungplvn/article/mua-len-trau-manh-vo-cua-dan-ong35C721D7.htm, ngày 16/6/2010 12 ... ảnh đạo diễn Việt Kiều: Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Victor Vũ thời gian từ 19 93 đến năm 2016 4.2 Phạm vi nghiên cứu đạo diễn Việt kiều: Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Victor Vũ. .. phim truyện đạo diễn Việt kiều Phân tích tác phẩm phim truyện đạo diễn Việt Kiều (Trần Anh Hùng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Victor Vũ) để nét đặc sắc riêng người qua thấy đóng góp to lớn đạo diễn Việt. .. ĐÁO CỦA TRẦN ANH HÙNG, VICTOR VŨ , NGUYỄN VÕ NGHIÊM MÌNH……………………… …………………………………… …… … .37 2.1 Nghệ thuật đạo diễn phim truyện Trần Anh Hùng 37 2.1.1 Những đặc sắc tác phẩm phim truyện Trần Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật đạo diễn phim truyện của 3 đạo diễn việt kiều trần anh hùng, nguyễn võ nghiêm minh, victor vũ , Nghệ thuật đạo diễn phim truyện của 3 đạo diễn việt kiều trần anh hùng, nguyễn võ nghiêm minh, victor vũ , Nghệ thuật đạo diễn phim truyện của 3 đạo diễn việt kiều trần anh hùng, nguyễn võ nghiêm minh, victor vũ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay