Giáo án âm nhạc lớp 1

68 130 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:55

Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN (Từ 24 / 08 / 2015 Đến ngày :28 /08 / 2015 ) Tiết Học hát bài: Q HƯƠNG TƯƠI ĐẸP Dân ca Nùng Đặt lời: Anh Hồng I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Gõ đệm theo hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Đàn hát chuẩn xác hát Q hương tươi đẹp III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Khơng kiểm tiết Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV trình bày (hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển Nội dung Giới thiệu bài: - Học hát bài: Q hương tươi đẹp Dân ca Nùng Đặt lời: Anh Hồng Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Dạy hát - HS quan sát Đọc lời ca: - GV đọc lời ca câu cho hs đọc - HS tập đọc lời theo câu thuộc lời ca ca Câu 1: Q hương em tươi đẹp ……………………………………… Câu 5: Thiết tha tình q hương Nghe hát mẫu: Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần { GV : Lê Thị Hiền -1- - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV hướng dẫn - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết - GV cần lưu ý cho hs tiếng cuối câu hát ứng vào trường độ phách ( tiếng “về” tiếng “hương” cuối câu 5) Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV nhận xét - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình - Nhận xét, sửa chữa - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS ý - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - HS lắng nghe * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - HS quan sát - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS tập hát kết phách hợp gõ đệm theo Q hương em tươi đẹp … phách x x x x …… - Từng nhóm HS thực - 2-3 nhóm thực - Gọi cá nhân xung phong thực - 3-4 HS thực - Nhận xét, tun dương - HS nhận xét â Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại cách hồn chỉnh, vừa hát vừa gõ đệm - Dặn HS nhà cố gắng học thuộc hát - Nhận xét tiết học ****************************************** TUẦN (Từ ngày : 31 / 08 đến ngày : 04 / 09 / 2015 ) Tiết Ơn tập hát: Q HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca { GV : Lê Thị Hiền -2- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại hát Q hương tươi đẹp Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Q hương tươi đẹp - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Nội dung Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS quan sát - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - HS hát ơn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau - HS thực gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - GV định nhóm - HS quan sát - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày - GV ghi nội dung * Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm theo tiết - HS quan sát tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết - HS tập hát kết - GV hướng dẫn hợp gõ đệm theo tấu lời ca tiết tấu lời ca - GV định Q hương em tươi đẹp… x x x x x x x … - Chỉ định nhóm thực hiện, sau gọi { GV : Lê Thị Hiền -3- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình vài cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét - 2-3 nhóm thực - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Q hương tươi đẹp, hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Dặn HS nhà học thuộc, tập gõ đệm theo phách hát Q hương tươi đẹp - Nhận xét tiết học ****************************************** TUẦN (Từ ngày :07/09 đến ngày; 11 /09/2015) Tiết Học hát bài: MỜI BẠN VUI MÚA CA Nhạc lời: Phạm Tun I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Đàn hát chuẩn xác hát Mời bạn vui múa ca III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại Q hương tươi đẹp Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại Nội dung Giới thiệu bài: Học hát bài: Mời bạn vui múa ca Nhạc lời: Phạm Tun * Hoạt động 1: Dạy hát - GV ghi nội dung - HS ghi Đọc lời ca: - GV đọc lời ca câu cho hs đọc theo - HS đọc theo - GV hướng dẫn câu Câu 1: Chim ca líu lo Hoa đón chào { GV : Lê Thị Hiền -4- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV trình bày(hoặc cho HS nghe băng) - GV hát - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV hướng dẫn - GV định Trường TH Hồ Bình ……………………………………… Câu 5: Mời bạn vui múa vui ca Nghe hát mẫu: Tập hát câu: - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết - GV cần ý chỗ lấy hơi: chào, lanh, là, ca Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm lần lược hát - Gọi cá nhân xung phong hát - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập câu tiếp - HS ý - HS hát - 2-3 cá nhân xung phong - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS tập hát kết phách: hợp gõ đệm theo Chim ca líu lo Hoa đón chào … nhịp x x xx x x xx …… - GV định - Từng nhóm HS thực - 2-3 nhóm thực - Gọi cá nhân xung phong thực - 3-4 HS thực - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Mời bạn vui múa ca - Dặn HS nhà cố gắng học thuộc hát - Nhận xét tiết học ******************************************************* TUẦN Từ ngày : 14/09 đến ngày:18/ 09/ 2015 Tiết - Ơn tập hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA - Trò chơi theo đồng dao: Ngựa ơng { GV : Lê Thị Hiền -5- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu lời ca - Hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tham gia tập biểu diễn hát - Tham gia trò chơi II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách, song loan, trống nhỏ - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ - Một vài que để giả làm ngựa roi ngựa GV cần nắm vững trò chơi (tham khảo SGV tr14) Đọc câu đồng dao: “Nhong nhong nhong ngựa ơng về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ơng ăn” III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Mời bạn vui múa ca Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Mời bạn vui múa ca * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau - GV định gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, tun dương * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo - GV ghi nội dung nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn bị - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - GV định nhóm * Hoạt động 3: Trò chơi theo đồng dao - GV ghi nội dung Ngựa ơng { GV : Lê Thị Hiền -6- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS quan sát - HS hát ơn - HS thực - HS nhận xét - HS quan sát - HS ý tập động tác - Nhóm 4-5 em trình bày - HS quan sát Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV hướng dẫn - Tập đọc câu đồng dao theo tiết tấu sau: - HS tập hát kết hợp gõ đệm - GV định - Chia lớp thành nhóm vừa đọc lời đồng dao vừa chơi trò “cưỡi ngựa” - Chia lớp thành nhiều nhóm: nhóm cưỡi ngựa, nhóm gõ phách, nhóm gõ song loan, nhóm gõ trống - Từng nhóm thực - Các nhóm thực - GV điều khiển Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Mời bạn vui múa ca - Dặn HS nhà xem lại hát Q hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca - Nhận xét tiết học { GV : Lê Thị Hiền -7- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN Từ ngày:21 / 09 đến ngày: 25/ 09 / 2015 Tiết Ơn tập hát: Q HƯƠNG TƯƠI ĐẸP MỜI BẠN VUI MÚA CA I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu thuộc lời ca hát - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ đơn giản II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Q hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn - GV định - GV u cầu - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung - GV hướng dẫn Nội dung * Giới thiệu bài: - Ơn tập hát: Q hương tươi đẹp Mời bạn vui múa ca * Hoạt động 1: Ơn tập hát Q hương tươi đẹp - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - Cho nhóm HS tập biểu diễn trước lớp (khi hát kết hợp vài động tác phụ hoạ) - Gọi HS nhận xét Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS quan sát - HS hát ơn - HS thực - HS biểu diễn - HS nhận xét * Hoạt động 2: Ơn tập hát Mời bạn vui - HS quan sát múa ca - Gọi HS hát lại hát - HS ý tập - Bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau động tác { GV : Lê Thị Hiền -8- Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV định - GV ghi nội dung - GV điều khiển Trường TH Hồ Bình hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định vài HS trình bày hát theo - Nhóm 4-5 em nhóm trình bày * Hoạt động 3: Trò chơi theo đồng dao - HS quan sát Ngựa ơng - Tổ chức cho HS chơi lại trò chơi “Cưỡi - HS thực trò chơi ngựa” theo đồng dao Ngựa ơng Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Q hương tươi đẹp, hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Dặn HS nhà xem lại - Nhận xét tiết học ************************************************* TUẦN (Từ ngày:28/ 09 Đến ngày:02 /10 / 2015) Tiết Học hát bài: TÌM BẠN THÂN Nhạc lời: Việt Anh I - MỤC TIÊU: - Hát theo giai điệu với lời hát - Gõ đệm theo phách lời hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Đàn hát chuẩn xác hát Tìm bạn thân III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại Mời bạn vui múa ca Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: Học hát bài: Tìm bạn thân Nhạc lời: Việt Anh { GV : Lê Thị Hiền -9- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Dạy hát Đọc lời ca: Lời - HS theo dỡi - GV đọc lời ca câu cho hs đọc theo - GV hướng dẫn - HS đọc theo câu Câu 1: Nào ngoan xinh tươi ……………………………………… Câu 4: Múa vui - GV trình bày Nghe hát mẫu: - HS nghe trình (hoặc cho HS bày hát Tập hát câu: nghe băng) - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - GV hát - HS lắng nghe - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - GV điều khiển - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ - HS hát hồ theo - GV hướng dẫn sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu - HS sửa chỗ sai chỗ cần thiết - GV hướng dẫn - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương - HS tập câu tiếp tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV định - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến - HS hát tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - 2-3 cá nhân xung - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm phong - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS theo dõi - HS tập hát kết phách: hợp gõ đệm theo Nào ngoan xinh tươi … phách x x x x … - GV định - Từng nhóm HS thực - 2-3 nhóm thực - Gọi cá nhân xung phong thực - 3-4 HS thực - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, - HS nhận xét tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Tìm bạn thân - Dặn HS nhà cố gắng học thuộc hát - Nhận xét tiết học { GV : Lê Thị Hiền -10- Giáo án Âm nhạc - Lớp HS nghe đĩa - GV hỏi Trường TH Hồ Bình nhạc - Sau nghe GV cho HS trả lời số câu - HS lắng nghe hỏi như: Bài hát có vui hay khơng? Bài hát trả lời nói điều gì? Em hát lại câu khơng? Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Hòa bình cho bé - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / TUẦN 29 (Từ ngày31/3 đến ngày 04/04/2014) Tiết 29 Học hát bài: ĐI TỚI TRƯỜNG Nhạc: Đức Bằng Lời: Theo Học vần lớp (cũ) I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca { GV : Lê Thị Hiền -54- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Đàn hát chuẩn xác hát Đi tới trường III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại hát Hòa bình cho bé Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: Học hát bài: Đi tới trường Nhạc: Đức Bằng Lời: Theo Học vần lớp (cũ) * Hoạt động 1: Dạy hát - GV ghi nội dung Đọc lời ca: - GV đọc lời ca câu cho hs đọc theo - GV hướng dẫn Câu 1: Từ nhà sàn xinh xắn ……………………………………… Câu 4: Thật hay hay Nghe hát mẫu - GV trình bày (hoặc cho HS Tập hát câu: nghe băng) - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - GV hát - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - GV điều khiển - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ - GV hướng dẫn sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương - GV hướng dẫn tự Và hát móc xích hết Nhắc nhở HS lấy câu hát Hát bài: - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến - GV định tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - GV nhận xét, - Nhận xét, tun dương tun dương - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm { GV : Lê Thị Hiền -55- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS theo dỡi - HS đọc theo câu - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập hát câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân hát - HS lắng nghe - HS theo dõi Giáo án Âm nhạc - Lớp - GV hướng dẫn - GV định - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo - HS tập hát kết phách hợp gõ đệm theo Từ nhà sàn xinh xắn … phách Phách: x x x x … - Từng nhóm HS thực - 2-3 nhóm thực - Gọi cá nhân xung phong thực - 3-4 HS thực - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Đi tới trường, kết hợp gõ đệm theo phách - Về nhà cố gắng học thuộc hát - Nhận xét tiết học Ngày / / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 30 (Từ ngày07/4 đến ngày 11/04/2014) Tiết 30 Ơn tập hát: ĐI TỚI TRƯỜNG I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca, thuộc lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: { GV : Lê Thị Hiền -56- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Đi tới trường Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Đi tới trường * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát kết hợp gõ đệm - GV định theo phách - Chia lớp làm nửa, nửa hát lời ca, - GV điều khiển nửa gõ đệm theo phách, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - GV định - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, tun dương - HS quan sát - HS hát ơn - HS thực - HS thực - 2-3 cá nhân hát - HS nhận xét - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo - HS quan sát nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - HS ý tập - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn động tác bị - HS theo dõi * Hoạt động 3: Tập biểu diễn hát - GV ghi nội dung - Chỉ định vài nhóm HS biểu diễn hát - Nhóm 4-5 em - GV hướng dẫn trình bày trước lớp - HS nhận xét - Nhận xét tun dương - GV nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Đi tới trường { GV : Lê Thị Hiền -57- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Về nhà học thuộc hát Đi tới trường - Nhận xét tiết học Ngày / / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 31 (Từ ngày14/4 đến ngày 18/04/2014) Tiết 31 Học hát bài: ĐƯỜNG VÀ CHÂN Nhạc: Hồng Long Lời: Thơ Xn Tửu { GV : Lê Thị Hiền -58- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Đàn hát chuẩn xác hát Đường chân III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - Gọi 2-3 HS hát lại hát Đi tới trường Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung Giới thiệu bài: Học hát bài: Đường chân Nhạc: Hồng Long Lời: Thơ Xn Tửu - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Dạy hát Đọc lời ca: - GV hướng dẫn - GV đọc lời ca câu cho hs đọc theo Câu 1: Đường chân………… bạn thân ……………………………………… Câu 6: Đường chân………… bạn thân - GV trình bày Nghe hát mẫu: (hoặc cho HS Tập hát câu: nghe băng) - GV hát mẫu câu khoảng 2-3 lần - GV hát - Bắt nhịp (2-1) đàn giai điệu để HS hát - GV điều khiển - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát chỗ - GV hướng dẫn sai hướng dẫn HS sửa lại GV hát mẫu chỗ cần thiết - GV hướng dẫn - Khi tập xong câu tập tiếp câu tương tự Và hát móc xích hết Hát bài: - GV định - GV bắt giọng cho lớp hát sau đến tổ, nhóm hát - Gọi cá nhân xung phong hát - GV nhận xét, - Nhận xét, tun dương tun dương { GV : Lê Thị Hiền -59- Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS theo dõi - HS đọc theo câu - HS nghe trình bày hát - HS lắng nghe - HS hát hồ theo - HS sửa chỗ sai - HS tập hát câu tiếp - HS hát - 2-3 cá nhân hát - HS lắng nghe Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Đường chân đơi bạn thân … Phách: x x x x x x xx … Nhịp: x x x x … - Từng nhóm HS thực - GV định - GV nhận xét, tun dương - Gọi cá nhân xung phong thực - Gọi HS nhận xét - HS theo dõi - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - 2-3 nhóm thực - 3-4 HS thực - HS nhận xét Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Đường chân, kết hợp gõ đệm theo phách - Về nhà cố gắng học thuộc hát - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / TUẦN 32 (Từ ngày21/4 đến ngày 25/04/2014) Tiết 32 Ơn tập hát: ĐƯỜNG VÀ CHÂN I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu lời ca, thuộc lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản { GV : Lê Thị Hiền -60- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - Tập biểu diễn hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Đường chân Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Đường chân * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV hướng dẫn sau hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hướng dẫn tiết trước - Chỉ định nhóm hát kết hợp gõ đệm - GV định theo phách - Chia lớp làm nửa, nửa hát lời ca, - GV điều khiển nửa gõ đệm theo nhịp, sau đổi hoạt động - Gọi vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - GV định - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, tun dương Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS quan sát - HS hát ơn - HS thực - HS thực - 2-3 cá nhân hát - HS nhận xét - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo - HS quan sát nhạc - Hướng dẫn HS tập số động tác phụ hoạ - HS ý tập - GV hướng dẫn đơn giản cho hát phần GV chuẩn động tác bị - HS theo dõi * Hoạt động 3: Tập biểu diễn hát - GV ghi nội dung - Chỉ định vài nhóm HS biểu diễn hát - Nhóm 4-5 em - GV hướng dẫn trình bày trước lớp - HS nhận xét - Nhận xét tun dương - GV nhận xét, tun dương Củng cố, dặn dò: { GV : Lê Thị Hiền -61- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV đệm đàn cho HS hát lại Đường chân - Về nhà học thuộc hát - Nhận xét tiết học Ngày / / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 33 (Từ ngày28/4 đến ngày 02/05/2014) Tiết 33 - Ơn tập hát: ĐI TỚI TRƯỜNG ĐƯỜNG VÀ CHÂN - Nghe hát (hoặc nghe nhạc) { GV : Lê Thị Hiền -62- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I - MỤC TIÊU: - Biết hát giai điệu thuộc lời ca hát - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Nghe ca khúc thiếu nhi dân ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại Đi tới trường, Đường chân Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập hát: Đi tới trường Đường chân Nghe nhạc - GV ghi nội dung * Hoạt động 1: Ơn tập hát Đi tới trường - GV bắt giọng cho lớp hát hát vài lần - GV hướng dẫn kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ định nhóm hát ln phiên, sau - GV định gọi vài cá nhân hát (kết hợp gõ đệm) - Gọi vài HS xung phong biểu diễn hát trước lớp - Nhận xét, tun dương - GV nhận xét, tun dương - GV ghi nội dung *Hoạt động 2: Ơn tập hát Đường chân - Gọi HS hát lại hát - GV định - Bắt giọng cho lớp hát hát vài lần sau - GV hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Chia lớp làm nhóm, nhóm - GV định hát, nhóm hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhóm hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Chỉ định vài cá nhân hát (hát kết hợp gõ đệm) - Nhận xét, tun dương - GV nhận xét Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại - HS quan sát - HS hát ơn - HS thực - HS nhận xét - HS quan sát - HS xung phong - HS hát ơn - Từng nhóm HS hát ln phiên - 3-4 cá nhân hát - HS lắng nghe - HS theo dõi - GV ghi nội dung *Hoạt động 3: Nghe nhạc { GV : Lê Thị Hiền -63- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV giới thiệu - GV giới thiệu: Bài hát Nắng sớm Nhạc lời: Hàn Ngọc Bích - GV hát cho - Cho HS nghe hát HS nghe đĩa - GV đặt câu hỏi - Sau nghe GV cho HS trả lời số câu - HS lắng nghe - HS ý nghe nhạc - HS lắng nghe hỏi như: Bài hát có vui hay khơng? Bài hát trả lời nói điều gì? Em hát lại câu khơng? Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Đường chân - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / { GV : Lê Thị Hiền -64- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 34 (Từ…./…./…… Đến…./…./…….) Khối trưởng BGH Tiết 34 Ơn tập biểu diễn hát I - MỤC TIÊU: - Ơn tập tập biểu diễn số hát học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập biểu diễn hát Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - HS ghi - GV cho lớp ơn lại hát sau: Q - HS hát ơn - GV hướng dẫn hương tươi đẹp, Tìm bạn thân, Đàn gà con, hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Sau định nhóm hát ln phiên theo hát { GV : Lê Thị Hiền -65- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát - GV hướng dẫn - Hướng dẫn HS hình thức biểu diễn hát: + Q hương tươi đẹp: đơn ca (1 HS) + Tìm bạn thân: tam ca (3 HS) + Đàn gà con: tốp ca (4-5 HS) - Chia lớp làm hay nhóm, nhóm - GV hướng dẫn biểu diễn tiết mục, nhóm có em làm người dẫn chương trình Cử em làm giám khảo với GV * Chú ý: nhóm tự sáng tạo động tác múa vận động phụ hoạ phù hợp với hát để biểu diễn - Từng nhóm HS biểu diễn, thi đua thể - GV điều khiển, GV tổng kết chọn nhóm để nhận xét, tun tun dương trước lớp, động viên khuyến dương khích nhóm lại Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Tìm bạn thân - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học TUẦN 35 (Từ…./…./…… Đến…./…./…….) Ơn tập biểu diễn hát { GV : Lê Thị Hiền -66- - HS theo dõi - HS lắng nghe - HS ý lắng nghe - HS biểu diễn Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I - MỤC TIÊU: - Ơn tập tập biểu diễn số hát học II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, phách III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập 2.Kiểm tra cũ: - GV gọi 2-3 em HS hát lại số hát học Dạy mới: Hoạt động giáo viên - GV thuyết trình - GV viết tựa Nội dung * Giới thiệu bài: Ơn tập biểu diễn hát Hoạt động học sinh - HS theo dõi - HS nhắc lại * Hoạt động 1: Ơn tập hát - GV ghi nội dung - HS ghi - GV cho lớp ơn lại hát: Bầu trời - HS hát ơn - GV hướng dẫn xanh, Hòa bình cho bé, Đi tới trường hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp Sau định nhóm hát ln phiên theo hát - GV ghi nội dung * Hoạt động 2: Tập biểu diễn hát - Hướng dẫn HS hình thức biểu diễn - GV hướng dẫn hát: + Bầu trời xanh: đơn ca (1 HS) + Hòa bình cho bé: tam ca (3 HS) + Đi tới trường: tốp ca (4-5 HS) - Chia lớp làm hay nhóm, nhóm - GV hướng dẫn biểu diễn tiết mục, nhóm có em làm người dẫn chương trình Cử em làm giám khảo với GV * Chú ý: nhóm tự sáng tạo động tác múa vận động phụ hoạ phù hợp với hát để biểu diễn - Từng nhóm HS biểu diễn, thi đua thể - GV điều khiển, GV tổng kết chọn nhóm để nhận xét, tun tun dương trước lớp, động viên khuyến dương khích nhóm lại { GV : Lê Thị Hiền -67- - HS theo dõi - HS lắng nghe - HS ý lắng nghe - HS biểu diễn Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại Đi tới trường - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học Khối trưởng BGH { GV : Lê Thị Hiền -68- [...]... GV : Lê Thị Hiền - 21- - HS quan sát - HS hát ơn - HS thực hiện - HS nhận xét - HS quan sát - HS chú ý tập các động tác - HS theo dõi - Nhóm 4-5 em trình bày - HS nhận xét Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Ngày / Trường TH Hồ Bình / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 13 (Từ ngày 11 /11 đến ngày 15 /11 /2 013 ) Tiết 13 Học hát bài: SẮP ĐẾN TẾT RỒI { GV : Lê Thị Hiền -22- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình Nhạc và lời: Hồng Vân... : Lê Thị Hiền -18 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình TUẦN 11 (Từ ngày 28 /10 đến ngày 01/ 11/ 2 013 ) Tiết 11 Học hát bài: ĐÀN GÀ CON Nhạc: Phi-líp-pen-cơ Lời: Việt Anh I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách - Đàn và hát chuẩn xác bài hát Đàn gà con III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức:... -25- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình trước lớp - Nhận xét tun dương trình bày - HS nhận xét 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại bài Sắp đến Tết rồi - Dặn HS về nhà học thuộc bài hát Sắp đến Tết rồi - Nhận xét tiết học Ngày / / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 15 (Từ ngày 25 /11 đến ngày 29 /11 /2 013 ) { GV : Lê Thị Hiền -26- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình Tiết 15 ... Thị Hiền -13 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 - GV nhận xét, tun dương Trường TH Hồ Bình - Gọi cá nhân xung phong thực hiện - Gọi HS nhận xét 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại bài Lí cây xanh - Dặn HS về nhà cố gắng học thuộc bài hát - Nhận xét tiết học TUẦN 9 { GV : Lê Thị Hiền -14 - hiện - 3-4 HS thực hiện - HS nhận xét Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình (Từ ngày 14 /10 đến ngày 18 /10 ) - Ơn... KÍ DUYỆT TUẦN 16 (Từ ngày 01/ 12 đến ngày 05 /12 /2 014 ) { GV : Lê Thị Hiền -28- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình Tiết 16 - NGHE QUỐC CA - KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I - MỤC TIÊU: - Làm quen với bài Quốc ca - Biết chào cờ hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang - Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc Nhớ và nhắc lại một vài chi tiết ở câu chuyện Nai Ngọc II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Máy nghe nhạc, đĩa nhạc - Hiểu rõ... / TUẦN 12 (Từ ngày đến ngày 08 /11 /2 013 ) 04 /11 Tiết 12 Ơn tập bài ĐÀN GÀ hát: CON { GV : Lê Thị Hiền -20- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài Biết hát đúng 2 lời của bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định... TUẦN 17 [ơ (Từ ngày 08 /12 đến ngày 12 /12 /2 014 ) Tiết 17 Học hát bài: TIẾNG CHÀO THEO EM Nhạc và lời: Hà Hải I - MỤC TIÊU: - Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ chép sẵn lời ca - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số, dụng cụ học tập { GV : Lê Thị Hiền -30- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1. .. TUẦN 14 (Từ ngày 18 /11 đến ngày 22 /11 /2 013 ) Tiết 14 { GV : Lê Thị Hiền -24- - HS lắng nghe - HS theo dõi - HS tập hát kết hợp gõ đệm theo phách - 2-3 nhóm thực hiện - 3-4 HS thực hiện - HS nhận xét Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình Ơn tập bài hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca Tập đọc lời ca theo tiết tấu - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II - GIÁO... nhất để tun dương trước lớp, và động viên khuyến khích các nhóm còn lại 4 Củng cố, dặn dò: - GV đệm đàn cho HS hát lại bài Sắp đến Tết rồi - Dặn HS về xem lại bài, xem trước bài hát Bầu trời xanh - Nhận xét tiết học BGH KÍ DUYỆT Ngày / / { GV : Lê Thị Hiền -33- Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình TUẦN 19 (Từ ngày06/ 01 đến ngày 10 / 01/ 2 014 ) Tiết 19 Học hát bài: BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Nguyễn Văn... TUẦN 8 (Từ ngày 12 /10 đến ngày 16 /10 ) Tiết 8 Học hát bài: LÍ CÂY XANH Dân ca Nam Bộ I - MỤC TIÊU: - Đây là một bài dân ca Nam Bộ - Hát theo giai điệu và lời ca - Gõ đệm theo tiết tấu lời ca của bài hát II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: - Đàn Organ, thanh phách - Đàn và hát chuẩn xác bài hát Lí cây xanh { GV : Lê Thị Hiền -12 - Giáo án Âm nhạc - Lớp 1 Trường TH Hồ Bình III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: ... xét Giáo án Âm nhạc - Lớp Ngày / Trường TH Hồ Bình / BGH KÍ DUYỆT TUẦN 13 (Từ ngày 11 /11 đến ngày 15 /11 /2 013 ) Tiết 13 Học hát bài: SẮP ĐẾN TẾT RỒI { GV : Lê Thị Hiền -22- Giáo án Âm nhạc - Lớp. .. BGH KÍ DUYỆT / { GV : Lê Thị Hiền -18 - Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình TUẦN 11 (Từ ngày 28 /10 đến ngày 01/ 11/ 2 013 ) Tiết 11 Học hát bài: ĐÀN GÀ CON Nhạc: Phi-líp-pen-cơ Lời: Việt Anh I... TUẦN 12 (Từ ngày đến ngày 08 /11 /2 013 ) 04 /11 Tiết 12 Ơn tập ĐÀN GÀ hát: CON { GV : Lê Thị Hiền -20- Giáo án Âm nhạc - Lớp Trường TH Hồ Bình I - MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 1 , Giáo án âm nhạc lớp 1 , Giáo án âm nhạc lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay