Bài 12 một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp sinh học 7

18 115 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:54

Kiểm tra cũ: Câu 1: Sán gan sống kí sinh có phận phát triển: a Mắt b Cơ quan tiêu hoá, quan sinh dục b c Cơ vòng, dọc, lng bụng, giác bám d Lông bơi Câu 2: Tại tỷ lệ tử vong sán gan cao nhng chúng sống sót phát triển: a Trứng sán thích nghi với điều kiện ngoại cảnh b Số lợng trứng nhiều c ấu trùng có khả sinh sản d Cả b c d Phòng GD- ĐT Thành phố Thái Nguyên Trờng THCS Chu Văn An Bài Giảng điện tử Môn sinh học lớp Bài 12 số giun dẹp khác đặc điểm chung giun dẹp Nội dung chính: Tìm hiểu số giun dẹp khác Các biện pháp phòng chống giun dẹp kí sinh Bài 12 số giun dẹp khác đặc điểm chung giun dẹp I Một số giun dẹp khác: Sán máu Sán bã trầu Sán tuỵ Sán phổi Sán dây Tham khảo SGK (trang 44) cho biết đặc điểm nơi sống, cấu tạo sán dây? Câu hỏi thảo luận Giun dẹp thờng kí sinh phận thể ngời động vật? Vì sao? Giun dẹp thờng kí sinh ruột non, gan, máu (nơi giàu chất dinh dỡng) thể ngời động vật stt Đặc điểm so sánh Đại diện Cơ thể dẹp đối xứng hai bên Mắt lông bơi phát triển Phân biệt đầu, đuôi, lng bụng Mắt lông bơi tiêu giảm Giác bám phát triển Ruột phân nhánh cha có hậu môn Cơ quan sinh dục phát triển Phát triển qua giai đoạn ấu trùng Sán lông Sán gan Sán dây stt Đại diện Sán lông Sán gan Sán dây + + + + Đặc điểm so sánh Cơ thể dẹp đối xứng hai bên + Mắt lông bơi phát triển + Phân biệt đầu, đuôi, lng bụng + Mắt lông bơi tiêu giảm + + Giác bám phát triển + + Ruột phân nhánh cha có hậu môn + + Cơ quan sinh dục phát triển + + + Phát triển qua giai đoạn ấu trùng + + + Hãy cho biết đặc điểm chung ngành giun dẹp? - Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên, phân biệt đầu, đuôi, lng bụng - Cơ quan tiêu hoá phát triển, loài kí sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhiều nhánh, cha có ruột sau hậu môn - Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua vật chủ trung gian Sự khác ngành ruột khoang ngành Giun dẹp? Ngành Ruột khoang Ngành Giun dẹp - Cơ thể đối xứng toả tròn -Cơ thể dẹp có nhiều hình dạng khác - CQTH có dạng túi [...]... luận 1 Giun dẹp thờng kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể ngời và động vật? Vì sao? 1 Giun dẹp thờng kí sinh ở ruột non, gan, máu (nơi giàu chất dinh dỡng) của cơ thể ngời và động vật stt Đặc điểm so sánh Đại diện 1 Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên 2 Mắt và lông bơi phát triển 3 Phân biệt đầu, đuôi, lng bụng 4 Mắt và lông bơi tiêu giảm 5 Giác bám phát triển 6 Ruột phân nhánh cha có hậu môn 7 Cơ quan sinh. .. Sán lá gan Sán dây + + + + Đặc điểm so sánh 1 Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên + 2 Mắt và lông bơi phát triển + 3 Phân biệt đầu, đuôi, lng bụng + 4 Mắt và lông bơi tiêu giảm + + 5 Giác bám phát triển + + 6 Ruột phân nhánh cha có hậu môn + + 7 Cơ quan sinh dục phát triển + + + 8 Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng + + + Hãy cho biết đặc điểm chung của ngành giun dẹp? - Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên, phân... bụng - Cơ quan tiêu hoá phát triển, ở loài kí sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhiều nhánh, cha có ruột sau và hậu môn - Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian Sự khác nhau cơ bản giữa ngành ruột khoang và ngành Giun dẹp? Ngành Ruột khoang Ngành Giun dẹp - Cơ thể đối xứng toả tròn -Cơ thể dẹp có nhiều hình dạng khác nhau - CQTH có dạng túi ... chống giun dẹp kí sinh Bài 12 số giun dẹp khác đặc điểm chung giun dẹp I Một số giun dẹp khác: Sán máu Sán bã trầu Sán tuỵ Sán phổi Sán dây Tham khảo SGK (trang 44) cho biết đặc điểm nơi sống,...Phòng GD- ĐT Thành phố Thái Nguyên Trờng THCS Chu Văn An Bài Giảng điện tử Môn sinh học lớp Bài 12 số giun dẹp khác đặc điểm chung giun dẹp Nội dung chính: Tìm hiểu số giun dẹp khác Các biện... + Cơ quan sinh dục phát triển + + + Phát triển qua giai đoạn ấu trùng + + + Hãy cho biết đặc điểm chung ngành giun dẹp? - Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên, phân biệt đầu, đuôi, lng bụng - Cơ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12 một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp sinh học 7 , Bài 12 một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp sinh học 7 , Bài 12 một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp sinh học 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay