Giáo án âm nhạc lớp 4

74 132 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:55

Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình TUẦN (Từ 24/ 08 / 2015 Đến ngày :28 /08 / 2015 ) Tiết Ơn tập hát kí hiệu ghi nhạc học lớp I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát giai điệu thuộc lời ca hát học lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca học, Cùng múa hát trăng - Hát kết hợp gõ đệm vận động theo hát - Nhớ số kí hiệu ghi nhạc học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Bảng ghi kí hiệu nhạc III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tiết Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV trình bày - GV đặt câu hỏi - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV đàn - GV điều khiển - GV ghi nội dung - GV gõ tiết tấu GV : Lê Thị Hiền Hoạt động học sinh Giới thiệu bài: - HS lắng nghe - GV hỏi lớp học - HS kể tên hát hát nào? - GV đàn giai điệu vài câu - 3-4 HS trả ơn để HS đốn xem lời học? Ơn tập hát kí hiệu ghi nhạc - HS nhắc tựa học lớp * Hoạt động 1: Hát ơn - HS ghi Ơn tập hát: QUỐC CA - HS nghe giai điệu sau đốn tên hát Và - HS theo dõi đốn câu hát? hát Nội dung - Hướng dẫn HS đứng nghiêm trình bày - HS đứng nghiêm hát trang trình bày - GV ý lắng nghe sửa sai cho HS - HS lắng nghe, sửa chữa Ơn tập hát: BÀI CA ĐI HỌC - HS ghi - Nghe tiết tấu đốn tên hát - HS theo dõi đốn tên hát -1- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - GV hướng dẫn - HS thực - HS hát hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca GV bắt giọng cho HS hát - GV ghi nội dung ( GV đệm đàn) (Chú ý sửa sai) - HS ghi Ơn tập hát: CÙNG MÚA HÁT - GV điều khiển DƯỚI TRĂNG - HS xem tranh - HS xem tranh đốn tên hát đốn hát - GV hướng dẫn - HS thực - HS hát kết hợp với vận động theo nhạc - GV ghi nội dung - Từng tổ nhóm lần lược trình bày - HS ghi * Hoạt động 2: Ơn tập số kí hiệu ghi - GV u cầu nhạc học lớp - HS thực - Ơn tập khng nhạc + Mỗi HS kẻ vào khng nhạc + GV kẻ khng nhạc lên bảng dùng khng nhạc bàn tay để nói tên dòng kẻ - GV thực khe - HS viết khóa Son - GV nêu định nghĩa hướng dẫn HS viết - GV hướng dẫn khố Son - HS thực - HS tập viết nốt nhạc khng (bao gồm tên nốt, hình nốt VD: Son đen, Son trắng….) 4.Củng cố, dặn dò: - Dặn HS nhà xem lại bài, làm tập SGK trang 4, xem trước hát Em u hồ bình - Nhận xét tiết học ******************************************* TUẦN (Từ ngày :31/ 08 đến ngày :04 / 09 / 2015 ) Tiết Học hát bài: EM U HỒ BÌNH Nhạc lời: Nguyễn Đức Tồn I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca Biết tác giả hát nhạc sĩ Nguyễn Đức Tồn - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: GV : Lê Thị Hiền -2- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tra Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV lưu ý - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn GV : Lê Thị Hiền Nội dung Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại Giới thiệu bài: - Học hát bài: Em u hồ bình Nhạc lời: Nguyễn Đức Tồn * Hoạt động 1: Học hát - HS ghi Đọc lời ca: - Treo bảng phụ - HS đọc đồng lời hát Câu 1: Em u hồ bình ……… Việt Nam ……………………………………… Câu 8: Giữa đám mây vàng …… bay xa Nghe hát mẫu: - HS nghe trình bày hát Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - HS lắng nghe - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - HS hát hồ theo - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ - HS sửa chỗ sai sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu - HS tập câu tiếp tương tự Và hát móc xích hết - GV lưu ý chỗ luyến hai nốt nhạc - HS ý chữ: tre, đường, u, xóm, rã, lắng, cánh, thơm, hương, có Chỗ đảo phách: Dòng sơng hai bên bờ xanh thắm Hát bài: - HS hát - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - 2-3 cá nhân xung - Gọi cá nhân xung phong hát phong - HS ghi * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - HS tập hát kết hợp - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo gõ đệm theo phách, phách, theo nhịp theo nhịp -3- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình Em u hồ bình u đất nước Việt Nam Phách: x x x x x x x - GV định Nhịp: X X X X - 2-3 nhóm thực - Từng nhóm HS thực - 3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét, - Gọi cá nhân xung phong thực lắng nghe - GV nhận xét, - Gọi HS nhận xét tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Em u hồ bình hát kết hợp gõ đệm theo phách - Dặn HS nhà học thuộc hát Em u hồ bình - Nhận xét tiết học ******************************************** TUẦN (Từ ngày :07/09 đến ngày; 11 /09/2015) Tiết - Ơn tập hát: EM U HỊA BÌNH - Bài tập cao độ tiết tấu I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhận biết nốt Đơ, Mi, Son, La khng nhạc - Đọc nốt nhạc theo cao độ tiết tấu II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn tập cao độ, tập tiết tấu - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Em u hồ bình Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Em u hồ bình - Bài tập cao độ tiết tấu - HS ghi - GV ghi nội dung Nội dung 1: * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách GV : Lê Thị Hiền -4- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình hướng dẫn tiết trước - GV định - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo phách - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - GV định - Chỉ định vài HS trình bày hát theo nhóm trước lớp - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV định - GV hướng dẫn - HS thực - 2-3 HS hát - HS ghi - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày Nội dung 2: - HS ghi *Hoạt động 1: - Giới thiệu cho HS nhận biết nốt Đơ, Mi, Son, La khng nhạc tập đọc cao - HS tập đọc cao độ độ - Hướng dẫn gõ phách theo “Bài tập tiết tấu” SGK *Hoạt động 2: Làm quen với tập âm nhạc - Gọi HS đọc tên nốt Luyện tập cao độ SGK - GV đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc theo, ngón tay gõ theo phách (tương ứng nốt đen lặng đen) - HS tập gõ tiết tấu - HS đọc đồng - HS ý thực Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Em u hồ bình, kết hợp nhún chân theo nhịp - Dặn HS nhà xem lại bài, xem trước hát Bạn lắng nghe - Nhận xét tiết học ************************************************* TUẦN Từ ngày :14/09 đến ngày:18/ 09/ 2015 Tiết - Học hát bài: BẠN ƠI LẮNG NGHE Dân ca Ba-na Sưu tầm, dịch lời: Tơ Ngọc Thanh - Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ I – U CẦU CẦN ĐẠT: GV : Lê Thị Hiền -5- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - Đây dân ca dân tộc Ba-na Tây Ngun - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Nội dung câu chuy ện: Tiếng hát Đào Thị Huệ II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại Em u hồ bình Dạy mới: Hoạt động Nội dung giáo viên Giới thiệu bài: - GV thuyết trình - Học hát bài: Bạn lắng nghe - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV đệm đàn - GV định - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn GV : Lê Thị Hiền -Kể chuyện âm nhạc:Tiếng hát Đào Thị Huệ * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ Câu 1: Hỡi bạn lắng nghe ……………………………………… Câu 8: Lúa mừng nắng lúa reo rì rào Nghe hát mẫu: Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - Gọi HS nhận xét -6- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS đọc đồng lời hát - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS hát 2-3 cá nhân - 3-4 HS nhận xét, lắng nghe - HS ghi Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV định - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung - GV kể đặt câu hỏi Trường TH Hồ bình * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca Hỡi bạn lắng nghe Phách: x x x x TTLC: x x x x x x x - Từng nhóm HS thực - Gọi cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - 2-3 nhóm thực - 3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét - HS ghi - HS ý lắng nghe trả lời câu hỏi * Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc - GV kể câu chuyện cho HS nghe lần, sau đặt số câu hỏi cho HS trả lời -Vì dân làng lại lập đền thờ người gái có giọng hát hay ấy? - Câu chuyện xảy giai đoạn - GV định lịch sử nước ta? - HS xung phong kể - GV u cầu - GV gọi HS lên kể lại câu chuyện - HS nói lên cảm - GV đề nghị HS nói lên cảm xúc, suy nghĩ xúc câu chuyện GV nêu ý nghĩa câu chuyện: Âm nhạc có nhiều tác dụng sống Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Bạn lắng nghe - Dặn HS nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học GV : Lê Thị Hiền - -7- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình TUẦN (Từ ngày:21/ 09 Đến ngày: 25/10 / 2015) Tiết - Ơn tập hát: BẠN ƠI LẮNG NGHE - Giới thiệu hình nốt trắng - Bài tập tiết tấu I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Hát theo giai điệu lời ca - Giá trị độ dài hình nốt trắng biết thể hình tiết tấu có nốt đen hình nốt trắng - Tập biểu diễn hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn tập tiết tấu - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Bạn lắng nghe Dạy mới: Hoạt động Hoạt động Nội dung giáo viên học sinh - HS theo dõi - GV thuyết trình Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Bạn lắng nghe - GV viết tựa - HS nhắc lại - Giới thiệu hình nốt trắng - Bài tập tiết tấu - HS ghi - GV ghi nội dung Nội dung 1: * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách hướng dẫn tiết trước - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, - HS thực - GV định nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo - 2-3 HS hát phách - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo - HS ghi nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - HS ý tập - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị động tác - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - Nhóm 4-5 em - GV định nhóm trước lớp trình bày GV : Lê Thị Hiền -8- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - GV ghi nội dung Nội dung 2: *Hoạt động 1: Giới thiệu hình nốt trắng - GV trình bày - Giới thiệu hình nốt trắng: (thân nốt hình trứng nằm nghiêng) - Gv thuyết trình - Độ dài nốt trắng nốt đen: - Nếu ta quy định độ dài nốt đen phách độ dài nốt trắng hai phách - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS thể hình nốt trắng, so sánh độ dài nốt trắng với nốt đen ví dụ sau: - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập - GV hướng dẫn - Bài tập - HS ghi - GV đặt câu hỏi - GV hướng dẫn - Nốt trắng - GV hướng dấn - GV đặt câu hỏi - GV hỏi tập có nốt nào? - HS đọc hình nốt - GV hướngdẫn HS gõ tiết tấu - Bài tập - HS quan sát - HS lắng nghe - HS tập gõ - HS ghi - HS ý - HS gõ tiết tấu - GV hướng dẫn HS gõ tiết tấu trên, tương tự - HS thực tập - Tiết tấu có nào? - Bài Thật hay Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Em u hồ bình, kết hợp nhún chân theo nhịp - Dặn HS nhà xem lại bài, xem trước hát Bạn lắng nghe - Nhận xét tiết học ************************************************ TUẦN (Từ ngày:28/ 09 Đến ngày:02 /10 / 2015) Tiết Tập đọc nhạc: TĐN số Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Đọc TĐN số - Nhận biết vài nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số GV : Lê Thị Hiền -9- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - Tranh loại nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS lên bảng viết lại số hình nốt nhạc: nốt trắng, nốt đen Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: - Tập đọc nhạc: TĐN số - Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc - GV ghi nội dung I Nội dung 1: Học TĐN số 1 Giới thiệu TĐN: - GV thực - GV treo tranh TĐN, hướng dẫn HS đọc tên nốt - GV định - Gọi HS tìm nốt từ thấp đến cao có Luyện tập cao độ, tiết tấu: - GV hướng dẫn - GV đánh đàn cao độ nốt sau: - GV hướng dẫn Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS quan sát, đọc đồng tên nốt - (Đơ, Rê, Mi, Son, La) - HS luyện tập cao độ - HS tập gõ tiết tấu - GV gõ mẫu, sau gọi HS xung phong gõ lại tiết tấu sau: - GV đàn - GV thực - GV hướng dẫn - GV định - GV đàn - GV định - GV nhận xét, tun dương - GV giới thiệu GV : Lê Thị Hiền Tập đọc nhạc: - Nghe giai điệu - GV đàn giai điệu câu hai lần, lần HS nghe, lần HS đọc nhẩm theo, sau bắt nhịp cho lớp đọc đồng - Câu dạy tương tự câu - Hướng dẫn HS đọc Sau cho nhóm thi đọc với - Ghép lời ca, sau hát lời kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm nhóm, nhóm đọc nhạc, nhóm hát lời, kết hợp gõ đệm theo phách - Nhận xét, sửa chữa II Nội dung 2: Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc -10- - HS lắng nghe - HS ý lắng nghe đọc câu - HS đọc câu - HS đọc - HS ghép lời ca - Từng nhóm thực - HS lắng nghe - HS ghi nội dung - HS quan sát Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - Tập đọc nhạc: TĐN số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát theo giai điệu lời - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đọc TĐN số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại lời Thiếu nhi giới liên hoan Dạy mới: Hoạt động Nội dung giáo viên - GV thuyết trình * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Thiếu nhi giới liên hoan - GV viết tựa - Tập đọc nhạc: TĐN số - GV ghi nội dung I Nội dung 1: * Hoạt động 1: Ơn tập lời - GV hướng dẫn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách hướng dẫn tiết trước - GV định - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - GV định - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo nhịp theo phách - GV ghi nội dung *Hoạt động 2: Học hát lời - GV hướng dẫn - Dựa vào giai điệu lời hướng dẫn HS hát lời 2, sau cho HS tập hát - GV ghi nội dung *Hoạt động 3:Hát kết hợp vận động theo nhạc - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ đơn giản cho hát phần chuẩn bị - GV định - Chỉ định vài HS trình bày hát theo nhóm trước lớp - GV ghi nội dung II Nội dung 2: Học TĐN số Giới thiệu TĐN: - GV thực - GV treo tranh TĐN, hướng dẫn HS đọc tên nốt - GV định - Gọi HS tìm tên nốt từ thấp đến cao có Luyện tập cao độ, tiết tấu: - GV đàn GV : Lê Thị Hiền -60- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS hát ơn - Từng nhóm thực - 2-3 em hát - HS ghi - HS tập hát lời - HS ghi - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày - HS ghi - HS quan sát, đọc đồng tên nốt -(Đơ, Rê, Mi, Son, La) - HS luyện đọc Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình cao độ - GV đánh đàn cao độ nốt sau: - GV hướng dẫn - HS tập gõ tiết tấu - GV gõ mẫu, sau gọi HS xung phong gõ - HS lắng nghe lại tiết tấu - HS ý lắng Tập đọc nhạc: nghe đọc câu - Nghe giai điệu - GV đàn giai điệu câu hai lần, lần HS - GV hướng dẫn nghe, lần HS đọc nhẩm theo, sau bắt nhịp - HS đọc câu - HS đọc - GV định cho lớp đọc đồng - Câu dạy tương tự câu - GV đàn - Hướng dẫn HS đọc Sau cho - HS ghép lời ca nhóm thi đọc với - GV định - Ghép lời ca, sau hát lời kết hợp gõ đệm - Từng nhóm thực theo phách - GV nhận xét - Chia lớp làm nhóm, nhóm đọc nhạc, nhóm - HS lắng nghe hát lời, kết hợp gõ đệm theo phách - Nhận xét, sửa chữa Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Thiếu nhi giới liên hoan - Về nhà chép TĐN số - Nhận xét tiết học - GV đàn - GV thực [ơ BGH KÍ DUYỆT Ngày / / TUẦN 30 (Từ ngày07/4 đến ngày 11/04/2014) GV : Lê Thị Hiền -61- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình Tiết 30 - Ơn tập hát: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐƠN THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Chú voi Bản Đơn, Thiếu nhi giới liên hoan Dạy mới: Hoạt động Hoạt động Nội dung giáo viên học sinh - HS theo dõi - GV thuyết trình * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: - GV viết tựa - HS nhắc lại Chú voi Bản Đơn Thiếu nhi giới liên hoan - GV ghi nội dung *Hoạt động 1:Ơn tập hát Chú voi Bản Đơn - Gọi HS nhắc lại tên tác giả hát? - GV định - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV điều khiển sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, - GV định nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định HS trình bày hát trước lớp hình thức đơn ca - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung *Hoạt động 2: Ơn tập hát Thiếu nhi giới liên hoan - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Chia lớp làm nhóm, hát ln phiên, - GV định GV : Lê Thị Hiền -62- - HS ghi - Phạm Tun - HS hát ơn - HS thực - 2-3 HS hát - HS biểu diễn - HS nhận xét - HS ghi - HS hát ơn - HS thực Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ bình nhóm hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhóm gõ đệm theo nhịp - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo - 2-3 HS hát phách, theo nhịp - Chỉ định vài HS trình bày hát trước - 4-5 HS trình bày lớp hình thức tốp ca - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Thiếu nhi giới liên hoan, kết hợp nhún chân theo nhịp - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / [ơ TUẦN 31 GV : Lê Thị Hiền -63- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình (Từ ngày14/4 đến ngày 18/04/2014) Tiết 31 - Ơn tập TĐN số 7, số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách TĐN số 7, số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số 7, số III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa * Giới thiệu bài: - Ơn tập TĐN: số 7, số - GV ghi nội dung - GV treo tranh - GV định - GV đàn * Hoạt động 1: Ơn tập TĐN số - GV treo tranh TĐN số - Gọi HS tìm lại nốt có - Luyện đọc cao độ: - HS ghi - HS quan sát - Đơ, Rê, Mi, Son, La - HS luyện đọc cao độ - GV định - GV điều khiển - GV đàn - Gọi HS đọc gõ lại tiết tấu - Hướng dẫn lớp đọc gõ tiết tấu - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời Sau kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm nhóm, nhóm đọc nhạc, hát lời, nhóm gõ đệm theo phách Sau đổi hoạt động - Gọi 2-3 em đọc nhạc, hát lời, kết hợp gõ đệm theo phách TĐN - Nhận xét, tun dương -1 HS xung phong - Cả lớp gõ - HS đọc nhạc, hát lời TĐN - Các nhóm thực - GV định - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung - GV treo tranh - GV định - GV điều khiển - GV đàn GV : Lê Thị Hiền Nội dung * Hoạt động 2: Ơn tập TĐN số - GV treo tranh TĐN số - Chỉ định HS gõ lại tiết tấu - Hướng dẫn lớp đọc gõ tiết tấu - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời Sau -64- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - 2-3 HS thực - HS nhận xét, lắng nghe - HS ghi - HS quan sát -1 HS xung phong - Cả lớp thực - HS đọc nhạc, hát Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV điều khiển - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ bình kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm nửa, nửa đọc nhạc, nửa hát lời, kết hợp gõ đệm Sau đổi hoạt động - Gọi 2-3 em đọc nhạc, hát lời, kết hợp gõ đệm theo phách TĐN - Nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đọc lại TĐN số 8, kết hợp gõ đệm - Về nhà xem lại TĐN - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày GV : Lê Thị Hiền / / -65- lời TĐN - Các nhóm thực - 2-3 HS thực - HS nhận xét, lắng nghe Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình TUẦN 32 (Từ ngày21/4 đến ngày 25/04/2014) Tiết 32 Học hát bài: CHÚ BỘ ĐỘI Nhạc lời: Hồng Hà I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu lời ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV dạy lời Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Chú đội Nhạc lời: Hồng Hà * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ: (Lời 1) Câu 1: Vui mang………… đẹp xinh ……………………………………… Câu 4: Súng … … hòa bình Nghe hát mẫu: - HS ghi Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết lời - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - GV : Lê Thị Hiền Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại -66- - HS đọc đồng lời hát - HS nghe trình bày hát - HS tập câu tiếp - HS tập hát lời Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV đệm đàn - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương - Lời dạy tương tự Hát bài: - GV hướng dẫn HS hát - HS hát - HS ghi - HS hát ơn * Hoạt động 2: Hát ơn - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - 2-3 cá nhân xung - Gọi cá nhân xung phong hát phong - 3-4 HS nhận xét, - Gọi HS nhận xét lắng nghe Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Chú đội - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / [ơ GV : Lê Thị Hiền Trường TH Hồ bình -67- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình TUẦN 33 (Từ ngày28/4 đến ngày 02/05/2014) Tiết 33 - Ơn tập hát: CHÚC MỪNG CHIM SÁO THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca hát HKII - Biết hát vỗ tay gõ đệm theo hát - Biết vận động phụ họa theo hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm q trình dạy Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Chúc mừng Chim sáo Thiếu nhi giới liên hoan - GV ghi nội dung * Hoạt động 1:Ơn tập hát Chúc mừng - Gọi HS nhắc lại hát nước nào, - GV định viết lời Việt? - GV hướng dẫn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - GV định - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định HS trình bày hát trước lớp hình thức đơn ca - GV nhận xét, - Gọi HS nhận xét tun dương - GV ghi nội dung *Hoạt động 2: Ơn tập hát Chim sáo GV : Lê Thị Hiền -68- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - Nhạc Nga, Lời Việt: Hồng Lân - HS hát ơn - HS thực - 2-3 HS hát - HS biểu diễn - HS nhận xét, lắng nghe - HS ghi Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV đặt câu hỏi - GV hướng dẫn - GV định Trường TH Hồ bình - Gọi HS nhắc lại dân ca dân tộc nào? - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, nửa gõ đệm theo phách, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định vài em trình bày hát trước lớp hình thức tốp ca - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Ơn tập Thiếu nhi giới liên hoan - GV đệm đàn - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách - GV định - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, nửa hát kết hợp gõ đệm theo phách - GV định - Gọi vài em hát kết hợp gõ đệm - Chỉ định vài nhóm lên biểu diễn hát hình thức tốp ca - GV nhận xét - Gọi HS nhận xét - Dân tộc Khơme (Nam Bộ) - HS hát ơn - HS thực - 2-3 HS hát - 4-5 HS trình bày - HS nhận xét - HS ghi - HS hát ơn - HS thực - HS hát - Nhóm 4-5 em biểu diễn - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại Thiếu nhi giới liên hoan, kết hợp nhún chân theo nhịp - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / [ơ GV : Lê Thị Hiền -69- Giáo án Âm nhạc - Lớp TUẦN 34 Trường TH Hồ bình Thứ ba ngày 29 tháng năm 2013 Từ 29/4/2013 Đến 02/5/2013 Tiết 34 - Ơn tập TĐN: số 6, số I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo phách TĐN số 6, số II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, tranh TĐN số 6, số III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa * Giới thiệu bài: - Ơn tập TĐN: số 6, số - GV ghi nội dung - GV treo tranh - GV định - GV đàn * Hoạt động 1: Ơn tập TĐN số - GV treo tranh TĐN số - Gọi HS tìm lại nốt có - Luyện đọc cao độ: GV : Lê Thị Hiền Nội dung -70- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS quan sát - Đơ, Rê, Mi, Son - HS luyện đọc cao độ Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình - GV định - GV điều khiển - GV đàn -1 HS xung phong - Cả lớp gõ - HS đọc nhạc, hát lời TĐN - Các nhóm thực - GV định - GV điều khiển - GV đàn -1 HS xung phong - Cả lớp thực - Chỉ định HS gõ lại tiết tấu - Hướng dẫn lớp đọc gõ tiết tấu - HS đọc nhạc, hát lời TĐN - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời Sau - Các nhóm thực kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm nửa, nửa đọc nhạc, nửa hát lời, kết hợp gõ đệm Sau đổi hoạt - 2-3 HS thực động - Gọi 2-3 em đọc nhạc, hát lời, kết hợp gõ đệm - HS nhận xét, theo phách TĐN số lắng nghe - Nhận xét, tun dương - Gọi HS đọc gõ lại tiết tấu - Hướng dẫn lớp đọc gõ tiết tấu - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời Sau kết hợp gõ đệm theo phách - GV định - Chia lớp làm nhóm, nhóm đọc nhạc, hát lời, nhóm gõ đệm theo phách Sau đổi hoạt - 2-3 HS thực động - Gọi 2-3 em đọc nhạc, hát lời, kết hợp gõ đệm - HS nhận xét, theo phách TĐN số - GV nhận xét, lắng nghe - Nhận xét, tun dương tun dương - HS ghi - GV ghi nội dung - HS quan sát * Hoạt động 2: Ơn tập TĐN số - GV treo tranh - Đơ, Rê, Mi, Son, - GV treo tranh TĐN số - GV định La - Gọi HS tìm lại nốt có - HS luyện đọc - GV đàn cao độ - Luyện đọc cao độ: - GV điều khiển - GV định - GV nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đọc lại TĐN số 8, kết hợp gõ đệm - Về nhà xem lại TĐN trên, xem lại hát để chuẩn bị cho tiết sau - Nhận xét tiết học GV : Lê Thị Hiền -71- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình LÃNH ĐẠO KÍ DUYỆT Ngày / / [ơ TUẦN 35 Từ 07/5/2013 Đến 10/5/2013 GV : Lê Thị Hiền Thứ ba ngày 07 tháng năm 2013 Tiết 35 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT -72- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Tham gia tập biểu diễn hát học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - GV ghi nội dung - GV chọn hát Tập biểu diễn hát : - HS ghi - GV chọn lọc định hát học để - HS ý lắng HS tập biểu diễn: Bàn tay mẹ, Chú voi nghe Bản Đơn, Thiếu nhi giới liên hoan - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hình thức biểu diễn - HS lắng nghe hát: + Bàn tay mẹ: đơn ca (1 HS) + Chú voi Bản Đơn: tam ca (3 HS) + Thiếu nhi giới liên hoan: tốp ca (4-5 HS) - GV hướng dẫn - Chia lớp làm hay nhóm, nhóm - HS ý lắng biểu diễn tiết mục, nhóm nghe có em làm người dẫn chương trình Cử em làm giám khảo với GV * Chú ý: nhóm tự sáng tạo động tác múa vận động phụ hoạ phù hợp với hát để biểu diễn - GV điều khiển, nhận xét, tun dương GV : Lê Thị Hiền - Từng nhóm HS biểu diễn, thi đua thể - HS biểu diễn GV tổng kết chọn nhóm để tun dương trước lớp, động viên khuyến khích nhóm lại -73- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Chú voi Bản Đơn - Dặn HS xem lại - Nhận xét tiết học LÃNH ĐẠO KÍ DUYỆT Ngày / / GV : Lê Thị Hiền -74- [...]... 11/11 đến ngày 15/11/2013) Tiết 13 - Ơn tập bài hát: CỊ LẢ - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 GV : Lê Thị Hiền - 24- Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đọc bài TĐN số 4 II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, tranh TĐN số 4 - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định... cả lớp hát sau đó đến - HS hát ơn từng tổ, nhóm lần lượt hát cả bài - Gọi cá nhân xung phong hát - 2-3 cá nhân xung phong - Gọi HS nhận xét - 3 -4 HS nhận xét, lắng nghe -30- Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại bài Khăn qng thắp sáng bình minh - Dặn HS về nhà học thuộc bài hát - Nhận xét tiết học Ngày / [ơ GV : Lê Thị Hiền -31- BGH KÍ DUYỆT / Giáo án. .. Từng nhóm HS lần lượt thực hiện hiện - 3 -4 HS thực hiện - Gọi cá nhân xung phong thực hiện - 3 -4 HS nhận xét - Gọi HS nhận xét - GV ghi nội dung - HS ghi bài - GV hát (hoặc cho * Hoạt động 3: Nghe nhạc HS nghe băng đĩa) - Cho HS nghe nhạc bài Trống cơm – Dân - HS chú ý lắng nghe ca đồng bằng Bắc Bộ GV : Lê Thị Hiền -23- Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS.. .Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình - GV treo tranh ảnh 4 loại nhạc cụ: - GV chỉ định - GV đặt câu hỏi Đàn Nhị Đàn Tam Đàn Tứ Đàn Tì Bà tranh - HS kể tên - HS trả lời - HS chỉ từng nhạc cụ và nói tên - Gọi HS trả lời: Đàn nhị có mấy dây? Đàn tam mấy dây? Đàn tứ mấy dây? Đàn tì bà mấy - GV u cầu - HS ghi nhớ dây? -u cầu HS nhận biết tên của từng nhạc cụ 4 Củng cố, dặn dò: -... nhóm HS lần lượt thực hiện hiện - 3 -4 HS thực hiện - Gọi cá nhân xung phong thực hiện - 3 -4 HS nhận xét - Gọi HS nhận xét 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại bài Trên ngựa ta phi nhanh - Dặn HS về nhà học thuộc bài hát, xem trước bài TĐN số 2 - Nhận xét tiết học GV : Lê Thị Hiền - HS tập câu tiếp - 14- Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình TUẦN 9 (Từ ngày 14/ 10 đến ngày 18/10) Tiết 9 - Ơn... ca - Từng nhóm thực hiện - HS lắng nghe 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS đứng hát lại bài Cò lả - Dặn HS về nhà chép bài TĐN số 4, xem lại 2 bài hát Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn qng thắm mãi vai em - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày GV : Lê Thị Hiền / / -26- Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình TUẦN 14 (Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2013) Tiết 14 - Ơn tập 2 bài hát: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH... KÍ DUYỆT Ngày GV : Lê Thị Hiền / -28- / Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình [ơ TUẦN 15 (Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2013) Tiết 15 Học hát bài: KHĂN QNG THẮP SÁNG BÌNH MINH Nhạc và lời: Trịnh Cơng Sơn I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY... DUYỆT TUẦN 11 GV : Lê Thị Hiền -19- hiện - 3 -4 HS thực hiện - 3 -4 HS nhận xét Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 Trường TH Hồ bình (Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2013) Tiết 11 - Ơn tập bài hát: KHĂN QNG THẮM MÃI VAI EM - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 I – U CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đọc bài TĐN số 3 II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách,... dung - 34- Hoạt động của học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi bài - HS quan sát - Đơ, Rê, Mi, Son - HS luyện đọc cao độ Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 - GV chỉ định - GV điều khiển - GV đàn - GV chỉ định Trường TH Hồ bình - Gọi HS khá đọc và gõ lại tiết tấu của bài - Hướng dẫn cả lớp đọc và gõ tiết tấu của bài - GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời Sau đó kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm... động 1:Ơn tập bài hát Trên ngựa ta phi - HS ghi bài GV : Lê Thị Hiền -27- Giáo án Âm nhạc - Lớp 4 - GV chỉ định - GV điều khiển - GV chỉ định Trường TH Hồ bình nhanh - Gọi HS nhắc lại tên tác giả của bài hát? - GV bắt giọng cho cả lớp hát bài hát vài lần sau đó hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - Chia lớp làm 2 nửa, một nửa lớp hát, một nửa gõ đệm theo nhịp, sau đó đổi hoạt động - Gọi một vài cá nhân ... cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách GV : Lê Thị Hiền -4- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình hướng dẫn tiết trước - GV định - Chia lớp. .. Lê Thị Hiền - HS tập câu tiếp - 14- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ bình TUẦN (Từ ngày 14/ 10 đến ngày 18/10) Tiết - Ơn tập hát: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH - Tập đọc nhạc: TĐN số I – U CẦU CẦN ĐẠT:... giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chia lớp làm nửa, nửa lớp hát, GV : Lê Thị Hiền -15- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 4 , Giáo án âm nhạc lớp 4 , Giáo án âm nhạc lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay