Giáo án âm nhạc lớp 5

75 127 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:55

Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN (Từ 24 / 08 / 2015 Đến ngày :28 /08 / 2015 ) Tiết Ơn tập số hát học I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát giai điệu thuộc lời ca số hát học lớp - Hát kết hợp gõ đệm theo hát - Hát kết hợp vận động theo hát II – GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tiết Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV trình bày - GV hỏi - GV đàn - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV đàn - GV đặt câu hỏi - GV điều khiển - GV gõ tiết tấu - GV hướng dẫn GV : Lê Thị Hiền Hoạt động học sinh Giới thiệu bài: - HS theo dõi - GV hỏi lớp bốn học - HS kể tên hát hát nào? - GV đàn giai điệu ơn để HS đốn - HS theo dõi đốn xem học? hát Nội dung Ơn tập số hát học - HS nhắc tựa * Hoạt động 1: Hát ơn - HS ghi Ơn tập hát: QUỐC CA - HS nghe giai điệu sau đốn tên hát Và - HS đốn tên câu hát? hát - Ai tác giả ? - GV hướng dẫn HS đứng nghiêm trình bày hát - GV sữa sai cho HS Ơn tập hát: EM U HỒ BÌNH - Nghe tiết tấu đốn tên hát - Văn Cao - HS theo dõi thực - HS theo dõi đốn tên hát - HS hát hát kết hợp gõ đệm theo phách, - HS thực -1- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV điều khiển - GV u cầu - GV hướng dẫn - GV định - GV gõ tiết tấu - GV hướng dẫn Trường TH Hồ Bình theo tiết tấu lời ca GV bắt giọng cho HS hát ( GV đệm đàn) (Chú ý sửa sai) Ơn tập hát: CHÚC MỪNG - HS xem tranh đốn tên hát - HS xem tranh đốn hát - Nửa lớp hát, nửa lớp lại gõ đệm theo - HS thực phách - HS hát kết hợp với vận động theo nhạc - HS tổ nhóm lần lược trình bày - Nhóm 4-5 em thực Ơn tập hát: THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN - Nghe tiết tấu đốn tên hát - HS theo dõi đốn tên hát - HS hát hát kết hợp gõ đệm theo phách, - HS thực theo tiết tấu lời ca GV bắt giọng cho HS hát ( GV đệm đàn) (Chú ý sữa sai) Củng cố, dặn dò: - Về nhà xem lại bài, làm tập SGK trang 4, xem trước hát Reo vang bình minh - Nhận xét tiết học ***************************************************** TUẦN (Từ ngày :31 / 08 đến ngày :04 / 09 / 2015 ) Tiết Học hát bài: REO VANG BÌNH MINH Nhạc lời: Lưu Hữu Phước I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca Biết tác giả hát nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Tư liệu nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (SGV tr 13) III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tra Dạy mới: GV : Lê Thị Hiền -2- Giáo án Âm nhạc - Lớp Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn Trường TH Hồ Bình Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Reo vang bình minh Nhạc lời: Lưu Hữu Phước * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ Câu 1: Reo vang reo …………vang đồng ……………………………………… Câu 8: Hát lên chào mừng … mn năm - GV trình bày(hoặc Nghe hát mẫu: cho HS nghe băng) Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - GV hát - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - GV điều khiển - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu - GV hướng dẫn tương tự Và hát móc xích hết - GV lưu ý chỗ lấy cần hơi: ca vang - GV lưu ý ca, rừng xanh, tươi xanh tươi, hoa Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến - GV hướng dẫn tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - GV hướng dẫn - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách Reo vang reo, ca vang ca cất tiếng hát …… x x x xx x - Từng nhóm HS thực - Gọi cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại hát Reo vang bình minh GV : Lê Thị Hiền -3- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS đồng lời hát - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS ý - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - 2-3 nhóm thực - 3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Dặn HS nhà học thuộc hát, xem trước TĐN số - Nhận xét tiết học ******************************************************* TUẦN (Từ ngày :07/09 đến ngày; 11 /09/2015) Tiết - Ơn tập hát: REO VANG B ÌNH MINH - Tập đọc nhạc: TĐN số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Đọc TĐN số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Reo vang bình minh Dạy mới: Hoạt động Nội dung giáo viên - GV thuyết trình * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Reo vang bình minh - GV viết tựa - Tập đọc nhạc: TĐN số - GV ghi nội dung I Nội dung 1: * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, - GV điều khiển nửa gõ đệm theo phách, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo - GV định phách - Trình bày hát theo cách hát lĩnh xướng - GV hướng dẫn + Lĩnh xướng: Reo vang … ngập hồn ta + Đồng ca: Líu líu lo lo… mn năm - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn GV : Lê Thị Hiền -4- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS hát ơn - HS thực - 2-3 em hát - HS thực - HS ghi - HS ý tập động tác Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo nhóm trước lớp - GV ghi nội dung II Nội dung 2: Học TĐN số 1 Giới thiệu TĐN - GV thực - GV treo tranh TĐN, hướng dẫn HS đọc tên nốt - GV định - Gọi HS tìm tên nốt từ thấp đến cao có Luyện tập cao độ, tiết tấu: - GV hướng dẫn - GV đánh đàn cao độ nốt sau: - GV hướng dẫn - Nhóm 4-5 em trình bày - HS ghi - HS quan sát, đọc đồng tên nốt - (Đơ, Rê, Mi, Son) - HS luyện tập cao độ - HS tập gõ tiết tấu - GV gõ mẫu, sau gọi HS xung phong gõ lại tiết tấu sau - GV đàn - GV thực - HS lắng nghe Tập đọc nhạc: - HS ý lắng - Nghe giai điệu nghe đọc câu - GV đàn giai điệu câu hai lần, lần HS nghe, lần HS đọc nhẩm theo, sau bắt nhịp - HS đọc câu - GV hướng dẫn cho lớp đọc đồng - GV định - HS đọc - Câu dạy tương tự câu - Hướng dẫn HS đọc Sau cho - GV đàn - HS ghép lời ca nhóm lần lược thi đọc với - Ghép lời ca, sau hát lời kết hợp gõ đệm - GV định - Từng nhóm thực theo phách - Chia lớp làm nhóm, nhóm đọc nhạc, nhóm - HS lắng nghe - GV nhận xét, hát lời, kết hợp gõ đệm theo phách tun dương - Nhận xét, sửa chữa Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Reo vang bình minh - Dặn HS nhà chép TĐN số 1, xem trước Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Nhận xét tiết học **************************************** TUẦN Từ ngày : 14/09 đến ngày: 18/ 09/ 2015 Tiết Học hát: HÃY GI Ữ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc lời: Huy Trân GV : Lê Thị Hiền -5- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại Reo vang bình minh Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Hoạt động học sinh Giới thiệu bài: - HS theo dõi Học hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - HS nhắc lại Nhạc lời: Huy Trân * Hoạt động 1: Học hát - GV ghi nội dung - HS ghi Đọc lời ca: - HS đọc đồng - Treo bảng phụ - GV hướng dẫn lời ca Câu 1: Hãy xua tan mây mù đen tối ……………………………………… Câu 6: La la la la la, la la la la la Lời tương tự lời Nghe hát mẫu: - GV trình bày - HS nghe trình bày hát (hoặc cho HS Tập hát câu: nghe băng) - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - HS lắng nghe - GV hát Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - HS hát hồ theo - GV điều khiển - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ - HS sửa chỗ sai sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu - HS tập câu tiếp - GV hướng dẫn tương tự Và hát móc xích hết - GV lưu ý chỗ lấy ngân dài phách - HS ý - GV lưu ý rưỡi phách: tối, xanh, trắng, trời xanh Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến - HS hát - GV hướng dẫn tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - 2-3 cá nhân xung - GV hướng dẫn phong - GV nhận xét, - Gọi HS nhận xét GV : Lê Thị Hiền Nội dung -6- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình tun dương - 2-3 HS nhận xét - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca Hãy xua tan mây mù đen tối …… x x x x x x x x - Từng nhóm HS thực - HS ghi - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Gọi cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét - 2-3 nhóm thực - 3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Dặn HS nhà học thuộc hát, xem trước TĐN số - Nhận xét tiết học Duyệt: ngày / Khối trưởng BGH TUẦN GV : Lê Thị Hiền / -7- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình (Từ ngày:21/ 09 Đến ngày:02/10/ 2015) Tiết - Ơn tập hát: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH - Tập đọc nhạc: TĐN số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca, biết hát đối đáp - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Đọc TĐN số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Hãy giữ cho em bầu trời xanh Dạy mới: Hoạt động Nội dung giáo viên - GV thuyết trình * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Hãy giữ cho em bầu trời - GV viết tựa xanh - Tập đọc nhạc: TĐN số I Nội dung 1: - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - GV hướng dẫn hướng dẫn tiết trước - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm, sau đổi hoạt động - GV điều khiển - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm - Chia thành nhóm hát đối đáp - GV định Đoạn a (lời 1) - GV hướng dẫn Nhóm 1: Câu Nhóm 2: Câu Nhóm 1: Câu Nhóm 4: Câu Đoạn b: Tất hát - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo GV : Lê Thị Hiền -8- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS hát ơn - HS thực - 2-3 em hát - HS thực - HS ghi - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình nhóm trước lớp - GV ghi nội dung II Nội dung 2: Học TĐN số Giới thiệu TĐN: - GV treo tranh TĐN, hướng dẫn HS đọc tên - GV thực nốt - Gọi HS tìm tên nốt từ thấp đến cao có - GV định Luyện tập cao độ, tiết tấu: - GV hướng dẫn - GV đánh đàn cao độ nốt sau: trình bày - HS ghi - HS quan sát, đọc đồng tên nốt - (Đơ, Rê, Mi, Son, La) - HS luyện tập cao độ - HS tập gõ tiết tấu - GV hướng dẫn - GV gõ mẫu, sau gọi HS xung phong gõ lại tiết tấu sau - GV đàn - GV thực - HS lắng nghe Tập đọc nhạc: - HS ý lắng - Nghe giai điệu nghe đọc câu - GV đàn giai điệu câu hai lần, lần HS nghe, lần HS đọc nhẩm theo, sau bắt nhịp - GV hướng dẫn - HS đọc câu cho lớp đọc đồng - GV định - HS đọc - Câu dạy tương tự câu - Hướng dẫn HS đọc Sau cho - GV đàn - HS ghép lời ca nhóm thi đọc với - Ghép lời ca, sau hát lời kết hợp gõ đệm - GV định - Từng nhóm thực theo phách Chia lớp làm nhóm, nhóm đọc nhạc, nhóm - GV nhận xét, - HS lắng nghe hát lời, kết hợp gõ đệm theo phách tun dương - Nhận xét, sửa chữa Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Dặn HS nhà chép TĐN số 2, xem trước hát Con chim hay hót - Nhận xét tiết học ***************************************** TUẦN (Từ ngày: 28/ 09 Đến ngày:02/10 / 2015) Tiết Học hát bài: CON CHIM HAY HĨT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Theo đồng dao GV : Lê Thị Hiền -9- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca - Đây hát nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác nhạc, lời theo đồng dao - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Con chim hay hót Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Theo đồng dao * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ Câu 1: Con chim hay hót …… cành đa …………………………………………… Câu 7: Chim ới chim ơi, chim Nghe hát mẫu: - GV định Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - GV nhận xét, - Gọi HS nhận xét - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn GV : Lê Thị Hiền -10- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS đọc đồng lời ca - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - 2-3 HS nhận xét Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số 7, số III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm q trình học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: - Ơn tập TĐN số 7, số - Nghe nhạc Nội dung 1: - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập TĐN số - Luyện đọc cao độ: - GV đàn - GV định - GV đàn Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS luyện đọc cao độ - HS gõ tiết tấu - HS đọc nhạc, hát lời TĐN - GV định - Từng nhóm thực - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Ơn tập TĐN số - HS ghi - GV u cầu - HS gõ tiết tấu - u cầu HS gõ lại tiết tấu - GV đàn - HS đọc nhạc, hát - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết lời TĐN hợp gõ đệm theo phách - GV điều khiển - Chia lớp làm nửa, nửa đọc nhạc, nửa - HS thực hát lời, kết hợp gõ đệm Sau đổi hoạt động - Gọi HS gõ lại tiết tấu - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách - Từng tổ nhóm trình bày TĐN số - GV ghi nội dung Nội dung 2: Nghe nhạc - GV giới thiệu - GV giới thiệu hát: Ru em (Dân ca Xu đăng) - GV mở đĩa cho - Cho HS nghe hát HS nghe - GV u cầu - Gọi HS xung phong nêu cảm nhận nghe hát - Cho HS nghe lại hát Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đọc lại TĐN số GV : Lê Thị Hiền -61- - HS ghi - HS theo dõi - HS ý lắng nghe - HS nêu cảm nhận Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học Ngày GV : Lê Thị Hiền / / BGH KÍ DUYỆT -62- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 30 (Từ ngày07/4 đến ngày 11/04/2014) Tiết 30 - Học hát bài: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ Nhạc: Lê Minh Châu Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Ngun I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại Em nhớ trường xưa Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày - GV hát - GV điều khiển GV : Lê Thị Hiền Nội dung Giới thiệu Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ Nhạc: Lê Minh Châu Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Ngun Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Học hát - HS ghi Đọc lời ca: - Treo bảng phụ: - HS đọc đồng Câu 1: Chẳng nhìn thấy tiếng lời hát hát ……………………………………… Câu 10: Ve ve ve ……………… ve ve Nghe hát mẫu Tập hát câu: - HS nghe trình bày - GV hát mẫu câu (đoạn a) khoảng 2-3 lần -63- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV đệm đàn - GV định - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát GV : Lê Thị Hiền - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - 3-4 HS nhận xét, - Gọi HS nhận xét lắng nghe - HS ghi * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, phách, theo nhịp Chẳng nhìn thấy ve đâu, râm ran theo nhịp Phách: x x xx x x Nhịp: x x x - 2-3 nhóm thực - Từng nhóm HS thực hiện - 3-4 HS thực - Gọi cá nhân xung phong thực - 3-4 HS nhận xét - Gọi HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Dàn đồng ca mùa hạ - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học Ngày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp / / BGH KÍ DUYỆT -64- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình [ơ TUẦN 31 (Từ ngày14/4 đến ngày 18/04/2014) Tiết 31 - Ơn tập hát: DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ - Nghe nhạc I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca - Biết vỗ tay gõ đệm theo hát - Nghe ca khúc thiếu nhi trích đoạn nhạc khơng lời II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, máy nghe nhạc III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Dàn đồng ca mùa hạ Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa GV : Lê Thị Hiền Nội dung * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Dàn đồng ca mùa hạ - Nghe nhạc -65- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát Dàn đồng ca mùa hạ - GV định - Gọi HS nhắc lại tên tác giả hát - GV điều khiển - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách hướng dẫn tiết trước - GV định - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định vài HS trình bày hát trước lớp hình thức tốp ca - GV nhận xét, - Gọi HS nhận xét tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Nghe nhạc - GV giới thiệu Bản Sơ-nát Ánh trăng tác tiếng nhạc sĩ thiên tài người Đức Bét-tơ-ven mà giới thiệu với em qua câu chuyện Khúc nhạc trăng - GV trình bày - Cho HS nghe nhạc (hoặc cho HS nghe băng) - GV định - Gọi HS xung phong nói lên cảm nhận nghe nhạc - HS ghi - HS nhắc lại - HS hát ơn - HS thực - 2-3 HS hát - 4-5 HS biểu diễn - HS nhận xét - HS ghi - HS lắng nghe - HS ý lắng nghe - HS phát biểu cảm nhận Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Dàn đồng ca mùa hạ, kết hợp nhún chân theo nhịp - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học Ngày GV : Lê Thị Hiền / / BGH KÍ DUYỆT -66- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 32 (Từ ngày21/4 đến ngày 25/04/2014) Tiết 32 Học hát bài: MÙA HOA PHƯỢNG NỞ Nhạc lời: Hồng Vân I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu lời ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung GV : Lê Thị Hiền Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Mùa hoa phượng nở Nhạc lời: Hồng Vân * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: -67- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV hướng dẫn - GV trình bày - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV đệm đàn - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình - Treo bảng phụ: - HS đọc đồng Câu 1: Tu hú kêu……………… hi vọng lời hát ……………………………………… Câu 8: Mang .… hoa phượng Nghe hát mẫu: - HS nghe trình bày hát Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết hát Hát bài: - GV hướng dẫn HS hát GV : Lê Thị Hiền - HS tập câu tiếp - HS hát * Hoạt động 2: Hát ơn - HS ghi - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến - HS hát ơn tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - 2-3 cá nhân xung phong - Gọi HS nhận xét - 3-4 HS nhận xét, lắng nghe Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Mùa hoa phượng nở - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học Ngày - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai / / BGH KÍ DUYỆT -68- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình [ơ TUẦN 33 (Từ ngày28/4 đến ngày 02/05/2014) Tiết 33 - Tập biểu diễn hát: TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC VƯỜN XN - Ơn tập TĐN số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca - Tập biểu diễn hát - Biết hát kết hợp với hoạt động - Biết đọc nhạc ghép lời, kết hợp gõ phách TĐN số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập GV : Lê Thị Hiền -69- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm q trình dạy Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: - Tập biểu diễn hát: Tre ngà bên Lăng Bác Vườn xn - Ơn tập TĐN số - GV ghi nội dung Nội dung 1: *Hoạt động 1: Tập biểu diễn hát Tre ngà bên Lăng Bác - GV đệm đàn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - GV điều khiển - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - GV định - Chỉ định vài HS trình bày hát trước lớp hình thức đơn ca, song ca - GV nhận xét, - Nhận xét, tun dương tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát Vườn xn - GV hướng dẫn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - GV định - Chỉ định vài em hát kết hợp gõ đệm - Chỉ định vài nhóm trình bày hát trước lớp hình thức tốp ca - GV nhận xét, - Nhận xét, tun dương tun dương - GV ghi nội dung Nội dung 2: Ơn tập TĐN số - GV treo tranh - GV treo tranh TĐN số - GV đàn - Luyện đọc cao độ: - GV định - GV hướng dẫn - GV đàn - GV định GV : Lê Thị Hiền Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS hát ơn - HS thực - HS biểu diễn - HS lắng nghe - HS ghi - HS hát ơn - 3-4 HS hát - Nhóm 4-5 HS biểu diễn - HS lắng nghe - HS ghi - HS quan sát - HS luyện đọc cao độ - Gọi HS xung phong đọc gõ lại tiết tấu - HS thực - Hướng dẫn lớp đọc gõ tiết tấu - HS đọc gõ tiết tấu - GV đàn giai điệu HS đọc nhạc, hát lời kết - HS đọc nhạc, hát hợp gõ đệm theo phách lời TĐN - Từng tổ nhóm trình bày TĐN số - Từng nhóm thực -70- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Gọi vài cá nhân trình bày TĐN số - Nhận xét, tun dương - 3-4 HS trình bày - HS lắng nghe - GV nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Tre ngà bên Lăng Bác, kết hợp nhún chân theo nhịp - Về nhà xem lại Em nhớ trường xưa,Dàn đồng ca mùa hạ, TĐN số - Nhận xét tiết học Ngày / / BGH KÍ DUYỆT [ơ TUẦN 34 Từ 29/4/2013 Đến 02/5/2013 GV : Lê Thị Hiền Thứ ba ngày 29 tháng năm 2013 Tiết 34 - Tập biểu diễn hát: -71- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ - Ơn tập TĐN số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca - Tập biểu diễn hát - Biết hát kết hợp với hoạt động - Biết đọc nhạc ghép lời, kết hợp gõ phách TĐN số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm q trình dạy Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: - Tập biểu diễn hát: Em nhớ trường xưa Dàn đồng ca mùa hạ - Ơn tập TĐN số - GV ghi nội dung Nội dung 1: *Hoạt động 1: Tập biểu diễn hát Em nhớ trường xưa - GV đệm đàn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - GV điều khiển - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - GV định - Chỉ định vài HS trình bày hát trước lớp hình thức tốp ca - GV nhận xét, - Nhận xét, tun dương tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát Dàn đồng ca mùa hạ - GV hướng dẫn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo phách - GV định - Chỉ định vài em hát kết hợp gõ đệm - Chỉ định vài nhóm trình bày hát GV : Lê Thị Hiền -72- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS hát ơn - HS thực - HS biểu diễn - HS lắng nghe - HS ghi - HS hát ơn - 3-4 HS hát - Nhóm 4-5 HS Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình trước lớp hình thức đơn ca, song ca - Nhận xét, tun dương - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung Nội dung 2: Ơn tập TĐN số - GV treo tranh - GV treo tranh TĐN số - GV đàn - Luyện đọc cao độ: - GV định - GV hướng dẫn - GV đàn - GV định - GV nhận xét, tun dương - HS ghi - HS quan sát - HS luyện đọc cao độ - Gọi HS xung phong đọc gõ lại tiết tấu - HS thực - Hướng dẫn lớp đọc gõ tiết tấu - HS đọc gõ tiết tấu - GV đàn giai điệu HS đọc nhạc, hát lời kết - HS đọc nhạc, hát lời TĐN hợp gõ đệm theo phách - Từng nhóm thực - Từng tổ nhóm trình bày TĐN số - 3-4 HS trình bày - Gọi vài cá nhân trình bày TĐN số - HS lắng nghe - Nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Dàn đồng ca mùa hạ - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học [ơ LÃNH ĐẠO KÍ DUYỆT Ngày / / GV : Lê Thị Hiền biểu diễn - HS lắng nghe -73- Giáo án Âm nhạc - Lớp TUẦN 35 Từ 07/5/2013 Đến 10/5/2013 Trường TH Hồ Bình Thứ ba ngày 07 tháng năm 2013 Tiết 35 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Tham gia tập biểu diễn hát học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Giới thiệu bài: TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - GV ghi nội dung Tập biểu diễn hát : - HS ghi - GV chọn hát - GV chọn lọc định hát học để - HS ý lắng HS tập biểu diễn: Tre ngà bên Lăng Bác, nghe Em nhớ trường xưa , Dàn đồng ca mùa hạ - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hình thức biểu diễn - HS lắng nghe hát: + Tre ngà bên Lăng Bác: đơn ca (1 HS) + Em nhớ trường xưa: tam ca (3 HS) + Dàn đồng ca mùa hạ: tốp ca (4-5 HS) - GV hướng dẫn - Chia lớp làm hay nhóm, nhóm - HS ý lắng GV : Lê Thị Hiền Nội dung -74- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình biểu diễn tiết mục, nhóm nghe có em làm người dẫn chương trình Cử em làm giám khảo với GV * Chú ý: nhóm tự sáng tạo động tác múa vận động phụ hoạ phù hợp với hát để biểu diễn - GV điều khiển, nhận xét, tun dương - Từng nhóm HS biểu diễn, thi đua thể - HS biểu diễn GV tổng kết chọn nhóm để tun dương trước lớp, động viên khuyến khích nhóm lại Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Em nhớ trường xưa - Dặn HS xem lại - Nhận xét tiết học LÃNH ĐẠO KÍ DUYỆT Ngày / / GV : Lê Thị Hiền -75- [...]... Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Ngày / Trường TH Hồ Bình / BGH KÍ DUYỆT [ơ TUẦN 18 (Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2013) Tiết 18 - Tập biểu diễn 2 bài hát: NHỮNG BƠNG HOA NHỮNG BÀI CA ƯỚC MƠ - Ơn tập TĐN số 4 I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Tập biểu diễn 2 bài hát - Biết đọc nhạc ghép lời, kết hợp gõ phách bài TĐN số 4 II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: GV : Lê Thị Hiền -34- Giáo án Âm nhạc. .. hát: NHỮNG BƠNG HOA NHỮNG BÀI CA ƯỚC MƠ - Nghe nhạc I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc khơng lời II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, máy nghe nhạc GV : Lê Thị Hiền - 25- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Trường TH Hồ Bình III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn... hát - Nhóm 4 -5 HS biểu diễn - HS lắng nghe - HS ghi bài - HS quan sát - HS luyện đọc cao độ - Gọi HS xung phong đọc và gõ lại tiết tấu của - 1 HS thực hiện bài - 35- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 - GV hướng dẫn - GV đàn - GV chỉ định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình - Hướng dẫn cả lớp đọc và gõ tiết tấu của bài - HS đọc gõ tiết tấu - GV đàn giai điệu HS đọc nhạc, hát lời kết - HS đọc nhạc, hát hợp... được đến lớp học - Cho HS nghe nhạc - HS chú ý lắng nghe - GV chỉ định - Gọi HS xung phong nói lên cảm nhận khi - HS phát biểu nghe bài hát cảm nhận 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại bài Ước mơ, kết hợp nhún chân theo nhịp - Dặn HS về nhà xem lại bài - Nhận xét tiết học Ngày / BGH KÍ DUYỆT / [ơ TUẦN 15 GV : Lê Thị Hiền -27- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Trường TH Hồ Bình (Từ ngày 25/ 11 đến... ƯỚC MƠ Nhạc Trung Quốc Lời Việt: An Hòa I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết đây là bài hát nhạc Trung Quốc, do An Hòa viết lời Việt - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn định tổ chức: GV : Lê Thị Hiền -21- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Trường... -14- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Trường TH Hồ Bình TUẦN 9 (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10) Tiết 9 Học hát bài: NHỮNG BƠNG HOA NHỮNG BÀI CA Nhạc và lời: Hồng Long I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hồng Long - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, đúng nhạc, ... TĐN số 3 - Nghe một bài dân ca hoặc trích đoạn nhạc khơng lời II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, tranh TĐN số 3 III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại bài Những bơng hoa những bài ca 3 Dạy bài mới: GV : Lê Thị Hiền -19- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Hoạt động của giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Trường... Lê Thị Hiền -12- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Trường TH Hồ Bình TUẦN 8 (Từ ngày 12 /10 đến ngày 16/10) Tiết 8 - Ơn tập 2 bài hát: REO VANG BÌNH MINH HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH - Nghe nhạc I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu và đúng lời ca, thuộc lời ca - Hát vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc khơng lời II - GIÁO VIÊN CHUẨN... động của giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa GV : Lê Thị Hiền Nội dung 1 Giới thiệu bài: - Ơn tập bài hát: CON CHIM HAY HĨT -11- Hoạt động của học sinh - HS theo dõi Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 Trường TH Hồ Bình - Ơn tập TĐN số 1, số 2 - GV ghi nội dung 2.Nội dung 1:Ơn tập bài hát Con chim hay hót - GV chỉ định - Gọi HS khá hát lại bài hát cho cả lớp nghe - GV hướng dẫn - GV bắt giọng cho cả lớp hát... định hai HS trình bày bài hát trước lớp bằng hình thức song ca - GV nhận xét, - HS nhận xét Gọi HS nhận xét tun dương - GV ghi nội dung - HS ghi bài 2 Nội dung 2: Nghe nhạc - GV giới thiệu - HS lắng nghe Bài Ngày đầu tiên đi học (Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện; Lời: thơ Viễn Phương) Bài hát nói lên cảm xúc vui mừng nhưng còn bở ngở GV : Lê Thị Hiền -26- Giáo án Âm nhạc - Lớp 5 - GV trình bày Trường TH Hồ Bình ... TUẦN 15 GV : Lê Thị Hiền -27- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình (Từ ngày 25/ 11 đến ngày 29/11/2013) Tiết 15 - Ơn tập TĐN số 3, số - Kể chuyện âm nhạc I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết đọc nhạc ghép... xét - HS ghi - HS quan sát - HS tập đọc tên loại nhạc cụ - Cho HS nghe âm sắc nhạc cụ qua - HS lắng nghe, phân biệt hát -18- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình Những bơng hoa ca Củng cố,... GV : Lê Thị Hiền -19- Giáo án Âm nhạc - Lớp Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Trường TH Hồ Bình Nội dung * Giới thiệu bài: - Tập đọc nhạc: TĐN số - Nghe nhạc - GV ghi nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 5 , Giáo án âm nhạc lớp 5 , Giáo án âm nhạc lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay