Vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare

51 171 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP HỒ CHÍ MINH BAN TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP ĐỀ TÀI: VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS NGUYỄN MINH TÂN SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO MSSV : 2NA11.03.051 LỚP : T11NAKT2 TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2013 NIÊN KHÓA 2011 – 2013 LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin , tất quý thày cô dạy dỗ em , truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập rèn luyện trường Em xin cảm ơn thầy Ths Nguyễn Minh Tân , người nhiệt tình hướng dẫn em thực báo cáo thực tập Đồng thời em xin cảm ơn ban lãnh đạo anh chị công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE tạo điều kiện cho em thưc tập công ty , tiếp xúc thực tế giải đáp thắc mắc, giúp em hiểu biết thêm công việc kế toán suốt trình thực tập Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập công ty có hạn nên em không tránh khỏi thiếu sót , em mong nhận ý kiến đóng góp , phê bình quý thầy cô Đó hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thưc sau Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Giảng viên hướng dẫn năm 2013 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Sổ tài khoản 1111 25 Bảng 2: Sổ tài khoản tiền gửi ngân hàng 29 Bảng 3: Sổ tiền gửi ngân hàng 32 Bảng 4: Sổ tài khoản phải thu khách hàng 35 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổng hợp tài khoản tiền mặt 16 Sơ đồ 2.2: Tổng quát kế toán tiền gửi ngân hàng 18 Sơ đồ 2.3: Hạch toán tổng hợp tiền chuyển 20 Sơ đồ 2.4: Tổng hợp phải thu khách hàng 22 Sơ đồ 2.5: Tổng hợp tài khoản 111 26 Sơ đồ 2.6: Tổng hợp tài khoản 1121 .30 Sơ đồ 2.7: Tổng hợp tài khoản 1311 .36 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TGNH : Tiền gửi ngân hàng NH : Ngân hàng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DVNH : Dịch vụ ngân hàng SDĐK : Số dư đầu kỳ SDCK : Số dư cuối kỳ TSCĐ : Tài sản cố định GTGT : Giá trị gia tang KD : Kinh doanh DN : Doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 1.1 Tổng quan Cty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE 1.1.1 Giới thiệu chung : 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ mục tiêu .3 1.1.3.1 Chức 1.1.3.2 Nhiệm vụ .4 1.1.3.3 Mục tiêu 1.2 Cơ cấu tổ doanh nhiệp chức máy quản lý 1.2.1 Sơ đồ tổ chức .4 1.2.2 Nhiệm vụ chức phòng ban 1.3 Tổ chức công tác kế toán công ty 1.3.1 Tổ chức máy kế toán 1.3.1.1 Hình thức tổ chức 1.3.1.2 Sơ đồ máy kế toán 1.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ nhân viên phòng kế toán .9 1.3.2 Chế độ kế toán công ty 11 1.3.2.1 Niên độ kế toán 11 1.3.2.2 Hình thức sổ kế toán 11 1.3.2.3 Hệ thống tài khoản sửa dụng .13 1.3.2.4 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 13 1.3.2.5 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ 13 1.3.2.6 Phương pháp tính thuế 13 CHƯƠNG .14 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 14 2.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền .14 2.1.1 Khái niệm vốn tiền 14 2.2.1 Nội dung: 15 2.2.2 Tài khoản sử dụng: 15 2.2.3 Chứng từ sử dụng: .15 2.2.4 Nguyên tắc hạch toán: .15 2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng: .16 2.3.1 Nội dung: 16 2.3.2 TK sử dụng: .16 2.3.3 Chứng từ sử dụng: .16 2.3.4 Nguyên tắc hạch toán: .16 2.4 Kế toán tiền chuyển: 18 2.4.1 Nội dung: 18 2.4.2 TK sử dụng 18 2.4.3 Chứng từ sử dụng 18 2.4.4 Nguyên tắc hạch toán: .18 2.5 Kế toán phải thu 20 2.5.1 Nội dung 20 2.5.2 Tài khoản sử dụng .20 2.5.3 Chứng từ sử dụng 20 2.5.4 Nguyên tắc hạch toán 20 2.6 Nội dung kế toán VBT .21 2.6.1 Công tác quản lý VBT .21 2.6.2 VBT có .21 2.6.3 Nguyên tắc quản lý VBT 21 2.7 Kế toán tiền mặt 21 2.7.1 Nội dung 21 2.7.2 Chứng từ sổ sách sử dụng 22 2.7.3 Tài khoản sử dụng .22 2.7.4 Trình tự hạch toán 22 2.8 Kế toán TGNH 25 2.8.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng 25 2.8.2 Chứng từ sổ sách sử dụng 25 2.8.3 Tài khoản sử dụng kết cấu 25 2.8.4 Trình tự hạch toán 25 2.8.5 Kế toán tiền chuyển 31 2.9 Kế toán khoản phải thu công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare 31 2.9.1 Nội dung 31 2.9.2 Chứng từ sử dụng 31 CHƯƠNG .35 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 35 3.1 So sánh lý thuyết thực tế 35 3.2 Nhận xét .36 3.2.1 Nhận xét chung tình hình công ty 36 3.2.2 Nhận xét chung công tác kế toán 36 3.2.3 Nhận xét chung tình hình khoản Công ty : 37 3.3 Kiến nghị 38 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU KHAM KHẢO: 42 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân LỜI MỞ ĐẦU Qua thời gian học tập rèn luyện trường ,em trang bị lượng kiến thức đủ lý thuyết sách Vì , để củng cố thêm kiến thức chuyên môn để hiểu thêm thực tế, thực phương châm” học đôi vơí hành” từ kiến thức mà em thầy cô truyền đạt đem so sánh với thực tế nhằm củng cố lại kiến thức học , trang bị thêm số kiến thức thiếu , nắm biết thực tế từ có nhìn đắn với thực tiễn Được phân công trường đồng ý công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE, em vào thực tập công ty.Trên sở lý thuyết học hướng dẫn thầy cô giáo , anh chị phòng kế toán ban lãnh đạo công ty đả giúp em hoàn thành nhiệm vụ với chuyên đề: “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” nhằm chuẩn bị cho kiến thức nhân viên kế toán trường công tác Trong kinh tế thị trường, việc đổi chế quản lý kết hợp với việc mở rộng thị trường xu hướng thị trường thời đại Mọi doanh nghiệp, dự án đầu tư phải dặt lợi ích kinh tế xã hội hàng đầu , có đứng vững thị trường Mỗi doanh nghiệp có quyền tự kinh doanh chịu trách nhiệm kinh doanh nên việc quản lý đầu tư sử dụng vốn cho có hiệu vấn đề quan tâm hàng đầu Vì gắn liền với tồn phát triển doanh nghiệp Hằng ngày , doanh nghiệp có nguồn vốn thu chi xen kẽ Các khoản phải thu để có vốn tiền để chi Các khoản chi để thực hoạt động sản xuất kinh doanh từ có nguồn thu để đáp ứng khoản chi Dòng lưu chuyển tiền tệ diễn không ngừng Có thời điểm lượng tiền thu nhiều lượng tiền chi ngược lại Như , qua luân chuyển vốn tiền người ta kiểm tra , đánh giá hiệu hoạt động kinh tế, tình hình tài doanh nghiệp Mặt khác, tình hình tài doanh nghiệpluôn tồn khoản phải thu , phải trả , tình hình toán khoản nàyphụ thuộc vào phương thức toán áp dung công ty thỏa thuận đơn vị kinh tế Để theo dõi kịp thời nhanh chóng cung cấp SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Sơ đồ 2.6: Sơ đồ tổng hợp tài khoản 1121 1121 SDĐK: 4,886,618,441 1311 336 10,117,124,393 10,956,000,750 6418 4,980,545,366 13311 515 498,054,5366 PS: 15,595,724,295 CK: 4,620,959,724 15,576,960,474 4,905,382,7 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Nơi mở tài khoản giao dịch : NHTMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM-CN Số hiệu tài khoản nơi gửi : 14022346111018 Tháng 1/2011 TK Ngày ghi sổ 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 11/1/2011 15/1/2011 15/1/2011 15/1/2011 Chứng từ Ngày Số hiệu 006/CG-06 006/CG-06 006/CG-06 033/CG-06 027/CG-06 027/CG-06 027/CG-06 28/1/2011 077/CG-06 30/1/2011 097/CG-06 Diển giải ĐỨ Thu tháng 1/1/2011 1/1/2011 1/1/2011 11/1/2011 15/1/2011 15/1/2011 15/1/2011 ( gửi vào ) Số dư đầu kỳ : Chi tiền vốn + phí DV ARIBANK Chi tiền vốn + phí DV ARIBANK Chi tiền vốn + phí DV ARIBANK Thu tiền hàng cty I.P.L,HĐ Chi tiền vốn + phí DV ARIBANK Chi tiền vốn + phí DV ARIBANK Chi tiền vốn + phí DV ARIBANK Thu tiền hàng cty CP công nghệ 28/1/2011 giáo dục Nguyễn Hoàng 30//2011 Thu lãi TG tháng 01/2011 NH Số tồn ( rút ) 253,197,870 13311 7,500 336 250,000,000 6418 75,000 1311 220,000,000 13311 6,600 336 220,000,000 6418 66,000 1311 300,000,000 515 124,820 ARIBANK SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Số tiền Chi Trang 29 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Tổng cộng số phát sinh: Số dư cuối kỳ: 520,124,820 470,155,100 303,167,590 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Người ghi sổ (Ký ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký ghi rõ họ tên) Ngày lập 30 tháng 06 năm 2010 Giám Đốc (Ký ghi rõ họ tên) Bảng 3: Sổ TGNH SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 30 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân 2.8.5 Kế toán tiền chuyển Do tháng không phát sinh tiền chuyển 2.9 Kế toán khoản phải thu công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare 2.9.1 Nội dung Các khoản phải thu Công Ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH ICARE chủ yếu khoản phải thu khách hàng mà khoản phải thu khác Phải thu khách hàng khoản tiền khách hàng thiếu cần phải thu nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo khả xoay vòng vốn Công ty Sau trực tiếp đến Công ty gọi điện đặt hàng, không toán tiền mặt thông qua chuyển khoản khách hàng nợ lại không ngày 2.9.2 Chứng từ sử dụng Chứng từ phiếu chi, phiếu thu… Một vài nghiệp vụ phát sinh tháng 1/2011 liên quan đến khoản phải thu khách hàng : Ngày 1/1 có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến phải thu khách hàng sau: Thu tiền hàng cty TNHH Hành Tinh theo hóa đơn số 0006011 số tiền 48,800,000đ chứng từ chứng ngân hàng thu 001/TG-06, kế toán ghi : Nợ TK 1121 : 48,800,000 Có TK 1311: 48,800,000 Xuất bán hàng cho Cty TNHH Hành Tinh chưa thu tiền với số tiền 46,716,000 đ, thuế GTGT 10%, chứng từ phiếu bán hàng PBHVP-0001, hóa đơn0006012, kế toán ghi: Nợ TK 1311 : 46,716,000 Có TK 5111: 42,469,091 Có TK 33311: 4,246,909 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 31 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Ngày 30/6 phát sinh vài nghiệp vụ sau: Trần Văn Minh trả tiền mua hàng thiếu tiền mặt số tiền 55,114,000đ, chứng từ gốc PT-0070,PT-0071,PT-0072, kế toán ghi : Nợ TK 1111: Có TK 1311: 55,114,000 55,114,000 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 32 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân CTY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE Mẫu số S03a-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ Trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN TỪ 01/01 ĐẾN 30/01/2011 Số hiệu tài khoản: 1121 Tên tài khoản: TGNH Ngày ghi sổ Chung Tu SỐ NGÀY Diễn Giải Thu tiền bán 1/1/2011 1/1/2011 giấy CTY HAKIA Bán hàng cho PBHVP1/1/2011 1/1/2011 CTY Lan 0001 Anh Bán hàng cho PBHVP1/1/2011 1/1/2011 CTY Lan 0001 Anh … CTY Anh 30/01/2011 PT-0070 30/01/2011 Thư trả tiền hàng Tong Phat Sinh So Du cuoi Ki 001/TG06 TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có 1121 48,800,000 5111 42,469,091 33311 4,246,909 1111 55,114,000 15,449,968,400 15,677,588,800 2,860,784,700 84,624,875 ( Nguồn : Phòng kế toán ) Ngày 30 tháng 01 năm 2011 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) Bảng 4: Sổ tài khoản phải thu khách hàng Sơ đồ 2.7: Sơ đồ tổng hợp tài khoản 1311 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 33 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân 1311 SDĐK: 3,054,19,600 50,329,375 3331 1211 13,904,971,560 5,789,674,900 5111 1111 1,544,996,840 PS: 15,449,968,400 CK: 2,860,784,700 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo 9,887,913,900 15,677,588,800 84,624,875 Trang 34 Trang 6/6 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 So sánh lý thuyết thực tế Sau thời gian thực tập Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV CAO ĐÔNG so sánh với lý thuyết học em thấy có vài điểm giống khác sau :  Giống : + Đơn vị sử dụng mẫu sổ ban hành theo định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính + Các phiếu thu, phiếu chi lập ghi rõ ngày tháng năm lập ngày tháng năm thu, chi tiền + Hóa đơn GTGT kế toán lập thành liên :  Liên : Lưu cùi phiếu  Liên : Giao khách hàng  Liên : Lưu chứng từ kế toán + Tiền gửi ngân hàng sử dụng chứng từ ngân hàng lập chuyển đến giấy báo nợ, giấy báo có, bảng kê tài khoản lý thuyết học + Phần kế toán “ Vốn tiền khoản phải thu ” phần hành khác hạch toán chế độ kế toán quy định  Khác : + Phải thu khách hàng không hạch toán theo đối tượng khách hàng mà theo dõi số liệu tổng hợp + Từ mẫu biểu trình bày thấy mẫu biểu, chứng từ, sổ sách dể lập, trình tự luân chuyển so với lý thuyết - Thông qua việc tìm hiểu thực tế Công ty Cổ Phần Năng Lượng Đại Việt Chi nhánh Vinagas Miền Tây em không tìm hiểu riêng phần kế toán “Vốn tiền khoản phải thu” mà em tìm hiểu thêm phần hành kế toán khác, phần hành có vài điểm khác biệt so với lý thuyết : + Giá thành Tổng Công ty định + Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán trừ thẳng vào giá bán + Cty không theo dõi chi phí ngày tài khoản 627,642 mà theo dõi tài khoản chi tiết tài khoản 641 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 35 Báo cáo thực tập + GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Cty không tính khấu hao TSCĐ thuế thu nhập doanh nghiệp mà Tổng Công ty tính 3.2 Nhận xét Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh Công Ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE, giúp đỡ tận tình anh chị phòng kế toán giúp em nắm tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh Vinagas Miền Tây Dựa vào kiến thức học tìm hiểu thực tế thời gian qua, nhiều hạn chế em có vài nhận xét khái quát sau: 3.2.1 Nhận xét chung tình hình công ty Tuy thành lập không lâu giúp đỡ từ Tổng Công ty, sáng suốt lãnh đạo ban lãnh đạo giúp Cty đứng vững thị trường, bước khẳng định, nâng cao vị ngành kinh doanh lượng cạnh tranh đầy khốc liệt Đội ngũ cán - công nhân viên chủ động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc, đoàn kết gắn bó với nhau, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn Đây nguồn lực quan trọng phát triển Cty Công ty quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, định kỳ có lãnh đạo từ Tổng Công Ty điều xuống kiểm tra giám sát giúp nâng cao chất lượng quản lý đơn vị Hiện nay, tình hình kinh doanh Cty gặp nhiều khó khăn biến động tình hình giới khiến giá xăng, dầu, gas tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty Tuy nhiên, với ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm thương trường, đội ngũ nhân viên nhạy bén, nhiệt tình với công việc, với mạng lưới chi nhánh nhà bán lẽ rộng khắp Cty nhanh chóng vượt qua khó khăn vững bước phát triển 3.2.2 Nhận xét chung công tác kế toán Bộ phận kế toán trí phù hợp với trình kinh doanh quy mô đơn vị Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quy định Bộ Tài Chính, đồng thời mở tài khoản chi tiết để phục vụ cho công tác kế toán Công ty SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 36 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Hình thức kế toán (nhật ký chung) áp dụng Công ty phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh đơn vị Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh theo trình tự thời gian, phòng kế toán tổ chức tập trung thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu sổ sách công việc ngày Việc sử dụng phần mềm SSP ( Sài Gòn Software Park ) phù hợp với đặc điểm kinh doanh Công ty, giúp công việc kế toán thực cách thuận lợi nhanh chóng, xác, dễ dàng kiểm tra, đối chiếu Định kỳ, vào cuối quý có lãnh đạo từ Tổng công ty xuống kiểm tra từ việc ghi chép số liệu ngày đến việc lập sổ sách báo cáo tài đảm xác tin cậy số liệu kế toán 3.2.3 Nhận xét chung tình hình khoản Công ty : Khả toán ngắn hạn: Chỉ tiêu Tháng 1.Tài sản lưu động 8,208,043,719 2.Nợ ngắn hạn 23,751,494,254 3.Tỷ lệ toán 34% Tháng 9,509,128,575 22,673,470,393 42% Tháng 9,204,377,775 22,945,332,896 40% hành (1/2 ) Khả toán ngắn hạn tháng 42%, tức đồng nợ ngắn hạn đến hạn trả Công ty có sẵn 42 đồng có khả toán hành Cao 8% so với tháng cho thấy Công ty có đủ khả để trả nợ Tuy nhiên, tháng khả toán nợ hành lại giảm 2% cho thấy khả trả nợ Công ty giảm khả quản lý tài sản lưu động Công ty thực tốt lượng vốn mà Công ty sử dụng có hiệu so với tháng Tỷ lệ toán nhanh: Chỉ tiêu 1.Tiền 2.Đầu tư Tháng 3,672,420,713 ngắn hạn 3.Khoản phải thu 4.Nợ ngắn hạn Tháng 5,102,931,206 3,689,226,725 3,003,780,225 23,751,494,254 22,673,470,393 SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Tháng 5,132,767,438 2,776,159,825 22,945,332,896 Trang 37 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân 5.Tỷ lệ toán nhanh ( 1+2+3/4 ) 30% 36% 34% Khả toán nhanh tháng 36%, cao 6% so với tháng cho thấy khả toán Công ty tốt, tình hình tài ổn định có đủ khả toán khoản nợ đến hạn trả Tỷ lệ toán tiền mặt: Chỉ tiêu 1.Tiền 2.Nợ ngắn hạn 3.Tỷ Tháng 04 3,672,420,713 Tháng 05 5,102,931,206 Tháng 06 5,132,767,438 23,751,494,254 22,673,470,393 22,945,332,896 15% 23% 22% lệ toán tiền ( 1/2 ) Khả toán tiền tháng 23% cao 8% so với tháng cao 1% so với tháng Tỷ lệ cho thấy Công ty thực tốt sách tài mình, khả toán tiền tăng nhanh qua năm nhiên tỷ lệ tương đối thấp Đồng thời, qua phân tích Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công ty nhận thấy tình hình kinh doanh Chi nhánh tương đối khả quan, lợi nhuận tăng qua tháng Tuy nhiên, chi phí bán hàng cao dẫn đến lợi nhuận Công ty giảm nhiều, cần tìm biện pháp nhằm giảm chi phí bán hàng 3.3 Kiến nghị  Về Công ty : Cần nắm rõ tình hình thực tế thị trường để đưa chiến lược đắn cho thời điểm Với tình hình giới biến động việc chủ động nguồn hàng vô quan trọng, tránh việc thiếu hàng cung cấp cho thị trường dẫn đến nguy thị phần vào tay đối thủ cạnh tranh SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 38 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Cần nghiên cứu mở rộng thị trường đồng thời mở rộng quy mô sản xuất tạo nhiều sản phẩm chất lượng cao phù hợp với nhu cầu khách hàng tăng sức cạnh tranh Công ty thị trường Công ty cần đề biện pháp thích hợp để giảm đến mức tối thiểu loại chi phí, thu hồi khoản nợ để giảm bớt khoản vốn bị chiếm dụng góp phần làm tăng nguồn vốn tạo lợi nhuận cho Công ty Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nay, việc vi tính hóa cho công tác kế toán cần thiết nhằm tránh sai sót làm thủ công, đảm bảo ghi chép số liệu xác không bị trùng lắp an toàn cho việc lưu trữ chứng từ Do vậy, cần trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật tính toán, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn sử dụng thành thạo phương tiện tính toán đại Phòng kinh doanh với nhân bao quát thị trường Miền Nam rộng lớn nên việc tuyển thêm nhân cho phận vô cần thiết Nâng cao đời sống cán công nhân viên, tạo phong trào thi đua nhằm kích thích cán nhân viên không ngừng phấn đấu nâng cao suất lao động Mặt khác, Công ty cần phải dựa vào điều kiện cụ thể mà tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh cho hợp lý nhằm khai thác hết khả tiềm tàng, xác định nguyên nhân yếu tồn Công ty nhằm đưa biện pháp xử lý cụ thể, thích hợp  Về công tác kế toán : Cần cập nhật thường xuyên kịp thời thông tin hệ thống kế toán Đổi trang thiết bị phục vụ nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để thực tốt công việc  Về tình hình tài Công ty: SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 39 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân Hiệu sử dụng vốn Công ty tương đối tốt, Cty có đủ khả toán khoản nợ đến hạn cần tiếp tục trì phát huy Trong kinh doanh không tránh khỏi việc mua bán chịu, Công ty cần tăng cường công tác điều tra thẩm định lực khách hàng trước bán hàng nhằm tránh rủi ro không thu hồi nợ Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu hồi nợ, xác định thời điểm bán chịu điều kiện ràng buộc cần thiết Tuy khoản nợ xấu nên lập dự phòng phải thu khó đòi để tránh ảnh hưởng xấu vốn xãy rủi ro không thu hồi nợ Trước sức ép từ đối thủ cạnh tranh Công ty cần phải có nhạy bén linh hoạt lĩnh vực kinh doanh mình, nâng cao uy tín tạo đứng trước đối thủ Ngoài ra, Công ty cần theo dõi, phân tích tình hình tài để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu từ xây dựng kế hoạch kinh doanh thích hợp có hiệu cao SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 40 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân KẾT LUẬN & Với chuyển đổi sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp gặp cạnh tranh gay gắt ngày rõ nét, đòi hỏi DN phải luôn nhận thức, đánh giá tiềm DN thị trường để tồn tại, đứng vững ngày phát triển, để đạt điều Kế toán phận thiếu việc cấu thành DN Có thể nói Kế toán công cụ đắc lực cho nhà quản lý, không ngừng phản ánh toàn tài sản, nguồn vốn DN mà phản ánh tình hình chi phí, lợi nhuận hay kết công trình cho nhà quản lý nắm bắt Hoạt động KD kinh tế thị trường đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ vốn vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn cách hiệu nhất, hạn chế đến mức thấp tình trạng ứ đọng vốn thiếu vốn KD từ đảm bảo hiệu KD tối ưu Vì không nói đến vai trò công tác hạch toán kế toán việc quản lý vốn, từ vốn tiền đóng vai trò sở ban đầu, đồng thời theo suốt trình sản xuất KD DN Trong điều kiện kinh tế thị trường sôi động cạnh tranh ngày nay, để tận dụng hội tạo lợi cạnh tranh, bên cạnh việc nâng cao chất lượng hình ảnh sản phẩm, công tác kế toán mà đặc biệt việc quản lý tốt vốn tiền vấn đề quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp dịch vụ Kế toán công cụ hữu hiệu giúp cho không nhà quản lý nắm thực trạng tài nhằm hoạch định kế hoạch phát triển cho tương lai công ty mà mối quan tâm nhà đầu tư tài chính, ngân hàng, Nhà nước… nhằm phục vụ cho mục đích Mục đích công tác hạch toán vốn tiền nhằm nghiên cứu trình vận động tiền, giúp cho nhà quản lý có nhìn khái quát trình lưu chuyển tiền tệ đơn vị để đưa định kinh doanh thời điểm thích hợp mang lại hiệu kinh tế cao SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 41 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân TÀI LIỆU KHAM KHẢO: - Báo cáo thực tập sinh viên Viettronics SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 42 [...]... TSCĐ Công ty trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 1.3.2.6 Phương pháp tính thu Công ty tính thu theo phương pháp khấu trừ thu SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 13 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân CHƯƠNG 2 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 2.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền 2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền. .. lượng vốn dự trữ để đáp ứng kịp thời , không ứ đọng là yêu cầu trọng điểm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU “ tại công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE SVTH: Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 2 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Nguyễn Minh Tân CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE. .. thời của các khoản nợ đến hạn của công ty Với ý nghĩa ấy vốn bằng tiền của công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE là yếu tố xuyên suốt và đặc biệt quan trọng từ khi công ty bắt đầu thành lập và phát triển như ngày nay Vốn bằng tiền luôn có mặt kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công ty Với tầm quan trọng như vậy , việc sử dụng làm sao , như thế nào để phát huy tính năng của vốn bằng tiền và doanh... hàng chặn đứng các chứng bệnh của máy tính 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE : được thành lập vào ngày 15/11/2003 tại địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành Bệnh Viện chuyên khoa máy tính đầu tiên tại Việt Nam với được sự ủng hộ của khách hàng các và nhà sản xuất máy tính - Tháng... Khái niệm vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là một bộ phận thu c tài sản ngắn hạn của DN Trong quá trình SXKD của DN vốn bằng tiền là tài sản được sử dụng linh hoạt nhất và nó được tính vào khả năng thanh toán tức thời của DN Vốn bằng tiền gồm : - Tiền mặt tại quỹ - Các khoản TGNH, tiền gửi các công ty tài chính - Các khoản tiền đang chuyển Trong đó kể cả tiền VN, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý,... toán thu chi các loại vốn bằng tiền, kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn bằng tiền, đảm bảo chii tiêu tiết kiệm và có hiệu quả cao Vốn bằng tiền của Doanh nghiệp bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển ( kể cả nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) 2.1.3 Phân loại: Tiền gồm tất cả : tiền giấy , tiền xu , séc , chuyển khoản. .. chuyển vốn bằng tiền có thể kiểm tra, đánh giá chất lượng các hoạt động kinh tế, tài chính của DN 2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền Phản ánh chính xác kịp thời những khoản thu chi và tình hình còn lại của từng loại vốn bằng tiền, kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt việc quản lý các loại vốn bằng tiền, nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng tham ô và lợi dụng tiền mặt... trị các loại vốn bằng tiền mà DN đang gửi tại các ngân hàng, kho bạc, công ty tài chính, tổ chức tín dụng nói chung Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt toàn bộ vốn bằng tiền của DN trừ số được phép để lại quỹ theo quy định, số còn lại phải được gửi vào tài khoản ngân hàng, công ty tài chính TK 111 - Các khoản tiền gửi của DN gồm TK: 112 TK 151,152,153,156 Tiền gửi vốn. .. thông tin Phòng kinh doanh Chuyên về kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng và tìm ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả cho công ty Tìm ra đối tác kinh doanh cho công ty 1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 1.3.1.1 Hình thức tổ chức - Bộ máy kế toán Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung SVTH:... gửi vào NH - Tiền gửi vốn XDCB - Tiền gửi về các quỹ DN TK 333 - Tiền gửi về các khoản kinh phí TK 711,511,512,515 - Các khoản khác 2.3.2 TK sử khác dụng: DT,TN phát sinh TK 111 Rút TGNH về quỹ TM Tài khoản 112 có 3 tài khoản cấp 2 : TK 331 TK 131,136,138  TK 1121 : Tiền Việt Nam : Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng VND Trả nợ hoặc ứng trước Thu hồi các khoản phải thu ... CHƯƠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 2.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền 2.1.1 Khái niệm vốn tiền Vốn tiền phận thu c tài sản... pháp tính thu 13 CHƯƠNG .14 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 14 2.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền. .. máy tính, Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE thành lập nhằm mục đích phục vụ khách hàng chặn đứng chứng bệnh máy tính 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare , Vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare , Vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare , 1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay