Bài gẩng dự thi tự tình lớp 11

18 51 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:54

1 T Tỡnh II I.Tỡm hiu chung 1.Tỏc gi Quờ : Ngh An nhng sng ch yu Thng Long Cuc i: ln n, tỡnh duyờn gp nhiu ngang trỏi Con ngi: Sc so, cỏ tớnh v rt bn lnh Phong cỏch th c ỏo, a dng: +Thanh tc lm i +Tr tỡnh thng thit Minh Trung T Tỡnh II Tỏc phm a.Xut x T tỡnh II nm chựm th T tỡnh (3 bi ) b Ch Bi kch tõm trng, tớnh cỏch v bn lnh ca H Xuõn Hng trc cuc i T Tỡnh II II c- hiu bn T Tỡnh II ờm khuya vng vng trng canh dn Tr cỏi hng nhan vi nc non Chộn ru hng a say li tnh , Vng trng búng x khuyt cha trũn Xiờn ngang mt t rờu tng ỏm , õm toc chõn mõy ỏ my hũn Ngỏn ni xuõn i xuõn li li, Mnh tỡnh san s tớ con ! T Tỡnh II II c- hiu bn Hai cõu ờm khuya vng vng trng canh dn Tr cỏi hng nhan vi nc non _Thi gian: +ờm khuya l thi khc ngi sng vi chớnh bn thõn mỡnh nờn phự hp bc l tõm trng + m thanh: Vng vng trng canh dn: th hin bc i vi vó, gp gỏp ca thi gian tõm trng lo õu, bun bó T Tỡnh II Hai cõu _Khụng gian: + Nc non: Gi khụng gian mờnh mụng, vụ tn _Con ngi: tr cỏi hng nhan T Tỡnh II Hai cõu +Cỏi+ hng nhan Cỏch kt hp t c ỏo gi thõn phn thp hốn, r rỳng, b bng ca ngi ph n +o ng: a t tr lờn u cõu nhn mnh s cụ c, bn lnh gan lỡ nh thỏch Cỏi hng nhan >< nc non +i: tụ m cm giỏc cụ n trng vng Hai cõu Túm li, hai cõu th hin tõm trng gỡ ca Xuõn Hng? S tr tri, l loi, chua xút, b bng ca ngi trc khụng gian bao la, rng ln T Tỡnh II Hai cõu thc Chộn ru hng a say li tnh Vng trng búng x khuyt cha trũn _Say li tnh: Cng ung cng tnh, cng au Lun qun, b tc ca s phn T Tỡnh II Hai cõu thc Trng x: Trng ang tn S tn t ca tui xuõn Trng khuyt cha trũn: Khụng trn Ngh thut n d : tui xuõn ó trụi qua m hnh phỳc cha trn Ni xút xa cay ng cho duyờn phn d dang, l lng 10 T Tỡnh II Hai cõu lun Xiờn ngang mt t, rờu tng ỏm õm toc chõn mõy ỏ my hũn Hỡnh nh thiờn nhiờn: +Rờu xiờn ngang +ỏ õm toc Sc sng mnh m, y ni lc sc lnh, phn ut 11 T Tỡnh II Hai cõu lun _Ngh thut: Xiờn ngang mt t / rờu tng ỏm õm toc chõn mõy / ỏ my hũn ng t mnh kt hp i ,o ng Sc sng, s phn khỏng quyt lit ca ngi Bn lnh phi thng v cỏ tớnh mnh m, bng bnh khụng chu khut phc ca Xuõn Hng 12 T Tỡnh II Hai cõu kt Ngỏn ni xuõn i xuõn li li Mnh tỡnh san s tớ con +Ngỏn: ngao ngỏn, chỏn chng +Xuõn: Mựa xuõn ca thiờn nhiờn Tui xuõn ca ngi +Li li: Li 1: ph t Li 2: ng t Dựng t c ỏo Ngỏn ngm, chỏn trng xuõn tr li mang theo tui xuõn i 13 T Tỡnh II Hai cõu kt Mnh tỡnh : nhỏ bé ,mỏng manh, dễ tan vỡ, San s Tớ lại bị san sẻ cho ngời khác Nên lại tí con Con +Ngh thut tng tin theo hng gim dn Hnh phỳc dnh cho k l mn ớt i li san s cng tr nờn chua chỏt ng cay hn 14 T Tỡnh II Hai cõu kt Tõm trng cay ng trc hin thc ph phng ng thi cũn th hin khỏt vng sng, khỏt vng hnh phỳc ca nh th 15 T Tỡnh II III Tng kt(ghi nh SGK tr19) Din bin tõm trng ca nhõn vt tr tỡnh: Cụ n, b bng Xút xa, ng cay Phn ut, phn khỏng Chỏn chng, bun ti 16 T Tỡnh II IV.Cng c Cõu 1:Hai cõu th: Xiờn ngang mt t rờu tng ỏm õm toc chõn mõy ỏ my hũn Gúp phn din t tõm trng, thỏi gỡ ca nh th? A S phn ng i vi thc ti ph phng B S gng gng, vt lờn s phn C Ni bun ti, ut c trc bi kch cuc sng D C ba ý trờn 17 T Tỡnh II IV.Cng c Câu 2: Dòng no nêu nên nét nghệ thuật đặc sc thơ? A Có từ ngữ, hình ảnh gây ấn tợng mạnh B Sử dụng nhiều câu khuyết chủ ngữ C Sử dụng nhiều biện pháp tu từ đặc sắc D Sử dụng nhiều từ đa nghĩa [...]...T Tỡnh II 3 Hai cõu lun Xiờn ngang mt t, rờu tng ỏm õm toc chõn mõy ỏ my hũn Hỡnh nh thi n nhiờn: +Rờu xiờn ngang +ỏ õm toc Sc sng mnh m, y ni lc sc lnh, phn ut 11 T Tỡnh II 3 Hai cõu lun _Ngh thut: Xiờn ngang mt t / rờu tng ỏm õm toc chõn mõy / ỏ my hũn ng t mnh kt hp i ,o ng Sc sng, s phn khỏng quyt lit ca con ngi Bn lnh... mnh m, bng bnh khụng chu khut phc ca Xuõn Hng 12 T Tỡnh II 4 Hai cõu kt Ngỏn ni xuõn i xuõn li li Mnh tỡnh san s tớ con con +Ngỏn: ngao ngỏn, chỏn chng +Xuõn: Mựa xuõn ca thi n nhiờn Tui xuõn ca con ngi +Li li: Li 1: ph t Li 2: ng t Dựng t c ỏo Ngỏn ngm, chỏn trng khi mựa xuõn tr li mang theo tui xuõn ra i 13 T Tỡnh II 4 Hai cõu kt Mnh tỡnh : nhỏ bé ,mỏng manh, dễ tan vỡ, mất đi San s Tớ lại bị san... là tí con con Con con +Ngh thut tng tin theo hng gim dn Hnh phỳc dnh cho k l mn vn ớt i nay li san s cng tr nờn chua chỏt ng cay hn 14 T Tỡnh II 4 Hai cõu kt Tõm trng cay ng trc hin thc ph phng ng thi cũn th hin khỏt vng sng, khỏt vng hnh phỳc ca nh th 15 T Tỡnh II III Tng kt(ghi nh SGK tr19) Din bin tõm trng ca nhõn vt tr tỡnh: Cụ n, b bng Xút xa, ng cay Phn ut, phn khỏng Chỏn chng, bun ti 16 T... thỏi gỡ ca nh th? A S phn ng i vi thc ti ph phng B S gng gng, vt lờn s phn C Ni bun ti, ut c trc bi kch cuc sng D C ba ý trờn 17 T Tỡnh II IV.Cng c Câu 2: Dòng no nêu nên nét nghệ thuật của đặc sc của bài thơ? A Có những từ ngữ, hình ảnh gây ấn tợng mạnh B Sử dụng nhiều câu khuyết chủ ngữ C Sử dụng nhiều biện pháp tu từ đặc sắc D Sử dụng nhiều từ đa nghĩa ... xuõn li li, Mnh tỡnh san s tớ con ! T Tỡnh II II c- hiu bn Hai cõu ờm khuya vng vng trng canh dn Tr cỏi hng nhan vi nc non _Thi gian: +ờm khuya l thi khc ngi sng vi chớnh bn thõn mỡnh nờn phự hp... i +Tr tỡnh thng thit Minh Trung T Tỡnh II Tỏc phm a.Xut x T tỡnh II nm chựm th T tỡnh (3 bi ) b Ch Bi kch tõm trng, tớnh cỏch v bn lnh ca H Xuõn Hng trc cuc i T Tỡnh II II c- hiu bn T Tỡnh II... ngang mt t, rờu tng ỏm õm toc chõn mõy ỏ my hũn Hỡnh nh thi n nhiờn: +Rờu xiờn ngang +ỏ õm toc Sc sng mnh m, y ni lc sc lnh, phn ut 11 T Tỡnh II Hai cõu lun _Ngh thut: Xiờn ngang mt t / rờu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài gẩng dự thi tự tình lớp 11 , Bài gẩng dự thi tự tình lớp 11 , Bài gẩng dự thi tự tình lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay