Hoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hà nội

17 157 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HƢƠNG LÝ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HƢƠNG LÝ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LƢƠNG HỒNG QUANG Hà Nội, 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt vốn kiến thức quý báu, tảng kiến thức để ứng dụng vào luận văn tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Lương Hồng Quang dành thời gian, góp ý, hướng dẫn với tận tình tâm huyết để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý quan, đoàn thể, cá nhân nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Hƣơng Lý MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 10 Bố cục luận văn 10 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH 11 1.1 Tổng quan hoạt động xúc tiến du lịch 11 1.1.1.Khái niệm 11 1.1.2 Nội dung hoạt động xúc tiến du lịch 13 1.1.3.Công cụ hoạt động xúc tiến du lịch 13 1.2 Hoạt động xúc tiến doanh nghiệp du lịch lữ hành 21 1.2.1.Tổng quan doanh nghiệp du lịch doanh nghiệp lữ hành 21 1.2.2.Đặc điểm hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành 25 Tiểu kết chƣơng 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI MỘT 34 SỐ DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 Các trƣờng hợp nghiên cứu 34 2.1.1 Công ty lữ hành Hanoitourist 34 2.1.2 Công ty TNHH Du lịch Việt Đan 39 2.1.3 Công ty TNHH Du lịch truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ PYS Travel 43 2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến 45 2.2.1 Quá trình thực hoạt động xúc tiến 45 2.2.2 Các công cụ thực hoạt động xúc tiến 50 2.3 Đánh giá hoạt động xúc tiến 67 2.3.1.Điểm mạnh 67 2.3.2.Điểm yếu 68 Tiểu kết chƣơng 71 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐẠI BÀN HÀ NỘI 72 3.1 Căn đề xuất giải pháp 72 3.1.1 Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 72 3.1.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành 76 3.1.3 Cơ sở lý luận xúc tiến doanh nghiệp du lịch 77 3.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến doanh nghiệp 77 3.2.1 Giải pháp chung 77 3.2.2 Giải pháp riêng cho doanh nghiệp 93 3.2.2.1 Công ty lữ hành Hanoitourist 93 3.2.2.2 Công ty TNHH Du lịch Việt Đan 99 3.2.2.3 Công ty TNHH Du lịch truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ - PYS Travel 100 Tiểu kết chƣơng 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Doanh thu số khách theo phận 40 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng doanh thu 41 Bảng 2.3 Tốc độ tăng trưởng lượt khách 41 Bảng 2.4 Tốc độ tăng trưởng 42 Bảng 2.5 Số liệu kinh doanh năm 2013 - 2015 46 Bảng 2.6 Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2015 48 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các công cụ xúc tiến hỗn hợp 15 Hình 1.2 Mô hình quảng cáo AIDA 17 Hình 1.3 Xây dựng chương trình xúc tiến 31 Hình 1.4 Sơ đồ cấp độ trạng thái sẵn sàng mua khách hàng 31 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Du lịch biết đến ngành kinh tế tăng trưởng nhanh giới, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu, cải thiện sở hạ tầng, khuyến khích phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá tăng cường hiểu biết lẫn khu vực Du lịch phục vụ khách nước nước du lịch, khách nước vào Việt Nam du lịch nội địa góp phần nâng cao giá trị tài nguyên thiên nhiên văn hoá điểm đến nâng cao hiểu biết đời sống văn hoá tinh thần người dân, đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp Ngành kinh doanh du lịch trở thành cầu nối văn hoá giới, cung cầu du lịch, trở thành yếu tố quan trọng thiếu phát triển du lịch đại Nhằm giới thiệu cho nhiều du khách biết đến điểm du lịch sản phẩm du lịch vùng miền, năm qua, Đảng Nhà nước ban hành nhiều thị, nghị quyết, chương trình hành động, quy chế xây dựng thực chương trình xúc tiến du lịch quốc gia… Cùng với đó, ngành Du lịch dành khoản kinh phí không nhỏ để thực chương trình quảng bá du lịch nước quốc tế thông qua hội nghị, hội thảo du lịch chương trình road-show Điều khẳng định công tác quảng bá, xúc tiến có vai trò quan trọng phát triển du lịch Đối với doanh nghiệp lữ hành, hoạt động xúc tiến chiếm vị trí quan trọng trình tạo chỗ đứng cho sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thị trường Đồng thời, hoạt động xúc tiến thực vai trò to lớn tạo tin cậy khách hàng thuyết phục họ tin dùng sản phẩm doanh nghiệp Làm để khách hàng dễ dàng bỏ khoản tiền để chi trả cho chương trình du lịch mà doanh nghiệp xây dựng? Để làm tốt việc này, doanh nghiệp phải bỏ nhiều thời gian kinh phí cho hoạt động xúc tiến Hà Nội nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lữ hành trung tâm nước Có nhiều doanh nghiệp tiến hành hoạt động xúc tiến đạt hiệu định, nhiên nhiều doanh nghiệp lúng túng hoạt động Trước cạnh tranh gay gắt với đối thủ, để phát triển bền vững giai đoạn khó khăn trước mắt hướng tới mục tiêu xa tương lai, công ty lữ hành cần triển khai hoạt động xúc tiến để thu hút khách du lịch tin tưởng lựa chọn dịch vụ Trên địa bàn Hà Nội có nhiều công ty lữ hành hoạt động Tác giả lựa chọn nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch 03 công ty lữ hành Công ty lữ hành Hanoitourist, Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) Du lịch Việt Đan, Công ty TNHH Du lịch truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ - PYS Travel Sở dĩ tác giả lựa chọn công ty Công ty lữ hành Hanoitourist công ty Nhà nước hoạt đông lâu năm, có bề dày thành tích lĩnh vực kinh doanh lữ hành, có uy tín thị trường bình chọn 10 hãng lữ hành top ten Việt Nam Đối với Công ty TNHH Du lịch Việt Đan công ty non trẻ dần khẳng định vị trí thị trường thông qua việc ngày nhiều khách du lịch nước, đặc biệt khách nước biết đến tin tưởng sử dụng dịch vụ Công ty Bên cạnh đó, Công ty TNHH Du lịch truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ - PYS Travel tác giả lựa chọn Công ty thành lập với đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ tuổi, động, hoạt động hiệu mảng thu hút khách du lịch nội địa, đặc biệt khách hàng trẻ tuổi có mức thu nhập trung bình Cả công ty đăng ký kinh doanh hoạt động địa bàn Hà Nội Trên sở nghiên nghiên cứu hoạt động xúc tiến công ty, tác giả tổng kết thành công, hạn chế rút số học chung cho công ty lữ hành địa bàn Hà Nội 2 Lịch sử nghiên cứu Trên giới nói chung Việt Nam nói riêng có nhiều nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Thế giới có công trình nghiên cứu lý thuyết xúc tiến du lịch, tiêu biểu như: Simon Hudson (2008) “Tourism and Hospitality Maketing”; Steven Pike (2008) “Destination Maketing”; Philip Kotler, Jonh Bowen, Jemes Makens - Maketing of Hospitality and tourism - Second Edition; Francois Vellas and Lionel Brerel - The international Maketing of trevel and tourism, (1999) Middleton, Victor With clarke jackie R Marketing in Travel and tourism - Butterwoth Heinemann, 2000 Các nghiên cứu cho xúc tiến du lịch hoạt động hay nỗ lực nhằm kích thích nhu cầu, thuyết phục khách hàng tiềm sản phẩm, dịch vụ hay điểm đến cụ thể Thưc tiễn nghiên cứu áp dụng Việt Nam nhiều doanh nghiệp sử dụng Ở Việt Nam kể đến số công trình nghiên cứu tài liệu nghiên cứu liên quan đến hoạt động xúc tiến du lịch, cụ thể: Năm 2015, tác giả Nguyễn Thị Hạnh nghiên cứu bảo vệ thành công đề tài “Hoạt động xúc tiến marketing điện tử Công ty du lịch Vietravel” Luận văn nêu số khái niệm hoạt động xúc tiến marketing điện tử doanh nghiệp lữ hành; thực trạng hoạt hoạt động xúc tiến marketing điện tử Công ty du lịch Vietravel đề xuất giải pháp marketing điện tử Công ty Năm 1995, tác giả Đinh Tiến Thăng với công trình nghiên cứu “Cơ sở khoa học thực tiễn hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch số sản phẩm thông tin tuyên truyền quảng cáo thể nghiệm” nêu bật vai trò, ý nghĩa hoạt động thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch nghiệp phát triển du lịch; phân tích thực trạng công tác thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch Việt Nam; xác định luận khoa học thực tế nhằm xác lập hoạt động, nội dung, loại hình thông tin tuyên truyền quảng cáo du lịch Năm 2009, tác giả Trịnh Xuân Dũng viết sách “Tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến du lịch” Cuốn sách giới thiệu vấn đề tuyên truyền, quảng cáo xúc tiến du lịch từ khái niệm, nguyên tắc, phương tiện quảng cáo, cách thức tuyên truyền, quảng bá xúc tiến quy định pháp luật để hoạt động đạt hiệu Năm 2011, tác giả Hà Văn Siêu có tham luận Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch với tiêu đề “Xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 2015” Tác giả đánh giá vai trò, ý nghĩa thương hiệu việc hình thành thương hiệu du lịch Việt Nam, từ nêu bước xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam giai đoạn từ 2011 đến 2015 Các công trình nghiên cứu đặt sở lý luận hoạt động xúc tiến nói chung hoạt động xúc tiến doanh nghiệp du lịch Thông qua số nghiên cứu nhận thấy đặc điểm địa bàn Hà Nội hoạt động đa dạng, quy mô khác Những tổng kết chưa thực đầy đủ, đặc biệt hoạt động xúc tiến lại thay đổi theo thời gian, cần cập nhật tiếp tục nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài có mục tiêu nghiên cứu đánh giá trạng, thành công, hạn chế, nguyên nhân, từ đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành - Khảo sát trường hợp nghiên cứu lựa chọn - Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Các sở lý luận xúc tiến, hoạt động xúc tiến nói chung hoạt động xúc tiến công ty lữ hành - Thực trạng hoạt động xúc tiến công ty lữ hành Công ty lữ hành Hanoitourist, Công ty TNHH Du lịch Việt Đan, Công ty TNHH Du lịch truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ - PYS Travel địa bàn Hà Nội Từ đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến lữ hành 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu cụ thể đề tài 03 công ty du lịch đăng ký hoặt động đại bàn Hà Nội: Công ty lữ hành Hanoitourist, Công ty TNHH Du lịch Việt Đan, Công ty TNHH Du lịch truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ - PYS Travel - Thời gian nghiên cứu: liệu thu thập phạm vi từ năm 2013 đến năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài nói trên, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp vấn Phương pháp vấn thực nhằm tìm hiểu hoạt động xúc tiến du lịch tiến hành nào? Những thuận lợi khó khăn công tác biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến du lịch Tác giả tiến hành vấn số cán bộ, nhân viên 03 công ty để tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến công ty Phương pháp phân tích tài liệu Tác giả tiến hành phân tích tài liệu có liên quan đến hoạt động xúc tiến du lịch nhà nước doanh nghiệp lữ hành Các phân tích tạo tiền đề lý thuyết thực tế cho tác giả nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch số doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội Phương pháp thống kê Tác giả thống kê tổng số lượng khách, tổng số doanh thu 03 công ty khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015 Phương pháp phân tích - tổng hợp Phương pháp phân tích tổng hợp nhằm xử lý tài liệu dựa sở liệu thu thập Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Thực đề tài này, tác giả hệ thống hoá phân tích số vấn đề lý thuyết xúc tiến du lịch Đó đóng góp mặt lý luận đề tài Trên sở phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến số doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành Kết luận văn sở để doanh nghiệp tham khảo để có điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu công tác xúc tiến doanh nghiệp Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương, cụ thể sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến số doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo cáo kết hoạt động kinh doanh lữ hành, hồ sơ pháp nhân hồ sơ nhân Công ty lữ hành Hanoitourist (2007) Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch (2014), Chiến lược phát triển marketing du lịch đến năm 2020 Trương Đình Chiến (2012), Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Văn Đảng (2005), Chiến lược xúc tiến hỗn hợp số công ty lữ hành quốc tế Hà Nội (lấy Vinatour làm ví dụ), Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Minh Đạo (2002), Giáo trình Marketing bản, NXB Giáo dục Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà (2004), Giáo trình Kinh tế Du lịch, NXB Lao động xã hội Nguyễn Văn Dung (2009), Chiến lược chiến thuật quảng bá marketing du lịch, NXB Giao thông Vận tải , thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Xuân Dũng (2009), “Tuyên truyền quảng cáo xúc tiến du lịch”, Trung tâm thông tin du lịch Phan Thị Thái Hà (2013), Phát triển hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch trung tâm xúc tiến du lịch địa phương Nghiên cứu trường hợp Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 10 Đỗ Thanh Hoa (2006), Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam số thị trường quốc tế trọng điểm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch 11 Hoàng Văn Hoàn (2004), Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam vào số thị trường trọng điểm thuộc liên minh Châu Âu (EU), Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội 12 Đào Thị Ngọc Lan (2011), Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Hải Dương giai đoạn 2005 – 2010, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 13 Nguyễn Thị Hạnh (2015), Hoạt động xúc tiến marketing điện tử Công ty du lịch Vietravel, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nguyễn Văn Lưu (2008), Thị trường du lịch, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hoà (2009), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 16 Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (2009), Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 17 Bùi Văn Mạnh (2010), Nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đoạn 2003 – 2009, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 18 Lê Tuấn Minh (2008), Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch hàng không Việt Nam (giai đoạn từ năm 2005 đến nay) , Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 19 Vũ Nam, Phạm Hồng Long (2005), Xúc tiến du lịch Việt Nam nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước, số (109) - tr 15-19 20 Philip Kotler & Amstrong (2002), Những nguyên lý tiếp thị (tập 2), NXB Thống kê 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ (2008), Luật Du lịch năm 2005, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 22 Vũ Thị Minh Tâm (2014), Thực trạng giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam vào thị trường Nga, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn 23 Trần Đức Thanh (2008), Nhập môn Khoa học Du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Tổng cục Du lịch Việt Nam, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tiếng Anh 25 UNWTO (2006), Tourism Highlights 2006 Edition, Madrid 26 Philip Kotler, John Bowen, James Makens, Marketing for Hospitality and Tourism 27 Francois Vellas and Lionel Becherel, The International marketing of travel and tourism – a strategic approach 28 Middleton, Victor with Clarke Jackie R (2000), Marketing in travel and tourism 29 Briggs S (1997), Successful Tourism Marketing, Kogan, Page Ltd., London – UK 30 Eric Law (2002), Tourisim Marketing, Quality and Service managegment perspective, Continuum, New York, USA 31 Briggs S (2001), Successful Web Marketing for the Tourism and Leisure sectors, Kogan Page limited, Loandon, UK 32 Ernie H & Geofray W, (1992), Marketing Tourism Destination, John Wiley & Sons Inc, USA 33 Sue Beeton (2006), Community Development through Tourim 34 Davidson R and Maitland R (1997), Tourism destination, Bath Press, London, UK 35 Lawton, L & Weaver, D (2005), Tourism Management, John Wily & Sons, Australia 36 Simon Hudson (2008), Tourisim and Hospitality Marketing, a global perspective, Sage Publication Ltd, London, UK Website: www.dulich.dantri.com.vn www.chinhphu.vn; www.tourism.gov.vn; www.hanoitourist.com; www.pystravel.vn; www.vietdantravel.com; www.voer.edu.vn [...]... đề lý luận về hoạt động xúc tiến của doanh nghiệp lữ hành Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến tại một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các doanh nghiệp lữ hành TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành, hồ sơ pháp nhân và hồ sơ nhân sự Công ty lữ hành Hanoitourist (2007) 2 Bộ Văn hoá Thể... trạng, những thành công, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các doanh nghiệp lữ hành 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về hoạt động xúc tiến của doanh nghiệp lữ hành - Khảo sát tại các trường hợp nghiên cứu đã lựa chọn - Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các doanh nghiệp lữ hành 4 Đối tƣợng... cơ sở lý luận về xúc tiến, hoạt động xúc tiến nói chung và hoạt động xúc tiến trong các công ty lữ hành - Thực trạng hoạt động xúc tiến tại công ty lữ hành Công ty lữ hành Hanoitourist, Công ty TNHH Du lịch Việt Đan, Công ty TNHH Du lịch và truyền thông Giải pháp cho Giới trẻ - PYS Travel trên địa bàn Hà Nội Từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến lữ hành 4.2 Phạm vi... tích các tài liệu có liên quan đến hoạt động xúc tiến du lịch của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp lữ hành Các phân tích đó sẽ tạo tiền đề lý thuyết và thực tế cho tác giả nghiên cứu về hoạt động xúc tiến du lịch của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội Phương pháp thống kê Tác giả đã thống kê tổng số lượng khách, tổng số doanh thu của 03 công ty trong khoảng thời gian từ năm 2013... liệu dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Thực hiện đề tài này, tác giả đã hệ thống hoá và phân tích một số vấn đề lý thuyết về xúc tiến du lịch Đó chính là đóng góp về mặt lý luận của đề tài Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến tại... hiểu hoạt động xúc tiến du lịch đang được tiến hành như thế nào? Những thuận lợi khó khăn của công tác này và các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch Tác giả sẽ tiến hành phỏng vấn một số cán bộ, nhân viên của 03 công ty trên để tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tại công ty Phương pháp phân tích tài liệu Tác giả đã tiến hành phân tích các tài liệu có liên quan đến hoạt động xúc. .. các doanh nghiệp lữ hành Kết quả của luận văn sẽ là một trong những cơ sở để doanh nghiệp có thể tham khảo để có những điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến tại doanh nghiệp 7 Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động xúc tiến của doanh. .. giai đoạn từ 2011 đến 2015 Các công trình nghiên cứu này đã đặt cơ sở lý luận về hoạt động xúc tiến nói chung và hoạt động xúc tiến tại doanh nghiệp du lịch Thông qua một số nghiên cứu có thể nhận thấy đặc điểm ở địa bàn Hà Nội hoạt động đa dạng, quy mô khác nhau Những tổng kết đó chưa thực sự đầy đủ, đặc biệt hoạt động xúc tiến lại luôn thay đổi theo thời gian, cần cập nhật và tiếp tục nghiên cứu 3 Mục... “Tuyên truyền quảng cáo và xúc tiến du lịch”, Trung tâm thông tin du lịch 9 Phan Thị Thái Hà (2013), Phát triển hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của các trung tâm xúc tiến du lịch tại các địa phương Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 10 Đỗ Thanh Hoa (2006), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng... xúc tiến hỗn hợp trong một số công ty lữ hành quốc tế tại Hà Nội (lấy Vinatour làm ví dụ), Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 5 Trần Minh Đạo (2002), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Giáo dục 6 Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà (2004), Giáo trình Kinh tế Du lịch, NXB Lao động xã hội 7 Nguyễn Văn Dung (2009), Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch, NXB Giao thông Vận tải , thành ... thành chương, cụ thể sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận hoạt động xúc tiến doanh nghiệp lữ hành Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến số doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội Chương 3: Một số. .. cụ hoạt động xúc tiến du lịch 13 1.2 Hoạt động xúc tiến doanh nghiệp du lịch lữ hành 21 1.2.1.Tổng quan doanh nghiệp du lịch doanh nghiệp lữ hành 21 1.2.2.Đặc điểm hoạt động xúc tiến doanh nghiệp. .. đến hoạt động xúc tiến du lịch nhà nước doanh nghiệp lữ hành Các phân tích tạo tiền đề lý thuyết thực tế cho tác giả nghiên cứu hoạt động xúc tiến du lịch số doanh nghiệp lữ hành địa bàn Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hà nội , Hoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hà nội , Hoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hà nội , Lý do chọn đề tài, Bố cục của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay