Giáo án âm nhạc lớp 2

66 163 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:55

Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN (Từ ngày: 24 / 08 / 2015 Đến ngày :28 /08 / 2015 ) Tiết - Ơn tập hát lớp - Nghe Quốc ca I - MỤC TIÊU: - Kể tên vài hát học lớp - Hát giai điệu lời ca số hát học lớp - Khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, số nhạc cụ gõ (thanh phách, song loan, trống nhỏ, xúc xắc…) - GV cần biết: Ở lớp em học 12 hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tiết Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV trình bày - GV viết tựa Nội dung * [[ơ * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát lớp - Nghe Quốc ca - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Hát ơn - GV đặt câu hỏi - Ở lớp em học hát nào? - GV điều khiển - Cả lớp hát lại số Tuỳ theo hát kết hợp vỗ tay dùng nhạc cụ gõ đệm theo phách, đệm theo nhịp theo tiết tấu lời ca - GV hướng dẫn - Chọn vài cho em biểu diễn trước lớp Khi hát cần kết hợp vận động phụ hoạ múa đơn giản,có thể kết hợp trò chơi hát đối đáp - GV nhận xét - Nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Nghe Quốc ca - GV hát (hoặc - Nghe hát Quốc ca cho HS nghe băng) GV: Lê Thị Hiền Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS liệt kê -HS theo dõi thực - HS biểu diễn hát theo nhóm cá nhân, tuỳ theo nội dung - HS lắng nghe - HS ghi - HS ý lắng nghe -1- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV Đặt câu hỏi cho HS trả lời - GV nhận xét - GV hướng dẫn Trường TH Hồ Bình + Quốc ca hát nào? - HS trả lời (+ + Khi chào cờ em phải Khi chào cờ; + nào? Đứng nghiêm trang, khơng đùa giỡn) - Nhận xét - HS lắng nghe - Tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca GV hơ - HS đứng nghiêm “nghiêm” tất em đứng nghiêm trang hát Quốc ca lắng nghe Quốc ca Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Tìm bạn thân, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Dặn HS nhà xem trước hát Thật hay - Nhận xét tiết học ************************************************ TUẦN (Từ ngày : 31/ 08 đến ngày :04 / 09 / 2015 ) Tiết Học hát bài: THẬT LÀ HAY Nhạc lời: Hồng Lân I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tra Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn GV: Lê Thị Hiền Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Thật hay Nhạc lời: Hồng Lân Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Học hát - HS ghi Đọc lời ca: - GV đọc lời ca câu cho hs đọc theo - HS đọc theo -2- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV trình bày(hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn Trường TH Hồ Bình câu Câu 1: Nghe véo von chim oanh ……………………………………… Câu 4: Li lí li lí lì li thật hay hay hay Nghe hát mẫu: Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - HS ghi - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS tập hát kết - GV hướng dẫn hợp gõ đệm theo phách phách - GV định Nghe véo von vòm hoạ mi với chim oanh x x x x x x x - GV định - GV nhận xét, tun dương - Từng nhóm HS thực - Gọi cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét - 2-3 nhóm thực - 3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Thật hay hát kết hợp gõ đệm theo phách - Dặn HS nhà học thuộc hát Thật hay - Nhận xét tiết học ************************************************* TUẦN (Từ ngày :07/09 đến ngày : 11/09/2015) Tiết Ơn tập hát: THẬT LÀ HAY I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca, thuộc lời ca GV: Lê Thị Hiền -3- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Thật hay Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Thật hay Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đêm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau - HS thực - GV định gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - GV định nhóm - HS ghi - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Hướng dẫn cách đánh nhịp 24 - HS ghi - Hướng dẫn HS cách đánh nhịp: phách - HS tập đánh nhịp mạnh, phách nhẹ Cho HS tập đánh nhịp, 24 - GV hướng dẫn sau vừa hát vừa đánh nhịp - Lần lượt gọi vài em lên điều khiển cho - 2-3 em thực - GV định lớp hát Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Thật hay - Dặn HS nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -4- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN Từ ngày:14 / 09 đến ngày: 18 / 09 / 2015 Tiết Học hát bài: X HOA Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy I - MỤC TIÊU: - Đây dân ca dân tộc Thái Tây Bắc - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại hát Thật hay Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày (hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn GV: Lê Thị Hiền Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: X hoa Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ: Câu 1: Bùng boong bính boong… vang vang ……………………………………… Câu 4: Tay nắm tay ta x hoa Nghe hát mẫu: Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS đọc đồng lời hát - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp -5- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến - HS hát - GV hướng dẫn tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - 2-3 cá nhân - GV định xung phong * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - HS ghi - GV ghi nội dung - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm: - HS tập hát kết - GV hướng dẫn Bùng boong bính boong ngân nga… hợp gõ đệm theo Phách: x x x x phách Nhịp: x x - Từng nhóm HS thực - 2-3 nhóm thực - GV định - Gọi cá nhân xung phong thực - 3-4 HS thực - GV nhận xét, tun dương - Gọi HS nhận xét - 3-4 HS nhận xét [ Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại X hoa - Dặn HS nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -6- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN Từ ngày:21 / 09 đến ngày: 25 / 09 / 2015 Tiết Ơn tập hát: X HOA I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập biểu diễn hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại X hoa Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: X hoa Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đêm theo nhịp hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau - HS thực - GV định gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - GV định nhóm - HS ghi - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Hát kết hợp với trò chơi - Trò chơi 1: nghe tiết tấu đốn tên hát - GV hướng dẫn Ví dụ : GV gõ tiết tấu: - HS ghi - HS ý lắng nghe GV: Lê Thị Hiền - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày -7- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV định - GV hướng dẫn Trường TH Hồ Bình HS biết âm hình tiết tấu câu hát - 2-3 em trả lời 2,3,4 X hoa - Trò chơi 2: Hát giai điệu - HS thực trò ngun âm: o, a, u, i chơi Ví dụ : Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cồng vang vang Thay bằng: Ị o ó o o o ó ò o o Các câu lại thay ngun âm a, u, i lại GV cho HS biết ngun âm sử dụng cách dùng tay làm dấu hiệu ngun âm để HS hát theo Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại X hoa - Dặn HS nhà xem lại bài, xem trước hát Múa vui - Nhận xét tiết học ***************************************************** TUẦN (Từ ngày:28/ 09 Đến ngày:02/10 / 2015) Tiết Học hát bài: MÚA VUI Nhạc lời: Lưu Hữu Phước I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại hát X hoa Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa GV: Lê Thị Hiền Nội dung Giới thiệu bài: Học hát bài: Múa vui Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại -8- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình Nhạc lời: Lưu Hữu Phước - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày (hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV định * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ Câu 1: Cùng múa …… múa vui …….………………………………………… Câu 4: Nắm tay ………… vui múa Nghe hát mẫu: - HS ghi Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm: Cùng múa xung quanh vòng …… Phách x x x x TTLC x x x x x x - GV định - Từng nhóm HS thực - Gọi cá nhân xung phong thực - GV nhận xét, tun dương - Gọi HS nhận xét - HS đọc đồng lời hát - HS nghe trình bày hát - HS tập câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - HS ghi - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - 2-3 nhóm thực - 3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét [ Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Múa vui - Dặn HS nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -9- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN (Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10) Tiết Ơn tập hát: MÚA VUI I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca, thuộc lời ca - Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Múa vui Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Múa vui Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau - HS thực - GV định gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - GV định nhóm - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét tun dương GV: Lê Thị Hiền - HS ghi - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày - HS nhận xét -10- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV định Trường TH Hồ Bình sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết lời Hát lời 1: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát lời - Gọi cá nhân xung phong hát - GV nhận xét, tun dương - Gọi HS nhận xét - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Kìa ếch có đơi đơi … Phách: x x x x x x Nhịp: x x x - GV định - Từng nhóm HS thực [ - GV nhận xét, tun dương - Gọi cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét - HS tập câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - 2-3 HS nhận xét - HS ghi - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - 2-3 nhóm thực -3-4 HS thực - 3-4 HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Chú ếch - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / GV: Lê Thị Hiền -52- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 29 (Từ ngày31/3 đến ngày 04/04/2014) Tiết 29 Ơn tập hát: CHÚ ẾCH CON I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời Tập hát lời 2, thuộc lời hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản Tập biểu diễn hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Đàn hát chuẩn xác lời hát Chú ếch III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại lời Chú ếch Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV điều khiển - GV định - GV hướng dẫn - GV trình bày GV: Lê Thị Hiền Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Chú ếch * Hoạt động 1: Ơn lời - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) * Hoạt động 2: Dạy hát lời Đọc lời ca: Lời - GV hướng dẫn HS đọc đồng lời Câu 1: Kìa ……….……… nhà ……………………………………… Câu 4: Nghe tiếng hát ………… cười khì Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS theo dỡi - HS hát ơn - HS hát - HS đọc theo - HS nghe trình bày -53- Giáo án Âm nhạc - Lớp (hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV định - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình Nghe hát mẫu hát Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết lời Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai * Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo nhóm - Gọi HS nhận xét - HS tập câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - HS theo dõi - HS tập hát kết hợp vận động phụ họa - 2-3 nhóm thực - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Chú ếch - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày GV: Lê Thị Hiền / / -54- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 30 (Từ ngày07/4 đến ngày 11/04/2014) Tiết 30 Học hát bài: BẮC KIM THANG Dân ca Nam Bộ I - MỤC TIÊU: - Biết dân ca Nam Bộ - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại hát Chú ếch Dạy mới: Hoạt động Nội dung giáo viên - GV thuyết trình Giới thiệu bài: Học hát bài: Bắc kim thang - GV viết tựa Dân ca Nam Bộ - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày (hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn GV: Lê Thị Hiền * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ Câu 1: Bắc kim thang cà lang bí rợ …….…………………….………… Câu 6: Con bìm bịp thổi tò tí te Nghe hát mẫu Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi - HS đọc đồng lời hát - HS nghe trình bày hát Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - HS lắng nghe - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - HS hát hồ theo - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ -55- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu - HS sửa chỗ sai chỗ cần thiết - GV hướng dẫn - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết - HS tập câu tiếp Hát bài: - GV hướng dẫn - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - HS hát - GV định - Gọi cá nhân xung phong hát - 2-3 cá nhân - GV nhận xét, - Gọi HS nhận xét xung phong tun dương - 2-3 HS nhận xét - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS ghi phách - HS tập hát kết Bắc kim thang cà lang bí rợ, cột bên kèo … hợp gõ đệm theo x x x x x x phách - GV định - Từng nhóm HS thực - 2-3 nhóm thực - Gọi cá nhân xung phong thực hiện - Gọi HS nhận xét -3-4 HS thực - GV nhận xét, - 3-4 HS nhận xét tun dương [ Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Bắc kim thang - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / GV: Lê Thị Hiền -56- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 31 (Từ ngày14/4 đến ngày 18/04/2014) Tiết 31 Ơn tập hát: BẮC KIM THANG I - MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập biểu diễn hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Bắc kim thang Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Bắc kim thang Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - GV đặt câu hỏi - Gọi HS nhắc lại dân ca dân tộc - Dân ca Nam Bộ nào? - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn - GV hướng dẫn GV: Lê Thị Hiền -57- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV định - Gọi HS nhận xét, GV nhận xét Trường TH Hồ Bình sau hát kết hợp gõ đệm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chia lớp làm nhóm, nhóm hát, nhóm gõ đệm theo phách, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - Nhận xét, tun dương - Từng nhóm thực - Các nhóm thực - 2-3 HS hát - HS lắng nghe - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - HS ghi đơn giản - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - HS ý tập đơn giản cho hát phần GV chuẩn động tác bị - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Tập biểu diễn hát - GV điều khiển - Chỉ định vài HS trình bày hát theo nhóm - GV nhận xét, - Nhận xét, tun dương tun dương - HS ghi - Nhóm 4-5 em thực - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Bắc kim thang - Về nhà xem lại bài, xem lại hát Chim chích bong, Chú ếch - Nhận xét tiết học Ngày GV: Lê Thị Hiền / / BGH KÍ DUYỆT -58- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 32 (Từ ngày21/4 đến ngày 25/04/2014) Tiết 32 - Ơn tập hát: CHIM CHÍCH BƠNG CHÚ ẾCH CON - Nghe nhạc I - MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca hát - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - Tập biểu diễn hát - Nghe ca khúc thiếu nhi trích đoạn nhạc khơng lời II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Chim chích bơng Chú ếch Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Chim chích bơng Chú ếch Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát Chim chích - HS quan sát bơng GV: Lê Thị Hiền -59- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV hướng dẫn - GV định - GV u cầu Trường TH Hồ Bình - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - Cho nhóm HS tập biểu diễn trước lớp (khi hát kết hợp vài động tác phụ hoạ) - Nhận xét, tun dương - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Ơn tập hát Chú ếch - GV định - Gọi HS hát lại hát - GV hướng dẫn - Bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - GV định - Chia lớp làm nhóm, nhóm hát, nhóm hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhóm hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - GV điều khiển - Chỉ định vài HS trình bày hát theo nhóm - GV nhận xét - Nhận xét, tun dương - HS hát ơn - HS thực - HS biểu diễn - HS nhận xét - HS quan sát - HS xung phong - HS hát ơn - Từng nhóm HS hát ln phiên - 3-4 cá nhân hát - Nhóm 4-5 em trình bày - HS lắng nghe - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Nghe nhạc - HS ghi - GV giới thiệu - Giới thiệu hát: Bài Giấc mơ bé - HS lắng nghe Nhạc lời: Xn Giao - GV hát cho - Cho HS nghe hát - HS ý lắng HS nghe nghe máy nghe nhạc - GV định - Gọi HS nêu cảm nhận nghe hát - HS nêu cảm nhận - GV cho HS - Cho HS nghe lần - HS lắng nghe nghe lần Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Chú ếch con, kết hợp gõ đệm theo nhịp - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / GV: Lê Thị Hiền -60- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 33 (Từ ngày28/4 đến ngày 02/05/2014) [ơ Tiết 33 Học hát bài: AI DẬY SỚM Nhạc: Khánh Vinh Lời: Thơ Võ Qng I - MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu lời ca - Biết tên tác giả hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, nhạc, lời hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa GV: Lê Thị Hiền Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Ai dậy sớm Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại -61- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày (hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV đệm đàn - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình Nhạc: Khánh Vinh Lời: thơ Võ Qng * Hoạt động 1: Học hát Đọc lời ca: - Treo bảng phụ: Câu 1: Ai dậy sớm……… chờ đón ……………………………………… Câu 4: Nào bé … đón chờ Nghe hát mẫu: Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết hát Hát bài: - GV hướng dẫn HS hát - HS ghi - HS đọc đồng lời hát - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS hát - HS ghi - HS hát ơn * Hoạt động 2: Hát ơn - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - 2-3 cá nhân xung - Gọi cá nhân xung phong hát phong - 3-4 HS nhận xét, - Gọi HS nhận xét lắng nghe Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Ai dậy sớm - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học Ngày GV: Lê Thị Hiền / / BGH KÍ DUYỆT -62- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 34 (Từ…./…./…… Đến…./…./…….) Khối trưởng BGH Tiết 34 Ơn tập biểu diễn hát I - MỤC TIÊU: - Ơn tập tập biểu diễn số hát học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: GV: Lê Thị Hiền -63- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập biểu diễn hát Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - HS ghi - GV cho lớp ơn lại hát sau: Thật - HS hát ơn - GV hướng dẫn hay, Múa vui, Cộc cách tùng cheng hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Sau định nhóm hát ln phiên theo hát - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát - Hướng dẫn HS hình thức biểu diễn - GV hướng dẫn hát: + Thật hay: đơn ca (1 HS) + Múa vui: tam ca (3 HS) +Cộc cách tùng cheng: tốp ca (4-5 HS) - Chia lớp làm hay nhóm, nhóm - GV hướng dẫn biểu diễn tiết mục, nhóm có em làm người dẫn chương trình Cử em làm giám khảo với GV * Chú ý: nhóm tự sáng tạo động tác múa vận động phụ hoạ phù hợp với hát để biểu diễn - Từng nhóm HS biểu diễn, thi đua thể - GV điều khiển, GV tổng kết chọn nhóm để nhận xét, tun tun dương trước lớp, động viên khuyến dương khích nhóm lại - HS theo dõi - HS lắng nghe - HS ý lắng nghe - HS biểu diễn Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Thật hay - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -64- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 35 (Từ…./…./…… Đến…./…./…….) Khối trưởng BGH Tiết 35 Ơn tập biểu diễn hát I - MỤC TIÊU: - Ơn tập tập biểu diễn số hát học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại số hát học Dạy mới: GV: Lê Thị Hiền -65- Giáo án Âm nhạc - Lớp Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Trường TH Hồ Bình Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập biểu diễn hát Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - HS ghi - GV cho lớp ơn lại hát: Chú chim - HS hát ơn - GV hướng dẫn nhỏ dễ thương, Trên đường đến trường, Chú ếch hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Sau định nhóm hát ln phiên theo hát - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát - Hướng dẫn HS hình thức biểu diễn - GV hướng dẫn hát: + Chú chim nhỏ dễ thương: đơn ca (1 HS) + Trên đường đến trường:tam ca (3 HS) + Chú ếch con: tốp ca (4-5 HS) - Chia lớp làm hay nhóm, nhóm - GV hướng dẫn biểu diễn tiết mục, nhóm có em làm người dẫn chương trình Cử em làm giám khảo với GV * Chú ý: nhóm tự sáng tạo động tác múa vận động phụ hoạ phù hợp với hát để biểu diễn - Từng nhóm HS biểu diễn, thi đua thể - GV điều khiển, GV tổng kết chọn nhóm để nhận xét, tun tun dương trước lớp, động viên khuyến dương khích nhóm lại - HS theo dõi - HS lắng nghe - HS ý lắng nghe - HS biểu diễn Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Chú ếch - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -66- [...]... Ngày GV: Lê Thị Hiền / / -26 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình TUẦN 16 (Từ ngày 02/ 12 đến ngày 06/ 12/ 2013) Tiết 16 - KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC - NGHE NHẠC I - MỤC TIÊU: - Biết Mơ-da là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới người Áo - Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc khơng lời II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Máy nghe nhạc, đĩa nhạc - Hiểu rõ nội dung câu chuyện Mơ-da thần đồng âm nhạc III - HOẠT ĐỘNG DẠY... HS hát lại bài Thật là hay GV: Lê Thị Hiền -31- Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình - Dặn HS về xem lại bài, xem trước bài hát Trên con đường đến trường - Nhận xét tiết học Ngày GV: Lê Thị Hiền / / BGH KÍ DUYỆT - 32- Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình TUẦN 19 (Từ ngày06/01 đến ngày 10/01 /20 14) Tiết 19 Học hát bài: TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG Nhạc và lời: Ngơ Mạnh Thu I - MỤC TIÊU: - Biết hát... -30- Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình (Từ ngày 16/ 12 đến ngày 20 / 12/ 2013) Tiết 18 TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I - MỤC TIÊU: - Tham gia tập biểu diễn một số bài hát đã học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2- 3 HS hát lại một trong số các bài hát đã học 3 Dạy bài mới: Hoạt động của giáo. .. Câu 2: Mơ-da đã làm gì sau khi đánh rơi GV: Lê Thị Hiền Hoạt động của học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS ghi bài - HS lắng nghe - HS trả lời: + Nước Áo + Đến nhà người -27 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình bản nhạc xuống sơng? bạn và viết lại một bản nhạc khác do mình nghĩ + Câu 3: Khi biết rõ sự thật, ơng bố của Mơ- + Ơng rất tự hào da nói gì? và tin rằng Mơ-da sẽ trở thành một nhạc. .. DUYỆT Ngày / / GV: Lê Thị Hiền -24 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình TUẦN 15 (Từ ngày 25 /11 đến ngày 29 /11 /20 13) Tiết 15 Ơn tập 3 bài hát: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỘC CÁCH TÙNG CHENG CHIẾN SĨ TÍ HON I - MỤC TIÊU: - Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca, thuộc lời ca của 3 bài hát - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ,... trình bày -15- Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình - GV nhận xét - Gọi HS nhận xét tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Trò chơi đố vui - GV điều khiển - GV hát một bài nhịp 2 và nhịp 3, cho HS nhận xét bài nào là nhịp 2, bài nào là nhịp 3 Khi hát cần nhấn rõ trọng âm cuẩ nhịp 2, nhịp 3 đồng thời tay gõ đệm theo Sau đó hát 2 bài hát khác và tiếp tục đố các em (nhịp 2: Q hương tươi đẹp,... tập 2. Kiểm tra bài cũ: - GV gọi 2- 3 em HS hát lại một bài hát trong số các bài đã học 3 Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: - Kể chuyện âm nhạc - Nghe nhạc - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc - GV đọc chậm, - Cho HS nghe câu chuyện Mơ-da thần đồng diễn cảm âm nhạc - GV đặt câu hỏi - Đặt câu hỏi cho HS trả lời: + Câu 1: Nhạc. .. Thị Hiền / / BGH KÍ DUYỆT -16- Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình TUẦN 11 (Từ ngày 28 /10 đến ngày 01/11 /20 13) Tiết 11 Học hát bài: CỘC CÁCH TÙNG CHENG Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I - MỤC TIÊU: - Biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc: sênh, thanh la, mõ, trống - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Tham gia trò chơi II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ,... BGH KÍ DUYỆT -20 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Trường TH Hồ Bình TUẦN 13 (Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11 /20 13) Tiết 13 Học hát bài: CHIẾN SĨ TÍ HON Theo bài Cùng nhau đi Hồng binh Nhạc: Đinh Nhu Lời mới: Việt Anh I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời... tiếp - HS hát cả bài - 2- 3 cá nhân xung phong - 2- 3 HS nhận xét - HS ghi bài - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách - 2- 3 nhóm thực hiện -3-4 HS thực hiện - 3-4 HS nhận xét - HS ghi bài - HS chú ý theo dõi và thực hiện 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại bài Chiến sĩ tí hon - Dặn HS về nhà học thuộc bài hát - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -22 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 2 Ngày / Trường TH Hồ ... GV: Lê Thị Hiền / / -26 - Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 16 (Từ ngày 02/ 12 đến ngày 06/ 12/ 2013) Tiết 16 - KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC - NGHE NHẠC I - MỤC TIÊU: - Biết Mơ-da nhạc sĩ tiếng giới... thuộc hát - Nhận xét tiết học GV: Lê Thị Hiền -22 - Giáo án Âm nhạc - Lớp Ngày / Trường TH Hồ Bình / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 14 (Từ ngày 18/11 đến ngày 22 /11 /20 13) Tiết 14 Ơn tập hát: CHIẾN SĨ TÍ HON I... bày -7- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV định - GV hướng dẫn Trường TH Hồ Bình HS biết âm hình tiết tấu câu hát - 2- 3 em trả lời 2, 3,4 X hoa - Trò chơi 2: Hát giai điệu - HS thực trò ngun âm: o, a,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 2 , Giáo án âm nhạc lớp 2 , Giáo án âm nhạc lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay