Bài 30 tổng kết chương 3 điện học vật lý 7

13 115 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:54

I ÔN TẬP LÝ THUYẾT Điền từ thiếu câu sau: cọ xát a Có thể làm nhiễm điện nhiều vật cách………… điện tích dương điện tích âm b Có hai loại điện tích là…………………… và……………… điện tích chuyển động c Dòng điện dòng………………………………….có hướng êlectrôn tự dịch d Dòng điện kim loại dòng………………………………… chuyển có hướng Nối chữ số cột A với chữ cột B thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng: Ba kim loại thường dùng để làm vật dẫn điện a Tác dụng sinh lí dòng điện Ba vật liệu thường dùng làm vật cách điện b Trong kim loại có sẵn electron tự Kim loại chất dẫn điện tốt c Tác dụng từ dòng điện Cơ thể bị co có dòng điện chạy qua d Đồng, nhôm, sắt Có thể mạ lớp kim loại cho bề mặt đồ vật e Sứ, thủy tinh, nhựa Chuông điện kêu liên tiếp f Tác dụng hóa học dòng điện Điền từ thiếu câu sau: a Dòng điện mạnh cường độ dòng điện……………… lớn Ampe kế b Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là…………… nguồn điện tạo hai cực c Hiệu điện là……………………………………………… Vôn kế d Dụng cụ đo hiệu điện là…………… e Số vôn ghi dụng cụ điện cho ta biết: giá trị hiệu điện định mức dụng cụ ……………………………………………… II VẬN DỤNG BÀI TẬP Bài tập 1: Khoanh trước chữ in hoa cho câu trả lời sau đây: 1.1 Có thể làm thước nhựa nhiễm điện cách đây? a Áp sát thước nhựa vào cực pin b Áp sát thước nhựa vào đầu nam châm c Hơ nóng nhẹ thước nhựa lửa d Cọ sát thước nhựa mảnh vải khô 1.2 Một vật trung hòa điện, sau cọ xát nhiễm điện âm Đó nguyên nhân đây? a Vật bớt điện tích dương b Vật nhận thêm êlectrôn c Vật bớt êlectrôn d Vật nhận thêm điện tích dương 1.3 Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non cuộn dây hút: a Các vụn nhôm b Các vụn sắt c Các vụn đồng d Các vụn giấy viết 1.4 Dòng điện tác dụng đây: a Tác dụng nhiệt b Tác dụng từ c Tác dụng phát âm d Tác dụng hóa học 1.5 Dòng điện qua thể người gây tác dụng đây? a Chỉ tác dụng lên hệ làm thể bị co rút, làm tim b ngừng đập b Chỉ tác dụng lên hệ hô hấp làm ngừng thở c Chỉ tác dụng lên hệ thần kinh làm thể bị tê liệt d Cả ba tác dụng Bài tập 2: Cọ xát mảnh nilông miếng len, cho mảnh nilông bị nhiễm điện âm Khi vật hai vật nhận thêm êlectrôn, vật bớt êlectrôn Giải Do mảnh nilông nhận thêm êlectrôn nên bị nhiễm điện âm (thừa êlectrôn)  Do miếng len bị bớt êlectrôn nên nhiễm điện dương (thiếu êlectrôn)  Bài tập 3: Trong mạch điện theo sơ đồ (hình 1) ampe kế A1 có số 0,35A Hãy cho biết: a Số ampe kế A2 b Cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 Đ2 _ A A Đ1 Hình Đ2 Giải Do hai bóng đèn mắc nối tiếp nên ta có: I1 = 0,35A Số ampe kế là: I1 = I2 = 0,35(A) Cường độ chạy qua hai bóng đèn Đ1 Đ2 là: I = I1 = I2 = 0,35(A) III DẶN DÒ VỀ NHÀ + Xem lại tập chữa lớp + Ôn lại toàn lý thuyết xem tập chương 3: Điện học để sau ôn tập [...].. .Bài tập 3: Trong mạch điện theo sơ đồ (hình 1) ampe kế A1 có chỉ số 0 ,35 A Hãy cho biết: a Số chỉ của ampe kế A2 b Cường độ dòng điện đi qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 _ A A 1 2 Đ1 Hình 1 Đ2 Giải Do đây là hai bóng đèn được mắc nối tiếp nên ta có: I1 = 0 ,35 A Số chỉ của ampe kế là: I1 = I2 = 0 ,35 (A) Cường độ chạy qua hai bóng đèn Đ1 và Đ2 là: I = I1 = I2 = 0 ,35 (A) III DẶN DÒ VỀ NHÀ + Xem lại các bài. .. chỉ của ampe kế là: I1 = I2 = 0 ,35 (A) Cường độ chạy qua hai bóng đèn Đ1 và Đ2 là: I = I1 = I2 = 0 ,35 (A) III DẶN DÒ VỀ NHÀ + Xem lại các bài tập đã chữa trên lớp + Ôn lại toàn bộ lý thuyết và xem các bài tập trong chương 3: Điện học để giờ sau ôn tập ... Một vật trung hòa điện, sau cọ xát nhiễm điện âm Đó nguyên nhân đây? a Vật bớt điện tích dương b Vật nhận thêm êlectrôn c Vật bớt êlectrôn d Vật nhận thêm điện tích dương 1 .3 Khi cho dòng điện. .. TẬP LÝ THUYẾT Điền từ thiếu câu sau: cọ xát a Có thể làm nhiễm điện nhiều vật cách………… điện tích dương điện tích âm b Có hai loại điện tích là…………………… và……………… điện tích chuyển động c Dòng điện. .. 0 ,35 A Số ampe kế là: I1 = I2 = 0 ,35 (A) Cường độ chạy qua hai bóng đèn Đ1 Đ2 là: I = I1 = I2 = 0 ,35 (A) III DẶN DÒ VỀ NHÀ + Xem lại tập chữa lớp + Ôn lại toàn lý thuyết xem tập chương 3: Điện học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 30 tổng kết chương 3 điện học vật lý 7 , Bài 30 tổng kết chương 3 điện học vật lý 7 , Bài 30 tổng kết chương 3 điện học vật lý 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay